Microsoft Lync 2010 için gizlilik eki

Office 2010 desteği 13 Ekim 2020’de sona erdi

Herhangi bir cihazdan ve istediğiniz yerde çalışmak için ürününüzü Microsoft 365'e yükseltin ve destek almaya devam edin.

Şimdi yükselt

Son güncelleştirme: Ekim 2010

İçindekiler

Microsoft Lync 2010 için gizlilik eki

Arşivleme

Etkinlik Akışı

Ses Test Hizmeti

Arama Günlükleri

Arama Temsilcisi

Arama İletme

Toplantı Listesinde Arayan Kimliği

İstemci Tarafı Günlüğü

Günlükleri Toplama

Kişi Kartı

Konuşma Geçmişi

Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı

Masaüstü/Program Paylaşımı

Masaüstü/Program Paylaşımı Denetimi

Acil Durum Hizmetleri (911)

Konum

Toplantı Ekleri

Toplantı Dışarı Arama

Lync 2010 Managed API'si

Outlook İçin Çevrimiçi Toplantı Eklentisi

Eşler Arası Dosya Aktarımı

Kişisel Resim

İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri

Yoklama

PowerPoint İşbirliği

Gizlilik Modu

Kaydetme

Beceri Arama

Birleşik Kişi Deposu

Ses Kalitesi Geliştirmeleri

Beyaz Tahta İşbirliği

Microsoft Lync 2010 için gizlilik eki

Bu sayfa, Microsoft Lync Ürünleri için Gizlilik Bildirimi belgesinin bir ekidir. Belirli bir Microsoft Lync ürünü veya hizmetiyle ilgili veri toplama ve kullanım uygulamalarını anlamak için, hem Microsoft Lync ürünleri için Gizlilik Bildirimi'ni hem de bu eki okumalısınız.

Bu gizlilik eki, kuruluşunuzun ağında dağıtılan Microsoft Lync 2010 iletişim yazılımının dağıtımını ve kullanımını ele almaktadır. Microsoft Lync Server 2010'u bir hizmet olarak kullanıyorsanız (bir başka ifadeyle, yazılımın çalıştığı sunucuları üçüncü bir taraf [örneğin, Microsoft] barındırıyorsa), bilgiler söz konusu üçüncü tarafa iletilecektir. Bu üçüncü tarafa iletilen verilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, kuruluş yöneticiniz veya hizmet sağlayıcınız ile görüşün.

Arşivleme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arşivleme, yöneticinizin anlık ileti konuşmalarını, toplantı etkinliklerini ve içeriğini, kullanıcının oturum açması, konuşma başlatması ve konuşmaya katılması gibi kullanım özelliklerini arşivlemesini sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Arşivleme, anlık ileti konuşmalarının içeriğini, anlık ileti kullanımınız hakkında bilgileri, toplantı içeriğini ve yöneticinizin yapılandırdığı sunucudaki toplantı bilgilerini depolar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluşunuzun Lync 2010 kullanımını yönetmek için yöneticiniz bu bilgileri kullanabilir.

Tercih/Denetim: Arşivleme varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından açılması gerekir. Şirketinizin veri kullanımını ve arşivlemenin etkin olup olmayacağını saptamak için izlemeyi gözden geçirmeniz gerekir.

Etkinlik Akışı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Etkinlik Akışı, kişilerinize veya Kişiler listenize ait "sosyal güncelleştirmeleri" görmenizi sağlar. En son kişisel notlarınızı, resminizdeki değişiklikleri, unvanınızda ya da çalışma yerinizdeki değişiklikleri başkalarına görüntülemenize izin verir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Bu bilgileri iletişim durumundan Lync'te yayınlarsınız:

 • Şirket resminizin güncelleştirilme saati (Active Directory Etki Alanı Hizmetleri gibi, kuruluşunuzun şirket dizininden)

 • Güncelleştirildiği saatle birlikte web resmi (yüklediğiniz ve başkalarının görmesini istediğiniz)

 • Şirket unvanınızın değiştiği saat

 • Şirket ofis yerinizin değiştiği saat

 • Gönderdiğiniz bazı kişisel son notların geçmişi

 • Microsoft Exchange Server'a ait İşyeri Dışında notunuz

Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bu bilgiler etkinlik akışınızı izleyen ve Aile ve Arkadaşlar, Çalışma Grubu, İş Arkadaşları veya Dış Kişiler gizlilik ilişkilerinde olan kişilerle paylaşılacaktır.

Seçim/Denetim:

Yukarıdaki bilgilerin paylaşılıp paylaşılmadığını denetlemek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.

 2. Kişisel sekmesinde, Etkinlik Akışı altında bu güncelleştirmelerin paylaşım ayarını açık veya kapalı olarak değiştirin. Geçerli kişisel notunuz ve geçerli işyeri dışında notunuz Etkinlik Akışı alanında görünür (ayarlandıysa). Kişisel notunuzda bilgi görüntülenmesini istemezseniz, not alanını boş bırakmanız yeterlidir.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Ses Test Hizmeti

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama Kalitesini Denetle düğmesi Lync'te test araması yapmanızı sağlar; böylece, aramanın ses kalitesini denetleyebilirsiniz. Gerçek aramada sesiniz nasıl olduğunu duymanızı sağlar. Test araması yaptığınızda, Ses Testi Hizmeti bip sesinden sonra ses örneği kaydetmenizi ister. Ses örneğiniz belirli bir zaman için (örneğin 5 saniye) kaydedilir ve kayıttan size dinletilir. Ağ en uygunun altındaysa veya iyi bir aygıt kurulumunuz yoksa bunu kayıttan anlayabilirsiniz.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Test araması yaparsanız Ses Testi Hizmeti bir isteğin ardından ses örneğinizi kaydeder. Aramayı bitirdikten sonra ses örnekleri silinir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Ses örneği, gerçek aramada sesinizin nasıl olduğunu denetlemek ve doğru kurulup görüşmelere hazır olduğunu belirtmek üzere sizin kullanımınız için vardır. Kullanıcı, aygıtının çalışır durumda olduğunu ve sesin düzgün iletildiğini doğrulayarak gerçek arama yapmaya hazır olup olmadığını saptamak için kaydedilmiş bu ses örneğini dinleyebilir.

Seçim/Denetim: Ses örneği kaydetmek istemezseniz test araması yapmamayı tercih edebilirsiniz. Test aramasını şu şekilde yapabilirsiniz:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.

 2. Ses Aygıtı sekmesinde, Arama Kalitesini Denetle düğmesini tıklatın ve yönergeleri izleyin.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Arama Günlükleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama Günlükleri, Microsoft Outlook klasöründe Lync sesli aramalarınızın kaydını depolamanızı sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Başlangıç saati, bitiş saati, süre, görüşme katılımcıları gibi sesli aramanız hakkında bilgiler Outlook Konuşma Geçmişi klasöründe depolanır. Siz veya kurumsal yöneticiniz, Seçenekler iletişim kutusunun Kişisel sekmesinde kişisel bilgi yöneticiniz olarak Outlook'u kullanmayı seçerek toplantı konunuzu ve yerlerini kaydedebilirsiniz. Arama Günlükleri sesli aramanızın içeriğini depolamaz. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Sesli arama geçmişinizi gözden geçirmek için bu bilgileri kullanabilirsiniz.

