Metin seçme

Word’de, fareyi veya klavyeyi kullanarak belgedeki tüm metni (Ctrl+A) veya tablolardaki belirli metin veya öğeleri seçebilirsiniz. Ayrıca, farklı yerlerdeki metin veya öğeleri de seçebilirsiniz. Örneğin, bir sayfadaki paragrafı ve başka bir sayfadaki tümceyi seçebilirsiniz.

Tüm metni seçme

 1. Belgede herhangi bir yere tıklayın.

 2. Belgedeki tüm metni seçmek için klavyenizde Ctrl+A tuşlarına basın.

Belirli metinleri seçme

Belirli bir sözcüğü, metin satırını ya da bir veya birden çok paragrafı da seçebilirsiniz.

 1. İmleci seçmek istediğiniz sözcüğün, tümcenin veya paragrafların ilk harfinin önüne yerleştirin.

 2. Tıklayın ve istediğiniz metni seçmek için imleci sürüklerken farenin düğmesini basılı tutun.

Metin seçmenin diğer yolları

 • Tek sözcük seçmek için sözcüğe hızla çift tıklayın.

 • Metnin bir satırını seçmek için imleci satırın başlangıcına yerleştirin ve Shift + aşağı ok tuşlarına basın.

 • Paragraf seçmek için imleci paragrafın başlangıcına yerleştirin ve Ctrl + Shift + alt ok tuşlarına basın.

Office 2010 desteği 13 Ekim 2020’de sona erdi

Herhangi bir cihazdan ve istediğiniz yerde çalışmak için ürününüzü Microsoft 365'e yükseltin ve destek almaya devam edin.

Şimdi yükselt

Fareyi kullanarak metin seçme

Belgenin gövdesindeki metni seçme

Notlar: Tüm bir belgeyi seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Seç'i tıklatıp Tümünü Seç'i tıklatın.

 • İşaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar herhangi bir metnin soluna götürün ve üç kere tıklatın.

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Herhangi bir miktarda metin

Seçimin başlamasını istediğiniz yeri tıklatın, sol fare düğmesini basılı tutun ve sonra işaretçiyi seçmek istediğiniz metnin üzerinde sürükleyin.

Bir kelime

Word içinde herhangi bir yeri çift tıklatın.

Bir metin satırı

İşaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar satırın soluna götürün ve sonra tıklatın.

Bir cümle

CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra cümle içinde herhangi bir yeri tıklatın.

Bir paragraf

Üç kez herhangi bir paragrafı tıklatın.

Birden fazla paragraf

İşaretçiyi sağı gösteren oka dönüşene kadar ilk paragrafın soluna götürün ve işaretçiyi yukarı veya aşağı sürüklerken sol fare düğmesini basılı tutun.

Geniş bir metin bloğu

Seçimin başlangıcını tıklatın, seçimin sonuna gidin ve üst karakter tuşunu basılı tutarak seçimin bitmesini istediğiniz yeri tıklatın.

Tüm belge

İşaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar herhangi bir metnin soluna götürün ve sonra üç kez tıklatın.

Üst bilgiler ve alt bilgiler

Sayfa Düzeni görünümüiçinde, karartılmış üst bilgi veya alt bilgi metnini çift tıklatın. İşaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar üst bilgi veya alt bilginin soluna götürün ve sonra tıklatın.

Dipnotlar ve son notlar

Dipnot veya son not metnini tıklatın, işaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar metnin soluna götürün ve sonra tıklatın.

Dikey metin bloğu

Metnin üzerinde işaretçiyi sürüklerken Alt tuşunu basılı tutun.

Metin kutusu veya çerçeve

İşaretçi dört başlı bir oka dönüşünceye kadar çerçeve veya metin kutusu kenarlığında dolaştırın ve sonra tıklatın.

Tablodaki öğeleri seçme

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Bir hücrenin içeriği

Hücrenin içine tıklayın. Tablo Araçları'nın altında Düzen sekmesine tıklayın. Tablo grubunda Seç'e ve sonra da Hücre Seç'e tıklayın.

