Hücreler

Hücrelere veri doğrulama uygulama

Hücrelere veri doğrulama uygulama

Kullanıcıların bir hücreye girdiği veri veya değer türünü kısıtlamak için veri doğrulamayı kullanın. Veri doğrulama işleminin en yaygın kullanım alanlarından biri, açılan listeler oluşturma işlemidir.

Tarayıcınız videoları desteklemiyor.

Deneyin!

 1. Kural oluşturmak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Veri >Veri Doğrulama’yı seçin.

  Veri Doğrulama

 3. Ayarlar sekmesindeki İzin Ver’in altında bir seçenek belirleyin:

  • Tamsayı - hücreyi yalnızca tamsayıları kabul edecek şekilde kısıtlar.

  • Ondalık - hücreyi yalnızca ondalık sayıları kabul edecek şekilde kısıtlar.

  • Liste - açılan listeden veri seçilir.

  • Tarih - hücreyi yalnızca tarih kabul edecek şekilde kısıtlar.

  • Saat - hücreyi yalnızca saat kabul edecek şekilde kısıtlar.

  • Metin Uzunluğu - metnin uzunluğunu kısıtlar.

  • Özel - özel formül içindir.

 4.  Veri’nin altında bir koşul seçin.

 5. İzin Ver ve Veri altındaki seçimlerinize göre diğer gerekli değerleri ayarlayın.

 6. Giriş İletisi sekmesini seçin ve kullanıcıların veri girerken göreceği iletiyi özelleştirin.

 7. Kullanıcılar seçili hücreleri seçtiğinde veya üzerlerinde beklediğinde iletinin gösterilmesi için Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunu işaretleyin.

 8. Hata iletisini özelleştirmek için Hata Uyarısı sekmesini seçin ve bir Stil seçin.

 9. Tamam’ı seçin.

  Artık kullanıcı geçerli olmayan bir değer girmeyi denediğinde, özelleştirilmiş iletinizi içeren bir Hata Uyarısı görünür.

Örneklerimizi indirin

Bu makaledeki tüm veri doğrulama örneklerini içeren bir örnek çalışma kitabı indirin

Kullanıcıların veri girmesini gerektiren bir çalışma sayfası oluşturuyorsanız, girişi belirli bir tarih veya sayı aralığıyla kısıtlamayı ya da yalnızca pozitif tamsayıların girilmesini sağlamayı tercih edebilirsiniz. Excel, verilerin doğrulanması kullanarak veri girişini belirli hücrelerle kısıtlayabilir, bir hücre seçildiğinde kullanıcıların geçerli veriler girmesini ister ve bir kullanıcı geçersiz veri girdiğinde bir hata iletisi görüntüler.

 • Hangi sürümü kullanıyorsunuz?
 • Daha yeni sürümler
 • Office 2011

Veri girişini kısıtlayın

 1. Veri girişini kısıtlamak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Veri sekmesinde Veri Doğrulama > Veri Doğrulama’ya tıklayın.

  Not: Doğrulama komutu kullanılamıyorsa, çalışma sayfası korumalı veya çalışma kitabı paylaşılıyor olabilir. Çalışma kitabınız paylaşılıyorsa ve sayfanız korumalıysa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabı koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma kitabını koruma.

 3. İzin Ver kutusunda, izin vermek istediğiniz veri türünü seçin ve sınırlama ölçütlerini ve değerlerini doldurun.

  Not: Sınırlama değerlerini girdiğiniz kutular seçmiş olduğunuz verilere ve sınırlama ölçütlerine göre etiketlenir. Örneğin, veri türü olarak Tarih’i seçiyorsanız, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi etiketli minimum ve maksimum değer kutularına sınırlama değerleri girebilirsiniz.

Kullanıcılardan geçerli girişler isteyin

Kullanıcılar veri giriş gereksinimleri olan bir hücreye tıkladığında, hangi verilerin geçerli olduğunu açıklayan bir ileti görüntüleyebilirsiniz.

 1. Kullanıcılardan geçerli veri girişleri istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Veri sekmesinde Veri Doğrulama > Veri Doğrulama’ya tıklayın.

  Not: Doğrulama komutu kullanılamıyorsa, çalışma sayfası korumalı veya çalışma kitabı paylaşılıyor olabilir. Çalışma kitabınız paylaşılıyorsa ve sayfanız korumalıysa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabı koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma kitabını koruma.

 3. Giriş İletisi sekmesinde Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunu seçin.

 4. Başlık kutusuna iletiniz için bir başlık yazın.

 5. Giriş iletisi kutusuna görüntülenmesini istediğiniz iletiyi yazın.

Geçersiz veri girildiğinde bir hata iletisi görüntüleyin

Veri kısıtlamaları uyguluyorsanız ve bir kullanıcı bir hücreye geçersiz veri giriyorsa, hatayı açıklayan bir ileti görüntüleyebilirsiniz.

