Klavye kısayolları

Office 2010 desteği 13 Ekim 2020’de sona erdi

Herhangi bir cihazdan ve istediğiniz yerde çalışmak için ürününüzü Microsoft 365'e yükseltin ve destek almaya devam edin.

Şimdi yükselt

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu konuda SharePoint Foundation 2010 sitesinde ortak görevler için klavye kısayolları açıklanmaktadır. Bu klavye kısayolları için ABD klavye düzeni'ne başvurun. Diğer klavye düzenlerinin tuşlar ABD klavyedeki karşılık tam olarak değil.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa bastığınız klavye kısayollarında tuşlar, artı işaretiyle (+) ayrılır. Tuşları arka arkaya bastığınız klavye kısayollarında ise tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Klavye kısayolları, desteklenen Web tarayıcılarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Klavye kısayollarının davranışı, kullandığınız Web tarayıcısına göre farklılık gösterir. Örneğin, Windows Internet Explorer'da bir köprüye atanan kısayol tuş bileşimi bu köprüye etkin odağı yerleştirir. Bu işlemin ardından köprüyü izlemek için ENTER tuşuna basmanız gerekir. Firefox'ta, tuş bileşimine basıldığında, bağlantı otomatik olarak izlenir.

Kısayol tuş birleşimlerini desteklemeyen tarayıcılarda, komutlar arasında hareket etmek için SEKME tuşunu kullanabilirsiniz.

Bu konuyu yazdırmak için, Tümünü Göster'i seçmek üzere SEKME tuşuna ve ardından ENTER, ve CTRL+P tuşlarına basın.

Bu makalede

Şeritte gezinme

Fareyi kullanmadan odağını değiştirme

Şerit ile çalışırken, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı taşımak için klavyeyi kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda fareyi kullanmadan klavye odağını taşımaya yönelik yöntemlerden bazıları sıralanmaktadır.

Not: Kuruluşunuz önceki bir SharePoint sürümünden yükseltme yaptıysa, sunucu yöneticisinin, şeridi de içerecek şekilde kullanıcı arabirimi (UI) değişikliklerinin uygulanmasını erteleme seçeneği olmuştur. Yüksek düzeyde özelleştirilmiş sayfaların yeni SharePoint 2010 UI'ı ile de çalışmaya devam etmesini sağlamak için kısa vadeli bir çözüm olarak bu seçenek belirlenmiş olabilir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şerit'te sırasıyla solundaki ve sağındaki başka bir sekmeye gitme.

İstenen sekmeye gitmek için SEKME tuşuna basın ve ardından SOL OK, SAĞ OK tuşlarını seçin

Seçilen komut için kısayol menüsünü görüntüleme.

ENTER

Odağı, sırasıyla ileri veya geriye doğru şerit üstündeki komutlara taşıma.

SEKME, SHIFT+SEKME

Şerit üstündeki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa gitme.

AŞAĞI OK, YUKARI OK, SOL OK, SAĞ OK

Şerit üstündeki seçili komut veya denetimi etkinleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Şerit üstünde seçilen menüyü veya galeriyi açma.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Değeri değiştirebilmeniz için Şeritteki komut veya denetimi etkinleştirme.

ENTER

Şerit üstünde bulunan denetimdeki bir değerin değiştirme işlemini tamamlama ve odağı belgeye geri taşıma.

ENTER

Tüm sayfalar

Tüm sayfalar

Bunu yapmak için

Tuş

Daha Erişilebilir Mod'u etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Daha Erişilebilir Mod, bir sitedeki içeriğin oluşturulma şeklini ekran okuyucuları gibi yardım teknolojileriyle en iyi duruma getirerek değiştirir.

SEKME (Sayfayı tarayıcıda açtıktan hemen sonra üst üste basın).

Ana içeriğe atla bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+X

Şerit Komutlarını Atla bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+Y

Tüm Site İçeriğini Görüntüle bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+3

Site Eylemleri menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+/

Ara kutusunu etkinleştirme veya odaklama.

