Liste veya kitaplığın içerik türünü değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Belirli bir liste veya kitaplık için bir site içerik türü ekledikten sonra o konumu özelleştirebilirsiniz. Liste içerik türleri listeler veya kitaplıklar ile ilişkili olan içerik türleri olarak adlandırılır. Liste içerik türü için yaptığınız tüm değişiklikler yalnızca liste veya kitaplığa eklenmiş olan bu içerik türü örneği uygulayın. Liste içerik türünün üst site içerik türü değişikliklere güncelleştirilmez. (Liste içerik türü salt okunur yaptığınız sürece) devralınan herhangi bir liste içerik türü özniteliklerini özelleştirme ve onun üst site içerik türü güncelleştirilir, özelleştirmelerinizi üzerine yazılır. Üst site içerik türü güncelleştirildiğinde ek öznitelikleri bunu kendi üst site içerik türüyle paylaşmayın ekleyerek liste içerik türü özelleştirme yaparsanız, bu ek öznitelikler yazılmaz.

Bir liste veya kitaplığın içerik türlerini değiştirmek için en azından Listeleri Yönetme izinlerine sahip olmanız gerekir.

Ne yapmak istiyorsunuz?

İçerik türü için bir belge şablonu ekleme

İçerik türü için sütunları değişiklik

İçerik türü için bir iş akışı ekleme

Bir içerik türünü salt okunur yapma

İçerik türü için bilgi yönetimi ilkesi belirtme

İçerik türü için belge bilgileri bölmesi ayarlarını değiştirme

Bir liste veya kitaplıktan içerik türünü kaldırma

İçerik türüne belge şablonu ekleme

Bir belge şablonunu yalnızca bir belge içerik türüyle (belge üst içerik türünden türetilen bir içerik türü) ilişkilendirebilirsiniz. Belge şablonunu bir içerik türüyle ilişkilendirerek, yazarlar bu içerik türünde yeni belgeler oluştururken, belgelerin tümünde aynı şablonun temel alınmasını sağlamaya yardımcı olabilirsiniz.

Örneğin, kuruluşunuz hukuki sözleşmeler için belirli bir belge şablonu kullanıyor olabilir. Bu belge şablonunu, kuruluşunuzun hukuki sözleşmelerde kullandığı içerik türüyle ilişkilendirirseniz, bu içerik türü kullanılarak oluşturulan tüm yeni hukuki sözleşmelerde bu hukuki sözleşme belge şablonu temel alınır.

 1. İçerik türünü belge şablonuyla güncelleştirmek istediğiniz belge kitaplığına gidin.

 2. Şeritte, Kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Belge kitaplığı birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 5. Kullanmak istediğiniz belge şablonu sitenizde bir yerde depolanıyorsa, Var olan bir belge şablonunun URL'sini girin öğesini tıklatın ve sonra kullanmak istediğiniz şablonun URL'sini yazın.

  Bir site veya kaynak klasörü konuma bir URL kullanabilirsiniz. Belge şablonları ya da varsayılan site kaynak konumunda depolanan http://Server Site/ad/belge kitaplığı formları/ad/içerik türü adı / veya özellikle belge şablonlarını depolamak için ayarlanan bir kitaplığı konumu.

  Aşağıdaki tabloda, kullanabileceğiniz URL türlerinin örnekleri sunulmaktadır. Örneklerde, http://Sunucu Adı/Site/Belge Kitaplığı Adı/Forms/İçerik Türü Adı/ konumunda bulunan bir varsayılan belge şablonu kaynak klasörü (site içerik türleriyle ilgili dosyaları içeren klasör) olduğu ve belge şablonunun adının Belgeadı.doc olduğu varsayılmıştır.

URL Türü

Örnek

Siteye göre

Sunucu Adı/Site/Kitaplık Adı/Forms/Belgeadı.doc

Kaynak klasöre göre

Docname.doc

 1. Kullanmak istediğiniz belge şablonunu karşıya yüklemek isterseniz, Belge Şablonu bölümünde Yeni belge şablonunu karşıya yükle'yi tıklatıp ardından Gözat'ı tıklatın. Dosya Seç iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz dosyanın konumuna gidin, onu seçin ve sonra 'ı tıklatın.

 2. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türünün sütunlarında değişiklik yapma

İçerik türüne sütunlar ekleyerek, belirli bir içerik türüne ait öğe için toplamak istediğiniz özellikleri veya meta verileri belirtebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuz hesap numarası, proje numarası veya proje yöneticisi gibi tüm sipariş formları için belirli bir meta veri kümesini izlemek isteyebilir. Hesap numarası, proje numarası ve proje yöneticisi sütunlarını sipariş formu içerik türüne eklediğinizde kullanıcılardan, söz konusu içerik türüne ait öğeler için bu meta verileri sunmaları istenir.