 1. Hata iletinizi görüntülemek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Veri sekmesinde Veri Doğrulama > Veri Doğrulama’ya tıklayın.

  Not: Doğrulama komutu kullanılamıyorsa, çalışma sayfası korumalı veya çalışma kitabı paylaşılıyor olabilir. Çalışma kitabınız paylaşılıyorsa ve sayfanız korumalıysa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabı koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma kitabını koruma.

 3. Hata Uyarısı sekmesinde, Başlık kutusuna iletiniz için bir başlık yazın.

 4. Geçersiz veri girildiğinde görüntülenmesini istediğiniz iletiyi Hata iletisi kutusuna yazın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Stil açılır menüsünde şunu seçin:

  Devam etmeden önce kullanıcıların hatayı düzeltmelerini iste

  Durdurma

  Kullanıcıları verilerin geçersiz olduğu yönünde uyarın ve devam etmek isteyip istemediklerini belirtmek için kullanıcıların Evet’i veya Hayır’ı seçmesini gerektirin

  Uyarı

  Kullanıcıları verilerin geçersiz olduğunu yönünde uyarın, ancak uyarı iletisini kapattıktan sonra kullanıcıların devam etmesine izin verin

  Önemli

Veri girişini kısıtlayın

 1. Veri girişini kısıtlamak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Veri sekmesindeki Araçlar’ın altında Doğrula’ya tıklayın.

  Veri sekmesi, Araçlar grubu

  Not: Doğrulama komutu kullanılamıyorsa sayfa korumalı veya çalışma kitabı paylaşılıyor olabilir. Çalışma kitabınız paylaşılıyorsa ve sayfanız korumalıysa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabı koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma kitabını koruma.

 3. İzin Ver açılır menüsünde, izin vermek istediğiniz veri türünü seçin.

 4. Veri açılır menüsünde, istediğiniz sınırlama ölçütleri türünü seçin ve ardından sınırlama değerlerini girin.

  Not: Sınırlama değerlerini girdiğiniz kutular seçmiş olduğunuz verilere ve sınırlama ölçütlerine göre etiketlenir. Örneğin, veri türü olarak Tarih’i seçiyorsanız, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi etiketli minimum ve maksimum değer kutularına sınırlama değerleri girebilirsiniz.

Kullanıcılardan geçerli girişler isteyin

Kullanıcılar veri giriş gereksinimleri olan bir hücreye tıkladığında, hangi verilerin geçerli olduğunu açıklayan bir ileti görüntüleyebilirsiniz.

 1. Kullanıcılardan geçerli veri girişleri istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Veri sekmesindeki Araçlar’ın altında Doğrula’ya tıklayın.

  Veri sekmesi, Araçlar grubu

  Not: Doğrulama komutu kullanılamıyorsa sayfa korumalı veya çalışma kitabı paylaşılıyor olabilir. Çalışma kitabınız paylaşılıyorsa ve sayfanız korumalıysa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabı koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma kitabını koruma.

 3. Giriş İletisi sekmesinde Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunu seçin.

 4. Başlık kutusuna iletiniz için bir başlık yazın.

 5. Giriş iletisi kutusuna görüntülenmesini istediğiniz iletiyi yazın.

Geçersiz veri girildiğinde bir hata iletisi görüntüleyin

Veri kısıtlamaları uyguluyorsanız ve bir kullanıcı bir hücreye geçersiz veri giriyorsa, hatayı açıklayan bir ileti görüntüleyebilirsiniz.

 1. Hata iletinizi görüntülemek istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Veri sekmesindeki Araçlar’ın altında Doğrula’ya tıklayın.

  Veri sekmesi, Araçlar grubu

  Not: Doğrulama komutu kullanılamıyorsa sayfa korumalı veya çalışma kitabı paylaşılıyor olabilir. Çalışma kitabınız paylaşılıyorsa ve sayfanız korumalıysa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabı koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma kitabını koruma.