Ara kutusunun odaklanması için, etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından Gözat sekmesi odaklanıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

ALT+S

Yardım bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+6

Giriş bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+1

Etkinleştirme veya odağı Adınız menüsünü yerleştirmek için.

ALT + W Adınız menüsü ile sayfadaki herhangi bir Web Bölümü arasında geçiş yapmak için birkaç kez basın.

ALT+W

Liste öğesinin açılan menüsü gibi menüleri genişletme.

SHIFT+ENTER

Bazı sayfaların üstünde bulunan, Ara kutusunun yanındaki Arama Kapsamı menüsü gibi açılan listeleri genişletme.

ALT+AŞAĞI OK

Birden çok Web Bölümü kullanan sayfalarda seçimi Web Bölümünden Web Bölümüne taşıma.

ALT+W

Sayfanın Başı

Ortak görevler düzenleyicisi

Zengin metin düzenleme

Zengin metin düzenleme, yayımlama sayfasının veya İçerik Düzenleyici Web Bölümünün şeridi gibi birçok konumda kullanılabilir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Metin rengini değiştirme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından Düzenleme Araçları'nın altında Metni Biçimlendir sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Yazı Tipi Rengi menüsü seçilinceye kadar art arda basın.)

Metin boyutunu değiştirme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından Düzenleme Araçları'nın altında Metni Biçimlendir sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Yazı Tipi Boyutu menüsü seçilinceye kadar art arda basın.)

Metnin yazı tipini değiştirme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından Düzenleme Araçları'nın altında Metni Biçimlendir sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Yazı Tipi menüsü seçilinceye kadar art arda basın.)

Seçili metne koyu biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+B

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.

CTRL+I

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+U

Metnin vurgu rengini değiştirme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından Düzenleme Araçları'nın altında Metni Biçimlendir sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Vurgu Rengi düğmesi seçilinceye kadar art arda basın.)

Seçili paragrafı sola hizalama.

CTRL+L

Seçilen öğeyi ortalama.

CTRL+E

Seçili paragrafı sağa hizalama.

CTRL+R

Seçilen öğeye soldan sağa yönlendirme uygulama.

CTRL+SHIFT+ >

Seçilen öğeye sağdan sola yönlendirme uygulama.

CTRL+SHIFT+ <

Numaralandırılmış liste oluşturma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından Düzenleme Araçları'nın altında Metni Biçimlendir sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Numaralandırılmış Liste düğmesi seçilinceye kadar art arda basın.)

Seçili paragrafa madde işaretli biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından Düzenleme Araçları'nın altında Metni Biçimlendir sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Madde İşaretli Liste düğmesi seçilinceye kadar art arda basın.)

Paragrafın sol girintisini kaldırma.

CTRL+SHIFT+M

Paragrafa soldan girinti verme.

CTRL+ M

Seçilen öğeyi Pano'ya yerleştirmeden silme.

DELETE

Metin ekleme ve üzerine yazma işlevleri arasında geçiş yapma.

INSERT

Seçili öğeyi silme, seçili öğe yoksa, imleçten önceki karakteri silme.

GERİ

İmleçten önceki sözcüğün tamamını silme (boşluktan önceki karakter hariç).

CTRL+GERİ

Yeni satır ekleme (ancak şu HTML Paragraf öğesinin içine değil: <P>)

SHIFT+ENTER

Sayfaları veya Aç veya İptal düğmeleri olan iletişim kutularını için

Aç, Kaydet, Oluştur veya İptal düğmeleri olan sayfalarda ya da iletişim kutularında düzenlemeleri uygulamak veya iptal etmek için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın. Bu tür iletişim kutuları ve sayfalar arasında, Yeni Uyarı, Belgeyi Karşıya Yükle veya Yeni Kitaplık yer alır.

Yapılacak işlem

Tuş

İptal düğmesi (değişiklikleri iptal eder ve liste, kitaplık, tartışma panosu veya ankete geri döner)

ALT+C

Bağlama bağlı olarak, Tamam, Kaydet veya Oluştur düğmesi (değişiklikleri kaydeder ve sayfayı veya iletişim kutusunu kapatır.)