Birden çok farklı içerik türünde öğe içeren bir liste veya kitaplığınız varsa, liste veya kitaplığın kendisi yerine doğrudan ilgili içerik türüne sütun ekleyerek, her içerik türünün öğeleri için benzersiz meta veriler toplayabilirsiniz.

Bir içerik türünün sütunlarını değiştirmenin birkaç yolu vardır. Şunları yapabilirsiniz:

Sütun ekleme

 1. İçerik türünü değiştirmek istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini ve ardından Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir kitaplıkta çalışıyorsanız, Kitaplık sekmesini ve ardından Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Sütunlar'ın altında Varolan site veya liste sütunlarından ekle'yi tıklatın.

 5. Sütunları Seç bölümünde, Sütun kaynağı altında, kendisine sütun eklemek istediğiniz grubu seçmek için oku tıklatın.

 6. Kullanılabilir sütunlar'ın altında, eklemek istediğiniz sütunu tıklatın ve sütunu Eklenecek sütunlar listesine eklemek için Ekle'yi tıklatın.

 7. Başka sütunlar eklemek için, 5. ve 6.adımları yineleyin.

 8. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütun kaldırma

 1. İçerik türünü değiştirmek istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini ve ardından Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir kitaplıkta çalışıyorsanız, Kitaplık sekmesini ve ardından Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Belge kitaplığı birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Sütunlar'ın altında, içerik türünden kaldırmak istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 5. Kaldır düğmesini tıklatın ve sütunu içerik türünden kaldırmak isteyip istemediğiniz sorulduğunda Tamam'ı tıklatın.

  Not: İçerik türüyle ilişkili tüm sütunlar için Kaldır düğmesi kullanılamayabilir.

Sayfanın Başı

Sütun sıralamasını değiştirme

 1. İçerik türünü değiştirmek istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini ve ardından Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir kitaplıkta çalışıyorsanız, Kitaplık sekmesini ve ardından Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Belge kitaplığı birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Sütunlar'ın altında Sütun sırası'nı tıklatın.

 5. Sütun Sırası bölümünde, Konum (üstten) sütununda yeniden sıralamak istediğiniz sütunun yanındaki oku tıklatın ve istediğiniz sıra numarasını seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Sütunu gerekli, isteğe bağlı veya gizli yapma

 1. İçerik türünü değiştirmek istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini ve ardından Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir kitaplıkta çalışıyorsanız, Kitaplık sekmesini ve ardından Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Belge kitaplığı birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Sütunlar'ın altında, zorunlu kılmak istediğiniz sütunun adını tıklatın.

 5. Sütun Ayarları bölümünde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kullanıcıların sütun bilgilerini belirtmelerini gerekli kılmak için, Gerekli'yi tıklatın.

  • Kullanıcıların sütun bilgilerini belirtmelerini isteğe bağlı yapmak için, İsteğe bağlı'yı tıklatın.

  • İçerik türüyle ilgili hiçbir Yeni, Düzenle veya Görüntüle formunda görünmeyecek şekilde sütunu gizlemek için, Gizle'yi tıklatın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türüne iş akışı ekleme

İş akışları bir sitede öğelerini ve belgeleri için bir iş süreci belirtmek olası olun. Kuruluşlar otomatikleştirme ve belge onayı gibi bazı ortak iş süreçlerini yönetmek veya gözden geçirmek için iş akışları kullanabilirsiniz. İş akışını bir içerik türüne eklediğinizde, bu içerik türündeki tüm öğeleri tutarlı iş süreçlerini tabi olmasını sağlamak yardımcı olabilir. İçerik türüne iş akışı eklenmişse, bu içerik türündeki tek tek öğelerde iş akışının başlatılabilir.

Bir liste veya kitaplık için içerik türüne, ancak siteniz veya çalışma alanınız için bir iş akışı dağıtılmışsa iş akışı ekleyebilirsiniz. İş akışları kullanılabilir şekilde görünmüyorsa Merkezi Yöneticinize başvurun.

 1. İçerik türünü değiştirmek istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini ve ardından Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir kitaplıkta çalışıyorsanız, Kitaplık sekmesini ve ardından Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, kendisine iş akışı eklemek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Ayarlar altında İş akışı ayarları'nı tıklatın.

 5. İş akışı ekle'yi tıklatın.

 6. İş Akışı Ekle sayfasında, İş akışı bölümünde, kullanmak istediğiniz iş akışı şablonunu tıklatın.

