Metni farklı işlevlere sahip sütunlara bölme

Metni farklı işlevlere sahip sütunlara bölme

Verilerinizdeki metin dizelerini işlemek için LEFT, MID, RIGHT, SEARCH ve LEN metin işlevlerini kullanabilirsiniz. Örneğin, tek bir hücredeki ad, ikinci ad ve soyadını üç ayrı sütuna dağıtabilirsiniz.

Metin işlevleriyle ad bileşenlerini dağıtmanın püf noktası, her karakterin metin dizesi içindeki konumudur. Dizedeki ad bileşenlerinin başlangıcını veya sonunu belirtmeleri nedeniyle, metin dizesindeki boşlukların konumları da önemlidir.

Örneğin, yalnızca ad ve soyadı içeren bir hücrede, soyadı, ilk boşluk kullanımından sonra başlar. Listenizdeki bazı adlar ikinci ad da içerebilir; bu durumda soyadı, ikinci boşluk kullanımından sonra başlar.

Bu makalede, bu kullanışlı işlevleri kullanarak çeşitli ad biçimlerinden çeşitli bileşenlerin nasıl ayıklanacağı gösterilmektedir. Metni sütunlara dönüştürme Sihirbazı 'nı kullanarak da metni farklı sütunlara bölebilirsiniz

Örnek ad

Açıklama

Ad

İkinci ad

Soyadı

Sonek

1

Can Etikan

İkinci ad yok

Can

Etikan

2

Eric S. Kurjan

Bir ikinci ad baş harfi

Eric

Leştirir.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

İki ikinci ad baş harfi

Janaina

İb. Harfi.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Önce soyadı, virgüllü

'İn

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

İki parçalı ad

Mary Kay

B.

Ahmet

6

Paula Barreto de Mattos

Üç parçalı soyadı

Peşte

Barreto Mattos

7

James van Eaton

İki parçalı soyadı

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Soyadı ve önce sonek, virgüllü

Dan

Aygıt.

Bacon

Jr.

9

Gary Altman III

Sonek içeren

Gary

Altman

SAYFALARDAKI

10

Mr. Ryan Ihrig

Önekli

Ryan

IHV 'ler

11

Julie Taft-Rider

Kısa çizgiyle birleştirilmiş soyadı

Ebru

Konik

Not: Aşağıdaki örneklerde, tam adın vurgulaması, eşleşen arama formülünün hangi karaktere ait olduğunu gösterir.

Bu örnekte ad ve soyadı olmak üzere iki bileşen ayrılmaktadır. İki adı birbirinden ayıran tek bir Aralık.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

Can Etikan

İkinci ad yok

Formül

Sonuç (ad)

'=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

Formül

Sonuç (soyadı)

'=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,1))

 1. Ad

  Ad, dizedeki birinci karakterle (J) başlar ve beşinci karakterde (boşluk) biter. Formül, A2 hücresinde soldan başlayarak beş karakter döndürür.

  Ad ayıklamak için formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2'deki boşluğun sayısal konumunu bulun.

 2. Soyadı

  Soyadı boşlukta başlar, sağdan beş karakter devam eder ve sağdaki son karakterde (h) sona erer. Formül, A2'de sağdan başlayarak beş karakter ayıklar.

  Soyadı ayıklamak için formül

  Sayı_karakterlere ilişkin değeri bulmak için MBUL ve UZUNLUK işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2'deki boşluğun sayısal konumunu bulun. (5)

 3. Metin dizesinin toplam uzunluğunu sayın ve sonra 1. adımda bulunduğu gibi, soldan birinci boşluğa kadar olan karakterlerin sayısını çıkarın.

Bu örnekte ad, ikinci adın baş harfi ve soyadı kullanılmaktadır. Her ad bileşeni bir boşlukla ayrılır.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

Eric S. Kurjan

Bir ikinci ad baş harfi

Formül

Sonuç (ad)

'=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

Formül

Sonuç (ikinci adının ilk harfi)

'=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)-MBUL(" ",A2,1))

=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)-MBUL(" ",A2,1))

Formül

Dinamik Sonuç (soyadı)

'=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

 1. Ad

  Ad, soldan birinci karakterle (E) başlar ve beşinci karakterde (birinci boşluk) biter. Formül, A2'de soldan başlayarak ilk beş karakteri ayıklar.

