LET işlevi

Tarayıcınız videoyu desteklemiyor.

LET işlevi hesaplama sonuçlarına adlar atar. Bu, bir formülün içinde ara hesaplamalar, değerler veya tanımlayıcı adlar depolamayı sağlar. Bu adlar yalnızca LET işlevinin kapsamı içinde geçerlidir. LET işlevi, programlamadaki değişkenlere benzer şekilde Microsoft Excel'in yerel formül söz dizimi aracılığıyla çalışır.

Excel'de LET işlevini kullanmak için, adların ve ilişkili değerlerin çiftlerini ve bunların tümünü kullanan bir hesaplama tanımlarsınız. En az bir ad/değer çifti (değişken) tanımlamalısınız. LET, 126’ya kadar ad/değer çift tanımlamayı destekler.

LET diyagramı

Avantajlar

  • İyileştirilmiş Performans Aynı ifadeyi formüle birçok kez yazarsanız, Microsoft Excel o sonucu birçok kez hesaplardı. LET işlevi sayesinde ifadeyi adıyla çağırabilir ve Microsoft Excel'in sadece bir kez hesaplamasını sağlayabilirsiniz.

  • Kolay Okuma ve Kompozisyon Hangi aralık/hücre başvurusunun neye başvurduğunu veya hesaplamanızın ne yaptığını hatırlamanıza ya da aynı ifadeyi kopyalayıp yapıştırmanıza artık gerek yok. Değişkenleri bildirip adlandırma özelliği sayesinde, kendinize ve formülünüzü kullananlara anlamlı bir bağlam sunabilirsiniz.

=LET(ad1, ad_değeri1, hesaplama_veya_ad2, [ad_değeri2, hesaplama_veya_ad3...])

Bağımsız değişken

Açıklama

ad1

Gerekli

Atanacak ilk ad. Bir harfle başlamalıdır. Bir formülün sonucu olmamalı veya aralık söz dizimiyle çakışmamalıdır.

ad_değeri1

Gerekli

Ad1'e atanmış değer.

hesaplama_veya_ad2

Gerekli

Aşağıdakilerden biri:

  • LET işlevi içindeki tüm adları kullanan hesaplama. Bu, LET işlevindeki son bağımsız değişken olmalıdır.

  • İkinci bir ad_değeri’ne atanacak ikinci bir ad. Bir ad belirtilirse, ad_değeri2 ve hesaplama_veya_ad3 gerekli hale gelir.

ad_değeri2

İsteğe bağlı

hesaplama_veya_ad2’ye atanan değer.

hesaplama_veya_ad3

İsteğe bağlı

Aşağıdakilerden biri:

  • LET işlevi içindeki tüm adları kullanan hesaplama. LET işlevindeki son bağımsız değişken bir hesaplama olmalıdır.

  • Üçüncü bir ad_değeri’ne atanacak üçüncü bir ad. Bir ad belirtilirse, ad_değeri3 ve hesaplama_veya_ad4 gerekli hale gelir.

Notlar: 

  • Sonuncu bağımsız değişken, sonuç döndüren bir hesaplama olmalıdır.

  • Değişkenlerin adları, ad yöneticisinde kullanılabilen geçerli adlarla uyumludur. Örneğin, "a" geçerlidir ama "c" değildir; çünkü R1C1 stili başvurularla çakışıyor.

Örnekler

Örnek 1

Basit bir "TOPLA(x, 1)" ifadesini düşünün. Burada x, değer atanabilecek adlandırılmış bir değişkendir (bu durumda x’e 5 değeri atanır).

=LET(x, 5, TOPLA(x, 1))

Bu formül bir hücreye girildiğinde, 6 değerini döndürür. 

Örnek 2

Bazı ham satış verileriniz olduğunu ve bu verileri bir kişiyi gösterecek şekilde filtrelemek, ardından boş hücrelere bir tire eklemek istediğinizi varsayalım.

Filtrelenmemiş Veriler

Filtrelenmiş Veriler

Filtrelenmemiş Satış Verileri

Filtrelenmiş Satış Verileri

Yukarıdakiler LET işlevi olmadan da yapılabilir ama LET kullanmak, formülün okunabilirliğini artırır ve LET kullanmamaya kıyasla iki kat hızlı hesaplama yapar.

Örnek veriler   

Bu örneği kendiniz uygulamak isterseniz, aşağıdaki tabloyu boş bir çalışma sayfasının A1 hücresine kopyalayın.

Tem

Bölge

Ürün

Kar

Emine

Doğu

Elma

1,33 TL

Faruk

Güney

Muz

0,09 TL

Emine

Batı

Mango

1,85 TL

Faruk

Kuzey

0,82 TL

Faruk

Batı

Muz

1,25 TL

Emine

Doğu

Elma

0,72 TL

Faruk

Kuzey

Mango

0,54 TL

Özgün formül

=EĞER(EBOŞSA(FİLTRE(A2:D8,A2:A8="Faruk")),"-", FİLTRE(A2:D8,A2:A8="Faruk"))

LET kullanılan formül

=LET(filtreÖlçütü, “Faruk”, filtreUygulananAralık, FİLTRE(A2:D8,A2:A8=filtreÖlçütü), EĞER(EBOŞSA(filtreUygulananAralık),"-", filtreUygulananAralık))

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

×