 3. Hata Uyarısı sekmesinde, Başlık kutusuna iletiniz için bir başlık yazın.

 4. Geçersiz veri girildiğinde görüntülenmesini istediğiniz iletiyi Hata iletisi kutusuna yazın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Kullanım amacı

  Stil açılır menüsünde şunu seçin:

  Devam etmeden önce kullanıcıların hatayı düzeltmelerini iste

  Durdurma

  Kullanıcıları verilerin geçersiz olduğu yönünde uyarın ve devam etmek isteyip istemediklerini belirtmek için kullanıcıların Evet’i veya Hayır’ı seçmesini gerektirin

  Uyarı

  Kullanıcıları verilerin geçersiz olduğunu yönünde uyarın, ancak uyarı iletisini kapattıktan sonra kullanıcıların devam etmesine izin verin

  Önemli

Bir hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme

Not: Bu bölümdeki ilk iki adım herhangi bir veri doğrulama türü eklemeye yöneliktir. 3-7 arası adımlar özellikle açılan liste oluşturmak içindir. 

 1. Doğrulamak üzere bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

 3. Ayarlar sekmesindeki İzin Ver kutusunda Liste’yi seçin.

 4. Kaynak kutusuna liste değerlerinizi virgülle ayırarak yazın. Örneğin, Düşük,Ortalama,Yüksek yazın.

 5. Hücrede açılma onay kutusunun seçildiğinden emin olun. Aksi takdirde, hücrenin yanında aşağı açılan oku göremezsiniz.

 6. Boş (null) değerlerle yapılmasını istediğiniz işlemi belirtmek için Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

 7. Düzgün çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı test edin. Ayarlarınızın tasarladığınız gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olmak için, hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyin.

Notlar: 

 • Açılan listenizi oluşturduktan sonra, listenin istediğiniz şekilde çalıştığından emin olun. Örneğin, hücrenin tüm girdilerinizi göstermek için yeterince geniş olup olmadığını kontrol etmek isteyebilirsiniz.

 • Veri doğrulamayı kaldırma - Silmek istediğiniz doğrulamayı içeren hücreyi veya hücreleri seçin, ardından Veri > Veri Doğrulama’ya gidin ve veri doğrulama iletişim kutusunda Tümünü Temizle düğmesine, ardından Tamam’a basın.

Aşağıdaki tabloda diğer veri doğrulama türleri listelenmekte ve bunları çalışma sayfalarınıza ekleme yolları gösterilmektedir.

Yapılacak işlem:

İzleyeceğiniz adımlar:

Veri girişini belirli sınırlar içindeki tamsayılar ile kısıtlayın.

 1. Yukarıdaki 1-2 arası adımları uygulayın.

 2. İzin Ver listesinde Tam sayı'yı seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, üst ve alt sınırları ayarlamak için arasında'yı seçin.

 4. İzin verilecek en küçük, en büyük veya belirli değeri girin.

  Sayı değeri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, F1 hücresindeki verileri doğruladığınızı varsayalım. Bu hücredeki çocuk sayısının iki katı kadar en küçük kesinti sınırı ayarlamak için, Veri kutusunda büyüktür veya eşittir'i seçin ve En Küçük kutusuna =2*F1 formülünü girin.

Veri girişini belirli sınırlar içindeki bir ondalık sayı ile kısıtlayın.

 1. Yukarıdaki 1-2 arası adımları uygulayın.

 2. İzin Ver kutusunda, Ondalık'ı seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, üst ve alt sınırları ayarlamak için arasında'yı seçin.

 4. İzin verilecek en küçük, en büyük veya belirli değeri girin.

  Sayı değeri döndüren bir formül de girebilirsiniz. Örneğin, E1 hücresinde, komisyonlar ve ikramiyeler için satış temsilcisinin maaşının %6'sı tutarında bir en yüksek limit ayarlamak için, Veri kutusunda küçüktür veya eşittir'i seçin ve En Yüksek kutusuna =E1*6% formülünü girin.

  Not: Kullanıcının yüzde değerler (örneğin, %20) girmesine izin vermek için, İzin Ver kutusunda Ondalık’ı seçin; Veri kutusunda istediğiniz kısıtlama türünü seçin; ondalık olarak en küçük, en büyük veya belirli bir değeri girin (örneğin, ,2) ve sonra veri doğrulama hücresini yüzde değer olarak göstermek için hücreyi seçin ve Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili düğme görüntüsü seçeneğine tıklayın.

Veri girişini belirli bir tarih aralığındaki bir tarih ile kısıtlayın.

 1. Yukarıdaki 1-2 arası adımları uygulayın.

 2. İzin Ver kutusunda, Tarih'i seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, belirli bir günden sonraki tarihlere izin vermek için büyüktür'ü seçin.

 4. İzin verilecek başlangıç, bitiş tarihini veya belirli bir tarihi girin.

  Ayrıca, tarih döndüren bir formül de girebilirsiniz. Örneğin, bugünün tarihi ile 3 gün sonrası arasında bir zaman dilimi ayarlamak için Veri kutusunda arasında'yı seçin; Başlangıç tarihi kutusuna =BUGÜN() formülünü girin ve Bitiş tarihi kutusuna da =BUGÜN()+3 formülünü girin.