Bir satırın içeriği

Satırın içine tıklayın. Tablo Araçları'nın altında Düzen sekmesine tıklayın. Tablo grubunda Seç'e ve sonra da Satır Seç'e tıklayın.

Bir sütunun içeriği

Sütunun içine tıklayın. Tablo Araçları'nın altında Düzen sekmesine tıklayın. Tablo grubunda Seç'e ve sonra da Sütun Seç'e tıklayın.

Birden çok hücre, satır veya sütunun içeriği

Bir hücre, satır veya sütuna tıklayın ve sonra sol fare düğmesini basılı tutarak seçmek istediğiniz içeriğin bulunduğu tüm hücreler, satırlar veya sütunlar üzerinde sürükleyin. Yan yana olmayan hücre, satır veya sütunların içeriklerini seçmek için, seçmek istediğiniz içeriğin bulunduğu ilk hücreye, satıra veya sütuna tıklayın, CTRL tuşuna basın ve seçmek istediğiniz içeriğin bulunduğu diğer hücrelere, satırlara veya sütunlara tıklayın.

Bir tablonun tüm içeriği

Tablonun içine tıklayın. Tablo Araçları'nın altında Düzen sekmesine tıklayın. Tablo grubunda Seç'e ve sonra da Tablo Seç'e tıklayın.

Farklı yerlerdeki metinleri seçme

Tabloda yan yana olmayan metin veya öğeleri seçebilirsiniz. Örneğin, bir sayfadaki paragrafı ve farklı bir sayfadaki bir cümleyi seçebilirsiniz.

 1. Bir tabloda, bir metin veya öğeyi seçin.

 2. CTRL tuşunu basılı tutarken tabloda istediğiniz herhangi bir ek metin veya öğeyi seçin.

Metni Ana Hat görünümünde seçme

Belgenizi Anahat görünümünde görüntülemek için Görünüm sekmesini tıklatın ve Belge Görünümleri grubunda Anahat’ı tıklatın.

Bunu seçmek için

İşaretçiyi hareket ettirin:

Bir başlık

Sağı gösteren oka dönüşene kadar başlığın soluna ilerleyin ve tıklatın.

Bir başlık, alt başlık ve gövde metni

Sağı gösteren oka dönüşene kadar başlığın soluna ilerleyin ve çift tıklatın.

Metin gövdesinde bir paragraf

Sağı gösteren oka dönüşene kadar paragrafın soluna ilerleyin ve tıklatın.

Birden çok başlık veya metin gövdesinde paragraflar

Sağı gösteren oka dönüşene kadar metnin soluna ilerleyin ve sonra yukarı veya aşağı sürükleyin.

Notlar: 

 • Anahat görünümünde, bir paragrafın soluna bir kez tıklamak tek bir satır yerine tüm paragrafı seçer.

 • Daraltılmış alt metin içeren bir başlık seçerseniz daraltılmış metin de (görünmez olsa bile) seçilir. Başlığa yaptığınız tüm değişiklikler — taşıma, kopyalama veya silme gibi — daraltılmış metni de etkiler.

Klavyeyi kullanarak metin seçme

Belgenin gövdesindeki metni seçme

Not: Tüm bir belgeyi seçmek için CTRL + A tuşlarına basın.

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Sağa doğru bir karakter

ÜST KARAKTER+SAĞ OK tuşlarına basın.

Sola doğru bir karakter

ÜST KARAKTER+SOL OK tuşlarına basın.

Başından sonuna bir sözcük

Ekleme noktasını sözcüğün başına getirin ve sonra CTRL + ÜST KARAKTER + SAĞ OK tuşlarına basın.

Sonundan başına bir sözcük

İşaretçiyi sözcüğün sonuna taşıyın ve sonra CTRL + ÜST KARAKTER + SOL OK tuşlarına basın.

Başından sonuna bir satır

HOME tuşuna basın ve ardından ÜST KARAKTER + END tuşlarına basın.

Sonundan başına bir satır

END tuşuna basın ve ardından ÜST KARAKTER + HOME tuşlarına basın.

Bir satır aşağı

END tuşuna basın ve ardından ÜST KARAKTER + AŞAĞI OK tuşlarına basın.

