Slayt gösterilerini sunma

Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Ticari bir gösteri veya toplantıdaki stantta veya bilgi noktası katılımsız çalışması için kendi kendine çalışan sunu kullanabilir veya bu sunuyu video olarak kaydedip müşteriye gönderebilirsiniz.

İpucu: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with presenting slideshows!

 • Kişisel Bilgisayar için PowerPoint’in hangi sürümünü kullanıyorsunuz?
 • Daha yeni sürümler
 • 2007

Kendi kendine çalışan sunu ayarlama

Bir PowerPoint sunusunu otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, Slayt Gösterisi Ayarla'yı tıklatın.

 2. Gösteri türü altında, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Slayt gösterinizi izleyen kişilerin, slaytların ne zaman ilerletileceğini denetlemelerine olanak tanımak için, Konuşmacı sunacak (tam ekran) öğesini seçin.

  • Slayt gösterinizi, izleyen kişilerin slaydı ilerletemediği bir pencerede sunmak için Kişi göz atacak (pencere) öğesini seçin.

  • İzleyen kişiler Esc tuşuna basana kadar slayt gösterinizi döngüye sokmak için Bilgi noktasında göz atılacak (tam ekran) öğesini seçin.

   kendi kendine çalışan PowerPoint iletişim kutusunu gösterir

Slayt zamanlamasını prova etme ve kaydetme

Konuşmacı sunacak (tam ekran) ve Bilgi noktasında göz atılacak (tam ekran) gösteri türlerini seçtiğinizde, efektlerin ve slaytların zamanlamasını prova yapmak ve kaydetmek istemiş olursunuz.

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, Zamanlama Provası'nı tıklatın.

  Not: Zamanlama Provası'nı tıklattığınızda sunu süre ölçeri hemen başlar.

  Prova araç çubuğu görünür ve Slayt Süresi kutusu sunu zamanlamasına başlar.

  PowerPoint’te kayıt zamanlamalarını gösterir

  Şekil: Prova araç çubuğu

  1 Sonraki (sonraki slayda ilerler)

  2 Duraklat

  Belirtme çizgisi 3 Slayt Süresi

  Belirtme çizgisi 4 Yinele

  5 Toplam sunu süresi

 2. Sununuzun zamanlamasını yaparken, Prova araç çubuğunda aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapabilirsiniz:

  • Sonraki slayda geçmek için, İleri düğmesini tıklatın.

  • Süre kaydetmeyi geçici olarak durdurmak için, Duraklat düğmesini tıklatın.

  • Duraklatma sonrasında kaydetmeyi yeniden başlatmak için, Duraklat düğmesini tıklatın.

  • Bir slaydın görüneceği tam süreyi ayarlamak için Slayt Süresi kutusuna süreyi yazın.

  • Geçerli slaydın süresini kaydetmeyi yeniden başlatmak için, Yinele öğesini tıklatın.

 3. Son slaydın zamanını ayarladıktan sonra, bir ileti kutusunda sununun toplam süresi görüntülenir ve aşağıdakilerden birini yapmanız istenir:

  • Kaydedilen slayt zamanlamalarını tutmak için Evet düğmesini tıklatın.

  • Kaydedilen slayt zamanlamalarını atmak için Hayır düğmesini tıklatın.

   Slayt Sıralayıcısı görünümü açılarak, sununuzdaki her slaydın zamanını görüntüler.

Anlatım veya ses ekleme

Anlatım kaydetmek için, bilgisayarınızın ses kartı ve mikrofonu olması gerekir; bilgisayarınızda tümleşik mikrofon yoksa mikrofon konektörü de olması gerekir.

 1. Slayt Gösterisi sekmesinin Ayarla grubunda, Slayt Gösterisini Kaydet düğmesindeki oka tıklayın.

  PowerPoint’te slayt gösterisini kaydet düğmesini gösterir

 2. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Kayda Başlangıçtan Başla

  • Kaydı Geçerli Slayttan Başlat

 3. Slayt Gösterisi Kaydı iletişim kutusunda, Anlatımlar ve lazer işaretçisi onay kutusunu seçin ve Slayt ve animasyon zamanlamaları onay kutusunu gerektiği şekilde seçin veya temizleyin.

 4. Kaydı Başlat’a tıklayın.

  İpuçları: 

  • Anlatımı duraklatmak için, Slayt Gösterisi görünümündeki Kayıt kısayol menüsünde Duraklat’a tıklayın. Anlatımı sürdürmek için de, Kaydı Sürdür’e tıklayın.

  • Anlatım kaydını duraklatma

 5. Slayt gösterisi kaydınızı sonlandırmak için, slaydı sağ tıklatıp Gösteriyi Bitir'i tıklatın.

 6. Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir ve slayt gösterisi, her slaydın altına zamanlamalar eklenmiş olarak Slayt Sıralayıcısı görünümünde gösterilir.