Seçim/Denetim: Varsayılan olarak Arama Günlükleri özelliği açıktır. Yöneticiniz Arama Günlükleri'ni denetleme becerinizi devre dışı bırakmadıysa ayarlarınızı aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.

 2. Kişisel sekmesinde Arama günlüklerimi Outlook Konuşma Geçmişi klasörüne kaydet onay kutusunu temizleyin.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Arama Temsilcisi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama Temsilcisi bir veya daha fazla temsilci atamanızı, bu kişilerin sizin adınıza arama yapmasını ve yanıtlamasını ve sizin adınıza toplantı ayarlayıp katılmasını sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Temsilcileriniz sizin adınıza aramaları yanıtlar; bu olayla ilgili bilgi veren e-posta bildirimi alırsınız. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bu özelliği, programınızı ve toplantılarınızı yönetmek ve/veya sizin için (veya sizin adınıza) yaptıkları veya yanıtladıkları aramalarla ilgili temsilcilerinizi izlemek amacıyla temsilcilerinizle çalışmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

Seçim/Denetim: Arama Temsilcisi varsayılan olarak kapalı olsa da, kurumsal yöneticiniz tarafından açılıp kapatılabilir. Açıksa, temsilcileri şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.

 2. Arama İletme sekmesinde Aynı Anda Çaldır veya Aramalarımı buraya ilet'i ve açılan listede Temsilcilerim'i tıklatın.

 3. Yapılandırılmış temsilciniz yoksa Ekle'yi tıklatıp temsilciniz olarak ayarlanacak kişileri seçin.

 4. Temsilciler iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

 5. Arama İletme iletişim kutusunda Tamam'ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Temsilciniz olarak atanan kullanıcılar Lync'te sizin temsilciniz olarak ayarlandıklarını bildiren bir bildirim görürler.

  • Kuruluş yöneticileri Lync Server 2010 ile Exchange Takvimi Temsilcisi eşitlemesini ayarlayabilir. Bu etkin olduğunda, uygun izinlere (Düzenlemeyen Yazar izinlerine eşit veya daha fazlası) sahip Exchange Takvimi Temsilcileri otomatik olarak Lync'te temsilciniz olarak eklenir. Ancak bu, Arama İletme ayarlarını değiştirmez.

Arama İletme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Uygun olmadığınızda veya masanızın başında olmadığınızda Arama İletme özelliği aramalarınızı iletmek üzere başka bir kişi veya numara atamanızı sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Uygun olmadığınızda veya asıl yerinizde bulunmadığınızda aramalarınızın başka bir kişiye veya numaraya iletilmesi için bu özelliği kullanın.

Seçim/Denetim: Arama İletme seçenekleri, ancak kurumsal yöneticiniz kuruluşunuz için bunları etkinleştirirse kullanılabilir. Kurumsal yöneticiniz kuruluşunuz için bu özelliği etkinleştirirse Lync masaüstü istemcisinde varsayılan olarak kapalıdır. Şu adımları kullanarak Arama İletme'yi yapılandırın:

 1. Araçlar menüsünden Arama İletme Ayarları'nı VEYA Seçenekler'i ve Arama İletme'yi tıklatın.

 2. Arama iletme altında Aramalarımı buraya ilet'i tıklatıp şunlardan birini yapın:

  • Sesli Posta'yı seçip Tamam'ı tıklatın.

  • Yeni Numara veya Kişi'yi seçin. Kişi veya Numara Seç iletişim kutusunda bir kişiyi tıklatın, bir kişiyi arayın veya aramaların iletileceği bir numara girin ve Tamam'ı tıklatın. Tamam'ı bir kez daha tıklatın.

  • Temsilcilerim'i seçin. Arama İletme – Temsilciler iletişim kutusunda, bu belgenin Arama Temsilcisi bölümündeki yönergelere göre temsilcileri yapılandırıp Tamam'ı tıklatın. Tamam'ı bir kez daha tıklatın.

Önemli:  Lync 2010'da Arama İletme'yi yapılandırdığınızda gelen aramalar ayarladığınız numaraya iletilecektir. Arama bağlandığında, aramalarınızı ilettiğiniz numara arayan için görüntülenir. Bu ancak Lync - Lync aramaları arasında gerçekleşir.

Toplantı Listesinde Arayan Kimliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Katılımcı listesi (ad listesi) toplantıdaki tüm katılımcıların listesini görüntüler.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Konferans araması açtığınızda aramayı yaptığınız telefon numarası (arayan kimliği) tüm katılımcılara görüntülenir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Toplantıdaki kişiler bu bilgileri, telefonla toplantıya katılan farklı katılımcıları ayırmak için kullanabilir.

Seçim/Denetim:

Arayan kimliği varsayılan olarak görüntülenir ve telefon şirketinden alınır. Telefonla ararken arama kimliğinizi engelleyerek telefon numaranızı paylaşmamayı tercih edebilirsiniz.

 • Arayan kimliğinizi kalıcı olarak engellemek için yerel telefon şirketinizle görüşün.

 • İşlevler alanınızda kullanılabiliyorsa, tek arama için arayan kimliğinizi engellemek amacıyla telefon numarasını çevirmeden önce özel bir kod yazabilirsiniz. Yönergeler için lütfen yerel telefon şirketinizle görüşün.

İstemci Tarafı Günlüğü

Bu Özelliğin Yaptığı İş: İstemci Tarafı Günlüğü, bilgisayarınızdaki Lync kullanım bilgilerini kullanıcı profilinizde günlüğe kaydetmenizi sağlar. Bu bilgiler, yaşayabileceğiniz Lync sorununu gidermek için kullanılabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Siz veya yöneticiniz İstemci Tarafı Günlüğünü etkinleştirirse, aşağıdaki gibi bilgiler bilgisayarınızda depolanır: toplantı konusu, yeri, oturum başlatma protokolü (SIP) iletileri, Lync davetlerine yanıtlar, Lync iletisini gönderen ve alan hakkında bilgiler, iletilerin izledikleri rota, Kişiler listeniz, iletişim durumu bilgileriniz, paylaştığınız programların adları, paylaştığınız eklerin adları, paylaştığınız Microsoft PowerPoint dosyalarının adları, paylaştığınız Beyaz Tahta adları, paylaştığınız anket adları, paylaşılan anket soruları ve oyladığınız seçeneğin dizini. Lync konuşmalarınızın içeriği depolanmaz. Microsoft'a herhangi bir bilgi otomatik olarak gönderilmez, ancak bilgileri kendiniz göndermeyi tercih edebilirsiniz.

Bilgilerin kullanımı: istemci tarafı günlükleri Lync sorunları gidermek için kullanılabilir.

Seçim/Denetim: İstemci Tarafı Günlüğü varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından açılmalıdır. Yöneticiniz günlük denetimi yeteneğinizi devre dışı bırakmadıysa ayarları aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.