ALT+O

Liste veya kitaplık sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Yeni belge oluşturma.

İstediğiniz öğe seçilinceye kadar SEKME tuşuna art arda basın.

Bir kitaplıkta, şerit düğmesi adı Yeni belge olabilir. Bir listede şerit düğmesi adı Yeni öğe veya Yeni bağlantı ekle gibi listenin türüne özel bir ad olabilir.

Bir belgeyi karşıya yükleme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

İstediğiniz bağlantı seçilinceye kadar SEKME tuşuna art arda basın.

Bir kitaplıkta, komut Yeni belge ekle veya Yeni öğe ekle olabilir. Bir listede, komut Yeni öğe ekle veya Yeni bağlantı ekle gibi listenin türüne özel bir ad olabilir.

Veri sayfası görünümünde bir sayfayı düzenleme

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Liste veya Kitaplık sekmesinde Veri Sayfası Görünümü seçilinceye kadar art arda basın.)

Windows Gezgini'nde bir öğeyi açma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Liste veya Kitaplık sekmesinde Gezgin'de Aç seçilinceye kadar art arda basın.)

Microsoft Excel 2010 uygulamasına bir liste aktarma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Liste veya Kitaplık sekmesinde Excel'e Ver seçilinceye kadar art arda basın.)

Kitaplığın RSS akışını görüntüleme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Liste veya Kitaplık sekmesinde RSS Akışı seçilinceye kadar art arda basın.)

Kitaplık için uyarı oluşturma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Liste veya Kitaplık sekmesinde Beni Uyar seçilinceye kadar art arda basın.)

Sütun oluşturma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Liste veya Kitaplık sekmesinde Sütun Oluştur seçilinceye kadar art arda basın.)

Görünüm oluşturma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Liste veya Kitaplık sekmesinde Görünüm Oluştur seçilinceye kadar art arda basın.)

Kitaplık ayarlarını değiştirme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Liste veya Kitaplık sekmesinde Kitaplık Ayarları seçilinceye kadar art arda basın.)

Klasör oluşturma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Liste veya Kitaplık sekmesinde Yeni Klasör seçilinceye kadar art arda basın.)

Bir kitaplıkta bulunan belgeye ait seçenekler menüsünü genişletir.

Bunun için etkin odağın ana içerik alanında bulunması gerekir (ALT+X tuşlarına basın).

SEKME (Menüde aşağıyı işaret eden ok seçilinceye kadar art arda basın ve ardından ENTER tuşuna basın.)

Liste içindeki bir sütuna filtre uygulama.

Bunun için etkin odağın ana içerik alanında bulunması gerekir. Ana içerik alanını odaklamak için (ALT+X tuşlarına basın) ve sonra SEKME tuşuna art arda basın.

SEKME (Menüde aşağıyı işaret eden ok seçilinceye kadar art arda basın ve ardından ENTER tuşuna basın.)

Slayt Kitaplığı sayfası

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Slaytları karşıya yükleme.

Bunun için etkin odağın ana içerik alanında bulunması gerekir (ALT+X tuşlarına basın).

SEKME (Karşıya Yükle menüsü seçilinceye kadar art arda basın, ardından Slaytları Yayımla'yı seçmek için AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Slaytları silme.

Bu komut, Eylemler menüsündedir.

SEKME (Eylemler menüsü seçilinceye kadar art arda basın, ardından Sil'i seçmek için AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Slaydı sunuya kopyalama.

ALT+N

Resim Kitaplığı sayfası

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Düzenle komutunu etkinleştirme veya odaklama.

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Sil komutunu etkinleştirme veya odaklama.

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Karşıdan Yükle komutunu etkinleştirme veya odaklama.

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Gönder komutunu etkinleştirme veya odaklama.

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Slayt Gösterisini Görüntüle komutunu etkinleştirme veya odaklama.

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Windows Gezgini ile Aç komutunu etkinleştirme veya odaklama.

