Microsoft Lync Server 2010 için gizlilik eki

Office 2010 desteği 13 Ekim 2020’de sona erdi

Herhangi bir cihazdan ve istediğiniz yerde çalışmak için ürününüzü Microsoft 365'e yükseltin ve destek almaya devam edin.

Şimdi yükselt

Son güncelleştirme: Ekim 2010

İçindekiler

Bu sayfa Microsoft Lync Ürünleri Gizlilik Bildirimi belgesinin ekidir. Belirli bir Microsoft Lync ürünü veya hizmetiyle ilgili veri toplama ve kullanma uygulamalarını anlamak için, hem Microsoft Lync ürünlerinin Gizlilik Bildirimini hem de bu eki okumalısınız.

Bu gizlilik eki, kuruluş ağına dağıtılmış olan Microsoft Lync Server 2010 yazılımının dağıtım ve kullanımına yöneliktir. Şirketiniz Lync Server 2010'u hizmet olarak kullanıyorsa (başka bir deyişle, bir üçüncü taraf [örneğin, Microsoft] bu yazılımın üzerinde çalıştığı sunucuları barındırıyorsa), bilgiler bu üçüncü tarafa iletilir.

Arşivleme

Bu Özellik Ne Yapar: Arşivleme, kuruluş yöneticisinin anlık ileti (IM) konuşmalarını, toplantı etkinlik ve içeriklerini ve kullanıcı oturum açma işlemleri, konuşma başlatma ve konuşmaya katılma gibi kullanım özelliklerini arşivlemesini sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Arşivleme, IM konuşmalarının içeriğini, son kullanıcının anlık ileti kullanımıyla ilgili bilgileri, toplantı içeriğini ve toplantı bilgilerini kuruluş yöneticisinin yapılandırdığı bir sunucuda depolar. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisi bu bilgileri kuruluşun Lync Server 2010 kullanımını yönetmek için kullanabilir.

Seçim/Denetim: Arşivleme varsayılan olarak kapalıdır ve Microsoft Lync Server 2010 Denetim Masası İzleme ve Arşivleme Ayarları sayfasına gidip Arşivleme İlkesi ve Arşivleme Yapılandırması'nı güncelleştirerek kuruluş yöneticisi tarafından açılabilir.

Etkinlik Bilgisi

Bu Özellik Ne Yapar: Etkinlik Bilgisi, son kullanıcıların Kişiler listesinde bulunan kişilere ait "sosyal güncelleştirmeleri" görmesini sağlar. Son kullanıcıların en güncel kişisel notlarınızı, resminizde yaptığınız değişiklikleri ve unvanınızdaki veya iş yeri konumunuzdaki değişiklikleri başkalarına göstermenize izin verir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcılar iletişim durumu aracılığıyla Microsoft Lync 2010'da aşağıdaki bilgileri yayımlarlar:

 • Kurumsal resimlerinin güncelleştirilme zamanı (kuruluşunuzun kurumsal dizininden, örneğin Active Directory Etki Alanı Hizmetleri)

 • Güncelleştirme zamanıyla birlikte Web resmi (son kullanıcının karşıya yüklediği ve başkalarının görmesini istediği)

 • Kurumsal unvanlarının değiştiği zaman ve unvanları (şirket dizininden)

 • Kurumsal iş yeri konumlarının değiştiği zaman ve iş yeri konumları (şirket dizininden)

 • Postalanmış olan son birkaç kişisel not geçmişi

 • Microsoft Exchange Server'dan İşyeri Dışında notları

Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bu bilgiler, son kullanıcının Kişiler listesindeki, etkinlik bilgilerini görüntülemekte olan ve Arkadaşlar ve Aile, Çalışma Grubu, İş Arkadaşları veya Dış Kişiler gizlilik ilişkilerinde olan kişilerle paylaşılır.

Seçim/Denetim: Kuruluş yöneticisi, son kullanıcı için kaç tane kişisel not tutulacağını denetleyen bant içi PersonalNoteHistoryDepth ayarını yapılandırabilir. 0'a ayarlanırsa, bir not geçmişi tutulmaz ve yalnızca geçerli not depolanır (önceki sürümlerde olduğu gibi). Her kullanıcının aynı zamanda Lync 2010 Seçenekleri'nde uygun ayarı işaretleyerek Etkinlik Bilgilerine hiçbir şey yayımlamama yeteneği olur.

Adres Defteri Hizmeti

Bu Özellik Ne Yapar: Adres Defteri Hizmeti, Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile ve benzeri Lync Server istemcilerinin kişileri aramasına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcı, Adres Defteri veritabanındaki veya Adres Defteri karşıdan yükleme dosyalarındaki bir eşleşmeyi aramak için kullanılan bir arama dizesi sağlar. Belirli bir arama dizesi için bulunan tüm eşleşen kayıtlar istemciye geri döndürülür.

Bilgilerin Kullanımı: Arama dizesindeki bilgiler eşleşen kayıtları aramak için kullanılır.

Seçim/Denetim: Adres Defteri Hizmeti varsayılan ayar olarak etkindir. Bu hizmeti devre dışı bırakma seçeneği yoktur.

Arama Erişim Denetimi

Bu Özellik Ne Yapar: Arama Erişim Denetimi kuruluş yöneticilerinin WAN bağlantısındaki Lync Server ses/görüntü trafiğinin miktarını denetlemesine olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Arama Erişim Denetimi arayanın ve arananın IP adreslerini, her iki tarafın bitiş yeri bilgilerini (kuruluş ağının içinde veya dışında) ve aramanın birleştirilip birleştirilmediği bilgilerini toplar, işler ve alır. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisi, kuruluşun Lync Server'da sesli/görüntülü aramalar için belirli bir WAN bağlantısı kullanımını yönetmek için bu bilgileri kullanabilir.

Seçim/Denetim: Arama Erişim Denetimi varsayılan ayar olarak kapalıdır ve Lync Server 2010 Denetim Masası Ağ Yapılandırması ayar sayfasına gidip Bant genişliği yönetimini etkinleştirmek için genel ilke ayarını güncelleştirerek kuruluş yöneticisi tarafından açılabilir.

