Mevcut sunuya bir şablon uygulama

Yeni veya var olan bir sunuya şablon uygulamak için boş bir sunuyla yeni bir başlangıç oluşturun.

Şablon dosyasını burada açıklandığı gibi uygulayabilecek şekilde nereye koyacaklarını bilmek için yardıma ihtiyacınız varsa, bkz. Şablon dosyalarının ait olduğu yer aşağıda. 

Şablon seçme

 1. Dosya > Yeni’yi seçin.

 2. Yeni altında,kişisel veya çalışma grubu şablonuna katılabilir, şablon arayabilir veya galeriden öne çıkan bir şablon veya tema seçebilirsiniz.

  Kişisel veya çalışma grubu şablonuna gitmek için Öne Çıkanlar'ın yanındaki sekmeyi seçin. Bu sekme Kişisel,Paylaşılan veya Özel olarak adlandırılmış olabilir (duruma bağlı olarak) ve sonra istediğiniz şablonu içeren klasörü açın.

  Şablonları depolamak için özel konumlar tanımlanmışsa, Arama kutusunun altında sekmeler görüntülenir

  Arama kutusunun altından seçen iki sekmeniz yoksa,bunu değiştirebilirsiniz. Şablon dosyalarının nereye ait olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.

 3. Önizlemesini görmek için şablonu seçin ve Oluştur'a tıklayın.

  Şablon boş sunuya uygulanır.

 4. İçeri aktarlanacak slaytlar yoksa, yeni dosyanız içinde slayt oluşturmaya başlamanız gerekir.

  Şablonu uygulamak istediğiniz slaytlar varsa, sonraki bölüme bakın.

Varsa, şablonu var olan slaytlara uygulama

Slaytlar varsa, bunları yukarıda oluşturduğunuz yeni dosyaya aktarın:

 1. Var olan slaytları içeren dosyayı açın.

 2. Küçük resim bölmesine tıklayın ve istediğiniz slaytları seçin: 

  Bunu seçmek için

  Yapılması gereken

  Tüm slaytlar

  Ctrl+A tuşlarına basın

  Slaytların bir alt kümesi

  Seçmek istediğiniz tek tek slaytlara tıklarken Ctrl tuşunu basılı tutun

 3. Seçili slaytları kopyalama (Ctrl+C).

 4. Yeni dosyaya geçiş yapar, küçük resim bölmesine sağ tıklayın ve Yapıştırma Seçenekleri'nin altında Hedef Temayı Kullan'ı seçin:

  Yapıştırma Seçenekleri'nin altında ilk seçeneği, Hedef Temayı Kullan'ı seçin

  Kopyalanan tüm slaytlar yeni sunuya eklenir.  

Şablon dosyalarının ait olduğu yer

Kolayca kullanmak için, oluşturduğunuz kişisel bir şablonu veya sizin için bir çalışma grubu şablonunu, bu şablonun Office bir yerde depolayabilirsiniz. 

Bunu yaparak şablon, Öne Çıkanlar sekmesinin > PowerPoint Dosya Sekmesindeki Yeni sekmesinde kullanılabilir.

Kişisel şablonlar: Varsayılan konumu görme veya değiştirme

 1. Bu PowerPoint, Dosya >Seçenekleri'ne >kaydedin.

 2. Sunuları kaydet'inaltında Varsayılan kişisel şablonlar konumu adlı kutuya bakın.

  Bu kutuda belirtilen bir klasör konumu olabilir veya henüz belirtilmemiş olabilir. Bir klasör belirtilirse, bunu kullanmaya devam edin. Kişisel şablonlarınızı bu klasöre girin. 

  Bu kutuda hiçbir klasör belirtilmezse, Dosya Gezgini'ni kullanarak aşağıdaki varsayılan kişisel şablon klasörünü oluşturmanızı öneririz: 

  C:\Users\KullanıcıAdı\Belgeler\Özel Office Şablonları

  KullanıcıAdınız bir değişmez klasör adı değil. Varsayılan kişisel şablonlar konum kutusunda yukarıdaki klasör yolu adını kullanın, ancak KullanıcıAdınızı bu bilgisayarda kullanıcı adınızla değiştirin.