 2. Genel sekmesinde, Lync'te günlüğü etkinleştir'i ve Lync için Windows Olay günlüğünü etkinleştir'i tıklatın.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Günlükleri Toplama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Günlükleri Topla, Lync günlüklerinin toplanmasını sağlar; böylece,Microsoft karşılaşabileceğiniz ses, video veya bağlantı sorunlarını araştırabilir..

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Günlükleri Topla'yı tıklatırsanız şu bilgiler toplanır:

 • Kişi listenizi ve önceki konuşma oturumlarınız hakkında bilgilerin bulunduğu Lync günlükleri. Lync günlükleri anlık ileti konuşmalarının içeriğini kapsamaz.

 • Konuşma sinyal düzeyi ve gürültü düzeyi gibi ses parametreleri

 • Ağ koşulları

 • Aygıt Kurulumu

 • İşletim sistemi sürümü ve bilgileri

 • Outlook ve Windows Internet Explorer gibi bilgisayarınızda çalışan programlar

Seçerseniz, şu bilgiler de toplanır:

 • En son aramanızın ikinci 30 kaydı

 • Masaüstünüzün ekran görüntüsü

Kuruluş yöneticisinin yönergeleri uyarınca günlükleri el ile yüklemeniz gerekir. Kuruluş yöneticisi bunları sorun giderme amacıyla Microsoft'a gönderir.

Bilgilerin Kullanımı: Bilgisayarınızdan toplanan bilgiler, karşılaştığınız sorunu gidermek ve Lync'i geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Seçim/Denetim: Lync varsayılan olarak bilgisayarınızdan günlük toplamaz. Daha çok, Günlükleri Topla düğmesini tıklattığınızda yalnızca günlükleri toplar. Günlükler bilgisayarınızda yerel olarak toplanır (%USERPROFILE%\tracing\ altında). Kuruluş yöneticinizin yönergelerini uygulayarak günlükleri el ile yüklemeniz gerekir. Günlükleri Topla'nın tıklatılması günlüklerinizi otomatik olarak bir uzak sunucuya iletmez.

Kişi Kartı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kişi kartı, kuruluşunuzdaki diğer kişiler hakkında statik ve dinamik bilgileri toplar ve bu bilgileri Lync'te ve kişiler için, Outlook'un yeni sürümlerinde görüntüler. Kişi kartı, e-posta göndermek, arama yapmak, anlık ileti göndermek ve toplantı zamanlamak ve benzerleri için tek tıklatmalı eylemler sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişi kartı üzerindeki statik bilgiler kuruluşun şirket dizininden (Active Directory gibi) toplanır ve Lync Server aracılığıyla başkalarıyla paylaşılır. Telefon numaraları ve iletişim durumu gibi toplanan bilgiler sizin tarafınızdan girilebilir ve bundan sonra Lync Server aracılığıyla başkalarıyla paylaşılabilir. Kartta görüntülenen takvim serbest/meşgul bilgisi Microsoft Exchange Server'dan alınır. Kişi kartında görüntülenen konum bilgileri Konum başlığı altında açıklandığı şekilde alınır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kişi kartı bilgileri, kişi bilgilerinizi başkalarıyla paylaşabilmeniz için görüntülenir.

Seçim/Denetim: Aşağıdaki denetim seçenekleriniz vardır:

Gizlilik İlişkileri: Farklı kişileri farklı gizlilik ilişkilerine (Aile ve Arkadaşlar, Çalışma Grubu, İş Arkadaşlarım, Dış Kişiler ve Engellenen Kişiler) koymayı seçebilirsiniz. Böylece, hangi bilgi parçalarının hangi kişiyle paylaşılacağını denetlenir. Gizlilik ilişkilerini aşağıdaki gibi ayarlayın:

 1. Bir kişiyi sağ tıklatın.

 2. Gizlilik İlişkisini Değiştir'i tıklatın.

 3. Bilgilerinizi nasıl paylaşmak istediğinize uygulanan seçimi tıklatın.

Takvim Bilgileri: Outlook seçeneklerinden "serbest/meşgul bilgilerini görüntüleme izinlerini değiştir" seçeneğini denetleyebilirsiniz.

Konum: Konum özelliği için Seçim/Denetim bölümüne bakın.

Konuşma Geçmişi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync Konuşma Geçmişi, Exchange Server'dan kullanıcının konuşma geçmişini alır ve Lync Konuşma sekmesinde bunu gösterir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Konuşma Geçmişi günlüğünü etkinleştirirseniz, anlık ileti konuşmalarınızın ve sesli konuşma (örneğin, tarih, saat, süre ve arayan bilgisi gibi) hakkındaki istatistiklerinizin içeriği Exchange hesabınıza kaydedilecektir. Konuşma geçmişi, kuruluş yöneticiniz tarafından tanımlanan ilke veya sizin tarafınızdan Lync'de devre dışı bırakılmışsa, bu öğeleri toplanmayacak veya görüntülenmeyecektir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Lync bilgileri, kullanıcıların geçmiş konuşmalarını görüntülemesini ve devam etmesini sağlayan ana kullanıcı arabirimindeki Konuşmalar sekmesinde görüntüler.

Seçim/Denetim: Anlık ileti konuşmaları, aramaları veya her ikisinin de günlüklerini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu ayarları aşağıdaki gibi yapabilirsiniz:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.

 2. Kişisel sekmesinde Anlık ileti konuşmalarımı Outlook Konuşma Geçmişi Klasörüne kaydet onay kutusunu temizleyin.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Konuşma Geçmişi'ni etkinleştirirseniz, iletişime geçtiğiniz kişileri anlık ileti konuşmalarının kaydedildiği konusunda bilgilendirmeniz gerekir.

Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Katılmayı seçerseniz, Müşteri Deneyimi Geliştirme Programı (CEIP) temel donanım yapılandırması hakkında bilgileri ve eğilimleri ve kullanım biçimlerini belirlemek amacıyla Microsoft yazılım ve hizmetlerini nasıl kullanacağınızı toplar. CEIP ayrıca karşılaştığınız hataların türü ve sayısı, yazılım ve donanım performansı ve hizmetlerin hızıyla ilgili bilgi de toplar. Microsoft, adınızı, adresinizi veya diğer iletişim bilgilerinizi toplamaz.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Bu özellik etkin olduğunda CEIP bilgileri otomatik olarak Microsoft'a gönderilir. CEIP tarafından toplanan, işlenen veya iletilen bilgiler hakkında daha fazla bilgi için bkz: Microsoft Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı'nın Gizlilik Bildirimi.

Bilgilerin Kullanımı: Microsoft bu bilgileri Microsoft yazılım ve hizmetlerinin kalite, güvenilirlik ve performansını geliştirmek için kullanır.

Seçim/Denetim: Kuruluş yöneticiniz sizin için açmadıkça CEIP varsayılan olarak kapalıdır. Lync yükleyicisinde kaydolmanız istenir. Yöneticiniz denetimi devre dışı bırakmadığı sürece her zaman aşağıdaki gibi CEIP ayarlarını değiştirebilirsiniz:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.

