Mac için Office'te yazım ve dil bilgisini denetleme

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

Mac için Office uygulamaları, siz yazarken olası yazım ve dil bilgisi hatalarını otomatik olarak denetler. Yazım ve dil bilgisi denetimi yapmak için yazınızı bitirmeyi beklemek isterseniz, otomatik denetimi kapatabilir, yazım ve dil bilgisi denetimini bir kerede yapabilirsiniz.

Not: Windows için Office 'te yazım ve dil bilgisi denetimi yapma hakkında bilgi için bkz.

Word

Yazımı ve dil bilgisini siz yazarken otomatik olarak denetleme

Word, olası yazım hatalarını otomatik olarak denetler ve dalgalı bir kırmızı çizgiyle işaretler.

Kırmızı dalgalı bir çizgiyle işaretlenen yazım hatası

Word ayrıca olası dil bilgisi hatalarını da denetler ve dalgalı bir yeşil çizgiyle işaretler.

Dil bilgisi hatası yeşil dalgalı bir çizgiyle işaretlenir

İpucu: Yazım veya dil bilgisi hataları işaretlenmiyorsa, sonraki yordamda açıklanan otomatik yazım ve dil bilgisi denetimini etkinleştirmeniz gerekebilir.

Bir yazım veya dil bilgisi hatası gördüğünüzde, bir sözcük veya tümceciği Control tuşuna basarak tıklayın ve seçeneklerden birini belirleyin.

Bağlam menüsünde düzeltme seçenekleri görüntülenen dil bilgisi hatası

Word bir sözcüğü yanlış yazılmış olarak işaretlediyse ve Word 'ü gelecekte tanıyabilmek için bu sözcüğü sözlüğünüze eklemek istiyorsanız, Yazım denetimi sözlüğüne sözcük ekleme veya düzenleme konusuna bakın.

 1. Word menüsünde, Tercihler > Yazım Denetimi ve Dilbilgisi’ne tıklayın.

 2. Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusunda, Yazım altında, Yazarken yazımı denetle onay kutusunu temizleyin.

 3. Dilbilgisi altında, Yazarken dilbilgisini denetle kutusunu seçin veya temizleyin.

 4. İletişim kutusunu kapatın ve değişikliklerinizi kaydedin.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Yazım denetimi ve Dilbilgisi'ni tıklatın.

 2. Word olası bir hata bulursa Yazım ve Dilbilgisi iletişim kutusu açılır, yazım hataları kırmızı renkli metinle gösterilir ve dilbilgisi hataları yeşil renkli metinle gösterilir.

 3. Bir hatayı düzeltmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kutuya düzeltmeyi yazın ve Değiştir’e tıklayın.

  • Öneriler’in altında, kullanmak istediğiniz sözcüğe tıklayın ve sonra da Değiştir’e tıklayın.

  Bir hatayı atlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hatanın yalnızca bu örneğini atlamak için Yoksay’a tıklayın.

  • Hatanın tüm örneklerini atlamak için Tümünü Yoksay’a tıklayın.

  • Bir dilbilgisi hatası söz konusu olduğunda, hatanın bu örneğini atlayıp bir sonraki hataya geçmek için için Sonraki Tümce’ye tıklayın.

  Yanlış yazılmış bir sözcüğü tüm belgelerde atlamak için, Ekle’ye tıklayarak sözlüğe ekleyin. Bu yalnızca, yanlış yazılan sözcükler için işe yarar. Özel bil bilgisi kurallarını sözlüğe ekleyemezsiniz.

 4. Bir hatayı düzelttikten, yok saydıktan veya atladıktan sonra Word sonrakine geçer. Word, belgeyi gözden geçirmeyi tamamladığında, yazım ve dil bilgisi denetiminin bittiğine dair bir ileti görürsünüz.

 5. Belgenize dönmek için Tamam’a tıklayın.

Yoksayılan Sözcükler ve Dil Bilgisi listesini temizleyerek veya sıfırlayarak, Word’ün daha önce yoksaymasını istediğiniz yazım denetimi ve dil bilgisi kurallarını denetlemesini sağlayabilirsiniz.

Not: Yoksayılan Sözcükler ve Dil Bilgisi listesini sıfırladığınızda liste yalnızca açık olan belge için temizlenir. Word’e diğer belgeler için belirttiğiniz hiçbir yazım veya dil bilgisi kuralı etkilenmez.

 1. Denetlenmesi gereken belgeyi açın.

 2. Araçlar menüsünde Yazım ve dil bilgisi'Nin üzerine gelin ve yoksayılan sözcükleri ve dil bilgisini Sıfırla'yı tıklatın.

  Word’ün yoksaydığı sözcükleri ve dil bilgisi kuralları listesini temizlemek için Yoksayılan Sözcük ve Dil Bilgilerini Sıfırla’ya tıklayın.

  Word, yazım denetimi ve dil bilgisi denetleyicisini sıfırlama işlemiyle ilgili bir uyarı gösterir.

  Evet’e tıklayarak Word’ün daha önce yoksaymasını istediğiniz yazım ve dil bilgisi kurallarını denetlemesini sağlayın.
 3. Devam etmek için Evet’e tıklayın.

 4. Yazım ve dil bilgisini denetlemek için Gözden Geçir sekmesine ve sonra Yazım ve Dil Bilgisi’ne tıklayın.

Outlook

Yazımı ve dil bilgisini siz yazarken otomatik olarak denetleme

Varsayılan olarak, siz yazarken Outlook yazım hatalarını denetler. Outlook olası yazım denetimi hatalarını belirtmek için kırmızı bir kesikli alt çizgi, olası dil bilgisi hatalarını belirtmek için de yeşil bir kesikli alt çizgi kullanır.

