Mac için Word 'de tabloda formül kullanma

Not: Bu makale, işlevini tamamlamıştır ve kısa süre sonra devre dışı bırakılacaktır. "Sayfa bulunamadı" uyarılarını engellemek amacıyla, bu soruna neden olduğunu bildiğimiz bağlantıları kaldırıyoruz. Bu sayfaya bağlantı oluşturduysanız, lütfen bunları kaldırarak kesintisiz bağlantı deneyimi sunulmasına yardımcı olun.

Formülleri kullanarak, bir tabloda hesaplama ve mantıksal karşılaştırma işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bir belgeyi açtığınızda, Word belgedeki formüllerin sonuçlarını otomatik olarak güncelleştirir. Word ayrıca, Alanı güncelleştir komutunu kullandığınızda da sonuçları güncelleştirir.

Not:  Tablolardaki formüller bir tür alan kodudur. Alan kodları hakkında daha fazla bilgi için Word 'de alan kodlarıbölümüne bakın.

Bu makalede

Formül iletişim kutusunu açma

Word’de formül eklemek veya değiştirmek için formül iletişim kutusunu açmanız gerekir. Formül iletişim kutusunda formülleri düzenleyebilir, sayı biçimleri seçebilir, formüle yapıştırılacak işlevleri seçebilir ve yer imleri yapıştırabilirsiniz.

Formül iletişim kutusundan formül ekleyin ve düzenleyin.

Bu konudaki yordamlar Formül iletişim kutusunu açmak için Tablo menüsünü kullanmayı açıklar, ancak Formül iletişim kutusunu Düzen sekmesinden Formül’e tıklayarak da açabilirsiniz.

 1. İmleci, formül oluşturmak veya değiştirmek istediğiniz tablo hücresine getirin.

  İmleci bir tablo hücresine getirdiğinizde veya tabloda bir metni seçtiğinizde Word, normalde gizli olan Tablo Tasarımı ve Düzen sekmelerini görüntüler.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Word pencereniz genişse, doğrudan şeritte görünen Formül’e tıklayın.

   Pencere genişletilmiş durumdayken Formül, Veri menüsü yerine Düzen sekmesinde görüntülenir.
  • Word pencereniz darsa, önce menüsünü açmak için Veri’ye ve sonra Formül’e tıklayın.

   Düzen sekmesinde, menüyü görüntülemek için Veri’ye tıklayın ve sonra Formül’e tıklayın.
  • Tablo menüsünde Formül’e tıklayın.

Tablo hücresine formül ekleme

 1. Sonucun yer almasını istediğiniz tablo hücresini seçin.

  Hücre boş değilse, hücredeki içeriği silin.

 2. Düzen sekmesinde Formül'e tıklayın.

  Alternatif olarak, tablo menüsünde Formül'ye tıklayın.

 3. Formülünüzü oluşturmak için Formül iletişim kutusunu kullanın.

  Formül kutusuna yazabilir, Sayı Biçimi listesinden bir sayı biçimi seçebilir, İşlev Yapıştır ve Yer İşareti Yapıştır listelerini kullanarak işlevleri ve yer işaretlerini yapıştırabilirsiniz.

Formül sonuçlarını güncelleştirme

Belgeye bir formül eklediğinizde veya Word formülü içeren belgeyi açtığında, Word formülün sonuçlarını hesaplar.

Word’ün, bir veya daha çok özel formülün sonucunu yeniden hesaplamasını da sağlayabilirsiniz.

 1. Güncelleştirmek istediğiniz formülleri seçin

  Seçim yaparken KOMUT tuşuna basılı tutarak birden çok formül seçebilirsiniz.

 2. Control tuşuna basılı tutarak formüle tıklayın ve sonra Alanı Güncelleştir’e tıklayın.

Örnekler: Konumsal bağımsız değişkenler kullanarak tablodaki sayıları toplama

Konumsal bağımsız değişkenleri şu işlevlerle kullanabilirsiniz (SOL, SAĞ, ÜST, ALT):

 • ORTALAMA

 • SAY

 • MAK

 • MİN

 • ÇARPIM

 • TOPLA

Örnek olarak, konumsal bağımsız değişkenleri ve TOPLA işlevini kullanarak sayı eklemek için aşağıdaki yordamı kullanabilirsiniz.

Önemli:  Konumsal bağımsız değişkenleri kullanarak tabloda toplama yaparken hata oluşmasını önlemek için, hesaplamaya dahil olan boş hücrelere sıfır (0) yazın.

 1. Sonucun yer almasını istediğiniz tablo hücresini seçin.

 2. Hücre boş değilse, hücredeki içeriği silin.

 3. Düzen sekmesinde Formül'e tıklayın.

  Alternatif olarak, tablo menüsünde Formül'ye tıklayın.