 2. Genel sekmesinde, Lync'i nasıl kullandığımla ilgili bilgilerin Microsoft'a gönderilmesine izin ver onay kutusunu işaretleyin veya temizleyin

 3. Tamam'ı tıklatın.

Not: Yönetici, kullanıcının Lync'i kullandığı sırada CEIP'yi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak üzere bu ayarı değiştirirse, yeni ayar ancak kullanıcı Lync'ten çıkıp yeniden oturum açtığında geçerli olur.

Masaüstü/Program Paylaşımı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Masaüstü/Program Paylaşımı, bilgisayar ekranınızın görünümünü veya çalıştırdığınız belirli bir programı Lync konuşmasında diğer katılımcılarla paylaşmanızı sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Paylaşımı başlatırsanız, ne paylaştığına bağlı olarak, konuşmanın tüm katılımcıları bilgisayarınızın ekranlarında monitörü veya monitörleri, tüm masaüstünü veya seçili programı görebilir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konuşma ve toplantı katılımcılarıyla ortak çalışma yapmak için Masaüstü/Program paylaşımını kullanabilirsiniz.

Seçim/Denetim:

Yeni Lync konuşmada Masaüstü Paylaşımı'nı başlatmak için:

 1. Kişiler listesinde, kişi kartını görüntülemek için kişinin resmi veya iletişim dirimi simgesinin üzerine gelin.

 2. Bu kişiyle etkileşim için daha fazla seçenek görüntüle düğmesini tıklatın.

 3. Paylaş menüsünü ve Masaüstü'nü tıklatın.

Devam eden bir Lync konuşması sırasında Masaüstü/Program paylaşımını başlatmak için:

 1. Konuşma penceresinde Paylaş'ı tıklatın.

 2. Menüden, Masaüstü'nü, monitörü (birden fazlası varsa) veya bir veya daha fazla program seçmek için Program'ı tıklatın.

Masaüstü/Programınızın paylaşımını durdurmak için:

 1. Ekranın en üstündeki paylaşım çubuğundan Paylaşımı Durdur'u tıklatın.

Önemli:  Dijital Haklar Yönetimi yazılımı tarafından korunan masaüstünüzde açık olan belgeler veya resimler Lync konuşmada masaüstü paylaşımında bulunduğunuz başkaları tarafından görülebilir.

Masaüstü/Program Paylaşımı Denetimi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Denetim paylaşımı da başka bir bilgisayarda Lync istemci kullanan başka biri için masaüstü ya da programın denetimini vermenizi sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Başka birine denetimi verdikten sonra, bu kişi kendi klavyesi ve faresiyle doğrudan bilgisayarınızı kullanıyorsa bilgisayarınızı veya seçilen programınızı denetleyebilir, değişiklikleri yapabilir. Siz ve Lync konuşmanızda yer alan diğer katılımcılar, yapılan bu değişiklikleri sanki kendileri yapmış gibi görebilir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Siz ve diğer oturum katılımcılar gözlemlediği sırada, neyi paylaştığınıza bağlı olarak başkalarının masaüstünüz veya programların denetlemesine izin vermek için Paylaşım Denetimi'ni kullanabilirsiniz.

Seçim/Denetim: Konuşmadaki birisiyle masaüstünüzün denetimini paylaşmak için şunları yapın:

 1. Konuşma penceresinde Paylaş düğmesini tıklatıp istediğinizi paylaşın (örneğin. masaüstünüz).

 2. Ekranın üstündeki paylaşım çubuğunda, Denetim Ver menüsünden denetimi vereceğiniz kişiyi seçin.

Uzak tarafın masaüstünüzdeki denetimini iptal etmek için aşağıdakileri yapın:

 1. Ekranın en üstündeki paylaşım çubuğunda Denetim Ver menüsünü tıklatın.

 2. Denetimi Geri Al'ı tıklatın.

Acil Durum Hizmetleri (911)

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kuruluş yöneticiniz uygun olarak ayarladığında Acil Hizmetler Lync'in, acil hizmetleri numarası (örneğin, ABD'de 911) arandığında acil müdahale için bir konuma iletmesini sağlar. Kuruluş yöneticiniz acil arama özelliğini iş yerinizle kısıtlayabilir; bu nedenle hangi acil arama işlevinin ne kapsamda iş gördüğü hakkında bilgi için yöneticinizle gözden geçirin. Bu etkin olduğunda, acil durum hizmetleri personeline iletilen konum bilgisi, kuruluş yöneticiniz tarafından size atanan (örneğin, ofis numarası) ve konum veritabanına girilen konumdur ve böyle bir konum kullanılamıyorsa, Konum alanına el ile girmiş olabilirsiniz. Çalıştığı konumdayken kablosuz Internet bağlantısı üzerinden Lync'i kullandığınız sırada acil durum hizmetlerini ararsanız, acil aramaları yanıtlayanlara iletilen konum bilgisi ancak, bilgisayarının iletişim kurduğu belirli kablosuz uç nokta olduğundan yaklaşık bir konum olacaktır. Ayrıca bu kablosuz uç noktanın konum bilgisi de kuruluş yöneticiniz tarafından el ile girilir ve dolayısıyla acil durum hizmetleri personeline iletilen konum bilgisi gerçek konumunuz olmayabilir. Bu özelliğin tam çalışması için, kuruluşunuzun sertifikalı çözüm sağlayıcılarından alınan bir yönlendirme hizmeti kullanması gerekir ve hizmet yalnızca ABD'de kullanılabilmektedir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync tarafından alınan konum bilgileri, Konum Bilgileri Sunucusu tarafından doldurulan otomatik konum bilgilerinden veya sizin tarafınızdan Konum alanına el ile girilen konum bilgilerinden saptanır. Bu bilgiler bilgisayarınızın belleğinde depolanır ve böylece, bir acil durum hizmet numarası girildiğinde, ilgili acil durum hizmet sağlayıcısını yönlendirmek ve yaklaşık konumu belirtmek amacıyla aramayla birlikte bu konum bilgileri iletilir. Konum bilginiz ayrıca anlık ileti kullanılarak bir yerel güvenlik masasına da gönderilebilir. Acil durum aramaları için, arama ayrıntı kaydı konum bilgisini içerir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konum bilgisi, aramayı ilgili acil durum hizmetleri sağlayıcısına yönlendirmek ve acil durum aramalarına yanıt verenleri sevk etmek için kullanılır. Bu bilgiler ayrıca, arayanın konumunu ve geri arama bilgilerini içeren bir bildirim olarak kuruluşun güvenlik masasına da gönderilebilir.

Seçim/Denetim:

Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Bu özelliği kullanılabilir durumda olup olmadığını belirlemek için kuruluş yöneticinize danışın. Acil arama yapıldığında konum bilgisinin otomatik olarak alınıp alınmayacağını veya acil durum sevk görevlilerine iletilip iletilmeyeceğini belirleme olanağınız yoktur.

Ancak, konum otomatik olarak alınamıyorsa bunu yapmanız için bir bildirim alarak el ile konum girme fırsatı verilebilir. Bildirim reddedilebilir; ilke temelinde konum girmemeyi tercih etme bilgisini vermeniz gerekir.