  Ad ve soyad ve ikinci adın ilk harfini ayırmak için formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2'deki boşluğun sayısal konumunu bulun. (5)

 2. İkinci ad

  İkinci ad, altıncı karakter konumunda (S) başlar ve sekizinci konumda (ikinci boşluk) biter. Bu formülde, ikinci boşluk kullanımını bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevleri kullanılmaktadır.

  Formül, altıncı konumdan başlayarak üç karakter ayıklar.

  Ad, ikinci ad ve soyadını ayırma formülünün ayrıntıları

  Başlangıç_sayısı'na ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (5).

 3. Birinci boşluktan sonraki karakterin (S) konumunu bulmak için 1 ekleyin. Bu sayısal konum, ikinci adın başlangıç konumudur. (5 + 1 = 6)

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevlerini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 4. Birinci boşluktan sonraki karakterin (S) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, boşluğun ikinci geçtiği yeri aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (5 + 1 = 6)

 5. Adım 4 ' te bulunan altıncı konumdan başlayarak A2 hücresindeki ikinci yeri arayın. Bu karakter numarası, ikinci adın bitiş konumudur. (8)

 6. Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 7. Adım 5 ' te bulunan ikinci alanın karakter numarasını alın ve adım 6 ' da bulunan ilk alanın karakter numarasını çıkarın. Sonuç, adım 2 ' de bulunan altıncı konumdan başlayarak metin dizesinden alınan karakter sayısıdır. (8 – 5 = 3)

 8. Soyadı

  Soyadı, sağdan altıncı karakterde (K) başlar ve sağdan birinci karakterde (n) biter. Bu formül, ikinci ve üçüncü boşluk kullanımlarını (soldan beşinci ve sekizinci konumlarda) bulmak için MBUL işlevlerinin iç içe geçmelerini gerektirir.

  Formül, A2'de sağdan başlayarak altı karakter ayıklar.

  İlk, orta ve son adlarının ayırmak için bir formüldeki ikinci ara işlevi
 9. Sayı_karakterlere ilişkin değeri bulmak için UZUNLUK ve iç içe geçmiş MBUL işlevini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 10. Birinci boşluktan sonraki karakterin (S) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, boşluğun ikinci geçtiği yeri aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (5 + 1 = 6)

 11. Adım 2 ' de bulunan altıncı konumdan başlayarak A2 hücresindeki ikinci yeri arayın. Bu karakter numarası, ikinci adın bitiş konumudur. (8)

 12. A2 hücresindeki metin dizesinin toplam uzunluğunu sayma ve soldan kalan karakter sayısını adım 3 ' te bulunan ikinci alan örneğine çıkarma. Sonuç, tam adın sağından Ayıklanacak karakter sayısıdır. (14 – 8 = 6).

Bu örnekte iki ikinci ad baş harfi vardır. Ad bileşenlerini, birinci ve üçüncü boşluk kullanımları ayırır.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

Janaina B. G. Bueno

İki ikinci ad baş harfi

Formül

Sonuç (ad)

'=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

Formül

Sonuç (ikinci adının ilk harfleri)

'=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1)-MBUL(" ",A2,1))

=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1)-MBUL(" ",A2,1))

Formül

Dinamik Sonuç (soyadı)

'=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1))

 1. Ad

  Ad, soldan birinci karakterle (J) başlar ve sekizinci karakterde (birinci boşluk) biter. Formül, A2'de soldan başlayarak birinci sekiz karakteri ayıklar.

  Ad, soyadı ve ikinci ad iki harfini ayırmak için formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (8)

 2. İkinci ad

  İkinci ad, dokuzuncu konumda (B) başlatılır ve ondördüncü konumda (üçüncü boşluk) biter. Bu formül, sekizinci, onbirinci ve ondördüncü konumlardaki birinci, ikinci ve üçüncü boşluk kullanımlarını bulmak için MBUL işlevlerinin iç içe geçmelerini gerektirir.

  Formül, dokuzuncu konumdan başlayarak beş karakter ayıklar.

  Ad, soyadı ve ikinci ad iki harfini ayırmak için formül

  Başlangıç_sayısı'na ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (8)

 3. Birinci boşluktan sonraki karakterin (S) konumunu almak için 1 ekleyin. Bu sayısal konum, ikinci adın başlangıç konumudur. (8 + 1 = 9)

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevlerini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (8)

 4. Birinci boşluktan sonraki karakterin (B) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, boşluğun ikinci geçtiği yeri aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (8 + 1 = 9)

 5. 4. adımda bulunan dokuzuncu konumdan (B) başlayarak, A2'de ikinci boşluğu arayın. (11).

