Klavye kısayolları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bu konuda, bir Microsoft Search Server sitesindeki ortak görevlere yönelik klavye kısayolları açıklanmaktadır. Söz konusu klavye kısayolları ABD klavye düzenini temel alır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlarla birebir örtüşmeyebilir.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa bastığınız klavye kısayollarında tuşlar, artı işaretiyle (+) ayrılır. Tuşları arka arkaya bastığınız klavye kısayollarında ise tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Klavye kısayolları, desteklenen Web tarayıcılarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Klavye kısayollarının davranışı, kullandığınız Web tarayıcısına göre farklılık gösterir. Örneğin, Windows Internet Explorer'da bir köprüye atanan kısayol tuş bileşimi bu köprüye etkin odağı yerleştirir. Bu işlemin ardından köprüyü izlemek için ENTER tuşuna basmanız gerekir. Firefox'ta, tuş bileşimine basıldığında, bağlantı otomatik olarak izlenir.

Kısayol tuş birleşimlerini desteklemeyen tarayıcılarda, komutlar arasında hareket etmek için SEKME tuşunu kullanabilirsiniz.

Bu konuyu yazdırmak için, Tümünü Göster'i seçmek üzere SEKME tuşuna ve ardından ENTER, ve CTRL+P tuşlarına basın.

Bu makalede

Şeritte gezinme

Fareyi kullanmadan odağını değiştirme

Şerit ile çalışırken, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı taşımak için klavyeyi kullanabilirsiniz. Aşağıdaki tabloda fareyi kullanmadan klavye odağını taşımaya yönelik yöntemlerden bazıları sıralanmaktadır.

Not: Kuruluşunuz önceki bir SharePoint sürümünden yükseltme yaptıysa, sunucu yöneticisinin, şeridi de içerecek şekilde kullanıcı arabirimi (UI) değişikliklerinin uygulanmasını erteleme seçeneği olmuştur. Yüksek düzeyde özelleştirilmiş sayfaların yeni SharePoint 2010 UI'ı ile de çalışmaya devam etmesini sağlamak için kısa vadeli bir çözüm olarak bu seçenek belirlenmiş olabilir.

Bunu yapmak için

Tuş

Şeritte sırasıyla solundaki ve sağındaki başka bir sekmeye gitme.

İstenen sekmeye gitmek için SEKME tuşuna basın ve ardından SOL OK, SAĞ OK tuşlarını seçin

Seçilen komut için kısayol menüsünü görüntüleme.

ENTER

Odağı, sırasıyla ileri veya geriye doğru şerit üstündeki komutlara taşıma.

SEKME, SHIFT+SEKME

Şerit üstündeki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa gitme.

AŞAĞI OK, YUKARI OK, SOL OK, SAĞ OK

Şeritte seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Şeritte seçili olan menü veya galeriyi açma.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Değeri değiştirebilmeniz için şeritteki komut veya denetimi etkinleştirme.

ENTER

Şerit üstünde bulunan denetimdeki bir değerin değiştirme işlemini tamamlama ve odağı belgeye geri taşıma.

ENTER

Tüm sayfalar

Tüm sayfalar

Bunu yapmak için

Tuş

Daha Erişilebilir Mod'u etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

Daha Erişilebilir Mod, bir sitedeki içeriğin oluşturulma şeklini ekran okuyucuları gibi yardım teknolojileriyle en iyi duruma getirerek değiştirir.

SEKME (Sayfayı tarayıcıda açtıktan hemen sonra art arda basın). Komutu etkinleştirmek için Enter tuşuna basın.

Arama sonuçları listesinde bir öğe seçme.

SEKME (Sayfayı tarayıcıda açtıktan hemen sonra art arda basın). Seçilen sonucu açmak için Enter tuşuna basın.

Ana içeriğe atla bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+X

Şerit Komutlarını Atla bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+Y

Tüm Site İçeriğini Görüntüle bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+3

Site Eylemleri menüsünü etkinleştirme veya odaklama.

ALT+/

Ara kutusunu etkinleştirme veya odaklama.

Ara kutusunun odaklanması için, etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından Gözat sekmesi odaklanıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

ALT+S

Yardım bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+6

Giriş bağlantısını etkinleştirme veya odaklama.

ALT+1

Etkinleştirme veya odağı Adınız menüsünü yerleştirmek için.

ALT + W Adınız menüsü ile sayfadaki herhangi bir Web Bölümü arasında geçiş yapmak için birkaç kez basın.

ALT+W

Liste öğesinin açılan menüsü gibi menüleri genişletme.

SHIFT+ENTER

Bazı sayfaların üstünde bulunan, Ara kutusunun yanındaki Arama Kapsamı menüsü gibi açılan listeleri genişletme.

ALT+AŞAĞI OK

Birden çok Web Bölümü kullanan sayfalarda seçimi Web Bölümünden Web Bölümüne taşıma.

ALT+W

Sayfanın Başı

Ortak görevler düzenleyicisi

Sayfaları veya Aç veya İptal düğmeleri olan iletişim kutularını için

Aç, Kaydet, Oluştur veya İptal düğmeleri olan sayfalarda ya da iletişim kutularında düzenlemeleri uygulamak veya iptal etmek için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın. Bu tür iletişim kutuları ve sayfalar arasında, Yeni Uyarı, Belgeyi Karşıya Yükle veya Yeni Kitaplık yer alır.