Bir satır yukarı

HOME tuşuna basın ve ardından ÜST KARAKTER + YUKARI OK tuşlarına basın.

Başından sonuna bir paragraf

İşaretçiyi paragrafın başlangıcına taşıyın ve sonra CTRL + ÜST KARAKTER + AŞAĞI OK tuşlarına basın.

Sonundan başına bir paragraf

İşaretçiyi paragrafın sonuna taşıyın ve sonra CTRL + ÜST KARAKTER + YUKARI OK tuşlarına basın.

Sonundan başına bir belge

İşaretçiyi belgenin sonuna taşıyın ve sonra CTRL + ÜST KARAKTER + HOME tuşlarına basın.

Başından sonuna bir belge

İşaretçiyi belgenin başlangıcına taşıyın ve CTRL + ÜST KARAKTER + END tuşlarına basın.

Bir pencerenin başından sonuna kadar

İşaretçiyi pencerenin başına taşıyın ve sonra ALT + CTRL + ÜST KARAKTER + PAGE DOWN tuşlarına basın.

Belgenin tamamı

CTRL+A tuşlarına basın.

Dikey metin bloğu

CTRL + ÜST KARAKTER + F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın. Seçim modunu kapatmak için ESC tuşuna basın.

En yakın karakter

Seçim modunu açmak için F8'e basın ve sonra SOL OK veya SAĞ OK tuşuna basın; seçim modunu kapatmak için ESC tuşuna basın.

Bir sözcük, bir cümle, paragraf veya belge

Seçim modunu açmak için F8 tuşuna basın ve bir sözcük seçmek için bir, bir cümle seçmek için iki, bir paragraf seçmek için üç veya belgeyi seçmek için dört kez F8 tuşuna basın. Seçim modunu kapatmak için ESC tuşuna basın.

Tablodaki öğeleri seçme

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Sağdaki hücrenin içeriği

SEKME tuşuna basın.

Soldaki hücrenin içeriği

SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

Bitişik hücrelerin içeriği

SHIFT tuşunu basılı tutarken istediğiniz tüm hücrelerin içeriğini seçene kadar uygun ok tuşuna art arda basın.

Bir sütunun içeriği

Sütunun üst veya alt hücresini tıklatın. SHIFT tuşunu basılı tutarken sütun içeriğini seçene kadar ART ARDA AŞAĞI OK veya YUKARı OK tuşuna basın.

Bir tablonun tüm içeriği

Tabloyu tıklatın ve sonra sayısal tuş takımında (NUM LOCK kapalı iken) ALT + 5 tuşlarına basın.

Tüm sözcüğü seçmeyi bırakma

 1. Dosya sekmesini ve Seçenekler'i tıklatın.

 2. Gelişmiş'e tıklayın.

 3. Düzenleme seçenekleri'nin altında Seçerken otomatik olarak tüm sözcüğü seç’in yanındaki onay işaretini temizleyin.

Fareyi kullanarak metin seçme

Belgenin gövdesindeki metni seçme

Not: Tüm bir belgeyi seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

 • Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda Seç'i tıklatıp Tümünü Seç'i tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 • İşaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar herhangi bir metnin soluna götürün ve üç kere tıklatın.

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Herhangi bir miktarda metin

Seçimin başlamasını istediğiniz yeri tıklatın, sol fare düğmesini basılı tutun ve sonra işaretçiyi seçmek istediğiniz metnin üzerinde sürükleyin.

Bir kelime

Word içinde herhangi bir yeri çift tıklatın.

Bir metin satırı

İşaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar satırın soluna götürün ve sonra tıklatın.

Bir cümle

CTRL tuşunu basılı tutun ve sonra cümle içinde herhangi bir yeri tıklatın.

Bir paragraf

Üç kez herhangi bir paragrafı tıklatın.

Birden fazla paragraf

İşaretçiyi sağı gösteren oka dönüşene kadar ilk paragrafın soluna götürün ve işaretçiyi yukarı veya aşağı sürüklerken sol fare düğmesini basılı tutun.

Geniş bir metin bloğu

Seçimin başlangıcını tıklatın, seçimin sonuna gidin ve üst karakter tuşunu basılı tutarak seçimin bitmesini istediğiniz yeri tıklatın.

