MF alanları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Maliyet Farkı (kazanılan değer maliyet farkı) alanları, durum tarihine veya günün tarihine kadar olan geçerli tamamlanma düzeyine ulaşmak için gereken maliyet ve fiili maliyet arasındaki farkı gösterir. Bu alanların zaman aşamalı sürümleri zaman içinde dağıtılmış değerleri gösterir.

MF alanlarının birkaç kategorisi vardır.

Veri Türü    Para Birimi

MF (görev alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    MF, görevin GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) değeri ile GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) değeri arasındaki farktır. Microsoft Office Project görevin MF değerini aşağıda gösterildiği gibi hesaplar:

MF = GÇBM - GÇFM

En İyi Kullanım Alanları    Bir görev için bütçenizin altında, üstünde veya tam uygun değerde olup olmadığınızı görmek istediğinizde, MF alanını görev sayfasına ekleyin. Projede belirli bir tarihe kadar bütçe performansını değerlendirirken bu alan kullanışlı olabilir.

Örnek    Bir atama için GÇBM değeriniz 500 TL ve GÇFM değeriniz 400 TL'dir. MF değeriniz -100 TL olur; bu, bütçenizin 100 TL altında olduğunuzu gösterir.

Açıklamalar    Maliyet farkı pozitifse, görevin maliyeti şu anda bütçe veya temel maliyet değerinin altındadır ve görevdeki geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel maliyetlerinizden düşüktür. Maliyet farkı negatifse, atamanın maliyeti şu anda bütçenin üzerindedir ve görevdeki geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel maliyetlerinizden yüksektir.

MF (kaynak alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    MF, kaynağın GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) değeri ile GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) değeri arasındaki farktır. Microsoft Office Project kaynağın MF değerini aşağıda gösterildiği gibi hesaplar:

MF = GÇBM - GÇFM

En İyi Kullanım Alanları    Bir kaynak için bütçenizin altında, üstünde veya tam uygun değerde olup olmadığınızı görmek istediğinizde, MF alanını kaynak sayfasına ekleyin. Projede belirli bir tarihe kadar bütçe performansını değerlendirirken bu alan kullanışlı olabilir.

Örnek    Bir kaynak için gerçekleşen çalışma bütçe maliyetiniz 5.000 TL ve GÇFM değeriniz 4.500 TL'dir. MF değeriniz -500 TL olur; bu, bütçenizin 500 TL altında olduğunuzu gösterir.

Açıklamalar    MF değeri pozitifse, kaynağın maliyeti şu anda bütçe değerinin altındadır ve projedeki kaynak çalışmasının geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel veya planlanan maliyetlerinizden düşüktür. MF değeri negatifse, kaynağın maliyeti şu anda bütçenin üzerindedir ve projedeki kaynak çalışmasının geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel maliyetlerinizden yüksektir.

MF (atama alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    MF, atamanın GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) değeri ile GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) değeri arasındaki farktır. Microsoft Office Project atamanın MF değerini aşağıda gösterildiği gibi hesaplar:

MF = GÇBM - GÇFM

En İyi Kullanım Alanları    Bir atama için bütçenizin altında, üstünde veya tam uygun değerde olup olmadığınızı görmek istediğinizde, MF alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün sayfa bölümüne ekleyin. Projede belirli bir tarihe kadar bütçe performansını değerlendirirken bu alan kullanışlı olabilir.

Örnek    Bir atama için gerçekleşen çalışma bütçe maliyetiniz (GÇBM) 500 TL ve gerçekleşen çalışma fiili maliyetiniz (GÇFM) 400 TL'dir. MF değeriniz 100 TL olur; bu, atamadaki geçerli tamamlanma düzeyine ulaştığınızda bütçede ayırdığınız değerin 100 TL altında olduğunuzu gösterir.

Açıklamalar    MF değeri pozitifse, atamanın maliyeti şu anda bütçe değerinin altındadır ve atamanın geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel veya planlanan maliyetlerinizden düşüktür. Maliyet farkı negatifse, atamanın maliyeti şu anda bütçedeki veya planlanan maliyetinin üzerindedir ve atamanın geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel maliyetlerinizden yüksektir.

MF (görev-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    MF, görevin zaman aşamalı GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) değeri ile zaman aşamalı GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) değeri arasındaki farktır. Microsoft Office Project görevin zaman aşamalı MF değerini aşağıda gösterildiği gibi hesaplar:

MF = GÇBM - GÇFM

En İyi Kullanım Alanları    Bir görev için bütçenizin altında, üstünde veya tam uygun değerde olup olmadığınızı görmek istediğinizde, MF alanını Görev Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Projede belirli bir tarihe kadar bütçe performansını değerlendirirken bu alan kullanışlı olabilir. GÇBM ve GÇFM'nin zaman aşamalı değerleri tutulduğundan, MF'nin zaman aşamalı değerleri kullanılabilir.