Çalışma grubu şablonları: varsayılan konumu görme veya değiştirme

Kuruluşların genellikle, şablonların herkesin erişimi için depolandığı standart bir ağ veya bulut konumu vardır. Office çalışma grubu şablonları olarak çağrır.

Bazı durumlarda, Çalışma Grubu şablonları için herhangi bir konum belirtilmez. Varsayılan konum kurmak için sonraki adımlarla devam edin.

 1. Herhangi bir .docx dosyasını Word'de açın.

 2. Dosya >Seçenekleri'>Dosya > Seçin.

  (Dosya Konumları düğmesini bulmak için aşağıya doğru aşağı doğru Genel bölümüne kaydırın.) 

 3. Dosya Konumları iletişim kutusunda, Çalışma Grubu şablonları için belirtilen konuma dikkatin.

  • Konum adı kesilirse, bu adı seçin ve Değiştir'e tıklarsanız, tam konumu gösterecek bir iletişim kutusu açılır.  

  • Bazı durumlarda, Çalışma Grubu şablonları için herhangi bir konum belirtilmez. Varsayılan konum kurmak için sonraki adımlarla devam edin.

 4. Varsayılan konumu değiştirmek için, konumu seçin ve Değiştir'e tıklayın.

 5. Açılan iletişim kutusunda, varsayılan konum olarak belirtmek istediğiniz klasöre gidin ve Tamam'a tıklayın.

  Büyük bir kuruluşun çalışma grubu şablonları durumunda, bunlar normalde tüm kullanıcıların eriş erişenin bulunduğu bir ağ konumda depolanır. Örneğin, Contoso Consulting şirketinin "Contoso" adlı bir sunucusu olabilir ve şablonlarda bunun gibi bir klasör yapısı olabilir: \\Contoso\Files\OfficeTemplates.

 • Mac için Office'in hangi sürümünü kullanıyorsunuz?
 • Daha yeni sürümler
 • 2011

Özel şablondan başlama

Özel bir şablondan yeni sunu oluşturmak için aşağıdaki yordamları izleyin.

 1. Dosya > ’ı seçin.

 2. Şablon dosyasının depolandığı klasöre gidin.

 3. Şablon dosyasını seçin ve Aç'a tıklayın.

 4. Dosya > Farklı Kaydet’i seçin.

 5. İletişim kutusunda, Farklı Kaydet kutusuna yeni sununuzu için bir ad yazın.

 6. Dosya Biçimi kutusunda,PowerPoint Sunusu (.pptx) seçin.

 7. Where kutusunda, sunuyu kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

 8. İçeri aktarlanacak slaytlar yoksa, yeni dosyanız içinde slayt oluşturmaya başlamanız gerekir.

  Şablonu uygulamak istediğiniz bazı slaytlar varsa, aşağıdaki mevcut slaytlara yeni şablonu uygulama bölümüne bakın.

Standart bir şablondan yeni sunu PowerPoint için

 1. Şablondan >Yeni'yi seçin.

 2. Galeriden bir şablon seçin ve Oluştur'a tıklayın.

 3. Yeni sunuya eklemek istediğiniz slaytlar yoksa, yeni dosyanıza slayt oluşturmaya başlamanız gerekir.

  Yeni sunuya eklemek istediğiniz slaytlar yoksa sonraki bölüme bakın.