Not:  Acil arama hizmetleri Arama Erişim Denetimi ilkelerinden etkilenebilir (yani acil arama hizmetleri yanlış hatta yönlendirilebilir).

Arama Ayrıntı Kayıtları (CDR) Veri Toplama ve Raporlama

Bu Özellik Ne Yapar: Arama Ayrıntı Kayıtları (CDR) Veri Toplama ve Raporlama özelliği Lync Server kullanımında oluşan eşler arası iletişim ve toplantıların ayrıntılarını toplar ve raporlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Etkinleştirildiğinde, tüm eşler arası iletişim ve toplantılardan gelen veriler CDR veritabanına kaydedilir. (İçerik kaydedilmez.) CDR verileri kuruluş içinde dağıtılan İzleme Sunucusu veritabanına depolanır ve bir dizi standart İzleme Sunucusu raporlarında raporlanır. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: CDR verileri, kuruluşta gerçekleşen eşler arası iletişim ve toplantıların geçmişini incelemede kullanılabilir.

Seçim/Denetim: CDR varsayılan ayar olarak açıktır, ancak kuruluş yöneticisinin CDR verilerini toplamak için İzleme Sunucusu arka uç veritabanına bağlı bir İzleme Sunucusu kurması gerekir. Kuruluş yöneticisi standart İzleme Sunucusu raporları dağıtabilir veya İzleme Sunucusu veritabanını sorgulayarak özel raporlar oluşturabilir.

Arama Temsilcisi

Bu Özellik Ne Yapar: Arama Temsilcisi, son kullanıcıların kendi adlarına arama yapıp aramaları yanıtlayabilen ve kendi adlarına çevrimiçi toplantılar düzenleyip bunlara katılabilen bir veya daha fazla temsilci atamasına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Temsilciler aramaları son kullanıcıların adına yanıtladıklarında, son kullanıcılar bu etkinliği kendilerine bildiren bir e-posta bildirimi alırlar. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Son kullanıcılar, zamanlama ve toplantılarını temsilcilerin yönetebilmesi için temsilcileriyle birlikte çalışmak üzere bu özelliği kullanabilir. Son kullanıcılar aynı zamanda kendi adlarına yapılan veya yanıtlanan aramalarla ilgili olarak temsilcilerini izleyebilir.

Seçim/Denetim: Arama Temsilcisi varsayılan ayar olarak kapalıdır ve EnableDelegation özelliği Doğru yapılarak kuruluş yöneticisi tarafından açılmalıdır.

Not:  Kuruluş yöneticileri Exchange Takvim Temsilcisini Lync Server ile eşitlenecek şekilde ayarlayabilir. Bu etkinleştirildiğinde, uygun izinleri olan (Düzenlemeyen Yazar izinlerine eşit veya ondan büyük) Exchange Takvim Temsilcileri otomatik olarak son kullanıcının temsilcisi olarak Lync'e eklenir. Bu, son kullanıcının Arama İletme ayarlarını değiştirmez.

Arayan Kimliği Denetimleri

Bu Özellik Ne Yapar: Arayan Kimliği Denetimleri özelliği arayan tarafa görüntülenen telefon numarasını denetler. Kuruluş yöneticisi, alternatif bir numara sağlayarak yol başına arayan kimliğini gizlemeyi seçebilir. Bu alternatif numara, o yoldan çıkan tüm aramalar için arayan kimliği olarak görüntülenir. Buna örnek olarak, bir son kullanıcı kendi kişisel iş telefonu numarasından bir arama yaptığında, arayan taraf kullanıcının kişisel iş numarası yerine genel iş numarasını görür.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Arayan tarafın telefon numarası görüntülenir.

Bilgilerin Kullanımı: Bu özellik, arayan tarafın telefon numarasını gizleyip alternatif bir numarayı görüntülemek için kullanılır.

Seçim/Denetim: Lync Server 2010 Denetim Masası Yol sayfasına gidilerek Arayan Kimliğini Gösterme seçeneği işaretlenebilir veya işareti kaldırılabilir. Arayan Kimliğini Gösterme işaretlenmezse, arayanın telefon numarası görüntülenir. Arayan Kimliğini Gösterme işaretlenirse, arayan tarafa gösterilecek alternatif numara sağlanmalıdır.

Arayan Tarafın Adını Görüntüleme

Bu Özellik Ne Yapar: Bu Görünen Ad, Lync Server yerel deposuna (Adres Defteri Hizmeti) saklandığı şekliyle son kullanıcının adını içerir. Lync Server'daki son kullanıcılardan genel anahtarlı telefon ağına (PSTN) giden aramalarda, bu özellik tüm Görünen Ad bilgilerini çıkış PSTN ağ geçidi/IP-PBX/oturum sınırı denetleyicisine gönderir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync Server ağından giden aramalarda, Lync Server'da bu bilgilerin sağlanmasına yönelik bir gizlilik kısıtlaması yoksa Görünen Ad, çıkış PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisine gönderilir. Ardından bu bilgiler aramanın hedef tarafında görüntülenebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Bu bilgiler, aranan tarafa arayan tarafın adı telefon numarasıyla birlikte görüntülenecek şekilde kullanılır. Bu kesin olarak kabul edilmemelidir.

Seçim/Denetim: Şimdilik, Lync Server'da Görünen Ad bilgilerinin sağlanmasına yönelik gizlilik kısıtlamalarını ayarlamak için hiçbir denetim yoktur. Görünen Ad her zaman sunucudan iletilir. Belirli PSTN Ağ Geçitleri/IP-PBX'ler/Oturum Sınırı Denetleyicilerinin Görünen Ad bilgilerini arama yönüne (gelen, giden) göre filtreleme veya değiştirme özelliği olabilir.

