Grafikler

Mevcut grafikteki verileri güncelleştirme

Mevcut grafikteki verileri güncelleştirme

Grafikteki verileri değiştirmeniz gerekiyorsa bunu kaynağından yapabilirsiniz.

Tarayıcınız video desteklemiyor. Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player veya Internet Explorer 9’u yükleyin.

Tablodan grafik oluşturma

 1. Kullanmak istediğiniz hücreleri seçin.

 2. Ekle > Önerilen Grafikler’i seçin.

 3. İstediğiniz grafik türünü seçin ve Tamam’ı seçin.

Grafik kaynağını güncelleştirme

 • Tablonuz bir grafiğe bağlıyken tablonuzda güncelleştirme yaptığınızda değişikliklerin grafiğe yansıtıldığını görürsünüz.

 • Office’in hangi sürümünü kullanıyorsunuz?
 • Office Mac 2016
 • Mac için Office 2011

Word

Grafiği oluşturduktan sonra, Excel sayfasındaki verileri düzenleyebilirsiniz. Değişiklikler Word’deki grafiğe yansıtılır.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafik Tasarımı sekmesinde Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

  Excel açılır ve grafiğin veri tablosu görüntülenir.

  Office grafiği için veri tablosu

 4. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Office grafiği için daha fazla veri seçme

 5. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

 6. Değişikliklerinizin sonuçlarını görmek için Word'e geçin.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafik Tasarımı sekmesinde, Satır/Sütun Değiştir’e tıklayın.

  Satır/Sütun Değiştir yalnızca grafiğin Excel veri tablosu açık olduğunda ve belirli grafik türlerinde kullanılabilir. Satır/Sütun Değiştir mevcut olmadığında:

  1. Grafiğe tıklayın.

  2. Grafik Tasarımı sekmesinde Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte bir veri serisi seçin. Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Grafik Tasarımı sekmesinde Verileri Seç’e tıklayın.

 4. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, Gösterge girdileri (Seriler) seçeneğinin yanındaki yukarı ve aşağı okları kullanarak serileri listede yukarı veya aşağı taşıyın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 5. Tamam'a tıklayın.

 1. Görünüm menüsünde, Sayfa Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte bir veri serisi seçin. Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıkladığınızda söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Grafik Tasarımı sekmesinde Verileri Seç’e tıklayın.

 4. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Seriyi kaldırma

  Gösterge girişleri (Seriler)’in altında, kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır (-) düğmesine tıklayın.

  Seri ekleme

  Gösterge girişleri (Seriler)’in altında Ekle (+) düğmesine tıklayın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 5. Tamam'a tıklayın.

 1. Görünüm menüsünde, Sayfa Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte bir veri serisi seçin. Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Biçim sekmesine tıklayın.

 4. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik Öğesi Ekle’ye ve ardından Veri Etiketleri’ne tıklayın.

 4. Veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yeri seçin (örneğin, Dış Son’u seçin).

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Görünüm menüsünde, Sayfa Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik Öğesi Ekle’ye ve ardından Veri Tablosu’na tıklayın.

 4. İstediğiniz seçenekleri belirtin.

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik Öğesi Ekle’ye, Eksenler’e ve ardından Diğer Eksen Seçenekleri’ne tıklayın. Ekseni Biçimlendir bölmesi görüntülenir.

 4. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 5. Eksen Türü’nün altında Tarih ekseni’ne tıklayın.

 6. Birimler'in altında, Temel açılan liste kutusunda Günler, Aylar veya Yıllar’ı seçin.

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni olarak görüntülemezse, Excel tablosunda eksen etiketlerinin tarih biçiminde yazıldığından emin olun (örneğin, 05/01/08 veya Mayıs-08. Hücreleri tarih olarak biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tarih, saat, para birimi, kesir veya yüzdeleri görüntülemekonusuna bakın.

PowerPoint

Grafiği oluşturduktan sonra, Excel sayfasındaki verileri düzenleyebilirsiniz. Değişiklikler PowerPoint’teki grafiğe yansıtılır.

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafik Tasarımı sekmesinde Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

  Excel açılır ve grafiğin veri tablosu görüntülenir.

  Office grafiği için veri tablosu

 3. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Office grafiği için daha fazla veri seçme

 4. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

 5. Değişikliklerinizi görmek için PowerPoint’e geçin.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafik Tasarımı sekmesinde, Satır/Sütun Değiştir’i seçin.