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Anket sayfası

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Eylemler menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bu Anketi yanıtla düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

ALT+N

Sonuçları elektronik tabloya ver komutunu etkinleştirme veya odaklama.

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Yanıtların grafik özetini göster bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+R

Anket yanıtı düzenlemeye yarayan bir formda, Kaydet ve Kapat düğmesini seçin.

ALT+S

Tüm yanıtları göster bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+U

Ayarlar menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+I

Sonraki Sayfa düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

ALT+N

İzinler sayfası

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Kullanıcı izinleri verme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Düzen sekmesinde İzin Ver düğmesini seçinceye kadar art arda basın.)

Grup oluşturma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Düzen sekmesinde Grup Oluştur düğmesini seçinceye kadar art arda basın.)

Kullanıcı izinlerini kaldırma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Düzen sekmesinde Kullanıcı İzinlerini Kaldır düğmesini seçinceye kadar art arda basın.)

Kullanıcı izinleri düzenleme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Düzen sekmesinde Kullanıcı İzinlerini Düzenle düğmesini seçinceye kadar art arda basın.)

İzinleri denetleme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Düzen sekmesinde İzinleri denetleyin düğmesini seçinceye kadar art arda basın.)

Tüm Site içerik sayfası

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Oluştur bağlantısını etkinleştirme veya odaklama

ALT+N

Tartışma Panosu

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yeni tartışma ekle bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

Bunun için etkin odağın ana içerik alanında bulunması gerekir (ALT+X tuşlarına basın).

SEKME (Yeni tartışma ekle bağlantısına ulaşıncaya kadar art arda basın.)

Takvim görünümü

Bunu yapmak için

Tuş

Gün görünümü bağlantısını etkinleştirme veya odaklama

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Takvim sekmesinde Gün'ü seçinceye kadar art arda basın.)

Hafta görünümü bağlantısını etkinleştirme veya odaklama

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Takvim sekmesinde Hafta'yı seçinceye kadar art arda basın.)

Ay görünümü bağlantısını etkinleştirme veya odaklama

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Takvim sekmesinde Ay'ı seçinceye kadar art arda basın.)

Tarih seçme denetiminde, bir önceki aya gitme

ALT+<

Tarih seçme denetiminde, bir sonraki aya gitme

ALT+>

Web Bölümü Sayfası

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Sonraki Web Bölümüne gitme.

ALT+W

Web Bölümü menüsünü açma.

(Bunun için etkin odağın Web Bölümünde bulunması gerekir. Ana içeriğe atlamak için ALT+X tuşlarına basın ve sonra istediğiniz Web Bölümünün başlığını seçinceye kadar art arda ALT+W tuşlarına basın. Menüyü seçmek için SEKME tuşuna basın.)

ENTER

Web Bölümünü düzenleme.

(Bunun için etkin odağın Web Bölümü menüsünde bulunması gerekir. İstediğiniz Web Bölümünün başlığını seçinceye kadar art arda ALT+W tuşlarına basın, daha sonra SEKME tuşuna ve ENTER tuşuna basın.)

SEKME (Web Bölümünü Düzenle seçilinceye kadar art arda basın)

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini kaydetme ve araç bölmesini kapatma.

ALT+O

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini kaydetme ve bölmeyi açık tutma.

ALT+Y

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini iptal etme ve bölmeyi kapatma.

ALT+C

Web Bölümleri Ekle bölmesinde seçilen Web Bölümünü bir Web Bölümü Sayfasına ekleme.

SEKME (Ekle seçilinceye kadar art arda basın)

Açılan listede, menüde veya alt menüde bir önceki öğeye gitme.

YUKARI OK

Açılan listede, menüde veya alt menüde bir sonraki öğeye gitme.

AŞAĞI OK

Sayfanın Başı

Yardımı Alma

Yardım penceresini kullanma

Yardım penceresi bir SharePoint sitesinin tüm Yardım içeriğine erişim sağlar. Yardım penceresi konuları ve diğer Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Bunu yapmak için

Tuş

Yardım penceresini açma.

