Kullanılabilir grafik türleri

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

Web için Excel 'ta verileriniz için grafik oluşturmaya hazır Web için Excel, her grafik türü hakkında biraz daha bilginiz olabilir. İstediğiniz grafik türü için verilerinizi nasıl düzenleyeceğinizi veya verileriniz için en uygun grafik türünün hangisi olduğunu öğreneceksiniz.

Hakkında daha fazla bilgi edinmek için bir grafik türünü tıklatın

Sütun grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler bir sütun grafiği halinde çizilebilir. Sütun grafiği, bu grafikte görüldüğü gibi tipik olarak yatay eksen boyunca kategorileri ve dikey eksen boyunca değerleri görüntüler:

Kümelenmiş sütun grafik

Sütun grafik türleri

 • Kümelenmiş sütün    Kümelenmiş sütun grafiği değerleri 2B sütunlarda gösterir. Aşağıdakileri temsil eden kategorileriniz olduğunda bu grafiği kullanın:

  • Değer aralıkları (örneğin, öğe sayıları).

  • Belirli ölçek düzenlemeleri (örneğin, kesinlikle katılıyor, katılıyor, tarafsız, katılmıyor, kesinlikle katılmıyor gibi girişler içeren Likert ölçeği gibi).

  • Belirli bir düzende olmayan adlar (örneğin, öğe adları, coğrafi adlar veya kişi adları).

 • Yığınlanmış sütun     Yığınlanmış sütun grafiği, değerleri 2B yığınlanmış sütunlar halinde gösterir. Birden fazla veri serisi varsa ve toplamı vurgulamak istediğinizde bu grafiği kullanın.

 • %100 Yığınlanmış sütun    %100 yığınlanmış sütun grafiği, değerleri %100'ü temsil edecek şekilde yığınlanmış 2B sütunlar halinde gösterir. İki veya daha fazla veri seriniz varsa ve bütüne katkıları vurgulamak isterseniz, özellikle de toplam her kategori için aynıysa bu grafiği kullanın.

Sayfanın Başı

Çizgi grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çizgi grafikte çizilebilir. Bir çizgi grafikte, kategori verileri yatay eksen boyunca eşit şekilde ve tüm değer verileri dikey eksen boyunca eşit şekilde dağıtılır. Satır grafikler eşit ölçekli bir eksen üzerinde zaman içindeki sürekli verileri gösterebilir ve bu nedenle verilerdeki eğilimleri ay, üç ay veya mali yıl gibi eşit aralıklar halinde göstermek için idealdir.

İşaretli çizgi grafikler

Çizgi grafik türleri

 • Çizgi ve işaretli çizgi    Ayrı veri değerlerini belirtmek üzere işaretlerle birlikte ve işaretsiz olarak gösterilebilen çizgi grafikler, özellikle pek çok veri noktanız varsa ve bunların gösterilme sırası önemliyse, zaman içindeki eğilimleri veya eşit aralıklı kategorileri gösterebilir. Birçok kategori varsa veya değerler yaklaşık değerlerse, işaretsiz bir çizgi grafik kullanın.

 • Yığılmış çizgi ve işaretli yığılmış çizgi    Ayrı veri değerlerini belirtmek üzere işaretli veya işaretsiz olarak gösterilebilen yığılmış çizgi grafikler, zaman içinde her değerin katkısının eğilimini veya eşit aralıklı kategorileri gösterebilir.

 • %100 yığılmış çizgi ve işaretli %100 yığılmış çizgi    Ayrı veri değerlerini belirtmek üzere işaretli veya işaretsiz olarak gösterilebilen %100 yığılmış çizgi grafikler, zaman içinde her değerin katkı yüzdesi eğilimini veya eşit aralıklı kategorileri gösterebilir. Birçok kategori varsa veya değerler yaklaşık değerlerse, işaretsiz bir %100 yığılmış çizgi grafik kullanın.

  Notlar: 

  • Çizgi grafikleri en çok, grafiğinizde birden fazla veri serisi olduğunda işe yarar; yalnızca bir veri seriniz varsa, bunun yerine dağılım grafiği kullanmayı düşünebilirsiniz.

  • Yığılmış çizgi grafikler verileri toplar ve istediğiniz sonuç bu olmayabilir. Çizgilerin yığılmış olduğunu görmek kolay olmayabilir ve dolayısıyla bunun yerine farklı bir çizgi grafik türü veya yığılmış alan grafiği kullanmayı düşünebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Pasta ve halka grafikler

Çalışma sayfasında bir sütun veya satır halinde yerleştirilmiş veriler pasta grafikte çizilebilir. Pasta grafikler, bir veri serisi öğelerin boyutunu tüm öğelerin toplamına orantılı olarak gösterir. Bir pasta grafikteki veri noktaları tüm pastanın yüzdesi olarak gösterilir.

Pasta grafik

Aşağıdaki koşullarda pasta grafik kullanmayı tercih edebilirsiniz:

 • Yalnızca bir veri seriniz var.

 • Verilerinizdeki değerlerinin hiçbiri negatif değil.

 • Verilerinizdeki değerlerin hemen hiçbiri sıfır değeri değil.

 • Her biri pastanın parçalarını temsil eden en fazla yedi kategoriniz var.

Pasta grafik türleri

 • Pasta    Pasta grafikleri her değerin toplama katkısını 2B biçiminde gösterir.

Sayfanın Başı

Halka grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler halka grafikte çizilebilir. Pasta grafik gibi, halka grafik de parçaların bütünle olan ilişkisini gösterir, ancak halka grafik birden çok veri serisi içerir.