 6. İkinci boşluktan sonraki karakterin (G) konumunu almak için 1 ekleyin. Bu karakter sayısı, üçüncü boşluk için aramayı başlatmak istediğiniz başlangıç konumudur. (11 + 1 = 12)

 7. Adım 6 ' da bulunan on ikinci konumdan başlayarak A2 hücresindeki üçüncü boşluğu arayın. 14

 8. A2 bölümündeki ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (8)

 9. Adım 7 ' de bulunan üçüncü alanın karakter numarasını alın ve 6 adımda bulunan ilk alanın karakter numarasını çıkarın. Sonuç, adım 2 ' de bulunan dokuzuncu konumdan başlayarak metin dizesinden alınan karakter sayısıdır.

 10. Soyadı

  Soyadı sağdan beşinci karakterde (B) başlar ve sağdan birinci karakterde (o) biter. Bu formül, birinci, ikinci ve üçüncü boşluk kullanımlarını bulmak için MBUL işlevlerinin iç içe geçmelerini gerektirir.

  Formül, A2'de tam adın sağından başlayarak beş karakter ayıklar.

  Ad, soyadı ve ikinci ad iki harfini ayırmak için formül

  Sayı_karakterlere ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL ve UZUNLUK işlevini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (8)

 11. Birinci boşluktan sonraki karakterin (B) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, boşluğun ikinci geçtiği yeri aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (8 + 1 = 9)

 12. Adım 2 ' de bulunan dokuzuncu konumdan (B) başlayarak A2 hücresindeki ikinci boşluğu arayın. (11)

 13. İkinci boşluktan sonraki karakterin (G) konumunu almak için 1 ekleyin. Bu karakter sayısı, üçüncü boşluk kullanımı için aramayı başlatmak istediğiniz başlangıç konumudur. (11 + 1 = 12)

 14. Adım 6 ' da bulunan on ikinci konumdan (G) başlayarak A2 hücresindeki üçüncü boşluğu arayın. 14

 15. A2 hücresindeki metin dizesinin toplam uzunluğunu sayma ve soldan soldan kalan üçüncü alana kadar karakter sayısını çıkarma. Sonuç, tam adın sağından Ayıklanacak karakter sayısıdır. (19-14 = 5)

Bu örnekte, soyadı addan önce gelir ve ikinci ad sonda görünür. Virgül, soyadının sonunu gösterir ve her ad bileşeni bir boşlukla ayrılır.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

Kahn, Wendy Beth

Önce soyadı, virgüllü

Formül

Sonuç (ad)

'=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)-MBUL(" ",A2,1))

=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)-MBUL(" ",A2,1))

Formül

Sonuç (ikinci ad)

'=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

Formül

Dinamik Sonuç (soyadı)

'=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1)-2)

=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1)-2)

 1. Ad

  Ad, soldan yedinci karakterle (W) başlar ve onikinci karakterde (ikinci boşluk) biter. Ad, tam adın ortasında kullanıldığından, birinci adı ayıklamak için PARÇAAL işlevini kullanmanız gerekir.

  Formül, yedinci konumdan başlayarak altı karakter ayıklar.

  Soyadını izleyen ad ve ikinci adı ayırmak için formül

  Başlangıç_sayısı'na ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 2. Birinci boşluktan sonraki karakterin (W) konumunu bulmak için 1 ekleyin. Bu sayısal konum, ikinci adın başlangıç konumudur. (6 + 1 = 7)

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevlerini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 3. Birinci boşluktan sonraki karakterin (W) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (6 + 1 = 7)

  Adım 4 ' te bulunan yedinci konumdan (W) başlayarak A2 hücresindeki ikinci boşluğu arayın. (12)

 4. Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 5. Adım 5 ' te bulunan ikinci alanın karakter numarasını alın ve adım 6 ' da bulunan ilk alanın karakter numarasını çıkarın. Sonuç, adım 2 ' de bulunan yedinci konumdan başlayarak metin dizesinden alınan karakter sayısıdır. (12-6 = 6)

 6. İkinci ad

  İkinci ad sağdan dördüncü karakterde (B) başlar ve sağdan birinci karakterde (h) biter. Bu formülde, soldan altıncı ve onikinci konumlarda birinci ve ikinci boşluk kullanımlarını bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevleri yer alır.