Konum

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Konum ve zaman dilimi bilgileri iletişim durumu işlevleri üzerinden başkalarıyla hesaplanır ve paylaşılır. Buna ek olarak, konum bilgileri yukarıda Acil Hizmetler bölümünde açıklandığı gibi acil hizmetler için kullanılabilir. Gizlilik Modunu etkinleştirirseniz (Gizlilik Modu bölümünde belirtildiği gibi) Gizlilik Modu bölümde açıklandığı gibi, konum bilgisi paylaşılır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Coğrafi konum verileriniz iki mekanizmadan biriyle toplanır: ya verileri el ile girersiniz ya da kuruluş Konum Bilgileri Sunucusu konum verilerini Lync'e verir. Ek olarak, saat dilimini bilgisayarınızdaki Windows işletim sisteminden alınır. Toplanan konum verileri bir "açıklama" dizesinin yanı sıra biçimlendirilmiş adres bilgilerinden oluşur. Açıklama, başkalarını bulunduğunuz yer hakkında bilgilendiren bir dizeyken (örneğin "Ev" veya "İş"), biçimlendirilmiş adres bilgileri bulunduğunuz resmi adres anlamına gelir (örneğin, “5678 Main St, Buffalo, NY, 98052”). Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konum açıklaması ve zaman dilimi verileri, iletişim durumu gizliliğinin nasıl ayarlandığına bağlı olarak Lync iletişim durumu üzerinden paylaşılır. Bu bilgiler, kullanıcının kişi kartında görüntülenir. Biçimlendirilmiş adresin (veya resmi adresin), iletişim dirimi üzerinden paylaşıldığını unutmayın.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticiniz konum paylaşımını etkinleştirdiyse ve tam konum kullanıcı arabirimini görmenize izin verecek şekilde yapılandırılmışsa, Konum alanını ve Lync ana penceresinin üst kısmındaki menüyü kullanarak aşağıdaki denetimlere sahip olacaksınız:

 1. Konumu Ayarla: İletişim durumuyla paylaşılan metin dizesini el ile düzenleyebilirsiniz (konum açıklaması).

 2. Kişileri Göster Konumum: Konum verilerinin iletişim verileri üzerinden paylaşılıp paylaşılmayacağını denetleyen açık/kapalı geçişi. Acil hizmetler için konumun paylaşılmasını etkilemez.

Toplantı Ekleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Dosyaları ek olarak yükleyerek toplantı katılımcılarıyla paylaşabilirsiniz.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Ekler, kuruluş yöneticisi tarafından tanımlandığı şekliyle toplantı içeriği son kullanma ilkelerine göre Lync Server'da saklanır. Ekleri yüklemek için tercih edebilirsiniz. Ekler toplantı sırasında siz veya başkaları tarafından indirilir.

Bilgilerin Kullanımı: Yüklenen Toplantı Eklerinde yer alan bilgiler Lync toplantısında diğer katılımcılarla paylaşılır.

Seçim/Denetim: Sunucular toplantı katılımcılarının rollerine göre (organizatör, sunucu, herkes) eklerin durumunu kısıtlayabilir. Ek yoksa, ek listenizde göremezsiniz.

Toplantı Dışarı Arama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Toplantı Dışarı Arama özelliği, bir toplantıda hazır bulunan Lync kullanıcılarının varolan bir ses/video (AV) toplantısına genel anahtarlı telefon ağı (PSTN) numarası eklemesini sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: AV toplantısına davet edilen PSTN kullanıcısı çağrı aldığında, AV toplantısını düzenleyenin arayan kimliğini alır (ve bunları toplantıya ekleyen tarafın arayan kimliği gerekli değildir). PSTN kullanıcısı telefonu yanıtlar yanıtlamaz hemen toplantıya katılır.

Bilgilerin Kullanımı: Düzenleyenin arayan kimliği, toplantıya davet edilen PSTN kullanıcısına gönderilir.

Seçim/Denetim: Kullanıcı veya kuruluş yöneticisinin bu özellik için denetimi yoktur. Uygunsa, PSTN kullanıcısını eklemeden önce, AV toplantısına katılıp katılmayacağını soran bir anlık ileti veya e-postayı PSTN kullanıcısına gönderebilirsiniz; böylece toplantıya katıldıklarından haberleri olur. PSTN kullanıcısı da aramayı kabul edip etmeyeceğini seçebilir.

Lync 2010 Managed API'si

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync 2010 Managed API'si, üçüncü taraf programların Lync istemcisine erişmesini ve Lync kullanıcı deneyimini genişleten bir şekilde etkileşime geçmesini sağlar. Üçüncü taraf programlar satıcılar tarafından veya Microsoft tarafından oluşturulan programları (örneğin, Outlook ve Microsoft Office paketlerinin diğer uygulamaları) içerir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync Managed API'si tarafından üçüncü taraf uygulamalarının kullanımına sunulan bilgiler, Lync kullanıcı arabirimi içinde görüntülenebilen tüm kişisel bilgileri kapsar. Bu bilgiler bir kullanıcının konumunu, telefon numaralarını, iş unvanını, Kişi listesini (telefon numaraları ve diğer ayrıntılar dahil), kişisel notunu, etkinlik durumunu ve geçerli konuşmalarını ve bunların içeriklerini kapsayabilir.

Bilgilerin Kullanımı: Lync Managed API'sini kullanan programlar son kullanıcıya gelişmiş ve tamamlayıcı işlevler sunmak için Lync oturumunda yer alan bilgilerden yararlanır. Bununla birlikte, bu bilgilerin kullanımı üçüncü taraf programının takdirine bağlıdır ve bu programın, bilgileri ne amaçla kullanacağına ilişkin kendi gizlilik bildirimi vardır.

Seçim/Denetim:

Lync Managed API'lerini kullanan üçüncü taraf programları üç kategoride yer alır: masaüstü (yerel yüklenmiş) programları; web'de barındırılan programlar; Lync uzantılı programlar (Lync konuşma penceresi kullanıcı arabirimine katılmış programlar). Bilgilerinize üçüncü taraf erişiminin denetlenmesi her senaryo için aşağıdaki gibi değişir:

Masaüstü (yerel yüklenmiş) programları: Masaüstü programları siz veya yerel bilgisayarın yöneticileri tarafından yüklenir ve Lync Managed API'si üzerinden kullanıcı bilgilerine her zaman erişimi olur. Her zaman olduğu gibi, güvenmediğiniz programları yüklemeyin.

Web'de barındırılan programlar: Internet veya intranet üzerinde barındırılan programlara da, Lync Managed API'si üzerinden kullanıcının bilgilerine erişilebilir. Bilginiz olmadan bilgilerinize erişimi olan istenmeyen programlara karşı korumak için; bu tür programların, bir yerel bilgisayar yöneticisi tarafından Internet Explorer'ın Güvenilen Siteler listesine eklenmiş bir etki alanı/URL'de barındırılması gerekir.