İstemci Tarafında Günlüğe Kaydetme

Bu Özellik Ne Yapar: İstemci Tarafında Günlüğe Kaydetme özelliği son kullanıcıların bilgisayarlarındaki Lync kullanım bilgilerini kullanıcı profillerine kaydetmelerine olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Etkinleştirildiğinde, son kullanıcının bilgisayarına şu gibi bilgiler depolanır: toplantı konusu, konum, oturum başlatma protokolü (SIP) iletileri, Lync konuşmalarının yanıtları, her bir Lync iletisinin gönderen ve alıcısıyla ilgili bilgiler, iletinin izlediği yol, Kişiler listesi ve İletişim Durumu bilgileri. Lync konuşmalarının içeriği depolanmaz. Microsoft'a otomatik olarak hiçbir bilgi gönderilmez, ancak son kullanıcılar veya kuruluş yöneticisi günlükleri Microsoft'a elle göndermeyi seçebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Lync sorunlarını gidermek için istemci tarafı günlükler kullanılabilir.

Seçim/Denetim: İstemci Tarafında Günlüğe Kaydetme özelliği varsayılan olarak kapalıdır ve ucEnableUserLogging özelliği 1 yapılarak kuruluş yöneticisi tarafından açılmalıdır.

Acil Arama Hizmetleri

Bu Özellik Ne Yapar: Acil Arama Hizmetleri kuruluş yöneticisi tarafından kullanıma açıldığında, Lync'in bir konumu müşteri tarafından seçilen üçüncü taraf yönlendirme hizmeti sağlayıcısına iletmesine olanak tanır. Acil arama hizmetleri numarası (ABD'deki 911 gibi) çevrildiğinde, üçüncü taraf yönlendirme hizmeti sağlayıcısı da bu konumu acil aramaya yanıt verenlere iletir. Kuruluş yöneticisi acil arama özelliğini son kullanıcının iş konumuyla sınırlandırabilir, bu nedenle yöneticinin her bir son kullanıcıya acil arama işlevinin hangi kapsama kadar kullanılabileceğini bildirmesi gerekir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, acil arama hizmetleri personeline iletilen konum bilgisi, yöneticinin son kullanıcının konumuna atadığı (örneğin, iş yeri numarası) ve konum veritabanına girdiği konumdur veya böyle bir konum yoksa son kullanıcıların konum alanına elle girmiş olabileceği konumdur. Son kullanıcılar iş konumlarındayken kablosuz Internet bağlantısı aracılığıyla Lync'i kullandıkları sırada acil arama hizmetlerini ararlarsa acil aramaya yanıt verenlere iletilen konum bilgisi yalnızca yaklaşık bir konum olacaktır, çünkü bu konum bilgisayarlarının iletişim kurduğu kablosuz bitiş noktasının konumudur. Ayrıca bu kablosuz bitiş noktasının konum bilgisi kuruluş yöneticisi tarafından elle girilir ve bu nedenle, acil arama hizmetleri personeline iletilen konum bilgisi son kullanıcının gerçek konumu olmayabilir. Bu özelliğin tüm işlevleriyle çalışması kuruluşun, onaylı çözüm sağlayıcıları tarafından sağlanan bir yönlendirme hizmeti bulundurmasını gerektirir ve bu hizmet yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma sunulmuştur.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync'in elde ettiği konum bilgileri kuruluşun Konum Bilgisi Sunucusu (“LIS”) tarafından veya son kullanıcının konum alanına elle girdiği konum bilgileri tarafından doldurulan otomatik konum bilgileri ile belirlenir. Bu bilgiler son kullanıcının bilgisayarında belleğe depolanır, böylece bir acil arama hizmetleri numarası girildiğinde, ilgili acil arama hizmetleri sağlayıcısına yönlendirme ve yaklaşım konum bilgilerini verme amacıyla bu konum bilgisi aramayla birlikte iletilir. Son kullanıcının konumu anlık ileti aracılığıyla yerel güvenlik masasına da gönderilebilir. Acil aramalar için arama ayrıntı kaydı arayanın konum bilgisini içerir. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konum bilgisi aramayı uygun acil arama hizmetleri sağlayıcısına yönlendirmek ve acil aramayı yanıtlayanları görevlendirmek için kullanılır. Bu bilgi, kuruluşun güvenlik masasına arayanın konumu ve veri arama bilgisiyle birlikte bir bildirim olarak da gönderilebilir.

Seçim/Denetim:

Devre Dışı:

E911 varsayılan olarak devre dışıdır. Kuruluş yöneticisi etkinleştirdiyse, Konum İlkesi değiştirilebilir veya alt ağlardan ve/veya kullanıcılardan kaldırılabilir ve servis sağlayıcısından yönlendirme hizmeti verilmesi kesilebilir.

Etkin:

E911'i etkinleştiren bir Konum İlkesi'nin tanımlanması ve birleştirilmiş iletişim (UC) istemcilerinin kullanıcılara veya kullanıcılardan kaydedileceği alt ağlardan birine ya da her ikisine atanması gerekir. E911 yönlendirme hizmeti servis sağlayıcısından alınmalı ve servis sağlayıcısıyla yönlendirme bağlantısı kurulmalıdır.

Konum Altyapısı

Bu Özellik Ne Yapar: Son kullanıcı konum ve saat dilimi bilgileri hesaplanır ve iletişim durumu işlevi üzerinden başkalarıyla paylaşılır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcının coğrafi konum verileri iki yoldan biriyle toplanır: kullanıcı verileri elle girer veya veriler kuruluşun Konum Bilgisi Sunucusu (“LIS”) tarafından otomatik olarak doldurulur. Ayrıca, son kullanıcının saat dilimi son kullanıcının bilgisayarındaki Windows işletim sisteminden alınır. Toplanan konum verileri biçimlendirilmiş adres bilgilerinin yanı sıra bir "açıklama" dizesinden oluşur. Açıklama, son kullanıcının konumu (örneğin "Ev" veya "İş") hakkında başkalarına bilgi vermeye yardımcı olan herhangi bir dizedir, biçimlendirilmiş adres bilgisi ise sokak adresidir (örneğin “5678 Main St, Buffalo, NY, 98052”). Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konum açıklaması ve saat dilimi verileri İletişim Durumu gizliliklerinin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak Lync iletişim durumu üzerinden başkalarıyla paylaşılır. Bu bilgiler kullanıcının kişi kartında görüntülenir. Son kullanıcı bir acil arama yaptığında (örneğin, 911), biçimlendirilmiş adresin veya sokak adresinin kişi kartı üzerinden paylaşılmayıp acil arama hizmetleri personeline iletilebileceğine dikkat edin. (“Acil Arama Hizmetleri” açıklamasına bakın.)

