Korunan Fiili Çalışma alanları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Korunan fiili çalışma alanları, Project Web App aracılığıyla atanan kaynaklar tarafından bildirilen çalışma miktarını gösterir. Bu alanları zaman aşamalı sürümleri zamana dağıtılmış korunan çalışma değerlerini gösterir. Bir ekip üyesinin fiili çalışma miktarları proje yöneticisi tarafından kabul edilir açmaz, salt okunur veya korumalı olarak proje dosyasının içine getirilen.

Korunan fiili çalışma alanlarının birkaç kategorisi vardır.

Veri türü    Süre

Korunan fiili çalışma (görev alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl Hesaplanır    Görevi ilk oluşturduğunuzda Korunan Fiili Çalışma alanında "0 sa." değeri yer alır. Ekip üyesi fiili çalışma miktarını Project Web App zaman çizelgesi girer. Ekip üyesi her raporlama döneminde proje yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir. Ekip üyesinin fiili çalışma miktarları proje yöneticisi tarafından kabul edilir edilmez, bu değerler Korunan Fiili Çalışma alanında kilitlenir ve düzenlenemez.

En iyi kullanım alanları    Korunan fiili çalışma alanı incelemek veya ekip üyeleri tarafından gönderilen görevlerdeki yapılamayan fiili çalışma saatlerini filtre uygulamak için herhangi bir görev sayfası görünümüne ekleyin. Bu alan özellikle görevlerin faturalama ve muhasebe işlemleri için kullanışlı olabilir.

Örnek    Gamze ve Kemal "Elektrik şeması geliştirme" görevini tamamlamıştır. Görevin Korunan Fiili Çalışma alanında gösterilen değere göre, toplam 80 saat çalıştılar. Müşterinizin faturasını hazırlarken bu görevdeki çalışma saatleri için tam olarak bu değeri kullanırsınız.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Korunan fiili çalışma (kaynak alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl hesaplanır    Bir kaynak için korunan fiili çalışma alanında "0 sa" kaynak atamalar üzerinde çalıştığınız saatleri gönderene kadar. Kaynak fiili çalışma miktarlarıyla içinde Project Web App zaman çizelgesigirer. Ekip üyesi her raporlama döneminde proje yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir. Bir ekip üyesinin fiili çalışma miktarlarıyla proje yöneticisi tarafından kabul edilir açmaz, bu değerler kaynağın korunan fiili çalışma alanında kilitlenir ve düzenlenemez. Project, atanan tüm görevler için raporlanan korunan fiili çalışma değerlerinin toplamı olarak her kaynak için korunan fiili çalışma hesaplar.

En iyi kullanım alanları    Korunan fiili çalışma alanı incelemek veya her kaynak için toplam yapılamayan fiili çalışma saatlerini filtre uygulamak için herhangi bir kaynak sayfası görünümüne ekleyin. Bu alan kaynaklar için faturalama ve muhasebe işlemleri için kullanışlı olabilir.

Örnek    Kemal başka bir bölümden kiralanarak projenize katılan gezici bir elemandır. Kemal'in Korunan Fiili Çalışma alanında görünen değere göre, geçen ay içinde projenizde 80 saat çalışmıştır. Kendisini kiralayan bölüme ödeme belgesi hazırlarken bu görevdeki çalışma saatleri için tam olarak bu değeri kullanırsınız.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Korunan fiili çalışma (atama alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl Hesaplanır    atama Korunan Fiili Çalışma alanı, atanan kaynak bu atamada çalıştığı saatleri göndermeye başlayıncaya kadar "0 sa." değerini içerir. Kaynak fiili çalışma miktarını Project Web App zaman çizelgesi girer. Kaynak, her raporlama döneminde proje yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir. Kaynağın fiili çalışma miktarları proje yöneticisi tarafından kabul edilir edilmez, bu değerler atamanın Korunan Fiili Çalışma alanında kilitlenir ve düzenlenemez.

En İyi Kullanım    Belirli görevlerdeki atamalar için kaynaklar tarafından gönderilen düzenlenemez fiili çalışma saatlerini incelemek veya bunlara filtre uygulamak için, Korunan Fiili Çalışma alanını Görev Kullanımı görünümünün sayfabölümüne ekleyin. Belirli kaynakların atamalarındaki düzenlenemez fiili çalışma saatlerini incelemek veya bunlara filtre uygulamak için, bu alanı Kaynak Kullanımı görünümünün sayfa bölümüne ekleyin. Bu alan özellikle atamalara yönelik faturalama ve muhasebe işlemleri için kullanılabilir.