ALT+6

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

Seçili öğe için varsayılan eylemi yerine getirme.

ENTER

Yardım ve Nasıl Yapılır penceresinde, duruma göre sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Yardım konusunda, seçili öğeyi duruma göre genişletme veya daraltma.

ENTER

Bir konunun üstünde Tümünü Göster veya Tümünü Gizle de dahil olmak üzere bir sonraki gizli metni veya köprüyü seçme.

SEKME

Bir önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprüyle ilgili eylemi yerine getirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL OK veya GERİ

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde az miktarda yukarı veya aşağı kayma.

YUKARI OK, AŞAĞI OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde çok miktarda yukarı veya aşağı kayma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

Not: Geçerli Yardım konusu etkin pencerede görünmüyorsa, önce ALT+F6 sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Arama kutusuna metin yazın.

SEKME (Art arda basın)

Bir önceki köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

CTRL+P

Sayfanın Başı

UI yükseltmeleri uygulanmamış SharePoint 2010 sitelerinde gezinme

Kuruluşunuz önceki bir SharePoint sürümünden yükseltme yaptıysa, sunucu yöneticisinin, şeridi de içerecek şekilde kullanıcı arabirimi (UI) değişikliklerinin uygulanmasını erteleme seçeneği olmuştur. Yüksek düzeyde özelleştirilmiş sayfaların yeni SharePoint 2010 UI'ı ile de çalışmaya devam etmesini sağlamak için kısa vadeli bir çözüm olarak bu seçenek belirlenmiş olabilir.

Bu durumda, aşağıda yer verilen önceki sürümün klavye kısayollarını kullanabilirsiniz.

SharePoint 2010 sitenizin kullanıcı Arabirimi yükseltmeleri içermiyorsa

Tüm sayfaları
zengin metin düzenleme
Ekle veya Düzenle öğesini, belge, tartışma açıklamasını veya anket yanıtı
liste veya kitaplık sayfası
Resim Kitaplığı sayfası
Anket sayfası
İzinler sayfasını
Tüm Site içerik sayfası
tartışma panosu
Takvim görünümü
Kişiler listesi
Web Bölümü sayfası
İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü'nün zengin metin düzenleyicisi

Tüm sayfalar

Yapılacak işlem

Tuş

Ek Erişilebilirlik Modu'nu açma veya kapatma

Ek Erişilebilirlik Modu, bir Office SharePoint Server 2007 veya Office Forms Server 2007 sitesindeki içeriğin işlenişini değiştirerek, ekran okuyucular gibi yardımcı teknolojiler için en uygun hale getirir.

SEKME (Sayfayı tarayıcıda açtıktan hemen sonra art arda basın).

Ana içeriğe atla bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+J

Tüm Site İçeriğini Görüntüle bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+3

Site Eylemleri menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+/

Ara bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+S

Yardım bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+6

Giriş bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+1

Hoş Geldiniz menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+L

Görünüm menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+V

Site Eylemleri gibi menüleri genişletir.

SHIFT+ENTER

Birçok sayfanın üstünde bulunan, Ara kutusunun yanındaki Arama Kapsamı menüsü gibi açılan listeleri genişletme.

ALT+AŞAĞI OK

Birden fazla Web Bölümü kullanan giriş sayfası gibi, Web Bölümünde yapılan bir seçimi sayfalarda bulunan Web Bölümlerine taşıma.