 4. Toplamak istediğiniz sayıları belirleyin ve sonra aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili formülü girin.

  Şu sayıları toplamak için...

  Formül kutusuna şunu yazın

  Hücrenin üstündekileri

  =TOPLA(ÜST)

  Hücrenin altındakileri

  =TOPLA(ALT)

  Hücrenin üstündekileri ve altındakileri

  =TOPLA(ÜST,ALT)

  Hücrenin solundakileri

  =TOPLA(SOL)

  Hücrenin sağındakileri

  =TOPLA(SAĞ)

  Hücrenin solundakileri ve sağındakileri

  =TOPLA(SOL,SAĞ)

  Hücrenin solundakileri ve üstündekileri

  =TOPLA(SOL,ÜST)

  Hücrenin sağındakileri ve üstündekileri

  =TOPLA(SAĞ,ÜST)

  Hücrenin solundakileri ve altındakileri

  =TOPLA(SOL, ALT)

  Hücrenin sağındakileri ve altındakileri

  =TOPLA(SAĞ,ALT)

 5. Tamam'ı tıklatın.

Kullanılabilir işlevler

Not:  Konumsal bağımsız değişkenleri kullanan formüller (örneğin, SOL) üst bilgi satırlarındaki değerleri içermez.

Aşağıdaki tabloda açıklanan işlevler, tablo formüllerinde kullanılabilir.

İşlev

İşlevi

Örnek

Sonuç

MUTLAK()

Parantez içindeki değerin mutlak değerini hesaplar

=MUTLAK(-22)

#c16

VE()

Parantez içindeki tüm bağımsız değişkenlerin DOĞRU olup olmadığını değerlendirir.

=VE(TOPLA(SOL)<10,TOP(ÜST)>=5)

Aynı satırda formülün solundaki değerlerin toplamı 10’dan azsa ve üst bilgi hücresi hariç sütundaki tüm hücrelerde yer alan değerlerin toplamı 5’ten büyük veya 5’e eşitse 1; aksi takdirde 0’dır.

ORTALAMA( )

Parantez içinde belirtilen öğelerin ortalamasını hesaplar.

=ORTALAMA(SAĞ)

Aynı satırda, formül hücresinin solundaki tüm değerlerin ortalaması.

BAĞ_DEĞ_SAY()

Parantez içinde belirtilen öğeleri sayısını hesaplar.

BAĞ_DEĞ_SAY(SOL)

Aynı satırda, formül hücresinin solundaki değerlerin sayısı.

DEFINED()

Parantez içindeki bağımsız değişkenin tanımlanıp tanımlanmadığını değerlendirir. Bağımsız değişken tanımlanmışsa 1 döndürür ve hatasız olarak değerlendirir; bağımsız değişken tanımlanmamışsa 0 veya hata döndürür.

=DEFINED(brüt_gelir)

brüt_gelir tanımlanmışsa 1 döndürür ve hatasız olarak değerlendirir; aksi takdirde 0 döndürür.

YANLIŞ

Bağımsız değişken almaz. Her zaman 0 döndürür.

=YANLIŞ

0

EĞER()

İlk bağımsız değişkeni değerlendirir. İlk bağımsız değişken doğruysa ikinci bağımsız değişkeni döndürür; ilk bağımsız değişken yanlışsa üçüncü bağımsız değişkeni döndürür.

Not:  Tam olarak üç bağımsız değişken gerektirir.

=EĞER(TOPLA(SOL)>=10,10,0)

Formülün solundaki değerlerin toplamı en az 10 ise 10 değerini döndürür; aksi takdirde 0 döndürür.

TAMSAYI()

Parantez içindeki değeri, en yakın tamsayıya aşağı doğru yuvarlar.

=TAMSAYI(5,67)

5

MAK()

Parantez içinde belirtilen öğelerin en büyük değerini döndürür.

=MAK(ÜST)

Formülün üstündeki hücrelerde bulunan en üst büyük değer (üst bilgi satırları hariç).

MİN()

Parantez içinde belirtilen öğelerin en küçük değerini döndürür.

=MİN(ÜST)

Formülün üstündeki hücrelerde bulunan en küçük değer (üst bilgi satırları hariç).

MOD()

İki bağımsız değişken alır (sayı olmalı veya sayı olarak değerlendirilmeli). İkinci bağımsız değişken ilkine bölündüğünde alınan sonucu döndürür. Kalan 0 ise 0,0 döndürür

=MOD(4,2)

0,0

DEĞİL()

Bir bağımsız değişken alır. Bağımsız değişkenin doğru olup olmadığını değerlendirir. Bağımsız değişken doğru ise 0 döndürür; yanlış ise 1 döndürür. Çoğunlukla EĞER formülü içinde kullanılır.