  Satır/Sütun Değiştir yalnızca grafiğin Excel veri tablosu açık olduğunda ve belirli grafik türlerinde kullanılabilir. Satır/Sütun Değiştir mevcut olmadığında:

  1. Grafiğe tıklayın.

  2. Grafik Tasarımı sekmesinde Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Grafikte bir veri serisi seçin. Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik Tasarımı sekmesinde Verileri Seç’e tıklayın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, Gösterge girdileri (Seriler) seçeneğinin yanındaki yukarı ve aşağı okları kullanarak serileri listede yukarı veya aşağı taşıyın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 4. Tamam'a tıklayın.

 1. Grafikte bir veri serisi seçin. Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıkladığınızda söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın ve ardından Veri Seç’e tıklayın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Seriyi kaldırma

  Gösterge girişleri (Seriler)’in altında, kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır (-) düğmesine tıklayın.

  Seri ekleme

  Gösterge girişleri (Seriler)’in altında Ekle (+) düğmesine tıklayın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 4. Tamam'a tıklayın.

 1. Grafikte bir veri serisi seçin. Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Biçim sekmesine tıklayın.

 3. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik Öğesi Ekle’ye ve ardından Veri Etiketleri’ne tıklayın.

 3. Veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yeri seçin (örneğin, Dış Son’u seçin).

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik Öğesi Ekle’ye ve ardından Veri Tablosu’na tıklayın.

 3. İstediğiniz seçenekleri belirtin.

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik Öğesi Ekle’ye, Eksenler’e ve ardından Diğer Eksen Seçenekleri’ne tıklayın. Ekseni Biçimlendir bölmesi görüntülenir.

 3. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 4. Eksen Türü’nün altında Tarih ekseni’ni seçin.

 5. Birimler'in altında, Temel açılan liste kutusunda Günler, Aylar veya Yıllar’ı seçin.

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni olarak görüntülemezse, Excel tablosunda eksen etiketlerinin tarih biçiminde yazıldığından emin olun (örneğin, 05/01/08 veya Mayıs-08. Hücreleri tarih olarak biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tarih, saat, para birimi, kesir veya yüzdeleri görüntülemekonusuna bakın.

Excel

Grafiği oluşturduktan sonra, Excel sayfasındaki verileri düzenleyebilirsiniz. Değişiklikler grafiğe yansıtılır.

 1. Grafiğe tıklayın.

  Excel, grafikte kullanılan veri tablosunu vurgular. Gri dolgu, satırın veya sütunun kategori ekseni için kullanıldığını gösterir. Kırmızı dolgu, veri serisi etiketlerini içeren satırı veya sütunu gösterir. Mavi dolgu, grafikte çizilen veri noktalarını gösterir.

  Excel'de veri alanları

  Belirtme Çizgisi 1 Veri serisi etiketleri

  Açıklama Balonu 2 Kategori ekseni değerleri

  belirtme çizgisi 3 Grafikte çizilen veri noktaları

 2. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Excel grafiği için daha fazla veri seçme

  İpucu: Bu verilerin grafikte görüntülenmesini önlemek için, tablodaki satırları ve sütunları gizleyebilirsiniz.

 3. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafik Tasarımı sekmesinde, Satır/Sütun Değiştir’e tıklayın.

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Grafikte bir veri serisi seçin. Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik Tasarımı sekmesinde Verileri Seç’e tıklayın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, Gösterge girdileri (Seriler) seçeneğinin yanındaki yukarı ve aşağı okları kullanarak serileri listede yukarı veya aşağı taşıyın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 4. Tamam'a tıklayın.

 1. Grafikte bir veri serisi seçin. Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıkladığınızda söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın ve ardından Veri Seç’e tıklayın.

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Seriyi kaldırma

  Gösterge girişleri (Seriler)’in altında, kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır (-) düğmesine tıklayın.

  Seri ekleme

  Gösterge girişleri (Seriler)’in altında Ekle (+) düğmesine tıklayın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 4. Tamam'a tıklayın.

