Access masaüstü veritabanındaki dizenin sonundan, bir dizenin başka bir dize içinde yinelenin konumunu verir.

Söz dizimi

InStrRev(stringcheck, stringmatch [, start[, compare]])

InStrRev işlevinin söz dizimsinde şu adlandırılmış bağımsız değişkenler vardır:

Bağımsız değişken

Açıklama

stringcheck

Gerekli. Aranacak dize ifadesi.

stringmatch

Gerekli. Aranan dize ifadesi.

başlangıç

İsteğe bağlı. Her arama için başlangıç konumunu ayar eden sayısal ifade. Atlanırsa– 1 kullanılır; bu da aramanın son karakter konumundan başladığı anlamına gelir. BaşlangıçBoş ise, bir hata oluşur.

karşılaştırma

İsteğe bağlı. Alt dizeleri değerlendirirken kullanılan karşılaştırmanın tür belirten sayısal değer. Atlanırsa, ikili karşılaştırma yapılır. Değerler için Ayarlar bölümüne bakın.

Ayarlar

Karşılaştırma bağımsız değişkeni ayarları:

Sabit

Değer

Açıklama

vbUseCompareOption

-1

Option Compare deyiminin ayarını kullanarak karşılaştırma yapar.

vbBinaryCompare

0

İkili karşılaştırma yapar.

vbTextCompare

1

Metin karşılaştırması yapar.

vbDatabaseCompare

2

Microsoft Office Access 2007 için. Veritabanınız bilgileri temel alarak karşılaştırma yapar.

Return Values

If

InStrRev işlevi

stringcheck is zero-length

0

stringcheck is Null

Null

stringmatch sıfır uzunluklu

başlangıç

stringmatch is Null

Null

stringmatch bulunamadı

0

stringmatch, stringcheck içinde bulunur

Eşleşmenin bulunduğu konum

Başlangıç > Len(dize eşleşmesi)

0

Notlar

InStrRev işlevinin söz dizimi, InStr işlevinin söz dizimi ile aynı değildir.

Sorgu örnekleri

İfade

Sonuçlar

SELECT Names_InstrRev.*, InStrRev(FullName,"S") AS Expr1 FROM [Names_InstrRev];

Names tablosundan "FullName" sütunundaki değerlerden "S" dizesinin konumunu verir.

SELECT Names_InstrRev.*, InStrRev(FullName,"S",10) AS InStrTest FROM [Names_InstrRev];

"FullName" sütunundaki değerlerden" "S" dizesinin konumunu, names tablosundan 10. konumdan başlayarak verir ve InStrTest sütununda görüntülenir.

Dize işlevleri ve bu işlevlerin kullanımı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?

Deneyiminizi ne etkiledi?

Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz? (İsteğe bağlı)

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×