Lync uzantılı programlar: Lync'te, Lync deneyimini Lync konuşma penceresine katılan program tarafından uzatılabilir. Bu program,Lync Managed API'siyle Lync bilgilerine erişir. Bu durumda, uzantı programının, yerel bilgisayar yöneticisi tarafından Lync istemcisiyle kaydedilmesi gerekir. Bu kayıt eylemi de Lync Managed API'sine program erişimi verir.

Konum Adı için özel denetim: Ek bir önlem olarak, sistem yöneticiniz, Lync'teki Konum Adı alanına bu üçüncü taraf programların erişimi olup olmayacağına kara vermek için izin verme, engelleme ve son kullanıcıya (siz) izin verme seçenekleri vardır. Varsayılan olarak, üçüncü taraf programların konumuna erişimi vardır. Bu ayarı şu şekilde denetleyebilirsiniz:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.

 2. Kişisel sekmesinde Kişisel Bilgi Yöneticisi'ne gidin.

 3. Onay kutularını uygun şekilde değiştirin.

 4. Tamam'ı tıklatın.

Outlook İçin Çevrimiçi Toplantı Eklentisi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Outlook eklentisi olup Lync'le birlikte yüklenir ve kullanıcıların çevrimiçi toplantıları programlamasını ve özelleştirmesini sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Aşağıdaki bilgiler bilgisayarınızda depolanır. Microsoft'a bilgi gönderilmez.

 • Düzenleyen adı

 • Katılımcıların adları

 • Sunucuların adları

 • E-posta adresleri listesi

 • Toplantının konusu ve toplantıyla ilgili diğer bilgiler (başlangıç/bitiş saati, konferans kimliği, geçiş kodu ve kullanıcıyla ilgili konferans otomatik katılımcısı/sesli konferans sağlayıcısı bilgileri vb.)

 • Microsoft Exchange'deki kullanıcıya ait tüm proxy adresleri (X400-X500 adresleri, Exchange Birleşik Mesajlaşma (UM) adresleri ve SIP ve telefon/Exchange UM sesli posta URI'leri)

 • Toplantı yeri bilgisi

Bilgilerin Kullanımı:

Yukarıdaki bilgiler İstemci Tarafı Günlüğü bölümünde anlatıldığı gibi toplantı ve ilgili günlüğü zamanlamak için kullanılır. Zamanlama için, bilgiler bellekte işlenir ve hızlı erişim için yerel bilgisayarın kayıt defterinde saklanır.

Not:  Bilgiler Lync Managed API'si ve Lync Server ile paylaşılır.

Seçim/Denetim:

Günlük varsayılan olarak kapalıdır. Kuruluşunuz günlüğe izin veriyorsa, Seçenekler -> Günlük bölümünden etkin/devre dışı günlüğü denetleyebilirsiniz.

Eşler Arası Dosya Aktarımı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync kullanıcıları iki taraflı anlık ileti konuşmalarında (toplantı değil) başka birine dosya aktarabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync istemcileri arasında dosya doğrudan aktarılır. Kullanıcılar dosya aktarımını ve aktarılacak dosyaları seçer. Dosya alıcısı, dosya almayı açıkça kabul etmelidir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Eşler Arası Dosya Aktarımı özelliği, anlık ileti konuşması sırasında gerçek zamanlı olarak kullanıcıların bir başkasına dosya göndermesini sağlar.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticiniz bu özelliği bazı kullanıcılar veya tüm kullanıcılar için etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Başka bir kullanıcının dosya aktarımı isteğini kabul edebilir veya reddedebilirsiniz.

Kişisel Resim

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kişisel Resim, kuruluşunuzdaki diğer kişilerin resimlerinin yanı sıra sizin resminizi de görüntüler.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişisel Resim paylaşım tercihi, web adresi de içinde olmak üzere resmin hem görüntülenmesi, hem de paylaşılması için toplanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bilgiler, deneyiminizi özelleştirmek ve resminizi başkalarıyla paylaşmak için kullanılır.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisinin denetimleri:

 • Kullanıcıların resimleri başlangıçta varsayılan olarak paylaşıp paylaşmayacağını denetler. Bunu geçersiz kılabilirsiniz.

 • Kullanıcının indirebileceği resmin en yüksek boyutunu denetler.

 • Ne tür resimlere izin verileceğini denetler.

Bu Kişisel Fotoğraf tercih denetimleriniz var:

 • Kişilerimin fotoğrafları göster: Lync'te resimlerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini denetler.

 • Resmimi gösterme: Diğer kişilerin iletişim durumunuzu görmesine neden olan iletişim durumundaki değeri resminizin yayınlanıp yayınlanmayacağı şeklinde yayınlar. Kişilerin iletişim durumunda bu değer yoksa varsayılan olarak yöneticiye dönerler (yukarıya bakın).

 • Varsayılan kurumsal resim: Kurum, Active Directory resmini düzenlemek için bir mekanizma sağlarsa, resmi Active Directory'de değiştirebilir ve 48 saat içinde değişikliklerin Lync'te görünmesini sağlayabilirsiniz. Lync'te ayrıca Microsoft SharePoint Sitem profilinize bir bağlantı vardır ve bu resimdeki değişiklikler, yönetici yapılandırmasına bağlı olarak Active Directory'i etkileyebilir.

İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri diğer kullanıcılar (kuruluşunuzun hem içinde, hem de dışında) hakkında yayınlanan bilgilere erişiminize izin verir ve diğer kullanıcıların sizin hakkınızda yayınlanan durum, unvan, telefon numarası, konum ve notlar gibi bilgilere erişimini sağlar. İşyeri dışında iletilerini ve diğer durum bilgilerini (örneğin, Outlook takviminizde zamanlanmış bir toplantınız olduğunda) görüntüleyebilmeniz için, yöneticiniz Outlook ve Exchange Server ile bütünleştirilmesi de yapılandırabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync Server'a bağlanmak için oturum açma adresinizi ve bir parola kullanırsınız. Siz ve yöneticiniz, oturum açma hesabınızla ilişkili iletişim durumunuz ve kişi bilgilerinizle ilgili bilgileri yayınlayabilir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Diğer Lync kullanıcıları ve programları, sizinle daha iyi iletişim kurabilmek amacıyla yayınlanan durumunuzu ve bilgilerinizi belirlemek için iletişim durumu ve kişi bilgilerinize erişim sağlayabilir.

Seçim/Denetim: Hakkınızda yayınlanacak bilgileri seçebilirsiniz. Yöneticiniz de sizin adınıza yayınlanan bilgileri yapılandırabilir. Yöneticiniz, yayınlanan bilgileri denetleme becerinizi devre dışı bırakmadıysa, ayarları aşağıdaki gibi istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.

 2. Kişisel sekmesinde, Hesabım altında oturum açma adresinizi girin. Bağlanacağınız sunucunun adresini girmek için Gelişmiş düğmesini kullanabilirsiniz.

 3. Telefonlar sekmesinde, yöneticinizin yayınladığı telefon numaraları hakkında bilgileri görüntüleyin. Daha fazla numara girebilir ve diğer kullanıcılara hangilerinin yayınlanacağına karar verebilirsiniz.

