Bir işlev hakkında ayrıntılı bilgi almak için ilk sütunda işlev adına tıklayın.

Not: Sürüm işaretleri bir işlevin Excel’de kullanıma sunulduğu sürümü gösterir. Bu işlevler önceki sürümlerde bulunmaz. Örneğin, 2013 sürüm işaretçisi bu işlevin Excel 2013 ve tüm sonraki sürümlerde kullanılabildiğini gösterir.

İşlev

Açıklama

MUTLAK işlevi

Bir sayının mutlak değerini verir

ACOS işlevi

Bir sayının arkkosinüsünü verir

ACOSH işlevi

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir

ACOT işlevi
Excel 2013

Bir sayının ark kotanjantını verir

ACOTH işlevi
Excel 2013

Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir

TOPLAMA işlevi

Listede veya veritabanında bir toplam verir

ARAP işlevi
Excel 2013

Bir Romen sayısını Arapça'ya (sayı olarak) dönüştürür

ASİN işlevi

Bir sayının arksinüsünü verir

ASİNH işlevi

Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir

ATAN işlevi

Bir sayının arktanjantını verir

ATAN2 işlevi

Arktanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir

ATANH işlevi

Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir

TABAN işlevi
Excel 2013

Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür

TAVANAYUVARLA işlevi

Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi
Excel 2013

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar

TAVANAYUVARLA.DUYARLI işlevi

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.

KOMBİNASYON işlevi

Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir

KOMBİNASYONA işlevi
Excel 2013

Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir

COS işlevi

Bir sayının kosinüsünü verir

COSH işlevi

Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir

COT işlevi
Excel 2013

Bir açının kotanjantını verir

COTH işlevi
Excel 2013

Bir sayının hiperbolik kotanjantını verir

CSC işlevi
Excel 2013

Bir açının kosekantını verir

CSCH işlevi
Excel 2013

Bir açının hiperbolik kosekantını verir

ONDALIK işlevi
Excel 2013

Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür

DERECE işlevi

Radyanları dereceye dönüştürür

ÇİFT işlevi

Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar

ÜS işlevi

e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir

ÇARPINIM işlevi

Bir sayının faktörünü verir

ÇİFTFAKTÖR işlevi

Bir sayının çift çarpımını verir

TABANAYUVARLA işlevi

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi
Excel 2013

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar

TABANAYUVARLA.DUYARLI işlevi

Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı aşağı yuvarlanır.

OBEB işlevi

En büyük ortak böleni verir

TAMSAYI işlevi

Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar

ISO.TAVAN işlevi
Excel 2013

En yakın tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir

OKEK işlevi

En küçük ortak katı verir

LN işlevi

Bir sayının doğal logaritmasını verir

LOG işlevi

Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir

LOG10 işlevi

Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir

DETERMİNANT işlevi

Bir dizinin dizey determinantını verir

DİZEY_TERS işlevi

Bir dizinin matris tersini verir

DÇARP işlevi

İki dizinin matris çarpımını verir

MOD işlevi

Bölmeden kalanı verir

KYUVARLA işlevi

İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir

ÇOKTERİMLİ işlevi

Sayılar kümesinin çok terimlisini verir

BİRİMMATRİS işlevi
Excel 2013

Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir

TEK işlevi

Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar

Pİ işlevi

Pi değerini verir

KUVVET işlevi

Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir

ÇARPIM işlevi

Bağımsız değişkenlerini çarpar

BÖLÜM işlevi

Bölme işleminin tamsayı kısmını verir

RADYAN işlevi

Dereceleri radyanlara dönüştürür

S_SAYI_ÜRET işlevi

0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir

RASGDİZİ işlevi

Office 365 düğmesi

RASGDİZİ işlevi, 0 ile 1 arasında rastgele sayılar dizisi verir. Bununla birlikte, doldurulacak satır ve sütun sayısını, en küçük ve en büyük değerleri, tamsayı mı yoksa ondalık değer mi verileceğini belirtebilirsiniz.

RASTGELEARADA işlevi

Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir

ROMEN işlevi

Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir

YUVARLA işlevi

Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar

AŞAĞIYUVARLA işlevi

Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

YUKARIYUVARLA işlevi

Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar

SEC işlevi
Excel 2013

Bir açının sekantını verir

SECH işlevi
Excel 2013

Bir açının hiperbolik sekantını verir

SERİTOPLA işlevi

Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir

İŞARET işlevi

Bir sayının işaretini verir

SİN işlevi

Verilen bir açının sinüsünü verir

SİNH işlevi

Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

KAREKÖK işlevi

Pozitif bir karekök verir

KAREKÖKPİ işlevi

(* Pi sayısının) kare kökünü verir

ALTTOPLAM işlevi

Listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir

TOPLA işlevi

Bağımsız değişkenlerini toplar

ETOPLA işlevi

Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar

ÇOKETOPLA işlevi

Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar

TOPLA.ÇARPIM işlevi

İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir

TOPKARE işlevi

Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir

TOPX2EY2 işlevi

İki dizideki ilişkili değerlerin farkının toplamını verir

TOPX2AY2 işlevi

İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir

TOPXEY2 işlevi

İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir

TAN işlevi

Bir sayının tanjantını verir

TANH işlevi

Bir sayının hiperbolik tanjantını verir

NSAT işlevi

Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar

Önemli: Formüllerin hesaplanan sonuçları ve bazı Excel çalışma sayfası işlevleri, x86 veya x86-64 mimarisini kullanan bir Windows bilgisayarıyla ARM mimarisini kullanan bir Windows RT bilgisayarı arasında biraz farklılık gösterebilir. Farklılıklar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Excel işlevleri (kategoriye göre)

Excel işlevleri (alfabetik)

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×