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisinin aşağıdaki denetimleri vardır:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled Doğru olarak ayarlanırsa, konum alanı menüsündeki Konumu Ayarla öğesini kullanarak konum alanındaki konum adı girdisi ve tam bir Konum iletişim kutusu kullanılabilir. Yanlış olarak ayarlanırsa, konum alanındaki konum adı için sınırlı konum girdisi kullanılabilir. Ayrıca, bu denetim Doğru olarak ayarlandığında, konum verileri acil arama hizmetlerine yönelik aramalar için paylaşılır. Yanlış olarak ayarlanırsa, acil arama hizmetleri aramaları üzerinden paylaşılmaz. Bu durum son kullanıcılar tarafından geçersiz kılınamaz. Bu ikili durumun nasıl ayarlandığından bağımsız olarak konum açıklamasının (ister LIS'ten alınsın ister son kullanıcı tarafından girilsin) iletişim durumu üzerinden paylaşılmaya devam edeceğine dikkat edin.

 • UseLocationForE911Only Doğru olarak ayarlanırsa, LIS'teki konum verileri iletişim durumu aracılığıyla otomatik olarak paylaşılmaz. Yanlış olarak ayarlanırsa, LIS'teki konum verileri iletişim durumu aracılığıyla otomatik olarak paylaşılır.

 • PublishLocationDataDefault Bu denetim, iletişim durumunu kullanarak konumlarının açıklamasını paylaşmayı veya paylaşmamayı açık olarak seçmemiş olan tüm kullanıcıların varsayılan davranışını yapılandırır. Doğru olarak ayarlanırsa, varsayılan seçenek olarak konum bilgisi paylaşılır. Yanlış olarak ayarlanırsa, varsayılan seçenek olarak konum bilgisi paylaşılmaz.

 • LocationRequired Bu ayar, son kullanıcılardan konumlarını girmenin istenip istenmeyeceğini denetler. Üç olası değer vardır: Evet, Yasal Uyarı ve Hayır.

  • Evet - Konum verisi yoksa kırmızı olarak "Konumunuzu Ayarlayın" yazısını görüntüler.

  • Yasal Uyarı - Konum verisi yoksa yanında "X" ile birlikte kırmızı olarak "Konumunuzu Ayarlayın" yazısını görüntüler. Son kullanıcılar “X” işaretini tıklatarak yasal uyarıyı görüntüleyebilir. Not: Kuruluş yöneticisi bu değeri seçerse, yasal uyarının metnini doldurması gerekecektir.

  • Hayır - Konum verisi olmadığında siyah olarak "Konumunuzu Ayarlayın" yazısını görüntüler.

Lync Web App Sunucusu

Bu Özellik Ne Yapar: Toplantı deneyimi sağlayan Microsoft Silverlight tarayıcı eklentisi tabanlı bir program olan Lync Web App'i kullanabilmek için Microsoft Lync Web App Web bileşeninin dağıtılması gerekir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcıyı bir toplantıya bağlamadan önce kimliğini doğrulamak için kullanıcının oturum açma adresi, parolası ve toplantı bilgileri kullanılır. Program paylaşımı ve masaüstü paylaşımı bilgileri o toplantıdaki tüm kullanıcılarla paylaşılır. Tüm toplantı katılımcıları son kullanıcının iletişim durumu ve kişi bilgilerini görebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcıyı bir toplantıya bağlamadan önce kimliğini doğrulamak için kullanıcının oturum açma adresi, parolası ve toplantı bilgileri kullanılır.

Seçim/Denetim: Lync Web App Web bileşeni varsayılan seçenek olarak etkindir.

Medya Geçişi Konum özellikleri

Bu Özellik Ne Yapar:: Medya Geçişi bir Lync Server kullanıcısının varsayılan yerel medya sonlanma IP adreslerinin yerini ve o kullanıcıyla ilişkili PSTN veya PBX aramasında kullanılacak PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisini belirler. Bu iki öğe bant genişliği sınırlaması olmadan iyi koşullarla bağlanacak bir konumdaysa ve medya geçişi etkinleştirilmişse, medya Lync Server Aracı Sunucusunu atlayarak doğrudan Lync Server kullanıcısı ile PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi arasından geçer. Aramanın sinyali Lync Server kullanıcısından Lync Server Aracı Sunucusuna ve PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisine gitmeye devam eder.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcının yerel varsayılan medya sonlandırma IP adresinin yeri ve PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi her bir yerel varsayılan medya IP adresinin Lync Server yapılandırma deposunda depolanan Geçiş Kimliği ile eşleştirilmesiyle belirlenir. Geçiş Kimliği bir GUID'dir ve Erişim Proxy'si tarafından filtrelenmez ve iç kullanıcılara sunulduğu gibi dış kullanıcılara ve federe kullanıcılara da sağlanır. Bu özellik Microsoft'a herhangi bir bilgi göndermez.

Bilgilerin Kullanımı: Lync Server kullanıcısı ve PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi aynı yerdeyse, her öğenin yerel varsayılan medya IP'si ile ilişkilendirilmiş Geçiş Kimliği aynı olur. Geçiş Kimliğini eş düzeydeki bağlantısından alan taraf, kendi Geçiş Kimliği ile bir eşleşme olduğunu görür. Bu durumda, arama medyasının Aracı Sunucuyu atlayarak doğrudan Lync Server kullanıcısı ile PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi arasından gitmesine izin verilir.