 7. Ad bölümünde iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

 8. Görev Listesi bölümünde, bu iş akışıyla kullanmak üzere bir görev listesi belirtin.

  • Varsayılan Görevler listesini kullanabilir veya yenisini oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcıları Görevler listesinin Görevlerim görünümünü kullanarak, iş akışı görevlerini kolayca bulabilir ve görüntüleyebilir.

  • Bu iş akışının görevleri, genel Görevler listesinden ayrı tutmak istediğiniz duyarlı veya gizli verileri içeriyor veya açıklıyorsa, yeni bir Görevler listesi oluşturun.

  • Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışı varsa veya iş akışları çok sayıda görev içeriyorsa, yeni bir Görevler listesi oluşturun. Bu örnekte, her iş akışı için Görevler listeleri oluşturmak isteyebilirsiniz.

 9. Geçmiş Listesi bölümünde, bu iş akışıyla birlikte kullanmak için bir geçmiş seçin. Geçmiş listesi her bir iş akışı örneğinde meydana gelen tüm olayları görüntüler.

  Varsayılan Geçmiş listesini kullanabilir veya yenisini oluşturabilirsiniz. Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışı varsa, her iş akışı için ayrı bir Geçmiş listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 10. Başlatma Seçenekleri bölümünde bir iş akışının nasıl, ne zaman veya kim tarafından başlatıldığını belirtin.

  Not: Belirli seçenekler, seçtiğiniz iş akışı şablonu tarafından desteklenmezse, kullanılamayabilir.

 11. Tamam'ı veya İleri'yi tıklatın.

 12. İş Akışını Özelleştir sayfasında istediğiniz diğer seçenekleri seçip Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türünü salt okunur yapma

 1. İçerik türünü salt okunur yapmak istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini ve ardından Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir kitaplıkta çalışıyorsanız, Kitaplık sekmesini ve ardından Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, salt okunur yapmak istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 5. Salt Okunur bölümünde, Bu içerik türü salt okunur olsun mu? altında Evet'i tıklatın.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türü için bilgi yönetimi ilkesi belirtme

Liste içerik türüne varolan bir site koleksiyonu ilkesiniuygulayabilirsiniz. Alternatif olarak, yalnızca belirli liste içerik türü için geçerli bir yeni bilgi yönetimi ilkesi oluşturma kaldırabilirsiniz.

Liste içerik türüne site koleksiyonu ilkesi uygulama

Siteniz için site koleksiyonu ilkeleri olarak önceden bilgi yönetimi ilkeleri oluşturulmuşsa, bunları tek tek liste içerik türlerine uygulayabilirsiniz.

 1. İçerik türünü değiştirmek istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini ve ardından Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir kitaplıkta çalışıyorsanız, Kitaplık sekmesini ve ardından Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri altında, bir bilgi yönetimi ilkesi uygulamak istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Ayarlar'ın altında Bilgi yönetimi ilkesi ayarları'nı tıklatın.

 5. İlkeyi belirtin'in altında Site koleksiyonu ilkesi kullan'ı tıklatın ve sonra uygulamak istediğiniz ilkeyi seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Liste içerik türü için yeni bilgi yönetimi ilkesi oluşturma

Yalnızca belirli bir liste içerik türü için geçerli olan bilgi yönetimi ilkesi de tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde bir bilgi yönetimi ilkesi oluşturursanız, bu ilkeyi başka listeler, kitaplıklar veya sitelerde yeniden kullanamazsınız. Bir liste veya kitaplık birden fazla içerik türüne izin veriyorsa, tüm liste veya kitaplığa uygulanan bir bilgi yönetimi ilkesi tanımlayamazsınız. Bunun yerine, bu liste veya kitaplık ile ilişkilendirilmiş her liste içerik türü için bir bilgi yönetimi ilkesi tanımlamanız gerekir.

 1. İçerik türünü değiştirmek istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini ve ardından Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir kitaplıkta çalışıyorsanız, Kitaplık sekmesini ve ardından Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri altında, kendisi için bir bilgi yönetimi ilkesi tanımlamak istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Ayarlar'ın altında Bilgi yönetimi ilkesi ayarları'nı tıklatın.

 5. İlkeyi belirtin'in altında, İlke tanımla'yı tıklatın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

 6. İlkeyi Düzenle sayfasında, Ad ve Yönetim Açıklaması bölümünde, oluşturmakta olduğunuz ilke için kısa bir açıklama yazın.

  Bir liste içerik türü için ilke tanımladığınızda, liste içerik türünün adı ilkenin adı olur. Yalnızca Site Koleksiyonu İlkeleri listesinde tanımlanan bilgi yönetimi ilkeleri için benzersiz adlar belirtebilirsiniz.