 1. Grafikte bir veri serisi seçin. Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Biçim sekmesine tıklayın.

 3. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

  İpucu: Tek bir veri serisi bulunan grafikte veri noktasına göre rengin değiştirilmesi için seriye tıklayın ve ardından Biçim sekmesine tıklayın. Dolgu’ya tıklayın ve grafiğe bağlı olarak Noktalarda rengi değiştir onay kutusunu veya Dilimlerde rengi değiştir onay kutusunu seçin. Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik Öğesi Ekle’ye ve ardından Veri Etiketleri’ne tıklayın.

 3. Veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yeri seçin (örneğin, Dış Son’u seçin).

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik Öğesi Ekle’ye ve ardından Veri Tablosu’na tıklayın.

 3. İstediğiniz seçenekleri belirtin.

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve ardından Grafik Tasarımı sekmesine tıklayın.

 2. Grafik Öğesi Ekle’ye, Eksenler’e ve ardından Diğer Eksen Seçenekleri’ne tıklayın. Ekseni Biçimlendir bölmesi görüntülenir.

 3. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 4. Eksen Türü’nün altında Tarih ekseni’ni seçin.

 5. Birimler'in altında, Temel açılan liste kutusunda Günler, Aylar veya Yıllar’ı seçin.

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni olarak görüntülemezse, Excel tablosunda eksen etiketlerinin tarih biçiminde yazıldığından emin olun (örneğin, 05/01/08 veya Mayıs-08. Hücreleri tarih olarak biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tarih, saat, para birimi, kesir veya yüzdeleri görüntülemekonusuna bakın.

Word

Grafiği oluşturduktan sonra, Excel sayfasındaki verileri düzenleyebilirsiniz. Değişiklikler Word’deki grafiğe yansıtılır.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafikler sekmesindeki Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

  Excel açılır ve grafiğin veri tablosu görüntülenir.

  Office grafiği için veri tablosu

 4. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Office grafiği için daha fazla veri seçme

 5. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

 6. Değişikliklerinizin sonuçlarını görmek için Word'e geçin.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın.

 3. Grafikler sekmesindeki Veri bölümünde Satıra göre seri çizimi Satıra göre seri çizimi veya Sütuna göre seri çizimi Sütuna göre seri çizimi öğesine tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

  Çizimi Değiştir kullanılamıyorsa

  Çizimi Değiştir yalnızca grafiğin Excel veri tablosu açık olduğunda ve belirli grafik türlerinde kullanılabilir.

  1. Grafiğe tıklayın.

  2. Grafikler sekmesindeki Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın. Grafikler sekmesi, Veri grubu

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Geçerli Seçim grubu

 4. Gezinti bölmesinde Sıra’ya tıklayın, serinin adına tıklayın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı’ya tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafikler sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

 4. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Seriyi kaldırma

  Seriler’in altında, kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır'a tıklayın.

  Seri ekleme

  Seriler’in altında Ekle’ye tıklayın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Biçim sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 3. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

  İpucu: Tek bir veri serisi bulunan grafikte veri noktasına göre rengin değiştirilmesi için, seriye tıklayın ve ardından Grafik Düzeni’ne tıklayın. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın. Gezinti bölmesinde, Dolgu’ya tıklayın ve grafiğe bağlı olarak Noktalarda rengi değiştir onay kutusunu veya Dilimlerde rengi değiştir onay kutusunu seçin. Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin üst kısmında istediğiniz veri etiketi türüne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

 4. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin alt kısmında veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yere tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Görünüm menüsünde, Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Etiketler’in altında Veri Tablosu’na tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 4. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, Yatay Eksen’in üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 5. Gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayın ve Yatay eksen türü’nün altında Tarih’e tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni olarak görüntülemezse, Excel tablosunda eksen etiketlerinin tarih biçiminde yazıldığından emin olun (örneğin, 05/01/08 veya Mayıs-08. Hücreleri tarih olarak biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tarih, saat, para birimi, kesir veya yüzdeleri görüntülemekonusuna bakın.

PowerPoint

Grafiği oluşturduktan sonra, Excel sayfasındaki verileri düzenleyebilirsiniz. Değişiklikler PowerPoint’teki grafiğe yansıtılır.

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesindeki Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

  Excel açılır ve grafiğin veri tablosu görüntülenir.