Tüm belge

İşaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar herhangi bir metnin soluna götürün ve sonra üç kez tıklatın.

Üst bilgiler ve alt bilgiler

Sayfa Düzeni görünümüiçinde, karartılmış üst bilgi veya alt bilgi metnini çift tıklatın. İşaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar üst bilgi veya alt bilginin soluna götürün ve sonra tıklatın.

Dipnotlar ve son notlar

Dipnot veya son not metnini tıklatın, işaretçiyi sağı gösteren bir oka dönüşene kadar metnin soluna götürün ve sonra tıklatın.

Dikey metin bloğu

Metnin üzerinde işaretçiyi sürüklerken Alt tuşunu basılı tutun.

Metin kutusu veya çerçeve

İşaretçi dört başlı bir oka dönüşünceye kadar çerçeve veya metin kutusu kenarlığında dolaştırın ve sonra tıklatın.

Tablodaki öğeleri seçme

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Bir hücrenin içeriği

Hücrenin içine tıklayın. Tablo Araçları'nın altında Düzen sekmesine tıklayın. Tablo grubunda Seç'e ve sonra da Hücre Seç'e tıklayın.

Bir satırın içeriği

Satırın içine tıklayın. Tablo Araçları'nın altında Düzen sekmesine tıklayın. Tablo grubunda Seç'e ve sonra da Satır Seç'e tıklayın.

Bir sütunun içeriği

Sütunun içine tıklayın. Tablo Araçları'nın altında Düzen sekmesine tıklayın. Tablo grubunda Seç'e ve sonra da Sütun Seç'e tıklayın.

Birden çok hücre, satır veya sütunun içeriği

Bir hücre, satır veya sütunu tıklatın ve sonra sol fare düğmesini basılı tutarak seçmek istediğiniz içeriğin bulunduğu tüm hücreler, satırlar veya sütunlar üzerinde sürükleyin. Yan yana olmayan hücre, satır veya sütunların içeriklerini seçmek için, seçmek istediğiniz içeriğin bulunduğu ilk hücre, satır veya sütunu tıklatın, CTRL tuşuna basın ve seçmek istediğiniz içeriğin bulunduğu diğer hücre, satır veya sütunları tıklatın.

Bir tablonun tüm içeriği

Tablonun içine tıklayın. Tablo Araçları'nın altında Düzen sekmesine tıklayın. Tablo grubunda Seç'e ve sonra da Tablo Seç'e tıklayın.

Farklı yerlerdeki metinleri seçme

Tabloda yan yana olmayan metin veya öğeleri seçebilirsiniz. Örneğin, bir sayfadaki paragrafı ve farklı bir sayfadaki bir cümleyi seçebilirsiniz.

 1. Bir tabloda, bir metin veya öğeyi seçin.

 2. CTRL tuşunu basılı tutarken tabloda istediğiniz herhangi bir ek metin veya öğeyi seçin.

Metni Ana Hat görünümünde seçme

Belgenizi Anahat görünümünde görüntülemek için Görünüm sekmesini tıklatın ve Belge Görünümleri grubunda Anahat’ı tıklatın.

Bunu seçmek için

İşaretçiyi hareket ettirin:

Bir başlık

Sağı gösteren oka dönüşene kadar başlığın soluna ilerleyin ve tıklatın.

Bir başlık, alt başlık ve gövde metni

Sağı gösteren oka dönüşene kadar başlığın soluna ilerleyin ve çift tıklatın.

Metin gövdesinde bir paragraf

Sağı gösteren oka dönüşene kadar paragrafın soluna ilerleyin ve tıklatın.

Birden çok başlık veya metin gövdesinde paragraflar

Sağı gösteren oka dönüşene kadar metnin soluna ilerleyin ve sonra yukarı veya aşağı sürükleyin.

Notlar: 

 • Anahat görünümünde, bir paragrafın soluna bir kez tıklamak tek bir satır yerine tüm paragrafı seçer.

 • Daraltılmış alt metin içeren bir başlık seçerseniz daraltılmış metin de (görünür durumda olmasa bile) seçilir. Taşıma, kopyalama veya silme gibi başlıkta yaptığınız tüm değişiklikler daraltılmış metni de etkiler.