Örnek    Kemal "Elektrik şeması geliştirme" görevindeki atamasını tamamladı. Atamanın Korunan Fiili Çalışma alanında görünen değere göre, toplam 20 saatlik çalışma raporlamıştır. Müşterinize bu atama için fatura hazırlarken bu atamadaki çalışma saatleri için tam olarak bu değeri kullanırsınız.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Korunan fiili çalışma (görev-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl hesaplanır    İlk bir görev oluşturduğunuzda, görev-zaman aşamalı korunan fiili çalışma alanında "0 sa." Ekip üyesi fiili çalışma miktarlarıyla içinde Project Web App zaman çizelgesigirer. Ekip üyesi her raporlama döneminde proje yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir. Bir ekip üyesinin fiili çalışma miktarlarıyla proje yöneticisi tarafından kabul edilir açmaz, bu değerler zaman aşamalı korunan fiili çalışma alanına zaman içinde dağıtılan ve düzenlenemez.

En İyi Kullanım    Ekip üyelerinin gönderdiği görevler üzerindeki düzenlenemez zaman aşamalı fiili çalışma saatlerini incelemek için, Korunan Fiili Çalışma alanını Görev Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Bu alan özellikle görevdeki çalışmanın gün, hafta veya ay gibi belirli bir dönem içindeki çözümlemesini görmek için kullanılabilir.

Örnek    Gamze ve Kemal "Elektrik şeması geliştirme" görevini tamamladı. Görev Kullanımı görünümünde görevin Korunan Fiili Çalışma alanını incelediğinizde, son iki hafta içinde toplam 80 saat çalıştıklarını görebilirsiniz. Müşterinize son iki haftalık çalışmayı içeren faturayı hazırlarken bu görevdeki çalışma saatleri için tam olarak bu değeri kullanırsınız.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Korunan fiili çalışma (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl hesaplanır    Kaynak-zaman aşamalı korunan fiili çalışma alanında "0 sa" kaynak atamalar üzerinde çalıştığınız saatleri gönderene kadar. Kaynak fiili çalışma miktarlarıyla içinde Project Web App zaman çizelgesigirer. Kaynak her raporlama döneminde proje yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir. Kaynağın fiili çalışma miktarlarıyla proje yöneticisi tarafından kabul edilir açmaz, bu değerler kaynağın zaman aşamalı korunan fiili çalışma alanında kilitlenir ve düzenlenemez. Project her kaynak için bir süre içinde dağıtılmış atanan tüm görevler için raporlanan korunan fiili çalışma değerlerinin toplamı olarak korunan fiili çalışma zaman aşamalı hesaplar.

En İyi Kullanım    Kaynakların zaman aşamalı düzenlenemez fiili çalışma saatlerini incelemek için, Korunan Fiili Çalışma alanını Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Bu alan özellikle kaynağın çalışmasının gün, hafta veya ay gibi belirli bir dönem içindeki çözümlemesini görmek için kullanışlı olabilir. Ayrıca, bu çözümleme kaynaklara yönelik faturalama ve muhasebe işlemleri için kullanılabilir.

Örnek    Kemal başka bir bölümden kiralanarak projenize katılan bir gezici elemandır. Kemal'in kaynak zaman aşamalı Korunan Fiili Çalışma alanında görünen değere göre, geçen iki hafta içinde tüm atanan görevlerde günde 6 saat çalışmıştır. Kendisini kiralayan bölüme ödeme belgesi hazırlarken bu değerleri ödeme kalemlerini ortaya çıkarmak için kullanırsınız.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Korunan fiili çalışma (atama-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Nasıl hesaplanır    Atama zaman aşamalı korunan fiili çalışma alanında "0 sa" atanan kaynağın bu atama için çalışma saatleri gönderene kadar. Kaynak fiili çalışma miktarlarıyla içinde Project Web App zaman çizelgesigirer. Kaynak her raporlama döneminde proje yöneticisi güncelleştirmelerini gönderir. Bir kaynağın fiili çalışma miktarlarıyla proje yöneticisi tarafından kabul edilir açmaz, bu değerler atamanın zaman aşamalı korunan fiili çalışma alanına zaman içinde dağıtılan ve düzenlenemez.

En İyi Kullanım    Atamalardaki zaman aşamalı düzenlenemez fiili çalışma saatlerini kaynaklar tarafından gönderildiği biçimde incelemek için, Korunan Fiili Çalışma alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Bu alan özellikle atama çalışmasının gün, hafta veya ay gibi belirli bir dönem içindeki çözümlemesini görmek için kullanışlı olabilir.

Örnek    Kemal "Elektrik şeması geliştirme" görevindeki atamasını tamamlamıştır. Görev Kullanımı görünümünde görevin zaman aşamalı Korunan Fiili Çalışma alanını incelediğinizde, son iki hafta içinde bu atamada kaç saat çalıştığını görebilirsiniz. Müşterinize son iki haftalık çalışma için fatura hazırlarken ödeme kalemlerini hazırlamak için bu değerleri kullanırsınız.

Açıklamalar    sunucu yöneticisi, kuruluşunuzda korunan fiili değerler kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için Project Web App'i kullanır.

Ekibiniz ilerlemeyi tamamlanma yüzdesi veya fiili ve kalan çalışma değerlerine göre izliyorsa ya da fiili değerlerinizi Project Web App uygulamasından almıyorsanız, fiili değerler korunamaz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×