Bunu yapmak için

Tuş

İptal düğmesi (değişiklikleri iptal eder ve liste, kitaplık, tartışma panosu veya ankete geri döner)

ALT+C

Bağlama bağlı olarak, Tamam, Kaydet veya Oluştur düğmesi (değişiklikleri kaydeder ve sayfayı veya iletişim kutusunu kapatır.)

ALT+O

Yeni gezinme kurallarını sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Etkin odağı Yol metin kutusuna taşıma.

ALT+P

Bu yoldaki tüm öğeleri dışla seçeneğini belirleme.

ALT+R

Varsayılan içerik erişimi hesabını kullan seçeneğini belirleme.

ALT+U

Form kimlik bilgileri belirtin seçeneğini belirleme.

ALT+I

Gezinme için tanımlama bilgisi belirle seçeneğini belirleme.

ALT+K

Kimlik bilgilerini girin düğmesini tıklatma.

ALT+N

Belirli bir tanımlama bilgisi dosyasını bulmak için Gözat düğmesini tıklatma.

ALT+B

Tanımlama Bilgisi Al düğmesini tıklatma.

ALT+G

İzinler sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Kullanıcı izinleri verme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Düzen sekmesinde İzin Ver düğmesini seçinceye kadar art arda basın.)

Grup oluşturma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Düzen sekmesinde Grup Oluştur düğmesini seçinceye kadar art arda basın.)

Kullanıcı izinlerini kaldırma.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Düzen sekmesinde Kullanıcı İzinlerini Kaldır düğmesini seçinceye kadar art arda basın.)

Kullanıcı izinleri düzenleme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Düzen sekmesinde Kullanıcı İzinlerini Düzenle düğmesini seçinceye kadar art arda basın.)

İzinleri denetleme.

Bunun için etkin odağın şeritte bulunması gerekir (Site Eylemleri menüsünü odaklamak için ALT+/ tuşlarına basın, ardından istediğiniz şerit sekmesine ulaşıncaya kadar SEKME tuşuna art arda basın).

SEKME (Düzen sekmesinde İzinleri denetleyin düğmesini seçinceye kadar art arda basın.)

Tüm Site içerik sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Oluştur bağlantısını etkinleştirme veya odaklama

ALT+N

Web Bölümü Sayfası

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki Web Bölümüne gitme.

ALT+W

Web Bölümü menüsünü açma.

(Bunun için etkin odağın Web Bölümünde bulunması gerekir. Ana içeriğe atlamak için ALT+X tuşlarına basın ve sonra istediğiniz Web Bölümünün başlığını seçinceye kadar art arda ALT+W tuşlarına basın. Menüyü seçmek için SEKME tuşuna basın.)

ENTER

Web Bölümünü düzenleme.

(Bunun için etkin odağın Web Bölümü menüsünde bulunması gerekir. İstediğiniz Web Bölümünün başlığını seçinceye kadar art arda ALT+W tuşlarına basın, daha sonra SEKME tuşuna ve ENTER tuşuna basın.)

SEKME (Web Bölümünü Düzenle seçilinceye kadar art arda basın)

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini kaydetme ve araç bölmesini kapatma.

ALT+O

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini kaydetme ve bölmeyi açık tutma.

ALT+Y

Web Bölümü araç bölmesinde özellik değişikliklerini iptal etme ve bölmeyi kapatma.

ALT+C

Web Bölümleri Ekle bölmesinde seçilen Web Bölümünü bir Web Bölümü Sayfasına ekleme.

SEKME (Ekle seçilinceye kadar art arda basın)

Açılan listede, menüde veya alt menüde bir önceki öğeye gitme.

YUKARI OK

Açılan listede, menüde veya alt menüde bir sonraki öğeye gitme.

AŞAĞI OK

Sayfanın Başı

Yardım Alma

Yardım penceresini kullanma

Yardım penceresi bir SharePoint sitesinin tüm Yardım içeriğine erişim sağlar. Yardım penceresi konuları ve diğer Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Bunu yapmak için

Tuş

Yardım penceresini açma.

ALT+6

Yardım penceresini kapatma.

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

Seçili öğe için varsayılan eylemi yerine getirme.

ENTER

Yardım ve Nasıl Yapılır penceresinde, duruma göre sonraki veya önceki öğeyi seçme.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Yardım konusunda, seçili öğeyi duruma göre genişletme veya daraltma.

ENTER

Bir konunun üstünde Tümünü Göster veya Tümünü Gizle de dahil olmak üzere bir sonraki gizli metni veya köprüyü seçme.

SEKME

Bir önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprüyle ilgili eylemi yerine getirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL OK veya GERİ

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde az miktarda yukarı veya aşağı kayma.

YUKARI OK, AŞAĞI OK

Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde çok miktarda yukarı veya aşağı kayma.

PAGE UP, PAGE DOWN

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

Not: Geçerli Yardım konusu etkin pencerede görünmüyorsa, önce ALT+F6 sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Arama kutusuna metin yazın.

SEKME (Art arda basın)

Bir önceki köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

CTRL+P

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×