  Formül, sağdan başlayarak dört karakter ayıklar.

  Soyadını izleyen ad ve ikinci adı ayırmak için formül

  Başlangıç_sayısına ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL ve UZUNLUK işlevini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 7. Birinci boşluktan sonraki karakterin (W) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (6 + 1 = 7)

 8. Adım 2 ' de bulunan yedinci konumdan (W) başlayarak A2 hücresindeki ikinci yeri arayın. (12)

 9. A2 hücresindeki metin dizesinin toplam uzunluğunu Sayın ve sol taraftaki karakter sayısını adım 3 ' teki ikinci alana çıkarın. Sonuç, tam adın sağından Ayıklanacak karakter sayısıdır. (16-12 = 4)

 10. Soyadı

  Soyadı, soldan birinci karakterle (K) başlar ve dördüncü karakterde (n) biter. Formül, soldan başlayarak dört karakter ayıklar.

  Soyadını izleyen ad ve ikinci adı ayırmak için formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 11. 2 çıkarma son adın (n) bitiş karakterinin sayısal konumunu elde etmek için. Sonuç, SOLDAN işlevinin ayıklamasını istediğiniz karakter sayısıdır. (6 - 2 = 4)

Bu örnekte iki kısımlı bir ad (Mary Kay) kullanılmaktadır. İkinci ve üçüncü boşluklar, her ad bileşenini ayırır.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

Mary Kay D. Andersen

İki parçalı ad

Formül

Sonuç (ad)

SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

Formül

Sonuç (ikinci adının ilk harfi)

'=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1)-(MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1))

=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1)-(MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1))

Formül

Dinamik Sonuç (soyadı)

'=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1))

 1. Ad

  Ad, soldan birinci karakterle başlar ve dokuzuncu karakterde (ikinci boşluk) biter. Bu formülde, soldan ikinci boşluk kullanımını bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevi kullanılır.

  Formül, soldan başlayarak dokuz karakter ayıklar.

  Ad, ikinci ad, ikinci adın baş harfi ve soyadını ayırmak için formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevlerini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 2. Birinci boşluktan sonraki karakterin (K) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, boşluğun ikinci kullanılışını aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (5 + 1 = 6)

 3. Adım 2 ' de bulunan altıncı konumdan (K) başlayarak A2 hücresindeki ikinci yeri arayın. Sonuç, metin dizesinden BıRAKıLAN karakter sayısıdır. Bu karakter sayısı adın bitiş konumudur (9).

 4. İkinci ad

  İkinci ad, onuncu konumda (D) başlar ve onikinci konumda (üçüncü boşluk) biter. Bu formülde, birinci, ikinci ve üçüncü boşluk kullanımlarını bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevleri yer alır.

  Formül, onuncu konumdan başlayarak, ortadan iki karakter ayıklar.

  Ad, ikinci ad, ikinci adın baş harfi ve soyadını ayırmak için formül

  Başlangıç_sayısı'na ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevlerini kullanın:

  Soldan birinci karakterden başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 5. Birinci boşluktan sonraki karakteri (K) elde etmek için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (5 + 1 = 6)

 6. Adım 2 ' de bulunan altıncı konumdan (K) başlayarak, A2 hücresindeki ikinci alanın konumunu arayın. Sonuç, soldan bırakılan karakter sayısıdır. Bu karakter sayısı adın bitiş konumudur (9).

 7. İkinci boşluktan sonraki karakteri (D) elde etmek için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci adın başlangıç konumudur. (9 + 1 = 10)

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevlerini kullanın:

  İkinci boşluktan sonraki karakterin (D) sayısal konumunu arayın. Sonuç, üçüncü boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (10)

 8. Soldan başlayarak, A2 hücresinde üçüncü boşluğun sayısal konumunu bulun. Sonuç, ikinci adın bitiş konumudur. (12)

 9. İkinci boşluktan sonraki karakterin (D) sayısal konumunu arayın. Sonuç, ikinci adın başlangıç konumudur. (10)

 10. Adım 6 ' da bulunan üçüncü boşluğun karakter numarasını alın ve adım 7 ' de bulunan "D" karakter sayısını çıkarın. Sonuç, adım 4 ' te bulunan onuncu konumdan başlayarak metin dizesinden alınan karakter sayısıdır. (12-10 = 2)

 11. Soyadı

  Soyadı, sağdan sekizinci karakterde başlar. Bu formül, beşinci, dokuzuncu ve onikinci konumlardaki birinci, ikinci ve üçüncü boşluk kullanımlarını bulmak için MBUL işlevlerinin iç içe geçmelerini gerektirir.

