Uygulandığı öğe

ComboBox Nesnesi

ListBox Nesnesi

Bir liste kutusu veya birleşik giriş kutusunda hangi öğrenin seçili olduğunu belirlemek için ListIndex özelliğini kullanabilirsiniz. Okuma/yazma Uzun.

ifade.ListIndex

ifade Gerekli. Uygulandığı Öğe listesindeki nesnelerden birini döndüren ifade.

Notlar

ListIndex özelliği, 0 ile bir liste kutusu veya birleşik giriş kutusundaki toplam öğe sayısı eksi 1 arasında bir tamsayıdır. Liste kutusunda veya birleşik giriş kutusunun liste kutusu bölümünde bir öğe seçildiğinde, ListIndex özellik değerini Microsoft Office Access 2007 ayarlar. Bir listedeki ilk öğenin ListIndex özellik değeri 0, ikinci öğenin değeri 1 olur ve bu düzende devam eder.

Bu özellik yalnızca makro veya Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanılarak ayarlanabilir. Bu özellik yalnızca Form görünümünde ve Veri Sayfası görünümünde okunabilir. Bu özellik salt okunur durumdadır ve diğer görünümlerde kullanılamaz.

ListIndex özellik değeri, birleşik giriş kutusu veya liste kutusunun BoundColumn özelliğini 0'a ayarlayarak da kullanılabilir. BoundColumn özelliği 0 olarak ayarlanmışsa, birleşik giriş kutusunun veya liste kutusunun ilişkili olduğu temel tablo alanı ListIndex özellik ayarı ile aynı değeri içerir.

Liste kutularında, kullanıcının denetimde birden çok öğe seçmesine olanak tanıyan bir MultiSelect özelliği de bulunur. Liste kutusunda birden çok seçim yapıldığında, denetimin Selected özelliğini kullanarak hangi öğelerin seçildiğini belirleyebilirsiniz. Seçili özelliği, 0 ile ListCount özellik değeri eksi 1 arasında bir değer dizisidir. Liste kutusundaki her öğe için Selected özelliği, öğe seçiliyse True ve öğe seçili değilse False olur.

Ayrıca, ItemsSelected koleksiyonu bir liste kutusu veya birleşik giriş kutusundaki seçili satırlarda bulunan veriye erişim yolu sağlar.

Örnek

ListIndex özelliğinin değerini döndürmek için şu yöntemi kullanabilirsiniz:

Dim l As Long
l = Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex

ListIndex özellik değerini ayarlamak için şu yöntemi kullanabilirsiniz:

Forms(formname).Controls(controlname).SetFocus
Forms(formname).Controls(controlname).ListIndex = index

Buradaki formadı ve denetimadı, sırasıyla, formun ve liste kutusu veya birleşik giriş kutusu denetiminin adlarıdır ve Dize değeri olarak ifade edilirler. dizin ise öğenin dizin değeridir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Microsoft Insider 'a katılın

Bu bilgi yardımcı oldu mu?

Çeviri kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

×