 7. İlke Bildirimi bölümünde, kullanıcılara ilkenin amacını açıklayan tanımlayıcı bir bildirim yazın. Bu bildirim, ilkeye bağlı olan belgeleri veya öğeleri açtıklarında kullanıcılara görüntülenir. İçerik için hangi ilke özelliklerinin geçerli olduğunu veya içerik için hangi özel işlemin gerekli olduğunu açıklaması gerekir. İlke bildirimi en çok 512 karakter uzunluğunda olabilir.

 8. Sonraki bölümlerde, bilgi yönetimi ilkenize eklemek istediğiniz tek tek ilke özelliklerini seçin.

  Tek tek bilgi yönetimi ilkelerinin özelliklerini yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için, Ayrıca Bkz. altında gördüğünüz bağlantılara bakın.

 9. Bu bilgi yönetimi ilkesine eklemek istediğiniz bireysel ilke özellikleri için seçenekleri belirlemeyi bitirince, ilke özelliklerini uygulamak için Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türü için Belge Bilgileri Panosu ayarlarını değiştirme

Belge bilgileri bölmesi — aşağıdaki Microsoft Office 2010 programlarında görüntülenen: Word, Excel ve PowerPoint — doğrudan Office içinden bir belge yönetim sunucusu kaydedilmiş bir belge için içerik türü özelliklerini görüntülemek ve değiştirmek kullanıcılar etkinleştirir Belgeyi düzenlemek için kullandıkları program. Belge içerik türü için belirli bir kitaplığın bir durum sütunu varsa, belgeyi düzenlerken Örneğin, kullanıcıların durumu özellik Word'de belge bilgileri Bölmesi'nde görüntüleyebilirsiniz. Bunlar belge bilgileri bölmesi taslak iken durum özelliğinin değeri için son değiştirmek için de tıklayabilirsiniz. Belgenin sunucuya kaydedildiğinde, bu özellik alanına ilişkin Durum sütununda kitaplık için otomatik olarak güncelleştirilir.

 1. İçerik türünü değiştirmek istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini ve ardından Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir kitaplıkta çalışıyorsanız, Kitaplık sekmesini ve ardından Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, Belge Bilgileri Bölmesi'ni değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Ayarlar altında Belge Bilgileri Bölmesi ayarları'nı tıklatın.

 5. Belge Bilgileri Panosu Şablonu bölümünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçerik türü için tanımlanmış olan özellikleri (sütunlar) görüntüleyen bir varsayılan şablon kullanmak üzere Microsoft Office uygulamalarında varsayılan şablonu kullan'ı tıklatın.

  • Var olan özel bir şablonu kullanmak için Var olan özel şablonu (URL, UNC veya URN) kullan'ı tıklatıp, ardından şablonun konumunun yolunu yazın.

  • Varolan bir özel şablonu (XSN) karşıya yüklemek için, Kullanmak üzere var olan bir özel şablonu (XSN) karşıya yükle'yi tıklatıp, ardından kullanmak istediğiniz şablonu bulmak için Gözat'ı tıklatın.

   Not: Bir şablonu bu şekilde karşıya yüklemeyi planlıyorsanız, şablonu yayımlamadan ve karşıya yüklemeden önce InfoPath'teki şablondan yayın URL'sini kaldırmanız gerekir.

  • InfoPath'te özel bir şablon oluşturmak için Yeni bir özel şablon oluştur'u tıklatın.

   Bu seçeneği belirlerseniz, InfoPath, özel pano oluşturmak için özelleştirebileceğiniz varsayılan şablonu başlatır ve görüntüler.

 6. Her zaman göster bölümünde, bu içerik türündeki belgeler ilk kez açıldığında veya kaydedilmiş bir Office 2010 programındayken otomatik olarak görüntülemek için bu belge bilgileri bölmesi isteyip istemediğinizi belirtin.

 7. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplıktan içerik türü kaldırma

Bir liste veya kitaplıktan bir içerik türünü kaldırdığınızda, kullanıcılar artık listede veya kitaplıkta söz konusu içerik türüne sahip yeni öğeler oluşturamaz. Liste veya kitaplıktan bir içerik türü kaldırıldığında, içerik türünden oluşturulmuş olan öğeler silinmez.

 1. İçinden bir içerik türünü silmek istediğiniz listeye veya kitaplığa gidin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bir listede çalışıyorsanız, Liste sekmesini ve ardından Liste Ayarları'nı tıklatın.

  • Bir kitaplıkta çalışıyorsanız, Kitaplık sekmesini ve ardından Kitaplık Ayarları'nı tıklatın.

 3. İçerik Türleri altında, silmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, liste veya kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Ayarlar'ın altında Bu içerik türünü sil'i tıklatın.

 5. Bu içerik türünü silmek istediğinizden emin olup olmadığınız sorulduğunda, Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×