KaydaGit Makro Eylemi

Access masaüstü veritabanlarında ve Access web uygulamalarında KaydaGit makro eylemi kullanılarak belirtilen kayıt açık olan bir tablo, form veya sorgu sonuç kümesinde geçerli kayıt yapılabilir.

Ayar

Access Masaüstü veritabanlarında KaydaGit makro eylemi aşağıdaki bağımsız değişkenlere sahiptir.

Eylem bağımsız değişkeni

Açıklama

Nesne Türü

Geçerli kayıt yapmak istediğiniz kaydı içeren nesnenin türü. Nesne Türü kutusunda Tablo, Sorgu, Form, Sunucu Görünümü, Saklı Yordam veya İşlev’i seçin. Etkin nesneyi seçmek için bu bağımsız değişkeni boş bırakın.

Nesne Adı

Geçerli kayıt yapmak istediğiniz kaydı içeren nesnenin adı. Nesne Adı kutusunda, geçerli veritabanında yer alan ve Nesne Türü bağımsız değişkeniyle seçilen türde olan tüm nesneler gösterilir. Nesne Türü bağımsız değişkenini boş bıraktıysanız, bu bağımsız değişkeni de boş bırakın.

Kayıt

Geçerli kayıt yapılacak olan kayıt. Kayıt kutusunda Önceki, Sonraki, İlk, Son, Git veya Yeni'yi seçin. Varsayılan ayar Sonraki'dir.

Göreli Konum

Bir tamsayı veya tamsayı olarak hesaplanan ifade. İfadenin başına eşittir işareti eklenmelidir (=). Bu bağımsız değişken geçerli kayıt yapılacak olan kaydı belirtir. Göreli Konum bağımsız değişkenini iki yolla kullanabilirsiniz:

  • Kayıt bağımsız değişkeni Sonraki veya Önceki olarak ayarlandığında, Access kayıt sayısı Göreli Konum bağımsız değişkeninde belirtilen konum sayısı kadar ilerideki veya gerideki kayda gider.

  • Kayıt bağımsız değişkeni Git olarak ayarlandığında, Access numarası Göreli Konum bağımsız değişkenine eşit olan kayda gider. Kayıt numarası, pencerenin en altındaki kayıt numarası kutusu alanında gösterilir.

Not: Kayıt bağımsız değişkeni için İlk, Son veya Yeni ayarını kullanırsanız, Access Göreli Konum bağımsız değişkenini yoksayar. Fazla büyük bir Göreli Konum bağımsız değişkeni girerseniz, Access bir hata iletisi görüntüler. Göreli Konum bağımsız değişkenine negatif sayılar giremezsiniz.

Access web uygulamalarında, KaydaGit makro eylemi yalnızca bir bağımsız değişkene sahiptir.

Eylem bağımsız değişkeni

Açıklama

Kayıt

Geçerli kayıt yapılacak olan kayıt. Kayıt kutusunda Önceki, Sonraki, İlk veya Son’u seçin. Varsayılan ayar Sonraki'dir.

Notlar

Eğer odak kaydın belirli bir denetimindeyse, bu makro eylemi ile yeni kaydın aynı denetiminde bırakılır.

Formun veya tablonun sonundaki boş kayda gitmek ve yeni veriler girebilmek için, Kayıt bağımsız değişkeninde Yeni ayarını kullanabilirsiniz.

Access masaüstü veritabanlarında bu eylem, Giriş sekmesindeki Bul düğmesinin altında yer alan oka tıklayıp ardından Git'e tıklamaya benzer. Git komutunun İlk, Son, Sonraki, Önceki ve Yeni Kayıt alt komutları, seçili nesne üzerinde Kayıt bağımsız değişkeninin İlk, Son, Sonraki, Önceki ve Yeni ayarlarıyla aynı etkiye sahiptir. Ayrıca, pencerenin en altındaki gezinti düğmeleri aracılığıyla da kayıtlara gidebilirsiniz.

Access masaüstü veritabanlarında KaydaGit eylemini kullanıp Nesne Türü ve Nesne Adı bağımsız değişkenlerinde gizli bir formu belirterek, bu gizli formdaki bir kaydı geçerli kayıt yapabilirsiniz.

Visual Basic for Applications (VBA) modülünde KaydaGit eylemini çalıştırmak için, DoCmd nesnesinin GoToRecord yöntemini kullanın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×