Anlatımı sunuyu çalıştırmadan önce kaydedebilirsiniz ya da sunu sırasında kaydederek dinleyici yorumlarını da ekleyebilirsiniz. Anlatımın sununuzun tamamında yer almasını istemiyorsanız belirli slaytlara ya da nesnelere ayrı sesler ya da açıklamalar kaydedebilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için bkz. Anlatım ve slayt zamanlamaları içeren bir slayt gösterisi kaydetme.

Gezinme ekleme

İzleyicilerinizin kendi kendine çalışan sununuzda serbestçe gezinmesini istiyorsanız, köprüler veya eylem düğmeleri ekleyebilirsiniz.

 • Köprüler    

  Özel gösterilere, sununuzdaki belirli slaytlara, farklı sunulara, Microsoft Office Word belgelerine, Microsoft Office Excel çalışma sayfalarına, Internet veya intranet'teki konumlara veya e-posta adreslerine giden köprüler ekleyebilirsiniz. Metin, şekiller, tablolar, grafikler ve resimler gibi herhangi bir nesneden köprü oluşturabilirsiniz.

  Köprü eklemeyi öğrenmek için bkz. Köprü oluşturma ya da düzenleme.

 • Eylem düğmeleri    

  PowerPoint, sununuza ekleyebileceğiniz ve köprüler tanımlayabileceğiniz hazır eylem düğmeleri içerir. Eylem düğmeleri, sağ ve sol oklar gibi şekiller içerir. İleri, geri, ilk ve son slayt gibi herkesin anlayabileceği semboller eklemek istediğinizde bunları kullanın. PowerPoint’te film veya ses oynatmak için de eylem düğmeleri bulunur.

Anlatım ekleme

Anlatım ekleme özelliği, kendi kendine çalışan sununuzda daha net bilgi vermenize yardımcı olabilir.

Anlatım kaydetmek için masaüstü bilgisayarlarda ses kartı, mikrofon ve mikrofon konektörü olması gerekir. Dizüstü bilgisayarlarda yalnızca mikrofon ve mikrofon konektörü gerekir. Anlatımı sunuyu çalıştırmadan önce kaydedebilirsiniz ya da sunu sırasında kaydederek dinleyici yorumlarını da ekleyebilirsiniz. Anlatımın sununuzun tamamında yer almasını istemiyorsanız belirli slaytlara ya da nesnelere ayrı sesler ya da açıklamalar kaydedebilirsiniz.

Slayt zamanlamasını prova etme ve kaydetme

Not: Bu yordamda ilk adımı uyguladıktan hemen sonra sununuzun zamanlamasını başlatmak için hazır olun.

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, Ayarla grubunda, Zamanlama Provası öğesine tıklayın.

  Prova araç çubuğu görünür ve Slayt Süresi kutusu sunu zamanlamasına başlar.

  prova araç çubuğu

  Şekil: Prova araç çubuğu

  1 Sonraki (sonraki slayda ilerler)

  2 Duraklat

  Belirtme çizgisi 3 Slayt Süresi

  Belirtme çizgisi 4 Yinele

  5 Toplam sunu süresi

 2. Sununuzun zamanlamasını yaparken, Prova araç çubuğunda aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Sonraki slayda geçmek için, İleri düğmesini tıklatın.

  • Süre kaydetmeyi geçici olarak durdurmak için, Duraklat düğmesini tıklatın.

  • Duraklatma sonrasında kaydetmeyi yeniden başlatmak için, Duraklat düğmesini tıklatın.

  • Bir slaydın görüneceği tam süreyi ayarlamak için Slayt Süresi kutusuna süreyi yazın.

  • Geçerli slaydın süresini kaydetmeyi yeniden başlatmak için, Yinele öğesini tıklatın.

 3. Son slaydın zamanını ayarladıktan sonra, bir ileti kutusunda sununun toplam süresi görüntülenir ve aşağıdakilerden birini yapmanız istenir:

  • Kaydedilen slayt zamanlamalarını tutmak için Evet düğmesini tıklatın.

  • Kaydedilen slayt zamanlamalarını atmak için Hayır düğmesini tıklatın.

   Slayt Sıralayıcısı görünümü açılarak, sununuzdaki her slaydın zamanını görüntüler.

Bilgi noktasında çalıştırılacak bir sunu hazırlama

Bilgi noktasında çalıştırılacak bir sunu hazırlamak, ekranın herhangi bir yerine fareyle tıklandığında bir sonraki slayda geçilip geçilmeyeceğini denetlemenizi sağlar. Örneğin, sununuzun belirli bir hızda görüntülenmesini istiyorsanız otomatik zamanlamaları ayarlayın ve ardından sunuyu bir bilgi noktasında çalıştırılacak şekilde ayarlayın. Kullanıcılara ek denetim sağlamak için slaytlarınıza köprü veya eylem düğmeleri gibi gezinmeler ekleyebilirsiniz.