  Office grafiği için veri tablosu

 3. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Office grafiği için daha fazla veri seçme

 4. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

 5. Değişikliklerinizi görmek için PowerPoint’e geçin.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesindeki Veri bölümünde Satıra göre seri çizimi Satıra göre seri çizimi veya Sütuna göre seri çizimi Sütuna göre seri çizimi öğesine tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

  Çizimi Değiştir kullanılamıyorsa

  Çizimi Değiştir yalnızca grafiğin Excel veri tablosu açık olduğunda ve belirli grafik türlerinde kullanılabilir.

  1. Grafiğe tıklayın.

  2. Grafikler sekmesindeki Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın. Grafikler sekmesi, Veri grubu

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Geçerli Seçim grubu

 3. Gezinti bölmesinde Sıra’ya tıklayın, serinin adına tıklayın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı’ya tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafikler sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Veri’nin altında, Düzenle’nin yanındaki oka tıklayın ve ardından Verileri Excel’de Düzenle’ye tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Veri grubu

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Seriyi kaldırma

  Seriler’in altında, kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır'a tıklayın.

  Seri ekleme

  Seriler’in altında Ekle’ye tıklayın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Biçim sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

  İpucu: Tek bir veri serisi bulunan grafikte veri noktasına göre rengin değiştirilmesi için, seriye tıklayın ve ardından Grafik Düzeni’ne tıklayın. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın. Gezinti bölmesinde, Dolgu’ya tıklayın ve grafiğe bağlı olarak Noktalarda rengi değiştir onay kutusunu veya Dilimlerde rengi değiştir onay kutusunu seçin. Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin üst kısmında istediğiniz veri etiketi türüne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

 3. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin alt kısmında veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yere tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Veri Tablosu’na tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 3. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, Yatay Eksen’in üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 4. Gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayın ve Yatay eksen türü’nün altında Tarih’e tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni olarak görüntülemezse, Excel tablosunda eksen etiketlerinin tarih biçiminde yazıldığından emin olun (örneğin, 05/01/08 veya Mayıs-08. Hücreleri tarih olarak biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tarih, saat, para birimi, kesir veya yüzdeleri görüntülemekonusuna bakın.

Excel

Grafiği oluşturduktan sonra, Excel sayfasındaki verileri düzenleyebilirsiniz. Değişiklikler grafiğe yansıtılır.

 1. Grafiğe tıklayın.

  Excel, grafikte kullanılan veri tablosunu vurgular. Mor ana hat, satırın veya sütunun kategori ekseni için kullanıldığını gösterir. Yeşil ana hat, veri serisi etiketlerini içeren satırı veya sütunu gösterir. Mavi ana hat, grafikte çizilen veri noktalarını gösterir.

  Grafik için Excel veri tablosu

  Belirtme Çizgisi 1 Veri serisi etiketleri

  Açıklama Balonu 2 Kategori ekseni değerleri

  belirtme çizgisi 3 Grafikte çizilen veri noktaları

 2. Grafiğe eklenen satır ve sütunların sayısını değiştirmek için, işaretçiyi seçilen verilerin sağ alt köşesine getirin ve sonra sürükleyerek ek verileri seçin. Aşağıdaki örnekte, tablo ek kategorileri ve veri serilerini içerecek şekilde genişletilmiştir.

  Excel grafiği için daha fazla veri seçme

  İpucu: Bu verilerin grafikte görüntülenmesini önlemek için, tablodaki satırları ve sütunları gizleyebilirsiniz.

 3. Veri eklemek veya hücredeki verileri düzenlemek için, hücreye tıklayın ve değişikliği yapın.

Grafiği oluşturduktan sonra, tablo satırları ve sütunlarının grafikte çizilme biçimini değiştirmek isteyebilirsiniz.  Örneğin, grafiğinizin ilk sürümünde tablodaki veri satırları grafiğin dikey (değer) eksenine ve veri sütunları da yatay (kategori) eksenine çizilmiş olabilir. Aşağıdaki örnekte, grafik araca göre satışları vurgulamaktadır.

Kategoriye göre satışları gösteren grafik

Bununla birlikte, grafikte aya göre satışların vurgulamasını isterseniz, grafiğin çizilme yönünü tersine çevirebilirsiniz.