ALT+W

Bölüm başı

Zengin metin düzenleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Sağdan sola metin yönü düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+SHIFT+<

Soldan sağa metin yönü düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+SHIFT+>

Kalın düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+B

Kopyala düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+C

Metin rengi düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+SHIFT+C

Ortala düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+E

Numaralandırılmış Liste düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+SHIFT+E

Yazı Tipi menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+SHIFT+F

İtalik düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+I

Sola Hizala düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+L

Madde İşaretli Liste düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+SHIFT+L

Girintiyi Artır düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+M

Girintiyi Azalt düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+SHIFT+M

Yazı Tipi Boyutu menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+SHIFT+P

Sağa Hizala düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+R

Altı Çizili düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+U

Yapıştır düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+V

Arka Plan Rengi menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+SHIFT+W

Kes düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

CTRL+X

Bölüm başı

Varolan öğeyi, belgeyi, tartışma açıklamasını veya anket yanıtını düzenleme ya da ekleme

Yapılacak işlem

Tuş

İptal düğmesi (değişiklikleri iptal eder ve liste, kitaplık, tartışma panosu veya ankete geri döner)

ALT+C

Tamam düğmesi (değişiklikleri kaydetme ve sayfayı kapatma)

ALT+O

Bölüm başı

Liste veya kitaplık sayfası

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir liste veya kitaplık araç çubuğunda Yeni menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+N (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bir liste veya kitaplık araç çubuğunda Karşıya Yükle menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

Kitaplığın türüne bağlı olarak, Karşıya Yükle menüsü Belgeyi Karşıya Yükle ve Birden Çok Dosyayı Karşıya Yükle komutlarını içerir.

ALT+U (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bir liste veya kitaplık araç çubuğunda Eylemler menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

Liste veya kitaplığın türüne bağlı olarak Eylemler menüsü Veri Sayfasında Düzenle, Windows Explorer ile Aç, Elektronik Tabloya Ver , RSS Akışını Görüntüle ve Beni Uyar komutlarını içerir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bir liste veya kitaplık araç çubuğunda Ayarlar menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

Liste veya kitaplığın türüne bağlı olarak, Ayarlar menüsü Sütun Oluştur, Görünüm Oluşturve Kitaplık türü kitaplık ayarları komutlarını içerir.

ALT+I (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Yeni Belge oluştur

Bu komut Yeni menüsündedir.

ALT+N (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Yeni Klasör oluştur

Bu komut Yeni menüsündedir.

ALT+N (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Belgeyi Karşıya Yükle

Bu komut Karşıya Yükle menüsündedir.

ALT+U (Menüyü etkinleştirmek için ÜSTKRKTR+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Standart görünümde, Veri Sayfasında Düzenle

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bir kitaplıkta bulunan belgeye ait seçenekler menüsünü genişletir.

SHIFT+ENTER

Liste içindeki bir sütuna filtre uygular. Bu, sütun üstbilgisinin etkin odağa sahip olmasını gerektirir (ana içerik alanını atlamak için ALT+J tuşlarına basın ve üstbilgi seçilinceye kadar üst üste SEKME tuşuna basın).

SHIFT+ENTER

Bölüm başı

Resim kitaplığı sayfası

Yapılacak işlem

Tuş

Düzenle

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Sil

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Yükle

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Gönder

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Slayt Gösterisini Görüntüle

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Windows Gezgini ile Aç

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bölüm başı

Anket sayfası

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Eylemler menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bu Anketi yanıtla düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

ALT+N

Sonuçları elektronik tabloya ver

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Yanıtların grafik özetini göster bağlantısı

ALT+R

Anket yanıtı düzenlemeye yarayan bir formda, Kaydet ve Kapat düğmesini seçin.

ALT+S

Tüm yanıtları göster bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+U

Ayarlar menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+I

Sonraki Sayfa düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

ALT+N

Bölüm başı

İzinler sayfası

Yapılacak işlem

Tuş

Kullanıcı İzinlerini Kaldır

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Kullanıcı İzinlerini Düzenle

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

İzinleri Devral

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bölüm başı

Tüm Site İçerik sayfası

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Oluştur düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

ALT+N

Bölüm başı

Tartışma panosu

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yeni Tartışma düğmesini etkinleştirme veya odaklama.

ALT+N

Bölüm başı

Takvim görünümü

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Gün görünümü bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+NOKTA

Hafta görünümü bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+EKSİ İŞARETİ

Ay görünümü bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+EŞİTTİR İŞARETİ

Bir görünümde bir önceki güne, haftaya veya aya gitme.