Klavyeyi kullanarak metin seçme

Belgenin gövdesindeki metni seçme

Not: Tüm bir belgeyi seçmek için CTRL + A tuşlarına basın.

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Sağa doğru bir karakter

ÜST KARAKTER+SAĞ OK tuşlarına basın.

Sola doğru bir karakter

ÜST KARAKTER+SOL OK tuşlarına basın.

Başından sonuna bir sözcük

Ekleme noktasını sözcüğün başına getirin ve sonra CTRL + ÜST KARAKTER + SAĞ OK tuşlarına basın.

Sonundan başına bir sözcük

İşaretçiyi sözcüğün sonuna taşıyın ve sonra CTRL + ÜST KARAKTER + SOL OK tuşlarına basın.

Başından sonuna bir satır

HOME tuşuna basın ve ardından ÜST KARAKTER + END tuşlarına basın.

Sonundan başına bir satır

END tuşuna basın ve ardından ÜST KARAKTER + HOME tuşlarına basın.

Bir satır aşağı

END tuşuna basın ve ardından ÜST KARAKTER + AŞAĞI OK tuşlarına basın.

Bir satır yukarı

HOME tuşuna basın ve ardından ÜST KARAKTER + YUKARI OK tuşlarına basın.

Başından sonuna bir paragraf

İşaretçiyi paragrafın başlangıcına taşıyın ve sonra CTRL + ÜST KARAKTER + AŞAĞI OK tuşlarına basın.

Sonundan başına bir paragraf

İşaretçiyi paragrafın sonuna taşıyın ve sonra CTRL + ÜST KARAKTER + YUKARI OK tuşlarına basın.

Sonundan başına bir belge

İşaretçiyi belgenin sonuna taşıyın ve sonra CTRL + ÜST KARAKTER + HOME tuşlarına basın.

Başından sonuna bir belge

İşaretçiyi belgenin başlangıcına taşıyın ve CTRL + ÜST KARAKTER + END tuşlarına basın.

Bir pencerenin başından sonuna kadar

İşaretçiyi pencerenin başına taşıyın ve sonra ALT + CTRL + ÜST KARAKTER + PAGE DOWN tuşlarına basın.

Belgenin tamamı

CTRL+A tuşlarına basın.

Dikey metin bloğu

CTRL + ÜST KARAKTER + F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın. Seçim modunu kapatmak için ESC tuşuna basın.

En yakın karakter

Seçim modunu açmak için F8'e basın ve sonra SOL OK veya SAĞ OK tuşuna basın; seçim modunu kapatmak için ESC tuşuna basın.

Bir sözcük, bir cümle, paragraf veya belge

Seçim modunu açmak için F8 tuşuna basın ve bir sözcük seçmek için bir, bir cümle seçmek için iki, bir paragraf seçmek için üç veya belgeyi seçmek için dört kez F8 tuşuna basın. Seçim modunu kapatmak için ESC tuşuna basın.

Tablodaki öğeleri seçme

Bunu seçmek için

Bunu yapın

Sağdaki hücrenin içeriği

SEKME tuşuna basın.

Soldaki hücrenin içeriği

SHIFT+SEKME tuşlarına basın.

Bitişik hücrelerin içeriği

ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarken istediğiniz hücrelerin içeriğini seçene kadar uygun ok tuşuna art arda basın.

Bir sütunun içeriği

Sütunun üst veya alt hücresini tıklatın. ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarken sütun içeriğini seçene kadar YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşuna art arda basın.

Bir tablonun tüm içeriği

Tabloyu tıklatın ve sonra sayısal tuş takımında (NUM LOCK kapalı iken) ALT + 5 tuşlarına basın.

Tüm sözcüğü seçmeyi bırakma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ne düğme resmi ve sonra da Word Seçenekleri’ne tıklayın.

 2. Gelişmiş'i tıklatın.

 3. Düzenleme seçenekleri, altında Seçim yaparken tüm sözcüğü otomatik olarak seç’in yanındaki onay işaretini temizleyin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×