Örnek    Bir görevdeki gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti (GÇBM) değeriniz 500 TL veya 5 gün boyunca gün başına 100 TL'ydi. Gerçekleşen çalışma fiili maliyeti (GÇFM) değeriniz 400 TL veya 5 gün boyunca gün başına 80 TL'ydi. Görev Kullanımı görünümünde görevin zaman aşamalı MF değerini gözden geçirdiğinizde, 5 gün boyunca gün başına 20 TL olmak üzere toplam 100 TL bütçenin altında olduğunu görürsünüz.

Açıklamalar    Maliyet farkı pozitifse, görevin toplam maliyeti şu anda bütçe veya temel maliyet değerinin altındadır ve görevdeki geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel maliyetlerinizden düşüktür. Maliyet farkı negatifse, görevin maliyeti şu anda bütçenin üzerindedir ve görevdeki geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel maliyetlerinizden yüksektir.

MF (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    MF, kaynağın zaman aşamalı GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) değeri ile zaman aşamalı GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) değeri arasındaki farktır. Microsoft Office Project kaynağın zaman aşamalı MF değerini aşağıda gösterildiği gibi hesaplar:

MF = GÇBM - GÇFM

En İyi Kullanım Alanları    Bir kaynak için bütçenizin altında, üstünde veya tam uygun değerde olup olmadığınızı görmek istediğinizde, MF alanını Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Projede belirli bir tarihe kadar bütçe performansını değerlendirirken bu alan kullanışlı olabilir.

Örnek    Bir kaynaktaki gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti (GÇBM) değeriniz 5.000 TL veya göreve atanan tüm kaynaklar için 50 gün boyunca gün başına 100 TL'ydi. Gerçekleşen çalışma fiili maliyeti (GÇFM) değeriniz 4.000 TL veya 50 gün boyunca gün başına 80 TL'ydi. Kaynak Kullanımı görünümünde kaynağın zaman aşamalı MF değerini gözden geçirdiğinizde, 50 gün boyunca gün başına 20 TL olmak üzere toplam 1.000 TL bütçenin altında olduğunu görürsünüz.

Açıklamalar    MF değeri pozitifse, kaynağın maliyeti şu anda bütçe değerinin altındadır ve projedeki kaynak çalışmasının geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel maliyetlerinizden düşüktür. MF değeri negatifse, kaynağın maliyeti şu anda bütçenin üzerindedir ve projedeki kaynak çalışmasının geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel maliyetlerinizden yüksektir.

MF (atama-zaman aşamalı alanı)

Girdi Türü    Hesaplanan

Hesaplama Biçimi    MF, atamanın zaman aşamalı GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) değeri ile zaman aşamalı GÇFM (gerçekleşen çalışma fiili maliyeti) değeri arasındaki farktır. Microsoft Office Project atamanın zaman aşamalı MF değerini aşağıda gösterildiği gibi hesaplar:

MF = GÇBM - GÇFM

En İyi Kullanım Alanları    Bir atama için bütçenizin altında, üstünde veya tam uygun değerde olup olmadığınızı görmek istediğinizde, MF alanını Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümüne ekleyin. Projede belirli bir tarihe kadar bütçe performansını değerlendirirken bu alan kullanışlı olabilir.

Örnek     Bir atamadaki gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti (GÇBM) değeriniz 500 TL veya 5 gün boyunca gün başına 100 TL'ydi. Gerçekleşen çalışma fiili maliyeti (GÇFM) değeriniz 400 TL veya 5 gün boyunca gün başına 80 TL'ydi. Görev Kullanımı veya Kaynak Kullanımı görünümünde atamanın zaman aşamalı MF değerini gözden geçirdiğinizde, 5 gün boyunca gün başına 20 TL olmak üzere toplam 100 TL bütçenin altında olduğunu görürsünüz.

Açıklamalar    MF değeri pozitifse, atamanın maliyeti şu anda bütçe değerinin altındadır ve atamanın geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel veya planlanan maliyetlerinizden düşüktür. Maliyet farkı negatifse, atamanın maliyeti şu anda bütçe veya planlanan maliyetinin üzerindedir ve atamanın geçerli tamamlanma düzeyi için fiili maliyetleriniz temel maliyetlerinizden yüksektir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×