Seçim/Denetim:

Medya geçişinin varsayılan ayarı hem genel olarak hem de belirli bir PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisine giden her hat için devre dışıdır. Kuruluş yöneticisi aşağıdaki iki yöntemi kullanarak onu hem genel olarak hem de belirli bir hat için etkinleştirebilir.

Lync Server Denetim Masası'nı kullanma

 • Ağ Yapılandırması'nı tıklatıp listeden Genel yapılandırmayı çift tıklattıktan sonra Genel Ayarı Düzenle sayfasında Medya geçişini aç'ı tıklatıp ayrıntı düzeyini seçerek genel geçiş etkinleştirilebilir.

 • Belirli bir hatta yönelik geçiş Ses Yönlendirme tıklatılıp Hat Yapılandırma sekmesini tıklatarak ve var olan bir hattı çift tıklattıktan sonra Medya geçişini etkinleştir'i tıklatarak etkinleştirilebilir.

Microsoft Lync Server 2010 Yönetim Kabuğu'nu kullanma

 • New-CsTrunkConfiguration veya Set-CsTrunkConfiguration cmdlet'leri bir hatta yönelik olarak medya geçişini etkinleştirmek için kullanılabilir.

 • New-CsNetworkMediaBypassConfiguration ve Set-CsNetworkConfiguration cmdlet'leri genel medya geçişini etkinleştirmek için kullanılabilir.

Toplantı Ekleri

Bu Özellik Ne Yapar: Son kullanıcılar dosyaları ek olarak karşıya yükleyerek toplantı katılımcılarıyla paylaşabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Ekler, kuruluş yöneticisi tarafından tanımlanan toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da depolanır. Son kullanıcılar ekleri karşıya yüklemeyi seçebilir. Ekler son kullanıcılar veya toplantıdaki diğer kişiler tarafından karşıdan yüklenir. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Karşıya yüklenen Toplantı Eklerinde bulunan bilgiler Lync toplantısındaki diğer katılımcılarla paylaşılır.

Seçim/Denetim: Kuruluş yöneticisi bu özelliği kullanıcılardan herhangi biri veya tüm kullanıcılar için AllowFileTransfer ilkesi aracılığıyla etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Bu ilke varsayılan ayar olarak etkindir.

Eşler Arası Dosya Aktarımı

Bu Özellik Ne Yapar: Lync kullanıcıları dosyaları birbirine iki taraflı anlık ileti konuşmalarında (toplantılarda değil) aktarabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Dosya Lync istemcileri arasında doğrudan aktarılır. Kullanıcılar dosya aktarımını başlatmayı ve aktarılacak dosyayı seçerler. Dosya alıcısı o dosyayı almayı açık olarak kabul etmelidir. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Eşler Arası Dosya Aktarımı özelliği kullanıcıların anlık ileti konuşması sırasında birbirine gerçek zamanlı olarak dosya göndermelerini sağlar.

Seçim/Denetim: Kuruluş yöneticisi bu özelliği kullanıcılardan herhangi biri veya tüm kullanıcılar için EnableP2PFileTransfer ilkesi aracılığıyla etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Bu ilke varsayılan ayar olarak etkindir.

Kişisel Resim

Bu Özellik Ne Yapar:: Kişisel Resim özelliği son kullanıcının kişisel resmini diğer son kullanıcılara gösterir. Bu yalnızca son kullanıcı tarafından yapılandırılır ve kuruluşunuzun kurumsal dizininde (örneğin Active Directory) bulunan resimden farklıdır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcının Kişisel Resim paylaşma tercihi ve resmin Web adresi son kullanıcı girişi kullanılarak toplanır ve Lync iletişim durumu aracılığıyla yayımlanır. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bilgiler son kullanıcının deneyimini özelleştirmek ve resimlerini başkalarıyla paylaştırmak için kullanılır.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisi şunları denetler:

 • Kullanıcıların resimleri varsayılan seçenek olarak başlangıçta paylaşıp paylaşmadıkları. Bu geçersiz kılınabilir.

 • Herhangi bir kullanıcının karşıdan yükleyebileceği en büyük resim boyutu.

 • Hangi tür resimlere izin verildiği.

PIN Kimlik Doğrulaması

Bu Özellik Ne Yapar: PIN Kimlik Doğrulaması, Sesli Konferans Katılımcısı toplantılarına katılan ve ilke kez Microsoft Lync 2010 Phone Edition dağıtan kullanıcıların kimliğini doğrulamak için kullanılan bir düzenektir. Kullanıcı telefon numarasını veya dahili numarayı ve Lync Server'ın kullanıcının kimlik bilgilerini doğrulamak için kullandığı PIN'i girer. PIN kullanıcı tarafından ayarlanabilir veya kuruluş yöneticisi tarafından sağlanabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kimlik doğrulaması sırasında, telefon numarası veya dahili numara ve kullanıcının PIN bilgisi toplanır. Lync Server bu bilgileri arka uç veritabanı ile karşılaştırarak doğrular. PIN, güvenlik amacıyla arka uç veritabanında tek yönlü karma olarak depolanır. PIN ayarlandıktan sonra herkes tarafından görülemez. PIN kullanıcı tarafından veya yönetici ya da yardım masası kullanıcısı tarafından ayarlanabilir veya sıfırlanabilir.

Yönetici veya yardım masası kullanıcısı PIN'i ayarladığında veya sıfırladığında, yeni PIN gösterilir ve isteğe bağlı olarak e-posta ile kullanıcıya gönderilebilir. Sağlanan e-posta şablonu özelleştirilebilir ve kullanıcıya PIN'in yönetici veya yardım masası kullanıcısı tarafından görülmüş olabileceğini ve bu nedenle kullanıcının PIN'i yeniden ayarlamasının önerildiğinin bildiren bir metin içerir.

Bilgilerin Kullanımı:

PIN bilgisi Lync Server tarafından toplantıya giren kullanıcının kimliğini doğrulamak veya Lync 2010 Phone Edition'ı çalıştıran telefonu dağıtmak için kullanılır.