  Formül, sağdan sekiz karakter ayıklar.

  Ad, ikinci ad, ikinci adın baş harfi ve soyadını ayırmak için formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL ve UZUNLUK işlevlerini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 12. Birinci boşluktan sonraki karakteri (K) elde etmek için 1 ekleyin. Sonuç, boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (5 + 1 = 6)

 13. Adım 2 ' de bulunan altıncı konumdan (K) başlayarak A2 hücresindeki ikinci boşluğu arayın. Bu karakter sayısı adın bitiş konumudur (9).

 14. İkinci boşluktan sonraki karakterin (D) konumunu bulmak için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci adın başlangıç konumudur. (9 + 1 = 10)

 15. Soldan başlayarak, A2 hücresinde üçüncü boşluğun sayısal konumunu bulun. Sonuç, ikinci adın bitiş konumudur. (12)

 16. A2 hücresindeki metin dizesinin toplam uzunluğunu sayma ve soldan soldan kalan üçüncü alana kadar karakter sayısını çıkarma. Sonuç, tam adın sağından Ayıklanacak karakter sayısıdır. (20-12 = 8)

Bu örnekte, üç parçalı soyadı kullanılmaktadır: Barreto de Mattos. Birinci boşluk adın sonunu ve soyadının başlangıcını bildirir.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

Paula Barreto de Mattos

Üç parçalı soyadı

Formül

Sonuç (ad)

'=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

Formül

Sonuç (soyadı)

SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,1))

 1. Ad

  Ad, soldan birinci karakterle (P) başlar ve altıncı karakterde (birinci boşluk) biter. Formül, soldan altı karakter ayıklar.

  Ad ve üç bölümlü soyadını ayırmak için formül

  Sayı_karakterlere ilişkin değeri bulmak için Arama işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 2. Soyadı

  Soyadı sağdan on yedinci karakterde (B) başlar ve sağdan birinci karakterle (s) biter. Formül, sağdan on yedi karakter ayıklar.

  Ad ve üç bölümlü soyadını ayırmak için formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için UZUNLUK ve MBUL işlevlerini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 3. A2 hücresindeki metin dizesinin toplam uzunluğunu Sayın ve soldan soldan ilk boşluğa kadar karakter sayısını çıkarın. Sonuç, tam adın sağından Ayıklanacak karakter sayısıdır. (23-6 = 17 inç)

Bu örnekte, iki parçalı soyadı kullanılmaktadır: van Eaton. Birinci boşluk adın sonunu ve soyadının başlangıcını bildirir.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

James van Eaton

İki parçalı soyadı

Formül

Sonuç (ad)

'=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

Formül

Sonuç (soyadı)

'=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,1))

 1. Ad

  Ad, soldan birinci karakterle (J) başlar ve sekizinci karakterde (birinci boşluk) biter. Formül, soldan altı karakter ayıklar.

  Ad ve iki bölümlü soyadını ayırmak için formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 2. Soyadı

  Soyadı, sağdan dokuzuncu karakterle (v) başlar ve sağdan birinci karakterde (n) biter. Formül, tam adın sağından dokuz karakter ayıklar.

  Ad ve iki bölümlü soyadını ayırmak için formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için UZUNLUK ve MBUL işlevlerini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 3. A2 hücresindeki metin dizesinin toplam uzunluğunu Sayın ve soldan soldan ilk boşluğa kadar karakter sayısını çıkarın. Sonuç, tam adın sağından Ayıklanacak karakter sayısıdır. (15-6 = 9)

Bu örnekte soyadı önce gelir, onu sonek izler. Virgül, soyadını ve soneki, ad ve ikinci addan ayırır.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

Bacon Jr., Dan K.

