Len İşlevi

Bir dizedeki karakter sayısını veya değişken depolanması için gereken bayt sayısını içeren bir Long döndürür.

Söz Dizimi

Len ( dize | Değişkenadı)

Uzunluk işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız değişken

Açıklama

dize

Geçerli dize ifadesi. Dize null içeriyorsa null değeri verilir.

değişkenadı

Herhangi bir değişken adı. Değişkenadı null içeriyorsa, null değeri verilir. Değişkenadı bir VARIANT ise, uzunluk bir dizeyle aynı olur ve her zaman içerdiği karakter sayısını verir.

Açıklamalar

İki olası bağımsız değişkenin bir (ve yalnızca biri) belirtilmesi gerekir. Kullanıcı tanımlı türlerle, len boyutu dosyaya yazılacak şekilde boyutu verir.

Not:  Çift baytlık karakter kümesi (DBCS) dillerinde olduğu gibi, bir dizede bulunan bayt verileriyle LenB işlevini kullanın. Bir dizedeki karakter sayısını döndürmek yerine, UZUNLUKB bu dizenin temsil ettiği bayt sayısını verir. Kullanıcı tanımlı türlerle, UZUNLUKB öğeler arasındaki doldurma dahil olmak üzere bellekteki boyutu verir. LenBkullanan örnek kodlar için örnek konudaki ikinci örneğe bakın.

Not: Uzunluk , Kullanıcı tanımlı veri türlerinde değişken uzunluklu dizelerle kullanıldığında, gereken gerçek depolama baytlarının sayısını belirleyemeyebilir.

Sorgu örneği

İfade

Sonuçlar

ProductSales 'den ProductLen.

"ÜrünKimliği" alanındaki değerleri ve ProductLen sütunlarındaki bu değerlerin uzunluğunu döndürür.

VBA örnekleri

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

İlk örnek, bir dizedeki karakter sayısını veya bir değişkeni depolamak için gereken bayt sayısını döndürmek için uzunluk kullanır. Tür... CustomerRecord tanımlayan bitiş türü bloğu, sınıf modülünde görünürse, önünde anahtar sözcükle özel olmalıdır. Standart modülde tür deyimi ortakolabilir.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

İkinci örnek, bir dizeyi temsil etmek için ANSI kullanılıyorsa, bir dizedeki bayt karakterlerinin sayısını döndürmek için LenB ve Kullanıcı tanımlı bir Işlev (LenMbcs) kullanır.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Dize işlevleri ve bu işlevlerin kullanımı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×