ALT+[

Bir görünümde bir sonraki güne, haftaya veya aya gitme.

ALT+]

Tarih seçme denetiminde, bir önceki aya gitme.

ALT+<

Tarih seçme denetiminde, bir sonraki aya gitme.

ALT+>

Bölüm başı

Kişi listesi

Yapılacak işlem

Tuş

Outlook'a Bağlan

Bu komut Eylemler menüsündedir.

ALT+C (Menüyü etkinleştirmek için SHIFT+ENTER tuşlarına basın. Komut seçmek için, AŞAĞI OK tuşuna basın.)

Bölüm başı

Web Bölümü Sayfası

Yapılacak işlem

Tuş

Bir sonraki Web Bölümüne veya araç bölmesi bölümüne gitme.

ALT+W

Web Bölümü menüsünü açma. (Bu, Web Bölümünün etkin odağa sahip olmasını gerektirir. İstediğiniz Web Bölümü için başlık seçinceye kadar üst üste ALT+W tuşlarına bastıktan sonra SEKME tuşuna basın).

ALT+ENTER

Web Bölümünü değiştirme. (Web Bölümü menüsünün etkin odağa sahip olması gerekir. İstediğiniz Web Bölümünün başlığını seçene kadar üst üste ALT+W tuşlarına basın, SEKME tuşuna basın ve sonra ALT+ENTER tuşlarına basın).

AŞAĞI OK (art arda basın)

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini kaydetme ve bölmeyi kapatma.

ALT+O

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini kaydetme ve bölmeyi açık tutma.

ALT+Y

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini iptal etme ve bölmeyi kapatma.

ALT+C

Web Bölümleri Ekle penceresinde seçilen Web Bölümünü bir Web Bölümü Sayfasına ekleme.

ALT+O

Açılan listede, menüde veya alt menüde bir önceki öğeye gitme.

YUKARI OK

Açılan listede, menüde veya alt menüde bir sonraki öğeye gitme.

AŞAĞI OK

Alt menüyü kapatma ve önceki menüye veya alt menüye gitme.

SOL OK

Bir sonraki alt menüyü açma.

SAĞ OK

Bölüm başı

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümünün Zengin Metin Düzenleyicisi

İçerik Düzenleyicisi Web Bölümü için aşağıdaki klavye kısayolları geçerlidir.

Standart araç çubuğu

Bunu yapmak için

Tuş

Seçilen öğeyi Pano'ya yapıştırma.

CTRL+X

Seçilen öğeyi Panoya kopyalama.

CTRL+C

Pano içeriğini geçerli konuma yapıştırma.

CTRL+V
ÜST KRKT+INSERT

En son uygulanan komutu geri alma.

CTRL+Z

En son geri alınan komutu yineleme.

CTRL+Y

Metni bulma.

CTRL+F

Kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme.

CTRL+SHIFT+G

Seçilen bir öğe için köprü oluşturma veya varolan bir köprüyü düzenleme.

CTRL+L

Resim ekleme.

ALT+CTRL+I

Tablo ekleme.

ALT+SHIFT+T

Tablo içinde satır ekleme.

ALT+CTRL+R

Tablo içinde sütun ekleme.

ALT+CTRL+C

Tablo içinde hücre ekleme.

ALT+CTRL+L

Tablodaki hücreleri birleştirme.

ALT+CTRL+M

Tablodaki hücreleri ayırma.

ALT+CTRL+S

Yardımı görüntüleme.

F1

Biçimlendirme araç çubuğu

Bunu yapmak için

Tuş

Metin stilini değiştirme.

CTRL+SHIFT+S

Metnin yazı tipini değiştirme.

CTRL+SHIFT+F

Seçili metne koyu biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+B

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.

CTRL+I

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+U

Metnin arka plan rengini değiştirme.

CTRL+SHIFT+B

Seçili paragrafı sola hizalama.

ALT+ÜST KRKTR+[

Seçilen öğeyi ortalama.