Yazım hatası kesikli kırmızı alt çizgiyle işaretlenir

 1. Kesikli alt çizgisi olan bir sözcük gördüğünüzde, sözcük veya tümceciği Control tuşunu basılı tutarak tıklayın ve seçeneklerden birini belirtin.

  Yazım hatası ve bu hatayı düzeltme seçeneklerinin gösterildiği menü

 2. Kısayol menüsünde aşağıdakilerden birini yapın:

  • Kısayol menüsünün en üstündeki önerilerden birine tıklayın.

  • Sözcüğün tek örneğini yoksaymak için Yazım Hatasını Yoksay’a tıklayın.

  • Sözcüğü yazım denetimi sözlüğüne eklemek için Yazımı Öğren’e tıklayın.

E-posta iletisi açıldıktan sonra:

 • Outlook 'un yazım hatalarını otomatik olarak düzeltmesini sağlamak için, Outlook menüsünde Tercihler'e tıklayın. Kişisel ayarlar altında Yazım ve dil bilgisi 'ne tıklayın. YazarkenyazımıDenetle'yi tıklatın.

 • Otomatik dil bilgisi denetimini açmak veya kapatmak için Outlook menüsünde Tercihler'e tıklayın. Kişisel ayarlar altında Yazım ve dil bilgisi 'ne tıklayın. Yazarken dilbilgisini çek seçeneğinin yanındaki kutuyu tıklatın.

Yazım tercihiniz olarak yazımı denetleme

İleti veya diğer öğeler oluşturulduktan sonra, yazım ve dil bilgisi hatalarını aynı anda düzeltebilirsiniz.

 1. Düzen menüsünde, Yazım ve dil bilgisi'Nin üzerine gelin ve Yazım ve dil bilgisi'ne tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Öneriler listesinde, kullanmak istediğiniz sözcüğe tıklayın veya yukarıdaki kutuya yeni yazımı girin ve sonra da Değiştir’e tıklayın.

  • Bu sözcüğü yoksaymak ve bir sonraki yanlış yazılmış sözcüğe geçmek için Yoksay’a tıklayın.

  • Sözcüğü yazım denetimi sözlüğüne eklemek için Ekle 'yi tıklatın.

İpucu: Sonraki yazım veya dil bilgisi hatasına geçmek için klavye kısayolu: KOMUT + ; .

PowerPoint

PowerPoint 'te yazım denetimi yapabilirsiniz ancak dil bilgisi denetimi yapamazsınız.

Siz yazarken yazımı otomatik olarak denetleme

PowerPoint olası yazım hatalarını dalgalı, kırmızı alt çizgiyle otomatik olarak denetler:

Kırmızı dalgalı bir çizgiyle işaretlenen yazım hatası

İpucu: Yazım hataları işaretli değilse, sonraki yordamda açıklanan otomatik yazım denetimini açmanız gerekebilir.

Bir yazım hatası gördüğünüzde, hatayı düzeltmek için bir sözcük veya ifadeye Ctrl tuşuna basarak veya sağ tıklayın ve önerilen seçeneklerden birini belirleyin.

 1. PowerPoint menüsünde Tercihler > Yazım Denetimi’ne tıklayın.

 2. Yazım Denetimi iletişim kutusunda, Yazarken yazımı denetle onay kutusunun işaretini kaldırın.

 1. Gözden Geçir sekmesinde Yazım Denetimi'ne tıklayın.

 2. PowerPoint olası bir sorunla karşılaşırsa Yazım bölmesi açılır ve yazım hataları görüntülenir.

 3. Bir hatayı düzeltmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Slaytınızdaki hatayı düzeltin.

  • Yazım bölmesinde önerilen sözcüklerden birine ve sonra Değiştir’e tıklayın.

  Bir hatayı atlamak için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Hatanın yalnızca bu örneğini atlamak için Yoksay’a tıklayın.

  • Hatanın tüm örneklerini atlamak için Tümünü Yoksay’a tıklayın.

  • Yanlış yazılmış bir sözcüğü tüm belgelerde atlamak için Ekle’ye tıklayın ve sözcüğü sözlüğe ekleyin.

 4. PowerPoint bir hatayı düzelttikten, yoksaydıktan veya atladıktan sonra sonrakine geçer. PowerPoint sunuyu gözden geçirmeyi tamamladığında, yazım denetiminin bittiğine dair bir ileti görürsünüz.

 5. Sununuza dönmek için Tamam’a tıklayın.

Excel

Excel yazım denetimi yapabilirsiniz ancak dil bilgisi denetimi yapamazsınız.

Tüm metinde aynı anda yazım denetimi yapma

 1. Gözden Geçir sekmesinde Yazım Denetimi'ne tıklayın.

  Not: Yazım hatası algılanmazsa veya eklemeye çalıştığınız sözcük zaten sözlükte varsa Yazım denetimi iletişim kutusu açılmaz.

 2. Aşağıdakilerden herhangi birini yapın.

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Sözcüğü değiştirme

  Öneriler’in altında, kullanmak istediğiniz sözcüğe tıklayın ve sonra da Değiştir’e tıklayın.

  Bu belgede bu sözcüğü her geçtiği yerde değiştirme

  Öneriler’in altında, kullanmak istediğiniz sözcüğe tıklayın ve sonra da Tümünü Değiştir’e tıklayın.

  Bu sözcüğü yoksayma ve bir sonraki yanlış yazılmış sözcüğe geçme

  Bir kez yoksay'a tıklayın.

  Bu belgede bu sözcüğü her geçtiği yerde yoksayma ve bir sonraki yanlış yazılmış sözcüğe geçme

  Tümünü Yoksay’a tıklayın.

Ayrıca bkz.

Yazım ve dil bilgisini farklı dillerde denetleme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×