Mac için Excel’de Power Query’yi Kullanma

Mac için Excel artık birçok veri kaynağı için Power Query Refresh özelliğini ve VBA aracılığıyla sorgu oluşturmayı desteklemektedir. Power Query Düzenleyicisi 'nde yazma henüz desteklenmiyor.

Power Query sorgularını yenileme

Aşağıdaki veri kaynaklarından sorguları yenileyebilirsiniz:

 • Yer. TXT,. CSV,. XLSX,. XML veya. JSON dosyaları

 • Geçerli çalışma kitabındaki tablolar ve aralıklar

 • Veritabanı kimlik doğrulamasıyla SQL Server 

 • SharePoint dosyaları, klasörleri ve listeleri * 

 • OData akışları *

Not: * SharePoint dosyaları, klasörleri ve listelerinden ve OData akışlarından Yenile, şu anda beta aşamasındadır ve şu anda yalnızca Office Insiderüyeleri tarafından kullanılabilir.

Özel bir komut gerekmez, Tümünü yenile> verileri tıklatın veya tercih ettiğiniz diğer dış veri yenileme yöntemini kullanın.

Mac için Excel 'de Şeritteki tümünü yeniden göster komutu

Kimlik bilgileri istemi 

Bir sorguyu ilk kez yenilediğinizde, oturum açmalısınız. Kimlik doğrulama yöntemini seçin ve veri kaynağına bağlanmak için oturum açma kimlik bilgilerini belirtin ve yenilemeye devam edin. Gördüğünüz kimlik bilgileri veri kaynağına bağlıdır. 

Örneğin, işte SQL Server kimlik bilgileri istemi: 

alternatif metin

İşte SharePoint istemi:

Mac 'te SharePoint kimlik istemi istemi

Oturum açma kimlik bilgilerinizi Temizleme 

Var olan oturum açma kimlik bilgilerini temizlemek istiyorsanız, veri > bağlantılar'ı seçin, istediğiniz bağlantıyı seçin ve sonra da izinleri temizle'yi seçin. 

Mac 'te veri bağlantısı için kaydedilmiş kimlik bilgilerini kaldırıyor

Power Query sorgularını yazmak için VBA kullanma

Mac için Excel 'de Power Query Düzenleyicisi henüz kullanılamadığından, VBA Power Query yazmayı destekler. Aşağıda, uyarlayabilirsiniz ve kullanabileceğiniz bazı temel kodlar verilmiştir.

Sorgu oluşturma ve verilerini yükleme

Burada 1 ile 100 arasında değerler içeren bir liste oluşturan basit bir örnek verilmiştir.

Sub CreateSampleList()
  ActiveWorkbook.Queries.Add Name:="SampleList", Formula:= _
    "let" & vbCr & vbLf & _
      "Source = {1..100}," & vbCr & vbLf & _
      "ConvertedToTable = Table.FromList(Source, Splitter.SplitByNothing(), null, null, ExtraValues.Error)," & vbCr & vbLf & _
      "RenamedColumns = Table.RenameColumns(ConvertedToTable,{{""Column1"", ""ListValues""}})" & vbCr & vbLf & _
    "in" & vbCr & vbLf & _
      "RenamedColumns"
  ActiveWorkbook.Worksheets.Add
  With ActiveSheet.ListObjects.Add(SourceType:=0, Source:= _
    "OLEDB;Provider=Microsoft.Mashup.OleDb.1;Data Source=$Workbook$;Location=SampleList;Extended Properties=""""" _
    , Destination:=Range("$A$1")).QueryTable
    .CommandType = xlCmdSql
    .CommandText = Array("SELECT * FROM [SampleList]")
    .RowNumbers = False
    .FillAdjacentFormulas = False
    .PreserveFormatting = True
    .RefreshOnFileOpen = False
    .BackgroundQuery = True
    .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells
    .SavePassword = False
    .SaveData = True
    .AdjustColumnWidth = True
    .RefreshPeriod = 0
    .PreserveColumnInfo = True
    .ListObject.DisplayName = "SampleList"
    .Refresh BackgroundQuery:=False
  End With
End Sub

Ayrıca Bkz:

M sorgu dili

Sorgular nesnesi

Workbookquery nesne

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×