Mac için OneNote’ta klavye kısayolları

Mac için OneNote’ta klavye kısayolları

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le birlikte bir ekran okuyucu kullanma hakkındadır

Bu makale, görme zorluğu çektiği için Office ürünlerini bir ekran okuyucu programıyla kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirliği içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Bu makalede Mac için OneNote’un klavye kısayolları listelenmektedir. Klavye kısayolları sayesinde komut ve işlevleri fare kullanmadan hızla gerçekleştirebilirsiniz.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göre oluşturulmuştur. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Birden çok tuşa birlikte basıp bırakmanızı gerektiren komutlar artı işaretiyle (+) gösterilir. Birden çok tuşa sırayla basmanızı gerektiren komutlar virgülle ( , ) gösterilir.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Aşağıdaki tabloda Mac için Mac için OneNote’ta en sık kullanılan kısayollar gösterilmektedir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Yeni sayfa oluşturma.

COMMAND + N

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçme.

COMMAND + A

(Seçiminizin kapsamını genişletmek için basmaya devam edin.)

Sayfa başlığını seçin.

COMMAND + Shift + T

Seçili metni veya öğeyi kesme.

COMMAND + X

Seçilen metni veya öğeyi panoya kopyalama.

COMMAND + C

Panonun içindekileri yapıştırma.

COMMAND + V

Son eylemi geri alma.

COMMAND + Z

Son eylemi yineleme.

COMMAND + Y

Not defterini açma.

COMMAND + O

Not defterini kapatma.

COMMAND + Shift + W

Paragrafa bir sözcüğün solundan girinti ekleme.

Sekme

Paragrafa herhangi bir yerinden girinti ekleme.

COMMAND + Sağ köşeli ayraç ( ] )

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

Shift + Sekme veya COMMAND + Sol köşeli ayraç ( [ )

Yakınlaştırma.

COMMAND + Artı işareti ( + )

Uzaklaştırma.

COMMAND + Eksi işareti ( - )

Yakınlaştırmayı sıfırlama.

COMMAND + Sıfır (0)

Genişletilmiş ana hattı daraltma.

Control + Shift + Artı işareti ( + )

Daraltılmış ana hattı genişletme.

Control + Shift + Eksi işareti ( - )

Bağlantı açma.

Bağlantıyı seçin, Shift + Return tuşlarına basın

Seçili metnin biçimini kopyalama.

Option + COMMAND + C

Kopyalanan metin biçimini seçili metne yapıştırma.

Option + COMMAND + V

Dikte etmeye başlama.

Fn tuşuna iki kez basın

Emoji ekleme.

Control + COMMAND + Boşluk

Başlangıç yapma

Aynı anda iki veya daha çok tuşa basmayı gerektiren klavye kısayollarında, tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

Çoğu klavyede, işlev tuşlarına varsayılan olarak özel işlevler atanmıştır. İşlev tuşunu farklı bir amaçla kullanmak için Fn tuşuyla birlikte işlev tuşuna basmanız gerekir.

Mac klavyesinde, Command tuşu COMMAND simgesiyle gösterilir. Klavye kısayollarından birinin tuş atamasını değiştirme hakkında bilgi için, Macintosh işletim sisteminizin (OS) sürümüne yönelik Mac Yardımına veya yardımcı program uygulamanıza bakın. Ayrıca bu konunun devamındaki Mac için OneNote’ta Klavye Kısayolları’na bakın.

Bir işlev tuşu beklediğiniz şekilde çalışmıyorsa, işlev tuşunun yanı sıra Fn tuşuna da basın. Her seferinde Fn tuşuna basmak istemiyorsanız, Apple sistem tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

İşlev tuşu tercihlerini fareyle değiştirme

 1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri’ne basın.

 2. Klavye’yi seçin.

 3. Klavye sekmesinde, Tüm F1, F2, vb. tuşları standart işlev tuşları olarak kullan onay kutusunu işaretleyin.

İşlev tuşu tercihlerini klavyeyle değiştirme

 1. COMMAND + Ara Çubuğu tuşlarına basın. “Öne Çıkan Sistem iletişim kutusu” sözlerini duyarsınız ve yazmaya yönlendirilirsiniz. </c0>sys yazın ve Enter tuşuna basın.

 2. “Sistem Tercihleri” sözlerini duyarsınız. Odak, arama penceresindedir.