Seçim/Denetim: Varsayılan ayar olarak bu etkindir. Kuruluş yöneticisi Lync Server Denetim Masası Güvenlik Ayarları sayfasından PIN kimlik doğrulaması kutusunu işaretleyerek PIN kimlik doğrulamasını devre dışı bırakabilir.

Anket

Bu Özellik Ne Yapar: Lync kullanıcıları anket yaparak çevrimiçi toplantılar ve konuşmalar sırasında katılımcılardan anonim yanıtlar toplayabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişilerin oyları anonimdir. Birleştirilmiş anket sonuçları tüm sunucular tarafından görülür ve herhangi bir sunucu tarafından tüm katılımcılara gösterilebilir. Anketler, kuruluş yöneticisi tarafından tanımlanan toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da depolanır. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Anket özelliği, sunucuların katılımcı tercihlerini hızla belirlemesine olanak vererek işbirliğini geliştirir.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisinin aşağıdaki ilkeleri vardır:

 • EnableDataCollaboration: Bu ilke, kuruluş yöneticisinin tüm veri işbirliği özelliklerini (Microsoft PowerPoint İşbirliği, Dosya Paylaşımı, Anket, Beyaz Tahta İşbirliği ve Ekler) sınırlamasına olanak tanır. Bu ilke Yanlış olarak ayarlanırsa, bu özelliklerin özellik düzeyindeki ilkeleri ilgisiz olur.

 • AllowPolling: Bu ilke, kuruluş yöneticilerinin Anket özelliğini etkinleştirmesine veya devre dışı bırakmasına olanak tanır. Bu özellik varsayılan ayar olarak etkindir.

İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri

Bu Özellik Ne Yapar: Bu özellik, son kullanıcıların diğer kullanıcılar (hem kuruluş içinden hem de kuruluş dışından) hakkındaki yayımlanmış bilgilere erişmesine olanak tanır ve diğer kullanıcılara kendileri hakkındaki durum, unvan, telefon numarası, konum ve notlar gibi yayımlanmış bilgilere erişim sağlar. Kuruluş yöneticisi, son kullanıcıların iş yeri dışında iletilerini ve diğer durum bilgilerini görüntüleyebilmesi için Microsoft Outlook ileti ve işbirliği istemcisi ve Exchange ile birlikte çalışmayı da yapılandırabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcılar Lync Server'a bağlanmak için oturum açma adreslerini ve parolalarını kullanır. Kendileri ve yöneticileri, İletişim Durumu hakkındaki bilgileri ve oturumlarıyla ilişkilendirilecek olan kişi bilgilerini yayımlayabilir. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Diğer Lync kullanıcıları ve programlar, son kullanıcıyla daha iyi iletişim kurabilmek için yayımlanma durumlarını ve bilgileri belirlemek üzere onun İletişim Durumu ve kişi bilgilerine erişebilirler.

Seçim/Denetim: Son kullanıcılar yayımlanacak bilgileri seçebilir. Yayımlanan bilgileri onların adına kuruluş yöneticisi de yapılandırabilir. Kuruluş yöneticisi, Lync Server Denetim Masası Kullanıcılar ve Anlık İleti ve İletişim Durumu Ayarları sayfalarına giderek son kullanıcının yayımlanan bilgileri denetleme yeteneğini devre dışı bırakabilir.

PowerPoint İşbirliği

Bu Özellik Ne Yapar: Lync kullanıcıları çevrimiçi bir konuşma veya toplantı sırasında PowerPoint sunuları gösterebilir, görüntüleyebilir ve ek açıklama girebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler:

Bu özelliğin tüm kullanımlarını, son kullanıcıların karşıya yükleme, PowerPoint sunusunda gezinme veya ona ek açıklama girme gibi eylemleri belirler. Konuşma veya toplantıda sunulan her dosya tüm toplantı katılımcılarına iletilir ve katılımcılar onu doğrudan bilgisayarlarındaki bir klasörden alabilirler. Dosyanın sahibi veya sunucusu başkalarının dosyayı Lync'e kaydetmesine engel olabilir, ancak bu onları dosyayı almaktan veya görmekten alıkoymaz. PowerPoint dosyaları, kuruluş yöneticisi tarafından tanımlanan toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da depolanır. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: PowerPoint kullanarak işbirliği yapmak konuşma katılımcılarının etkili sunumlar yapmasına ve geri bildirim almasına yardımcı olur.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisinin aşağıdaki ilkeleri vardır:

 • EnableDataCollaboration: Bu ilke, kuruluş yöneticisinin tüm veri işbirliği özelliklerini (PowerPoint İşbirliği, Dosya Paylaşımı, Anket, Beyaz Tahta İşbirliği ve Ekler) sınırlamasına veya izin vermesine olanak tanır. Bu ilke Yanlış olarak ayarlanırsa, bu özelliklerin özellik düzeyindeki ilkeleri ilgisiz olur.

 • AllowAnnotations: Bu ilke, kuruluş yöneticisinin PowerPoint içeriklerindeki ek açıklama özelliklerini toplantı katılımcıları için sınırlamasına olanak tanır.

Ayrıca sunucular, Toplantı Seçenekleri iletişim kutusu aracılığıyla PowerPoint sunusundaki ek açıklamaları katılımcı rolüne göre (Yok, Yalnızca sunucular, Herkes) sınırlayabilir. Bu ayar toplantı başına kullanılabilir.

Gizlilik Modu

Bu Özellik Ne Yapar: Gizlilik Modu, son kullanıcıların iletişim durumu bilgilerini (örneğin Uygun, Meşgul, Rahatsız Etmeyin vb.) yalnızca kendi Kişiler listesinde bulunan kişilerle paylaşmasına olanak tanıyan bir ayardır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Gizlilik Modu'nu etkinleştirmek, Lync'in, son kullanıcıların iletişim durumu bilgilerinin yalnızca kendi Kişiler listesinde olan kişilerle paylaşılacak şekilde kullanıcı ayarlarını değiştirebileceği bir moda girmesine neden olur. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Gizlilik Modu ayarı, Lync tarafından Gizlilik Modu'na girilip girilmeyeceğini belirlemek için kullanılır.