Soyadı ve önce sonek, virgüllü

Formül

Sonuç (ad)

'=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

Formül

Sonuç (ikinci adının ilk harfi)

'=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)+1))

Formül

Sonuç (soyadı)

'=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

Formül

Sonuç (sonek)

'=PARÇAAL(A2,MBUL(" ", A2,1)+1,(MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)-2)-MBUL(" ",A2,1))

=PARÇAAL(A2,MBUL(" ", A2,1)+1,(MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)-2)-MBUL(" ",A2,1))

 1. Ad

  Ad, onikinci karakterle (D) başlar ve on beşinci karakterle (üçüncü boşluk) biter. Formül, onikinci konumdan başlayarak üç karakter ayıklar.

  Önce soyadınızı ve son ekini ayıran formül

  Başlangıç_sayısı'na ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevlerini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 2. Birinci boşluktan sonraki karakteri (J) almak için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (6 + 1 = 7)

 3. 2. adımda bulunan yedinci konumdan (J) başlayarak, A2 hücresinde ikinci boşluğu arayın. (11)

 4. İkinci boşluktan sonraki karakteri (D) elde etmek için 1 ekleyin. Sonuç, adın başlangıç konumudur. (11 + 1 = 12)

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevlerini kullanın:

  İkinci boşluktan sonraki karakterin (D) sayısal konumunu arayın. Sonuç, üçüncü boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (12)

 5. Soldan başlayarak, A2'de üçüncü boşluğun sayısal konumunu bulun. Sonuç, adın bitiş konumudur. (15)

 6. İkinci boşluktan sonraki karakterin (D) sayısal konumunu arayın. Sonuç, adın başlangıç konumudur. (12)

 7. Adım 6 ' da bulunan üçüncü boşluğun karakter numarasını alın ve adım 7 ' de bulunan "D" karakter sayısını çıkarın. Sonuç, adım 4 ' te bulunan, metin dizesinden alınan metin dizesinden alınan karakter sayısıdır. (15-12 = 3)

 8. İkinci ad

  İkinci ad, sağdan ikinci karakterle (K) başlar. Formül, sağdan iki karakter ayıklar.

  Önce soyadınızı ve son ekini ayıran formül

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 9. Birinci boşluktan sonraki karakteri (J) almak için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (6 + 1 = 7)

 10. 2. adımda bulunan yedinci konumdan (J) başlayarak, A2 hücresinde ikinci boşluğu arayın. (11)

 11. İkinci boşluktan sonraki karakteri (D) elde etmek için 1 ekleyin. Sonuç, adın başlangıç konumudur. (11 + 1 = 12)

 12. Soldan başlayarak, A2 hücresinde üçüncü boşluğun sayısal konumunu bulun. Sonuç, ikinci adın bitiş konumudur. (15)

 13. A2 hücresindeki metin dizesinin toplam uzunluğunu Sayın ve soldan üçüncü boşluğa kadar karakter sayısını çıkarın, 5. Sonuç, tam adın sağından Ayıklanacak karakter sayısıdır. (17-15 = 2)

 14. Soyadı

  Soyadı, soldan birinci karakterde (B) başlar ve altıncı karakterde (birinci boşluk) biter. Dolayısıyla formül, soldan altı karakter ayıklar.

  Önce soyadınızı ve son ekini ayıran formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 15. Sonek

  Sonek, soldan yedinci karakterden (J) başlar ve soldan (.) dokuzuncu karakterden biter. Formül, yedinci karakterden başlayarak üç karakter ayıklar.

  Önce soyadınızı ve son ekini ayıran formül

  Başlangıç_sayısı'na ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 16. Birinci boşluktan sonraki karakteri (J) elde etmek için 1 ekleyin. Sonuç, sonekin başlangıç konumudur. (6 + 1 = 7)

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevlerini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 17. Birinci boşluktan sonraki karakterin (J) sayısal konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (7)

 18. İkinci boşluğun sayısal konumunu, adım 4 ' te bulunan yedinci karakterden başlayarak arayın. (11)

 19. Adım 4 ' te bulunan ikinci alanın karakter numarasından 1 çıkarın ve "," karakter numarasını alır. Sonuç, sonekin bitiş konumudur. (11-1 = 10)

 20. İlk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 21. İlk boşluğu bulduktan sonra, adım 3 ve 4 ' te bulunan sonraki karakteri (J) bulmak için 1 ekleyin. (7)