Halka grafik

Halka grafik türleri

 • Halka    Halka grafikler verileri halkalar halinde gösterir ve her halka bir veri serisini temsil eder. Veri etiketlerinde yüzdeler gösteriliyorsa, her halka toplam %100'e eşittir.

  Not:  Halka grafiklerin okunması kolay değildir. Bunun yerine yığılmış sütun veya yığılmış çubuk grafik kullanmak isteyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Çubuk grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çubuk grafikte çizilebilir. Çubuk grafikler, ayrı öğeler arasındaki karşılaştırmaları gösterir. Çubuk grafikte kategoriler tipik olarak dikey eksende, değerler yatay eksende yerleştirilmiştir.

Çubuk grafik

Aşağıdaki durumlarda çubuk grafik kullanmayı düşünebilirsiniz:

 • Eksen etiketleri uzun.

 • Gösterilen değerler süre değerleri.

Çubuk grafik türleri

 • Kümelenmiş    Kümelenmiş çubuk grafiği, 2B biçiminde çubuklar gösterir.

 • Yığınlanmış çubuk    Yığınlanmış çubuk grafikleri tek öğelerin bütünle ilişkisini 2B çubuklar halinde gösterir

 • %100 yığılmış     %100 yığılmış çubuk grafik her değerin kategorilerdeki bir toplama katkı yüzdesini karşılaştıran 2B çubuklar gösterir.

Sayfanın Başı

Alan grafikleri

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler alan grafiğinde çizilebilir. Alan grafikleri zaman içindeki değişikliği çizmek ve bir eğilimdeki toplam değere dikkat çekmek için kullanılabilir. Bir alan grafiği, çizili değerlerin toplamını görüntüleyerek, parçaların bütünle ilişkisini de gösterir.

Alan grafiği

Alan grafiği türleri

 • Alan    2B biçiminde gösterilen alan grafikleri zaman içinde değerlerin eğilimini veya diğer kategori verilerini gösterir. Kural olarak, bir serideki veriler başka bir serideki verilerin arkasına gizlenebileceğinden, yığınlanmış olmayan alan grafiği yerine çizgi grafik kullanmayı düşünmelisiniz.

 • Yığınlanmış alan    Yığınlanmış alan grafikleri zaman içinde her değerin katkı eğilimini veya diğer kategori verilerini 2B biçiminde gösterir.

 • % 100 yığınlanmış    %100 yığınlanmış alan grafikleri zaman içinde her değerin katkı yüzdesini veya diğer kategori verilerini gösterir.

Sayfanın Başı

Dağılım grafikleri

Çalışma sayfasında sütunlar ve satırlar halinde düzenlenmiş veriler dağılım grafiğinde çizilebilir. X değerlerini bir satır veya sütuna yerleştirin ve ilgili y değerlerini bitişik satır veya sütunlara girin.

Bir dağılım grafiğinde iki değer ekseni vardır: bir yatay (x) ve bir dikey (y) değer ekseni. X ve y değerlerini tek veri noktaları halinde birleştirir ve bunları düzensiz aralıklar veya kümeler halinde gösterir. Dağılım grafikleri tipik olarak bilimsel, istatistiksel ve mühendislik verileri gibi sayı değerlerini göstermek ve karşılaştırmak için kullanılır.

Dağılım grafiği

Aşağıdaki durumlarda dağılım grafiği kullanmayı düşünebilirsiniz:

 • Yatay eksenin ölçeğini değiştirmek istiyorsunuz.

 • Bu ekseni logaritmik ölçekli yapmak istiyorsunuz.

 • Yatay eksen değerleri eşit aralıklı değil.

 • Yatay eksen üzerinde pek çok veri noktası var.

 • Bir dağılım grafiğinin bağımsız eksen ölçeklerini, değer kümesi çiftleri veya grupları içeren verilerle ilgili daha fazla bilgi verecek şekilde ayarlamak istiyorsunuz.

 • Veri noktaları arasındaki farklar yerine büyük veri kümeleri arasındaki farkları göstermek istiyorsunuz.

 • Birçok veri noktasını zamandan bağımsız olarak karşılaştırmak istiyorsunuz;  bir dağılım grafiğine ne kadar çok veri eklerseniz, o kadar iyi karşılaştırmalar yapabilirsiniz.

Dağılım grafiği türleri

 • Dağılım    Bu grafik, değer çiftlerini karşılaştırmak için bağlantı çizgileri olmadan veri noktalarını gösterir.

 • Düz çizgili ve işaretli dağılım ve düz çizgili dağılım    Bu grafik veri noktalarını bağlayan düz bir eğri gösterir. Düz çizgiler işaretli veya işaretsiz olarak gösterilebilir. Çok sayıda veri noktası varsa işaretsiz düz çizgi kullanın.

 • Düz çizgileri ve işaretçileri olan dağılım ve düz çizgileri olan dağılım    Bu grafik, veri noktaları arasında düz bağlantı çizgileri gösterir. Düz çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan gösterebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Diğer grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler radar grafikte çizilebilir. Radar grafikler birçok veri serisi toplam değerlerini karşılaştırır.

Radar grafik

Radar grafik türü

 • Radar ve işaretli radar    Ayrı veri noktaları için işaretli veya işaretsiz olarak, radar grafikler bir merkez noktaya göre değerlerdeki değişiklikleri gösterir.

 • Doldurulmuş radar    Doldurulmuş radar grafik türünde, veri serisinin kapladığı alan bir renkle doldurulur.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×