Aya göre satışları gösteren grafik

 1. Grafiğe tıklayın.

 2. Grafikler sekmesindeki Veri bölümünde Satıra göre seri çizimi Satıra göre seri çizimi veya Sütuna göre seri çizimi Sütuna göre seri çizimi öğesine tıklayın.

  Excel Grafikler sekmesi, Veri grubu

Veri serisinin sırasını değiştirmek için, birden çok veri serisi olan bir grafikle çalışmalısınız.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın.

  Grafikler sekmesi, Geçerli Seçim grubu

 3. Gezinti bölmesinde Sıra’ya tıklayın, serinin adına tıklayın ve sonra da Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı’ya tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

  Not: Grafik türlerinin çoğunda, veri serisi sırasının değiştirilmesi hem göstergeyi hem de grafiğin kendisini etkiler.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Grafikler sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Veri’nin altında Seç’e tıklayın.

  Excel Grafikler sekmesi, Veri grubu

 3. Veri Kaynağı Seç iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın.

  Kullanım amacı

  Yapılması gereken

  Seriyi kaldırma

  Seriler’in altında, kaldırmak istediğiniz veri serisini seçin ve ardından Kaldır'a tıklayın.

  Seri ekleme

  Seriler’in altında Ekle’ye tıklayın ve sonra Excel sayfasında grafiğe eklemek istediğiniz tüm verileri seçin.

 1. Grafikte veri serisini seçin ve sonra da Biçim sekmesine tıklayın.

  Örneğin, sütun grafiğinde bir sütuna tıklayın; söz konusu veri serisinin tüm sütunları seçilir.

 2. Grafik Öğesi Stilleri’nin altında Dolgu Dolgu Rengi düğmesi öğesinin yanındaki oka ve sonra da istediğiniz renge tıklayın.

  İpucu: Tek bir veri serisi bulunan grafikte veri noktasına göre rengin değiştirilmesi için, seriye tıklayın ve ardından Grafik Düzeni’ne tıklayın. Geçerli Seçim’in altında Seçimi Biçimlendir’e tıklayın. Gezinti bölmesinde, Dolgu’ya tıklayın ve grafiğe bağlı olarak Noktalarda rengi değiştir onay kutusunu veya Dilimlerde rengi değiştir onay kutusunu seçin. Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, etiketler ekleyebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin üst kısmında istediğiniz veri etiketi türüne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

 3. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin alt kısmında veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yere tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Veri Tablosu’na tıklayın ve sonra da istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Etiketler grubu

  Grafik türüne bağlı olarak bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Tarihlerin kullanıldığı verilerden bir grafik oluşturduğunuzda ve tarihler grafiğin yatay ekseni boyunca çizildiğinde, Office yatay ekseni otomatik olarak bir tarih (zaman ölçeği) eksenine dönüştürür. Yatay ekseni el ile de tarih eksenine dönüştürebilirsiniz. Tarihler Excel sayfasında sıralı veya aynı temel birimlerde olmasa bile, tarih ekseni tarihleri gün, ay veya yıl sayısı gibi ayarlanmış aralıklarla veya temel birimlerle kronolojik sırada görüntüler.

Varsayılan olarak, Office tarih ekseninin temel birimini belirlerken verilerde yer alan iki tarih arasındaki en küçük farkı kullanır. Örneğin, tarihleri arasındaki en küçük farkın yedi gün olduğu hisse senedi fiyatlarını içeren verileriniz varsa, Office temel birimi gün olarak ayarlar. Bununla birlikte, hisse senedinin daha uzun vadeli performansını görmek isterseniz, temel birimi ay veya yıl olarak değiştirebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Değiştirmek istediğiniz eksen için, eksen etiketlerinin gösterildiğinden emin olun.

 3. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, Yatay Eksen’in üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

 4. Gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayın ve Yatay eksen türü’nün altında Tarih’e tıklayın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Not: Bu yordamı izlerseniz ve grafiğiniz tarihleri bir tarih ölçeği ekseni olarak görüntülemezse, Excel tablosunda eksen etiketlerinin tarih biçiminde yazıldığından emin olun (örneğin, 05/01/08 veya Mayıs-08. Hücreleri tarih olarak biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tarih, saat, para birimi, kesir veya yüzdeleri görüntülemekonusuna bakın.

Ayrıca Bkz:

Baştan sona bir grafik oluşturma

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×