 4. Kurumsal yöneticiniz tarafından Gizlilik Modu etkinleştirilmişse, Durum sekmesinde uygun seçimi yaparak Kişiler listenizdeki kişilerle iletişim durumunuzu paylaşmak için ayarınızı değiştirebilirsiniz.

 5. Tamam'ı tıklatın.

Ayrıca her kullanıcının, iletişim durumu düzeyinde ve bilgilerde ne görebileceğini atamak için gizlilik ilişkileri ayarlayabilirsiniz. Bunu yapmak için:

 1. Bir kişiyi sağ tıklatın.

 2. Gizlilik İlişkisini Değiştir'i tıklatın.

 3. Kullanıcı için uygun erişim düzeyini tıklatın.

Yoklama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync kullanıcıları yoklama yönetebilir ve çevrimiçi toplantı ve konuşmalar sırasında katılımcıların verdiği anonim yanıtları birleştirebilirler.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişisel oylar isimsizdir. Toplanan yoklama sonuçları tüm sunucular tarafından görülür ve herhangi bir sunucu tarafından tüm katılımcılara gösterilebilir. Yoklamalar kuruluş yöneticisi tarafından tanımlandığı üzere, toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da saklanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Yoklama özelliği, sunucuların katılımcı tercihlerini hızlı şekilde belirlemesine olanak sağlayarak işbirliğini geliştirir.

Seçim/Denetim:

 • Sunucular, yoklama tüm katılımcılara gösterilmediği sırada katılımcının rolüne göre (düzenleyen, sunucu, herkes) Yoklama uygunluğunu kısıtlayabilir. Yoklama kullanımınıza kapatılırsa, yoklama paylaşılmadığı sırada içerik listenizde görülemez ve yerel bilgisayarınıza kaydedilemez.

 • Sunucular oylama için bir yoklama açıp kapatabilir ve istedikleri zaman yoklama sonuçlarını temizleyebilirler.

PowerPoint İşbirliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync kullanıcıları çevrimiçi bir görüşme veya toplantı sırasında PowerPoint sunuları gösterebilir, görüntüleyebilir ve açıklama ekleyebilir.

Toplanan, İşlenen veya Aktarılan Bilgiler:

Eylemleriniz bu özelliğin tüm kullanımlarını yönlendirir; PowerPoint sunusunda yükleme, gezinti veya ek açıklama ekleyebilirsiniz. Konuşma veya toplantıda sunulan tüm dosyalar tüm toplantı katılımcılarına iletilir ve katılımcılar da dosyayı doğrudan kendi bilgisayarlarındaki bir klasörden alabilirler. Dosyanın sahibi veya sunucu başkalarının dosyayı kaydetmesini engelleyebilir, ancak bu dosyayı almalarını veya görmelerini engellemez.

PowerPoint dosyaları kuruluş yöneticiniz tarafından tanımlanan toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da saklanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: PowerPoint ile işbirliği görüşme katılımcılarının etkili sunumlar yapmalarına ve geri bildirim almalarına yardımcı olur.

Seçim/Denetim:

 • Sunucular aşağıdakileri yaparak açıklama ekleme ayrıcalıklarını katılımcı rolüne (yalnızca sunucular, herkes, hiçbiri) göre kısıtlayabilir:

  1. Konuşma penceresindeki Katılma Bilgileri ve Toplantı Seçenekleri iletişim kutusundan Toplantı Seçenekleri'ni tıklatın.

  2. Ayrıcalıklar altında, Ek Açıklama Ayrıcalıkları aşağı açılan listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

  3. Tamam'ı tıklatın.

 • Sunucular katılımcıların sunulmayan slaytları görmesini şunları yaparak kısıtlayabilir:

  1. Katılma Bilgileri ve Toplantı Seçenekleri iletişim kutusundan Toplantı Seçenekleri'ni tıklatın.

  2. Ayrıcalıklar altında, Özel Olarak Görüntüle aşağı açılan listesinde istediğiniz seçeneği tıklatın.

  3. Tamam'ı tıklatın.

Not:  Uyarınızı seçip metninizi buraya girin. AlertPosition özelliğini de ayarlayabilirsiniz.

Not: Bu ayrıcalık katılımcı rolüne göre (yalnızca sunucular, herkes veya hiçbiri) ayarlanabilir.

 • Sunucular, PowerPoint sunumu paylaşılmadığında PowerPoint sunusu uygunluğunu katılımcı rolüne göre (düzenleyen, sunucu, herkes) kısıtlayabilir. PowerPoint sunusu uygun değilse, paylaşıldığında içerik listenizde göremez ve bilgisayarınıza kaydedemezsiniz.

Gizlilik Modu

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Gizlilik Modu, iletişim durumu bilginizi (Uygun, Meşgul, Rahatsız Etmeyin vs.) yalnızca Kişi listenizde bulunan kişilerle paylaşmanıza izin veren bir ayardır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Gizlilik Modunun etkinleştirilmesi, Lync'in, kullanıcı ayarlarınızı iletişim durumu bilginizin yalnızca Kişi listenizde yer alan kişilerle paylaşılacağı şekilde değiştirebileceğiniz bir moda girmesini sağlar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bu modun ayarı, iletişim durumu verilerinin paylaşılma biçimini belirler.

Seçim/Denetim:

 • Sunucuda Gizlilik Modu etkin olduğunda, yönetici ayarıyla iletişim durumunun (Standart Mod) herkes tarafından görülmesini mi, yoksa yalnızca kişilerin iletişim durumunuzu (Gizlilik Modu) görmesini mi istediğinizi Durum sekmesinde, Seçenekler iletişim kutusundan seçebilirsiniz.

 • Yönetici ayarlarıyla sunucuda Standart Mod etkinse Gizlilik Moduna geçemezsiniz. Ancak, Gizlilik Modunun "ön vazgeçmesini" kabul edebilirsiniz; böylece, yönetici önceden Gizlilik Moduna geçtiyse Lync'te oturum açmanıza gerek kalmaz.

Kaydetme

Bu Özelliğin Yaptığı İş:

Bu özellik, toplantı, sesli, görüntülü ve anlık ileti konuşmaları, program paylaşımı, PowerPoint sunumları, yoklama, bildiriler ve beyaz tahtaları gibi içerik girenlerin bulunduğu Lync oturumunun tüm yönleriyle sunucuların kaydetmesini sağlar. Düzenleyen veya diğer sunucular kayıt işlemini duraklattığında veya durdurduğunda işlemdeki diğer kayıtlar etkilenmez.

Toplanan, İşlenen veya Aktarılan Bilgiler:

Sunucu kaydetmeyi seçerse, kayıt kendi bilgisayarına kaydedilir. Kayıttan oluşturulan ek video dosyaları varsayılan olarak bir sunucunun yerel bilgisayarına kaydedilir, ancak kaydeden sunucu tarafından belirtilmişse, başka bir bilgisayara da kaydedilebilir. Kullanıcılar toplantıya içerik yüklediğinde, bu içeriği kayıtlara yüklemek üzere bu kullanıcılara izin verilir veya diğer kullanıcılar oluşturur.