Seçim/Denetim:

 • Kuruluş yöneticisi havuz düzeyinde Gizlilik Modu'nu etkinleştirmeyi seçebilir (EnablePrivacyMode bant içi ayarını kullanarak). Etkinleştirildikten sonra, varsayılan ayar olarak Lync'in tüm son kullanıcıları oturum açar açmaz Gizlilik Modu'na geçer.

 • Sunucuda yönetici ayarı aracılığıyla Gizlilik Modu etkinleştirildiğinde, son kullanıcılar İletişim Durumu bilgilerini herkesin (Standart Mod) veya yalnızca kendi kişilerinin (Gizlilik Modu) görmesini seçebilir. Son kullanıcılar durumlarını Seçenekler iletişim kutusundaki Durum sekmesinde ayarlar.

 • Sunucuda yönetici ayarları aracılığıyla Standart mod etkinleştirilirse, son kullanıcılar Gizlilik Modu'na geçemez. Yalnızca Standart Mod'da çalışabilirler. Ancak, yönetici Gizlilik Modu'na daha sonra geçecekse Lync'te oturum açar açmaz bu moda geçirilmemek için Gizlilik Modu'nun "dışında kalmayı önceden seçebilirler".

Özel Hat

Bu Özellik Ne Yapar: Özel Hat, son kullanıcıya yayımlanmamış ek telefon numarası sağlayan bir özelliktir. Son kullanıcı bu ek telefon numarasını başkalarına vermeyi seçebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Özel hat özelliğinden, aramaların özel olmayan normal bir numaraya yapılmasına benzer bir şekilde toplanır; yani, arama ayrıntı kayıtları aynı herhangi bir aramadaki gibi depolanır.

Özel numarayı arayanın aramayı başka bir kişiye aktarmasında olduğu gibi, özel numaranın üçüncü tarafa yanlışlıkla gönderileceği durumlar vardır.

Bilgilerin Kullanımı: Bu bilgiler, gerçekleşen aramaların geçmişini sağlamak için kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen Arama Ayrıntı Kayıtları Veri Toplama ve Raporlama bölümüne bakın.

Seçim/Denetim: Bu özellik için bir hiçbir son kullanıcı veya yönetici denetimi yoktur.

Deneyim Kalitesi (QoE) Verilerini Toplama ve Raporlama

Bu Özellik Ne Yapar: Deneyim Kalitesi (QoE) Verilerini Toplama ve Raporlama özelliği Lync'i kullanan eşler arası iletişim ve toplantıların medya kalitesiyle ilgili bilgileri toplar ve raporlar. Bu istatistikler IP adreslerini, kayıp oranını, kullanılan aygıtları, aramada gerçekleşen kalitesi kötü etkinlikleri vb. içerir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kuruluş yöneticisi QoE'yi etkinleştirdiğinde, eşler arası iletişim ve Lync toplantılarının medya kalitesiyle ilgili veriler QoE veritabanına kaydedilir. Bu özellik Lync'in içeriğini kaydetmez. QoE verileri kuruluş içinde dağıtılan İzleme Sunucusu arka uç veritabanına depolanır ve bir dizi standart İzleme Sunucusu raporlarında raporlanır. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisinin bu bilgilere erişimi vardır ve sistemde akan medyanın kalitesiyle ilgili geribildirim toplamak için onu kullanabilir. Buna kullanıcı IP adresleri de dahildir.

Seçim/Denetim: QoE varsayılan ayar olarak açıktır, ancak kuruluş yöneticisinin QoE verilerini toplamak için İzleme Sunucusu arka uç veritabanına bağlı bir İzleme Sunucusu kurması gerekir. Kuruluş yöneticisi standart İzleme Sunucusu raporları dağıtabilir veya İzleme Sunucusu veritabanını sorgulayarak özel raporlar oluşturabilir.

Kuruluş Yöneticileri, Lync Server'a yönelik aşağıdaki Windows PowerShell cmdlet'ini kullanarak QoE raporlarını kapatabilir.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Rol Tabanlı Erişim Denetimi

Bu Özellik Ne Yapar: Rol Tabanlı Erişim Denetimi (RBAC) özelliği, kuruluş yöneticisi senaryolarında yönetim haklarının devredilmesini etkinleştirir. Kuruluş yöneticisinin yönetim arabirimleriyle etkileşimi özel olarak izin verilen işlemlerle ve hangi nesnelerin değiştirilebileceğiyle sınırlanabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kuruluş yöneticisinin yetenekleri kullanıcının grup üyeliği, özellikle de Active Directory güvenlik grupları temelinde çalışma zamanında değerlendirilir. Bir rolün sistemdeki yetenekleri merkezi yönetim sunucusunda yapılandırılıp ayarlanır.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisi belirli bir dağıtım için ek RBAC yönetici rolleri yapılandırabilir. Kuruluş yöneticisi başka bir yöneticinin üyesi olduğu tüm rolleri görebilir.

Seçim/Denetim: Bu BT yönetim görevlerine yönelik güvenlik/yetkilendirme düzeneğidir. Bu özelliğin son kullanıcılarda veya onlara yönelik görünürlükte bir etkisi yoktur.

Kaydetme

Bu Özellik Ne Yapar: Bu özellik, Lync oturumunu kullanan düzenleyicilerin ve/veya sunucuların toplantıya kimlerin girdiği, ses, video ve anlık ileti konuşmaları, program paylaşımı, PowerPoint sunuları, anket, dinleyici notları ve beyaz tahtalar gibi içerikler dahil Lync oturumuna ait tüm özellikleri kaydetmesine izin verir. Düzenleyici veya diğer sunucular kaydı duraklattığında ya da durdurduğunda, devam eden diğer kayıtlar etkilenmez.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Sunucular kaydetmeyi seçerse, kayıtlar bilgisayarlarına kaydedilir. Kayıttan elde edilen ek video dosyaları varsayılan ayar olarak sunucunun yerel bilgisayarına kaydedilir, ancak kaydı yapan sunucu tarafından belirtilmesi durumunda başka bir bilgisayara da kaydedilebilir. Kullanıcılar toplantıya içerik yüklediklerinde, o içeriği kendilerinin veya diğer kullanıcıların oluşturdukları kayıtlara ekleme izni verilir.