Varsa, yeni şablonu var olan slaytlara uygulama

Slaytlar varsa, bunları yukarıda oluşturduğunuz yeni dosyaya aktarın:

 1. Var olan slaytları içeren dosyayı açın.

 2. Küçük resim bölmesine tıklayın ve istediğiniz slaytları seçin:

  Bunu seçmek için

  Yapılması gereken

  Tüm slaytlar

  KOMUT +A tuşlarına basın

  Slaytların bir alt kümesi

  Seçmek istediğiniz KOMUT tek slaytlara tıklarken tek tek slaytları basılı tutun

 3. Seçili slaytları kopyalama ( KOMUT + C).

 4. Yeni dosyaya geçiş yapar, küçük resim bölmesine sağ tıklayın ve +V tuşlarına basarak slaytları KOMUT yapıştırın.

  Kopyalanan tüm slaytlar yeni sunuya eklenir ve şablonun tasarımını benimser.  

 5. Dosyayı kaydedin ve uygun gördüğünüz şekilde slayt oluşturmaya devam eder.

Özel şablondan başlama

Özel bir şablondan yeni sunu oluşturmak için aşağıdaki yordamları izleyin.

 1. Şablondan >Yeni'yi seçin.

  PowerPoint Sunu Galerisi açılır.

 2. Sol tarafta, Şablonlar'ın altındaŞablonlarım'a tıklayın.

 3. Bir şablon dosyası seçin ve Ardından Seç'e tıklayın.

  Seçili şablonun ekli olduğu yeni bir sunu açılır.

 4. Dosya >Farklı Kaydet'i seçin ve sununuzu bir ad girin ve kaydetmek istediğiniz klasörü seçin.

 5. İçeri aktarlanacak slaytlar yoksa, yeni dosyanız içinde slayt oluşturmaya başlamanız gerekir.

  Şablonu uygulamak istediğiniz bazı slaytlar varsa, aşağıdaki mevcut slaytlara yeni şablonu uygulama bölümüne bakın.

Standart bir şablondan veya temadan PowerPoint sunu oluşturmak için

 1. Şablondan >Yeni'yi seçin.

  PowerPoint Sunu Galerisi açılır.

 2. Sol tarafta, Şablonlar veya Temalar'ınaltındaTüm'e tıklayın.

 3. Yeni sunuya eklemek istediğiniz slaytlar yoksa, yeni dosyanıza slayt oluşturmaya başlamanız gerekir.

  Yeni sunuya eklemek istediğiniz slaytlar varsa, sonraki "Yeni şablonu var olan slaytlara uygulama" bölümüne bakın.

Varsa, yeni şablonu var olan slaytlara uygulama

Slaytlar varsa, bunları yukarıda oluşturduğunuz yeni dosyaya aktarın:

 1. Var olan slaytları içeren dosyayı açın.

 2. Küçük resim bölmesine tıklayın ve istediğiniz slaytları seçin:

  Bunu seçmek için

  Yapılması gereken

  Tüm slaytlar

  KOMUT +A tuşlarına basın

  Slaytların bir alt kümesi

  Shift tuşunu basılı tutarken seçmek istediğiniz tek slaytlara tıklayın

 3. Seçili slaytları kopyalama ( KOMUT + C).

 4. Yeni dosyaya geçiş yapar, küçük resim bölmesine sağ tıklayın ve +V tuşlarına basarak slaytları KOMUT yapıştırın.

  Kopyalanan tüm slaytlar yeni sunuya eklenir ve şablonun tasarımını benimser.  

 5. Dosyayı kaydedin ve uygun gördüğünüz şekilde slayt oluşturmaya devam eder.

Şablon uygularken neden yeni bir başlangıç yapmak en iyisidir?

Var olan slaytlar olsa bile, şablonla yeni bir başlangıç yapmak ve sonra var olan slaytları yeni, yeni şablona içeri aktararak şablona şablon uygulamanız önerilir. Bu işlem, sununuzu oluşturan her şeyin (özellikle de henüz oluşturmamış olduğunuz şeyler) şablonda öngörülen görünüm ve biçimlendirmeyi benimseyen bir görünüme sahip olmasını sağlamaya yardımcı olur.

Ayrıca Bkz:

PowerPoint şablonu oluşturma ve kaydetme

Ücretsiz, önceden oluşturulmuş şablonlar indirme

PowerPoint'te kendi temanızı oluşturma

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×