Kayıttan yayın aşamasında başarısızlıklar varsa, kayda istenmeden eklenecek duraklatılmış kayıt durumu sırasında yakalanan veriler için bu olasıdır. Yayın aşamasının herhangi bir aşaması başarısız olursa (Bkz: "Uyarı ..." durumu için Kayıt Yöneticisi), kayıtları bazı biçimlerde kayıttan yürütülse bile başkalarına dağıtılmamalıdır.

Bilgilerin Kullanımı:

Kayıt, kaydın kaydedileceği konuma erişimi olan herkes tarafından yürütülebilir.

Seçim/Denetim:

Varsayılan olarak, kayıt becerisi kapatılır ve kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirilmesi gerekir. Toplantılar için bu özellik etkinleştirilirse toplantı sunucuları kayda başlayabilir. Sunucu kaydı açtığında, uyumlu istemci ve aygıtları olan tüm istemcilere, kayıt başlatıldığına ilişkin bir bildirim yayımlanır. Kaydedilen bir oturumda yer alan ve uyumlu olmayan aşağıdaki istemciler ve aygıtlar kaydedilir, ancak kayıt bildirimi almaz.

Uyumlu olmayan istemciler şunlardır:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 sürümü)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 sürümü)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Uyumlu olmayan aygıtlar şunlardır:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Ek olarak, Kullanılan aygıt veya istemci ne olursa olsun, toplantı veya görüşme sırasında tam ekran modanda video kullanan katılımcılara, görüşme penceresine dönene kadar, kayıt başlatıldığı bildirilmez.

Beceri Arama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Bu özellik Microsoft SharePoint hizmetlerinde listelenen herhangi bir özelliği (örneğin, ad, e-posta, beceriler, uzmanlık alanı, vb.) kullanarak kuruluş içinde kişi aramanızı sağlar. Bu özellik yalnızca kuruluş yöneticiniz SharePoint dağıtmışsa ve Lync ile SharePoint entegrasyonunu etkinleştirmişse kullanılabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync'te girilen arama sorgusu kuruluşun SharePoint sunucusuna gönderilir. SharePoint'ten gelen yanıt Lync tarafından işlenir ve arama sonuçları ve ilgili bilgiler görüntülenir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcı tarafından girilen bilgiler arama sonuçlarını almak üzere SharePoint'e gönderilir ve arama sonuçları Lync'te görüntülenir.

Seçim/Denetim:

Bu özellik Lync Server yöneticileri tarafından etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Birleşik Kişi Deposu

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Birleşik Kişi Deposu üç ana özellikten oluşur:

 • Arama birleştirme – Bu özellik, Genel Adres listenizi (GAL) kişisel Outlook kişilerinizle birleştirir ve böylece bir kişiyi aradığınızda, arama sonuçlarında yalnızca tek bir giriş olur.

 • Kişi birleştirme – Bu özellik eşleşen e-posta ve/veya oturum açma tanımlayıcılarını kullanarak Outlook ile GAL girişleri arasındaki kişi bilgilerini birleştirir. Bir eşleşme belirlendiğinde, Lync üç veri kaynağındaki (Outlook, GAL ve iletişim durumu) verileri bir araya toplar. Bu toplanan veriler arama sonuçları, Kişi listeniz ve kişi kartı gibi çeşitli kullanıcı arabirimi bileşenlerinde görüntülenir.

 • Lync kişileri için Outlook kişileri oluşturma (kişi eşitleme) – Kullanıcın Microsoft Exchange Server 2010 veya daha sonraki bir sürümünde posta kutusu varsa, Lync kullanıcının tüm kişileri için kişiler klasöründe Outlook kişileri oluşturur. Kullanıcı her Lync kişisi için bir Outlook kişisine sahip olarak, Outlook'tan, Outlook Web Access'ten ve Exchange ile kişi eşitlemesi yapan mobil aygıtlardan Lync kişi bilgilerine erişebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync; Outlook, Active Directory ve Outlook'tan kişi bilgilerini toplar. Bu bilgiler, Lync tarafından dahili olarak kullanılır. Outlook kişileri oluştururken Lync, iletişim durumu, Active Directory ve Outlook kişi bilgilerini Exchange'e yazar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: İletişim durumu, Active Directory ve Outlook'taki kişi bilgileri Lync kullanıcı arabiriminde (Kişi listesi, kişi kartı, arama sonuçları, vb.) gösterilir. Bu bilgiler, kişi eşitlemesi (yukarıdaki listede üçüncü öğe) kullanılarak Exchange de yazılabilir.

Seçim/Denetim:

Kişi eşitlemesini etkinleştirme ve devre dışı bırakma yolunuz:

 1. Araçlar menüsünden Seçenekler'i tıklatın.

 2. Kişisel sekmesinde, Kişisel Bilgi Yöneticisi altında onay kutularını uygun şekilde değiştirin.

 3. Tamam'ı tıklatın.

Kullanıcı seçeneği – Lync - Seçenekler iletişim kutusundaki Kişisel bilgi yöneticisi altında Microsoft Exchange veya Microsoft Outlook için bir kullanıcı seçeneği vardır.

Ses Kalitesi Geliştirmeleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync arama sırasında aygıt, ağ veya bilgisayarla ilgili bir sorun algılarsa, aramanın kalitesini geliştirmelerine yardımcı olmak için size bildirimler sunar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Aramada kötü ses ekleyen (örneğin, eko ya da gürültü) bir aygıt ayarı varsa, Lync size ve aramadaki diğer kişilere arama kalitesinin sizin tarafınızda aygıt ayarı nedeniyle bozulduğunu bildirecektir. Diğerleri sadece düşük ses kalitesine neden olan bir cihaz kullanmakta olduğunuz bildirimini görür. Hangi cihazı kullandığınızı bilmezler. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Arama sırasında başkalarına gönderilen bilgiler, arama kalitesini geliştirmemize yardımcı olacaktır. Örneğin, yalnızca aramayı dinliyorsanız sunucu hattını sessize alabilir.

Seçim/Denetim: Lync, arama kalitesi bildirimlerini kapatmanıza izin vermez.

Beyaz Tahta İşbirliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Bu özellik Lync'te sanal beyaz tahtaları paylaşmanızı, çevrimiçi toplantılarda ve konuşmalarda ek açıklama eklemenizi sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Beyaz tahta üzerinde yapılan ek açıklamalar tüm katılımcılar tarafından görülür. Beyaz tahtalar, toplantı içeriğinin bitiş ilkesine göre Lync Server'da depolanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Beyaz Tahta özelliği, katılımcıların fikirleri tartışmasına, beyin fırtınası gerçekleştirmesine, notlar almasına, vb. olanak sağlayarak işbirliğini geliştirir.

Seçim/Denetim:

Sunucular, beyaz tahta tüm katılımcılara gösterilmediği sırada katılımcının rolüne göre (düzenleyen, sunucu, herkes) beyaz tahta uygunluğunu kısıtlayabilir. Kullanıcı beyaz tahtalı kullanamıyorsa bunu içerik listesinde göremez ve bilgisayarına kaydedemez.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×