ALT+ÜST KRKTR+|

Seçili paragrafı sağa hizalama.

ALT+ÜST KRKTR+]

Seçilen öğeye soldan sağa yönlendirme uygulama.

CTRL+SHIFT+ >

Seçilen öğeye sağdan sola yönlendirme uygulama.

CTRL+SHIFT+ <

Numaralandırılmış liste oluşturma.

ALT+CTRL+N

Seçili paragrafa madde işaretli biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

ALT+CTRL+B

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

CTRL+SHIFT+T

Bir paragrafı soldan girintileme.

CTRL+T

İçeriği düzenleme

Yapılacak işlem

Tuş

Seçilen öğeyi Pano'ya yerleştirmeden silme.

DELETE

Metin ekleme ve üzerine yazma işlevleri arasında geçiş yapma.

INSERT

Seçili öğeyi silme, seçili öğe yoksa, imleçten önceki karakteri silme.

GERİ

İmleçten önceki sözcüğün tamamını silme (boşluktan önceki karakter hariç).

CTRL+GERİ

Yeni satır ekleme (ancak şu HTML Paragraf öğesinin içine değil: <P>)

SHIFT+ENTER

İçerikte gezinti

Yapılacak işlem

Tuş

İmleci bir karakter sağa taşıma.

SAĞ OK

İmleci bir karakter sola taşıma.

SOL OK

İmleci bir üst satıra taşıma.

YUKARI OK

İmleci bir alt satıra taşıma.

AŞAĞI OK

İmleci bir sözcük sonrasına taşıma.

CTRL+SAĞ OK

İmleci bir sözcük geri taşıma.

CTRL+SOL OK

İmleci satırın başına taşıma.

HOME

İmleci satırın sonuna taşıma.

END

İmleci bir üst paragrafa taşıma.

CTRL+YUKARI OK

İmleci bir alt paragrafa taşıma.

CTRL+AŞAĞI OK

İmleci bir üst sayfaya taşıma.

PAGE UP

İmleci bir alt sayfaya taşıma.

PAGE DOWN

İmleci içeriğin başına taşıma.

CTRL+HOME

İmleci içeriğin sonuna taşıma.

CTRL+END

İçerik seçimini genişletme

Yapılacak işlem

Tuş

Seçimi bir karakter sağa genişletme.

SHIFT+SAĞ OK

Seçimi bir karakter sola genişletme.

SHIFT+SOL OK

Seçimi bir sözcük sağa genişletme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Seçimi bir sözcük sola genişletme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Seçimi bir satır yukarı genişletme.

SHIFT+YUKARI OK

Seçimi bir satır aşağı genişletme.

SHIFT+AŞAĞI OK

Seçimi satırın sonuna kadar genişletir.

SHIFT+END

Seçimi satırın başına kadar genişletir.

SHIFT+HOME

Seçimi bir sayfa yukarı genişletme.

ÜST KRKT+PAGE UP

Seçimi bir sayfa aşağı genişletme.

ÜST KRKT+PAGE DOWN

Seçimi içeriğin başına kadar genişletme.

CTRL+SHIFT+HOME

Seçimi içeriğin sonuna kadar genişletme.

CTRL+SHIFT+END

İçeriğin tümünü seçer.

CTRL+A

Tablolarda, resimlerde veya nesnelerde gezinti (HTML blok öğeleri)

Yapılacak işlem

Tuş

İçerikteki bir sonraki tabloya, resme veya nesneye geçme (HTML blok öğe).

SEKME

İçerikteki bir önceki tabloya, resme veya nesneye geçer (HTML blok öğe).

SHIFT+SEKME

Web sayfasında içerikten bir sonraki blok öğeye geçme.

CTRL+SEKME

Kaydet düğmesine gitme.

ÜST KRKTR+CTRL+SEKME

Tablo, resim veya nesne için mutlak veya göreli konuma geçme (HTML blok öğe).

CTRL+K

Bölüm başı

Sayfanın Başı

İlgili konular

Erişilebilirlik özellikleri

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×