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde Ayarla grubunda Slayt Gösterisi Ayarla'ya tıklayın.

 2. Gösteri türü’nün altında Bilgi noktasında göz atılacak (tam ekran) seçeneğine tıklayın.

Önemli: Bir sunuyu bilgi noktasında çalışacak şekilde ayarladığınızda otomatik zamanlama veya gezinme köprülerini de kullanmayı unutmayın. Aksi takdirde, kendi kendine çalışan sununuz ilk slayttan sonra ilerlemez.

Ayrıca Bkz:

 • Mac için PowerPoint’in hangi sürümünü kullanıyorsunuz?
 • Daha yeni sürümler
 • 2011

Kendi kendine çalışan sunu ayarlama

Bir PowerPoint sunusunu otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, Slayt Gösterisi Ayarla'yı tıklatın.

 2. Gösteri türü altında, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Slayt gösterinizi, izleyen kişilerin slaydı ilerletebildiği bir pencerede sunmak için Kişi göz atacak (pencere) öğesini seçin.

  • İzleyen kişiler Esc tuşuna basana kadar slayt gösterinizi döngüye sokmak için Bilgi noktasında göz atılacak (tam ekran) öğesini seçin.

   Not: Bu seçenek belirlendiğinde ‘Esc’ basılıncaya kadar sürekli döngü onay kutusu otomatik olarak işaretlenir ve slayt gösterinizin döngüde çalışmasına neden olur.

  Gösteri türü seçenekleri

Slayt geçişlerini ayarlama

Slayt gösterisinin bir bilgi noktasında otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız slaytların ne zaman ve nasıl ilerleyeceğini denetleyebilirsiniz. Bunu yapmak için sunudaki tüm slaytlara aynı geçişi uygulayın ve geçişi belirli bir zaman aralığından sonra otomatik olarak ilerleyecek şekilde ayarlayın.

 1. Geçişler sekmesinde istediğiniz geçişe tıklayın.

  Geçişler sekmesindeki seçenekler

  Daha fazla geçiş görmek için bir geçişin üzerine gelin ve ardından Diğer Aşağı Oku öğesine tıklayın.

 2. Geçişler sekmesinde şunları yapın:

  • Her slaydın gösterildiği süreyi ayarlamak için Sonrasında’yı seçip istediğiniz saniyeyi girin.

  • Slaytlar arasındaki her bir geçişin süresini ayarlamak için Süre kutusuna süreyi girin.

  • Tümüne Uygula'ya tıklayın.

  Slayt geçişi ayarları

Bir sunuyu videoya aktarma

Sunuları film dosyası olarak dışarı aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Sunuyu film dosyası olarak kaydetme.

Kendi kendine çalışan sunu ayarlama

Bir PowerPoint sunusunu otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, Gösteri Ayarla'ya tıklayın.

 2. Gösteri türü altında, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Slayt gösterinizi, izleyen kişilerin slaydı ilerletebildiği bir pencerede sunmak için Kişi göz atacak (pencere) öğesini seçin.

  • İzleyen kişiler Esc tuşuna basana kadar slayt gösterinizi döngüye sokmak için Bilgi noktasında göz atılacak (tam ekran) öğesini seçin.

   Not: Bu seçenek belirlendiğinde ‘Esc’ basılıncaya kadar sürekli döngü onay kutusu otomatik olarak işaretlenir ve slayt gösterinizin döngüde çalışmasına neden olur.

  Gösteri türü seçenekleri

Slayt geçişlerini ayarlama

Slayt gösterisinin bir bilgi noktasında otomatik olarak çalışmasını istiyorsanız slaytların ne zaman ve nasıl ilerleyeceğini denetleyebilirsiniz. Bunu yapmak için sunudaki tüm slaytlara aynı geçişi uygulayın ve geçişi belirli bir zaman aralığından sonra otomatik olarak ilerleyecek şekilde ayarlayın.

 1. Geçişler sekmesinde Kes, Solarak, Süpür veya Böl gibi istediğiniz geçişe tıklayın.

  Daha fazla geçiş görmek için bir geçişin üzerine gelin ve geçişler galerisinin altındaki aşağı oka tıklayın.

 2. Geçişler sekmesinde şunları yapın:

  • Her slaydın gösterildiği süreyi ayarlamak için Sonrasında’yı seçip istediğiniz saniyeyi girin.

  • Slaytlar arasındaki her bir geçişin süresini ayarlamak için Süre kutusuna süreyi girin.

  • Uygula’nın altında, Tüm Slaytlar’a tıklayın.

Bir sunuyu videoya aktarma

Sunuları film dosyası olarak dışarı aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Sunuyu film dosyası olarak kaydetme.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×