 3. Önce a yazın ve ardından “Erişilebilirlik, tamamlama seçildi” sözlerini duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın. Enter tuşuna basın. Erişilebilirlik iletişim kutusu açılır ve tercihleri değiştirmenize olanak tanınır.

 4. “Şu anda bir tablonun içindesiniz” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 5. “Klavye” sözcüğünü duyana kadar Aşağı Ok tuşuna basın. Sekme tuşuna basarak Klavye Tercihlerini Aç düğmesine gidin ve Ara Çubuğu’na basın.

 6. “Tüm F1, F2, vb. tuşları standart işlev tuşları olarak kullan” sözlerini duyana kadar Sekme tuşuna basın. Odak bir onay kutusundadır. Onay kutusunu seçmek için Ara Çubuğu'na basın.

 7. Değişikliklerinizi kaydedin ve iletişim kutusunu kapatın; COMMAND + Option + W tuşlarına basın.

Kısayol çakışmaları

Bazı Windows klavye kısayolları, bunlara karşılık gelen varsayılan Mac OS klavye kısayollarıyla çakışır. Bu tür kısayollar, bu konuda yıldız ile işaretlenmiştir. Bu kısayolları kullanmak için Mac klavye ayarlarınıza giderek, ilgili tuşun kullanıldığı kısayolu değiştirmeniz gerekebilir.

Klavye kısayolları için sistem tercihlerini fareyle değiştirme

 1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri’ne basın.

  Not: Sistem Tercihleri’ni kullanmak için, tam klavye erişimini açmış olmanız gerekir.

 2. Klavye’ye basın.

 3. Kısayollar sekmesine basın.

 4. Görev Kontrol’e tıklayın.

 5. Kullanmak istediğiniz klavye kısayolunun onay kutusunun işaretini kaldırın.

Bu işlevi yalnızca klavyeyle gerçekleştirmeniz gerekiyorsa bkz. Office Mac’te erişilebilirlik.

Metin biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş bileşimi

Madde işaretli listeye (sıralanmamış) başlama.

Yıldız işareti ( * ) girin ve Ara Çubuğu'na basın

NOT: Metne tek bir madde işareti eklemek için Option + 8 tuşlarına basın

Numaralandırılmış listeye (sıralı) başlama.

1. yazın ve Ara Çubuğu'na basın

NOT: Alternatif olarak COMMAND + / tuşlarına basın

Seçili liste öğesini yükseltme (girintiyi artırma).

COMMAND + ]

Seçili liste öğesini indirme (girintiyi azaltma).

COMMAND + [

Seçili metni üst simge olarak biçimlendirme

COMMAND + Shift + Seçenek + Eşittir işareti (=)

Seçili metni alt simge olarak biçimlendirme

COMMAND + Seçenek + Eşittir işareti (=)

Son eylemi geri alma.

COMMAND + Z

Son eylemi yineleme.

COMMAND + Y

İçerik ekleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yeni bir paragraf başlatmadan satır sonu ekleme.

Üst Krkt + Return

Satır sonu ekleme.

Üst Krkt + Return

Geçerli tarihi ekleme.

COMMAND + D

Geçerli tarih ve saati ekleme.

COMMAND + Shift + D

Denklem ekleme (veya seçili metni matematik denklemine dönüştürme).

Control + Eşittir işareti ( = )

Akıllı Arama’yı kullanma.

Control + Option + COMMAND + L

İçeriği silme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

İmlecin soluna doğru bir karakter silme.

Silme

İmlecin sağına doğru bir karakter silme.

Fn + Delete

Soldan bir sözcük silme.

Option + Delete

Sağdan bir sözcük silme.

Fn + Option +Delete veya Option + Del

İmleci taşıma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir karakter sola ilerleme.

Sol

Bir karakter sağa gitme.

Sağ Ok

Bir sözcük sola gitme.

Option + Sol Ok

Satırı yukarı taşıma.

Yukarı Ok

Satırı aşağı taşıma.

Aşağı Ok

Satırın başına gitme.

COMMAND + Sol Ok

Satırın sonuna gitme.

COMMAND + Sağ Ok

Soldaki sözcüğün başına gitme.

Option + Sol Ok

Sağdaki sözcüğün sonuna gitme.

Option + Sağ Ok

Sonraki paragrafa gitme.