 22. Adım 6 ' da bulunan "," karakter numarasını alın ve 3 ve 4 numaralı adımlarda bulunan "J" karakter sayısını çıkarın. Sonuç, metin dizesinden, adım 2 ' de bulunan yedinci konumdan başlayan karakter sayısıdır. (10-7 = 3)

Bu örnekte, ilk ad dizenin başında ve sonek ise sondadır; böylece, Örnek 2'ye benzer formüller kullanabilirsiniz: İlk adı ayıklamak için SOLDAN işlevini, soyadını ayıklamak için PARÇAAL işlevini ve soneki ayırmak için de SAĞDAN işlevini kullanın.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

Gary Altman III

Sonekle birlikte ad ve soyadı

Formül

Sonuç (ad)

'=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

Formül

Sonuç (soyadı)

'=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)-(MBUL(" ",A2,1)+1))

=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)-(MBUL(" ",A2,1)+1))

Formül

Sonuç (sonek)

'=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

 1. Ad

  Ad, soldan birinci karakterde (G) başlar ve beşinci karakterde (birinci boşluk) biter. Dolayısıyla formül, tam adın soldan beş karakterini ayıklar.

  İlk adın ve son adın ardından soneki ayıran formül

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 2. Soyadı

  Soyadı, soldan altıncı karakterde (A) başlar ve onbirinci karakterde (ikinci boşluk) biter. Bu formül, boşlukların konumlarını bulmak için MBUL işlevlerinin iç içe geçmelerini gerektirir.

  Formül, altıncı karakterden başlayarak, ortadan altı karakter ayıklar.

  İlk adın ve son adın ardından soneki ayıran formül

  Başlangıç_sayısı'na ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 3. Birinci boşluktan sonraki karakterin (A) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, soyadın başlangıç konumudur. (5 + 1 = 6)

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevlerini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 4. Birinci boşluktan sonraki karakterin (A) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (5 + 1 = 6)

 5. İkinci boşluğun sayısal konumunu, adım 4 ' te bulunan altıncı karakterden başlayarak arayın. Bu karakter numarası, soyadı 'nın bitiş konumudur. (12)

 6. İlk boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 7. Adım 3 ve 4 ' te bulunan ilk boşluğun (A) sonrasına ait sayısal konumu bulmak için 1 ekleyin. (6)

 8. Adım 5 ' te bulunan ikinci alanın karakter numarasını alın ve ardından 6 ve 7 numaralı adımlarda bulunan "A" karakter numarasını çıkarın. Sonuç, adım 2 ' de bulunan altıncı konumdan başlayarak metin dizesinden alınan karakter sayısıdır. (12-6 = 6)

 9. Sonek

  Sonek, sağdan üçüncü karakterde başlatılır. Bu formül, boşlukların konumlarını bulmak için MBUL işlevlerinin iç içe geçmelerini gerektirir.

  İlk adın ve son adın ardından soneki ayıran formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL ve UZUNLUK işlevlerini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (5)

 10. Birinci boşluktan sonraki karakteri (A) elde etmek için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (5 + 1 = 6)

 11. Adım 2 ' de bulunan altıncı konumdan (A) başlayarak A2 hücresindeki ikinci boşluğu arayın. (12)

 12. A2 hücresindeki metin dizesinin toplam uzunluğunu Sayın ve soldan ikinci alana kadar karakter sayısını ikinci boşluğa çıkarın. Sonuç, tam adın sağından Ayıklanacak karakter sayısıdır. (15-12 = 3)

Bu örnekte, tam adın önünde bir önek bulunmaktadır ve Örnek 2'ye benzer formüller kullanırsınız: İlk adı ayıklamak için PARÇAAL işlevi ve soyadını ayıklamak için SAĞDAN işlevi.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

Mr. Ryan Ihrig

Önekli

Formül

Sonuç (ad)

'=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)-(MBUL(" ",A2,1)+1))

=PARÇAAL(A2,MBUL(" ",A2,1)+1,MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1)-(MBUL(" ",A2,1)+1))

Formül

Sonuç (soyadı)

'=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,MBUL(" ",A2,1)+1))

 1. Ad

  Ad, soldan beşinci karakterde (R) başlar ve dokuzuncu karakterde (ikinci boşluk) biter. Formülde, boşlukların konumlarını bulmak için MBUL işlevlerinin iç içe geçer. Beşinci konumdan başlayarak dört karakteri ayıklar.