=DEĞİL(1=1)

0

YADA()

İki bağımsız değişken alır. İçlerinden biri doğru olduğunda 1 döndürür. Her ikisi de yanlış olduğunda 0 döndürür. Çoğunlukla EĞER formülü içinde kullanılır.

=YADA(1=1,1=5)

1

ÇARPIM()

Parantez içinde belirtilen öğelerin çarpımını hesaplar.

=ÇARPIM(SOL)

Formülün solundaki hücrelerde bulunan tüm değerlerin çarpım sonucu.

YUVARLA()

İki bağımsız değişken alır (ilk bağımsız değişkenin bir sayı olması veya sayı olarak değerlendirilmesi gerekir; ikinci bağımsız değişkenin bir tamsayı olması veya bir tamsayı olarak değerlendirilmesi gerekir). İlk bağımsız değişkeni, ikinci bağımsız değişken tarafından belirtilen basamak sayısına yuvarlar. İkinci bağımsız değişken sıfırdan (0) büyükse, ilk bağımsız değişken, belirtilen basamak sayısına aşağı doğru yuvarlanır. İkinci bağımsız değişken sıfırsa (0), ilk bağımsız değişken, en yakın tamsayıya aşağı doğru yuvarlanır. İkinci bağımsız değişken negatifse, ilk bağımsız değişken, ondalık basamağın soluna aşağı doğru yuvarlanır.

=YUVARLA(123,456, 2)

=YUVARLA(123,456, 0)

=YUVARLA(123,456, -2)

123,46

123

100

İŞARET()

Sayı olması gereken bir bağımsız değişken alır veya bir sayı değerindedir. Sıfırdan büyük, eşit veya sıfırdan küçük (0) olduğunda öğenin parantez içinde tanımlanıp tanımlanmayacağını değerlendirir. Sıfırdan büyükse 1, sıfırdan küçükse 0,-1 değerini döndürür.

=İŞARET(-11)

-1

TOPLA()

Parantez içinde belirtilen öğelerin toplamını hesaplar.

=TOPLA(SAĞ)

Formülün sağındaki hücrelerin değerlerinin toplamı.

DOĞRU()

Bir bağımsız değişken alır. Bağımsız değişkenin doğru olup olmadığını değerlendirir. Bağımsız değişken doğru ise 1; yanlış ise 0 döndürür. Çoğunlukla EĞER formülü içinde kullanılır.

=DOĞRU(1=0)

0

Formülde yer işareti adları veya hücre başvuruları kullanma

Yer işareti eklenmiş bir hücreye, yer işareti adını formül içinde kullanarak başvurabilirsiniz. Örneğin, sayı içeren veya sayı olarak değerlendirilen bir hücreye brüt_gelir adlıyla yer işareti eklediyseniz, =YUVARLA (brüt_gelir,0) formülü, hücrenin değerini en yakın tamsayıya aşağı doğru yuvarlar.

Formülde sütun ve satır başvuruları da kullanabilirsiniz. İki başvuru stili vardır: RnCn ve A1.

Not:  Başvuru kullanan bir hesaplamaya formülü içeren hücre dahil edilmez. Hücre, başvurunun bir parçasıysa yoksayılır.

RnCn başvuruları

Rncn başvuru kuralını kullanarak formüldeki bir tablo satırına, sütuna veya hücreye başvurabilirsiniz. Bu şekilde, RnnTH satırına başvurur ve CnnTH sütununa başvurur. Örneğin, R1C2 ilk satır ve ikinci sütundaki hücreye başvurur.

Aşağıdaki tabloda RnCn başvuru stili örnekleri yer alır.

Şuna başvurmak için...

Kullanılacak başvuru stili

Tüm sütun

Cn

Tüm satır

Rn

Belirli bir hücre

RnCn

Formülü içeren satır

R

Formülü içeren sütun

C

Belirtilen iki hücre arasındaki bütün hücreler

RnCn:RnCn

Yer işaretli tabloda bir hücre

Bookmark_name RnCn

Yer işaretli tabloda bir hücre aralığı

Bookmark_name RnCn:RnCn

A1 başvuruları

A1 başvuru kuralını kullanarak bir hücreye, hücre kümesine ya da hücre aralığına başvurabilirsiniz . Bu kuralda harf, hücrenin sütununu ve sayı, hücrenin satırını gösterir. Tablonun ilk sütunu A, ilk satırı ise 1’dir.

Aşağıdaki tabloda A1 başvuru stili örnekleri yer alır.

Şuna başvurmak için...

Kullanılacak başvuru

İlk sütun, ikinci satırdaki hücre

A2

İlk satırdaki ilk iki hücre

A1,B1

İlk sütundaki tüm hücreler ve ikinci sütundaki ilk iki hücre

A1:B2

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Word'de alan kodları

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×