Veri girişini belirli bir zaman dilimindeki bir saat ile kısıtlayın.

 1. Yukarıdaki 1-2 arası adımları uygulayın.

 2. İzin Ver kutusunda, Saat'i seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, günün belirli bir saatinden önceki tarihlere izin vermek için küçüktür'ü seçin.

 4. İzin verilecek başlangıç, bitiş saatini veya belirli bir saati girin. Belirli saatleri girmek isterseniz, ss:dd saat biçimini kullanın.

  Örneğin, başlangıç saati (8:00) ayarlanmış bir E2 hücreniz ve bitiş saati (17:00) ayarlanmış bir F2 hücreniz var diyelim. Toplantı zamanlarını bu saatler arasında sınırlandırmak istiyorsanız Veri kutusunda arasında’yı seçin; Başlangıç saati kutusuna =E2, Bitiş saati kutusuna da =F2 yazın.

Veri girişini belirtilen uzunluktaki bir metin ile kısıtlayın.

 1. Yukarıdaki 1-2 arası adımları uygulayın.

 2. İzin Ver kutusunda, Metin Uzunluğu'nu seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, belirli bir sayıda karaktere kadar izin vermek için küçüktür veya eşittir'i seçin.

 4. Bu durumda girişi 25 karakterle sınırlamak istiyoruz, bunun için Veri kutusunda küçük veya eşittir’i seçin ve En fazla kutusuna 25 değerini girin.

Bir başka hücrenin içeriğine bağlı olarak izin verilen değeri hesaplayın.

 1. Yukarıdaki 1-2 arası adımları uygulayın.

 2. İzin Ver kutusunda, istediğiniz veri türünü seçin.

 3. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin.

 4. Veri kutusunun altındaki kutuda veya kutularda, izin verilen değeri belirtmek için kullanmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

  Örneğin, bir hesapla ilgili girişlere, yalnızca sonucun E1 hücresindeki bütçeyi aşmaması koşuluyla izin vermek için, İzin Ver > Tamsayı, Veri küçüktür veya eşittir'i seçin ve En Büyük >= =E1 girin.

Notlar: 

 • Aşağıdaki örneklerde kendi koşullarınızı belirlemek üzere formül yazdığınız Özel seçeneği kullanılmaktadır. Veri kutusunda ne görüntülendiği konusunda kaygılanmanız gerekmez, Özel seçeneği açıkken Veri kutusu devre dışı bırakılır.

 • Bu makaledeki ekran görüntüleri Excel 2016 uygulamasından alınmıştır, ancak işlevler Web için Excel uygulamasındakiyle aynıdır.

Şundan emin olmak için:

Bu formülü girin:

Ürün kimliği (C2) içeren hücre her zaman standart ön ek olan “ID-” ile başlar ve en az 10 (9’dan fazla) karakterden oluşur.

=VE(SOLDAN(C2,3) ="ID-",UZUNLUK(C2)>9)

Örnek 6: Veri doğrulamada kullanılan formüller

Ürün adının bulunduğu hücre (D2) yalnızca metin içerir.

=EMETİNSE(D2)

Örnek 2: Veri doğrulamada kullanılan formüller

Birinin doğum gününü içeren hücre (B6), B4 hücresinde belirtilen yıl sayısından fazla olmalıdır.

=EĞER(B6<=(BUGÜN()-(365*B4)),DOĞRU,YANLIŞ)

Bir girişi en az yaş ile kısıtlamaya yönelik veri doğrulama örneği

A2:A10 hücre aralığındaki tüm veriler benzersiz değerler içerir.

=EĞERSAY($A$2:$A$10,A2)=1

Örnek 4: Veri doğrulamada kullanılan formüller

Not: Önce A2 hücresinin veri doğrulama formülünü girin, sonra EĞERSAY için ikinci bağımsız değişkenin geçerli hücreyle eşleşmesi için A2’yi A3:A10’a kopyalayın. Yani A2)=1 bölümü, A3)=1, A4)=1 bölümüne dönüşecektir vs.

Daha fazla bilgi için

B4 hücresindeki e-posta adresinin @ sembolünü içerdiğinden emin olun.

=ESAYIYSA(BUL("@",B4))

Bir e-posta adresinin @ simgesi içerdiğinden emin olmaya yönelik veri doğrulama örneği

Daha fazla bilgi mi istiyorsunuz?

Veri doğrulama hakkında daha fazla bilgi

Açılan listede öğeleri ekleme veya kaldırma

Açılan listeyi kaldırma

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×