  Önüne bir önek koyarak ad ayırma formülü

  Başlangıç_sayısına ilişkin değeri bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (4)

 2. Birinci boşluktan sonraki karakterin (R) konumunu elde etmek için 1 ekleyin. Sonuç, adın başlangıç konumudur. (4 + 1 = 5)

  Sayı_karakterlere ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (4)

 3. Birinci boşluktan sonraki karakterin (R) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (4 + 1 = 5)

 4. 3. ve 4. adımlarda bulunan beşinci karakterden başlayarak, A2'de ikinci boşluğun sayısal konumunu arayın. Bu karakter sayısı adın bitiş konumudur (9).

 5. İlk boşluğu arayın. (4)

 6. Adım 3 ve 4 ' te bulunan ilk boşluğun (R) sonrasına ait sayısal konumu bulmak için 1 ekleyin. (5)

 7. Adım 5 ' te bulunan ikinci alanın karakter numarasını alın ve ardından 6 ve 7 numaralı adımlarda bulunan "R" karakter sayısını çıkarın. Sonuç, adım 2 ' de bulunan beşinci konumdan başlayarak metin dizesinden alınan karakter sayısıdır. (9-5 = 4)

 8. Soyadı

  Soyadı, sağdan beşinci karakterde başlatılır. Bu formül, boşlukların konumlarını bulmak için MBUL işlevlerinin iç içe geçmelerini gerektirir.

  Önüne bir önek koyarak ad ayırma formülü

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için iç içe geçmiş MBUL ve UZUNLUK işlevlerini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (4)

 9. Birinci boşluktan sonraki karakterin (R) konumunu almak için 1 ekleyin. Sonuç, ikinci boşluğu aramayı başlatmak istediğiniz karakter sayısıdır. (4 + 1 = 5)

 10. Adım 2 ' de bulunan beşinci konumdan (R) başlayarak A2 hücresindeki ikinci boşluğu arayın. Bu karakter sayısı adın bitiş konumudur (9).

 11. A2 hücresindeki metin dizesinin toplam uzunluğunu Sayın ve soldan ikinci alana kadar karakter sayısını ikinci boşluğa çıkarın. Sonuç, tam adın sağından Ayıklanacak karakter sayısıdır. (14-9 = 5)

Bu örnekte kısa çizgiyle birleştirilen bir soyadı kullanılmaktadır. Her ad bileşeni bir boşlukla ayrılır.

Tablodaki hücreleri kopyalayın ve bir Excel çalışma sayfasında A1 hücresine yapıştırın. Excel, sağdaki formülü otomatik olarak uygun sonuca dönüştürirken, solda gördüğünüz formül başvuru için görüntülenecektir.

İpucu    Verileri çalışma sayfasına yapıştırmadan önce, A ve B sütunlarının genişliğini 250 olarak ayarlayın.

Örnek ad

Açıklama

Julie Taft-Rider

Kısa çizgiyle birleştirilmiş soyadı

Formül

Sonuç (ad)

'=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

=SOLDAN(A2, MBUL(" ",A2,1))

Formül

Sonuç (soyadı)

'=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,1))

=SAĞDAN(A2,UZUNLUK(A2)-MBUL(" ",A2,1))

 1. Ad

  Ad, soldan birinci karakterde başlar ve altıncı konumda (birinci boşluk) biter. Formül, soldan altı karakter ayıklar.

  İlk ve hecelenmiş soyadını ayırmak için formül

  Sayı_karakterlerinin değerini bulmak için MBUL işlevini kullanın:

  Soldan başlayarak, A2 hücresinde ilk boşluğun sayısal konumunu arayın. (6)

 2. Soyadı

  Soyadının tümü, sağdan onuncu karakterde (T) başlar ve sağdan birinci karakterde (r) biter.

  İlk ve hecelenmiş soyadını ayırmak için formül

  Sayı_karakterler'e ilişkin değeri bulmak için UZUNLUK ve MBUL işlevlerini kullanın:

  A2 hücresindeki boşluğun, soldan ilk karakterden başlayarak sayısal konumunu arayın. (6)

 3. Ayıklanacak metin dizesinin toplam uzunluğunu Sayın ve soldan kalan karakter sayısını adım 1 ' de bulunan ilk alana çıkarın. (16-6 = 10)

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Metni Sütunlara Dönüştürme Sihirbazı ile metni farklı sütunlara bölme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×