Bu makalede bir değerin veya sütun başvurusunun türünü sınamak için kullanılan sekiz fonksiyon anlatılmaktadır. E fonksiyonları olarak anılan bu fonksiyonların her biri, değerin türünü denetler ve sonuca göre DOĞRU ya da YANLIŞ değeri döndürür. Örneğin, değer boş bir sütun referansı ise, EBOŞSA fonksiyonu DOĞRU mantıksal değerini döndürür; aksi koşullarda verdiği değer YANLIŞ olacaktır.

Sözdizimi

EBOŞSA(değer)

EHATA(değer)

EHATALIYSA(değer)

EMANTIKSALSA(değer)

EYOKSA(değer)

EMETİNDEĞİLSE(değer)

ESAYIYSA(değer)

EMETİNSE(değer)

Değer     sınanmasını istediğiniz değerdir. Değer; boş, hata, mantıksal, metin, sayı veya sütun başvurusu olabilir.

İşlev

DOĞRU değeri verme koşulu

EBOŞSA

Değer boş bir sütun başvurusuna işaret eder.

EHATA

Değer #YOK dışında bir hata değerine başvuruyorsa.

EHATALIYSA

Değer herhangi bir hata değerine başvuruyorsa (#YOK, #DEĞER!, #BAŞV!, #SAYI/0!, #SAYI!, #AD? ya da #BOŞ!).

EMANTIKSALSA

Değer mantıksal değere başvuruyorsa.

EYOKSA

Değer #YOK (değer yok) hata değerine başvuruyorsa.

EMETİNDEĞİLSE

Değer metin olmayan herhangi bir öğeye işaret eder. (Değer boş bir sütun başvurusuna işaret ederse bu işlevin DOĞRU sonucu verdiğine dikkat edin.)

ESAYIYSA

Değer bir sayıya başvuruyorsa.

EMETİNSE

Değer metne başvuruyorsa.

Uyarılar

  • DIR fonksiyonlarının değer bağımsız değişkenleri dönüştürülmez. Örneğin, bir sayının gerekli olduğu birçok başka fonksiyonda, "19" metin değeri 19 sayısına çevrilir. Ancak SAYIDIR("19") formülünde, "19" bir metin değerinden dönüştürülmez ve SAYIDIR fonksiyonu YANLIŞ verir.

  • DIR fonksiyonları, bir hesaplamanın sonucunu sınamak için formüllerde yararlıdır. EĞER fonksiyonuyla birleştiklerinde, formüllerdeki hataları bulmanın bir yöntemini sağlarlar (aşağıdaki örneklere bakın).

Örnek küme 1

Formül

Açıklama (Sonuç)

=EMANTIKSALSA(DOĞRU)

DOĞRU'nun mantıksal bir değer olup olmadığını denetler (Evet)

=EMANTIKSALSA("DOĞRU")

"DOĞRU"nun mantıksal bir değer olup olmadığını denetler (Hayır)

=ESAYIYSA(4)

4'ün sayı olup olmadığını denetler (Evet)

Örnek küme 2

Süt1

Formül

Açıklama (Sonuç)

Altın

=EBOŞSA([Süt1])

Süt1'deki değerin boş olup olmadığını denetler (Hayır)

#BAŞV!

=EHATALIYSA([Süt1])

Süt1'deki #değerin hata olup olmadığını denetler (Evet)

#BAŞV!

=EYOKSA([Süt1])

Süt1'deki değerin #YOK hatası olup olmadığını denetler (Hayır)

#YOK

=EYOKSA([Süt1])

Süt1'deki değerin #YOK hatası olup olmadığını denetler (Evet)

#YOK

=EHATA([Süt1])

Süt1'deki değerin hata olup olmadığını denetler (Hayır)

330,92

=ESAYIYSA([Süt1])

Süt1'deki değerin sayı olup olmadığını denetler (Evet)

Bölge1

=EMETİNSE([Süt1])

Süt1'deki değerin metin olup olmadığını denetler (Evet)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×