COMMAND + Yukarı Ok

Önceki paragrafa gitme.

COMMAND + Aşağı Ok

Geçerli sayfada yukarı doğru kaydırma.

Page Up

Geçerli sayfada aşağı doğru kaydırma.

Page Down

Sayfanın başına gitme.

Command + Yukarı Ok

Sayfanın sonuna gitme.

Command + Aşağı Ok

Bir sonraki paragrafa gitme.

Option + Yukarı Ok

Bir önceki paragrafa gitme.

Option + Aşağı Ok

Tabloları biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Tablo oluşturma.

Yeni bir metin satırı yazın ve Sekme tuşuna basın

Tabloda tek satırlı başka bir sütun oluşturma.

Sekme

Tablonun son hücresindeyken başka bir satır oluşturma.

NOT: Tabloyu bitirmek için Return tuşuna bir kez daha basın.

Return

Tabloda geçerli sütunun sağında bir sütun oluşturma.

COMMAND + Option + R

Tabloda geçerli sütunun solunda bir sütun oluşturma.

COMMAND + Option + E

Tabloda geçerli satırın altında bir satır oluşturma.

COMMAND + Return

Tabloda aynı hücrede başka bir paragraf oluşturma.

Option + Return

Arama

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Sayfada arama.

COMMAND + F

Tüm not defterlerinde arama.

COMMAND + Option + F

Not defteri içinde gezinme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Not defterinde bölümler arasında geçiş yapma.

COMMAND + Shift + Açılış ayracı ( { ) veya Kapanış ayracı ( } )

Bölüm içindeki sayfalar arasında geçiş yapma.

 1. İmleci sayfaya yerleştirerek başlayın.

 2. Odağı sayfa listesine taşımak için COMMAND + Control + G tuşlarına basın.

 3. Bölümünüzdeki önceki veya sonraki sayfayı seçmek için Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna ya da COMMAND + Page Up veya Page Down tuşlarına basın.

Seçilen paragrafları yukarı taşıma.

COMMAND + Shift + Yukarı Ok

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

COMMAND + Shift + Aşağı Ok

Seçilen paragrafları sola taşıma (Girintiyi azaltma).

COMMAND + Shift + Sol Ok

İmleçle gelişmiş gezinti

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Geçerli sayfada ekleme noktasını yukarı taşıma veya sayfayı yukarı doğru genişletme.

COMMAND + Option + Yukarı Ok

Geçerli sayfada ekleme noktasını aşağı taşıma veya sayfayı aşağı doğru genişletme.

COMMAND + Option + Aşağı Ok

Geçerli sayfada ekleme noktasını sola taşıma veya sayfayı sola doğru genişletme.

COMMAND + Option + Sol Ok

Geçerli sayfada ekleme noktasını sağa taşıma veya sayfayı sağa doğru genişletme.

COMMAND + Option + Sağ Ok

Resmi veya nesneyi sayfada yukarı taşıma (yeniden konumlandırma).

Resmi veya nesneyi seçin ve ardından COMMAND + Option + Yukarı Ok tuşlarına basın

Resmi veya nesneyi sayfada aşağı taşıma (yeniden konumlandırma).

Resmi veya nesneyi seçin ve ardından COMMAND + Option + Aşağı Ok tuşlarına basın

Diğer komutlar

Yapılacak işlem

Basılan tuş

Diğer not defterlerini açma veya yenilerini oluşturma.

COMMAND + O

Açık not defterleri listesini görüntüleme.

Control + G

Yeni not defteri sayfası oluşturma.

COMMAND + N

OneNote tercihlerini açma.

COMMAND + Virgül ( , )

Sayfayı başka bir konuma taşıma.

COMMAND + Üst Krkt + M

Başka bir konuma kopyalama.

COMMAND + Shift + C

Sayfayı son seçilen bölüme yeniden taşıma veya kopyalama.

Option + COMMAND + T

Tam ekran moduna geçme.

Control + COMMAND + F

Bu not defterini eşitleme.

COMMAND + S

Tüm not defterlerini eşitleme.

Shift + COMMAND + S

Klavye odağını sayfa listesine taşıma.

Control + COMMAND + G

Klavye odağını bölüm listesine taşıma.

Control + Shift + G

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak OneNote’ta gezinmeyi öğrenme

OneNote’ta temel görevleri yerine getirmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×