Bir kaydın yayımlanması aşamasında hatalar olursa, kaydın duraklatılması aşamasında yakalanan verilerin kayda istenmeden eklenmesi mümkün olabilir. Yayımlama aşamasının herhangi bir bölümü başarısız olursa (Recording Manager'da "Uyarı..." durumuna bakın), kayıtlar herhangi bir şekilde yürütülebilse bile başkalarına dağıtılmamalıdır.

Bilgilerin Kullanımı: Kayıt, kaydedildiği konuma erişimi olan herkes tarafından yürütülebilir.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisinin aşağıdaki denetimleri vardır:

 • AllowConferenceRecording: Varsayılan ilke ayarı Yanlış'tır.

  • Eşler arası aramasını toplantıya dönüştüren kullanıcının ilkesi Doğru olarak ayarlanırsa tüm sunucuların kaydetme yeteneği olur.

  • Geçici toplantı başlatan kullanıcının ilkesi Doğru olarak ayarlanırsa tüm sunucuların kaydetme yeteneği olur.

  • Toplantı zamanlayan kullanıcının ilkesi, kişinin toplantıya ilk katıldığı sırada Doğru olarak ayarlanırsa tüm sunucuların kaydetme yeteneği olur.

  • Bu üç senaryoda, toplantıyı dönüştüren, başlatan veya zamanlayan kullanıcının ilkesi Yanlış olarak ayarlanırsa, kaydetme özelliğini hiçbir sunucu veya katılımcı kullanamaz.

  • Toplantı oturum halindeyken ilke değiştirilirse tüm katılımcılar çıkıp toplantıya yeniden girene dek ilke geçerli olmayabilir.

 • EnableP2PRecording: Varsayılan ayar Yanlış'tır ve kullanıcı Lync oturumu açtığı zaman ayarlanır.

  • Doğru olarak ayarlanırsa, bu ilkenin Doğru olarak ayarlandığı bir kişiyle konuşma başlatan kullanıcının kaydetme yeteneği olur.

  • Kullanıcılar yalnızca eşler arası iletişimdeki her iki tarafın da kaydetmesine izin verilmişse kaydedebilir.

 • AllowExternalToRecord: Varsayılan ayar Yanlış'tır. Dış kullanıcılar hem federe hem de anonim kullanıcıları içerir.

  • Toplantı: AllowExternalToRecord ilkesi kişi toplantıya ilk girdiği sırada ve yalnızca AllowConferenceRecording Doğru olarak ayarlanmışsa uygulanır.

   • Doğru olarak ayarlanırsa, kaydetmeye izin verilen bir toplantıda, kuruluş dışından sunucuların da kaydetmesine izin verilir. Toplantı oturum halindeyken ilke değiştirilirse tüm katılımcılar çıkıp toplantıya yeniden girene dek yeni ilke geçerli olmaz.

   • Yanlış olarak ayarlanırsa, kaydetmeye izin verilen bir toplantıda, kuruluş dışından sunucuların kaydetmesine izin verilmez. Toplantı oturum halindeyken ilke değiştirilirse tüm katılımcılar çıkıp toplantıya yeniden girene dek yeni ilke geçerli olmayabilir.

  • Eşler Arası (P2P): AllowExternalToRecord ilkesi eşler arası konuşmalara yalnızca EnableP2PRecording ilkesi Doğru olarak ayarlandığında uygulanır.

   • Doğru olarak ayarlanırsa kuruluş dışından kullanıcının kaydetmesine izin verilir.

   • Yanlış olarak ayarlanırsa, kuruluş dışından kullanıcının kaydetmesine izin verilmezken, kuruluş dışından kaydetmeyi engelleyen kullanıcı kaydedebilir.

Yanıt Grubu Hizmeti - Aracı anonimleştirme

Bu Özellik Ne Yapar: Yanıt Grubu Hizmeti (RGS) kuruluş yöneticilerinin gelen telefon aramalarını bir veya daha fazla belirlenmiş aracıya ya da son kullanıcıya yönlendirmek ve sıraya almak amacıyla bir veya daha fazla küçük yanıt grubu oluşturup yapılandırmasına olanak tanır. Bu özellik, RGS aracısının kimliğini uzak tarafa otomatik olarak göstermeden aramaları yönetmesini sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Uzak taraf Microsoft Communications istemcisini veya PSTN telefonu kullanıyorsa aracının kimliği görsel bir yoldan görüntülenmez, ancak anonim sesli aramaya anlık ileti modalitesi eklendiğinde bu kimlik Oturum Açıklama Protokolü (SDP) paketlerinde iletilir. Kimlik bu nedenle istemci izlerinden alınabilir. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Microsoft Communications olmayan istemci aracıyla ilgili bilgileri kullanıcı arabiriminde görüntüleyebilir ve aracının kimliğini böylece ortaya çıkarabilir. Bu durum uzak tarafın RGS kullanmadan aracıyı doğrudan aramasına olanak verebilir.

Seçim/Denetim: Bu özellik için bir hiçbir son kullanıcı veya yönetici denetimi yoktur.

Sunucu Tarafında Günlüğe Kaydetme

Bu Özellik Ne Yapar: Sunucu Tarafında Günlüğe Kaydetme kuruluş yöneticisinin herhangi bir etki alanından veya Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı'ndan (URI) gelen ve giden farklı türlerdeki trafiği toplamasına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kuruluş yöneticisi Lync'te günlüğe kaydetmeyi etkinleştirirse, belirtilen etki alanı veya URI'den gelen ve giden trafik günlük dosyalarına eklenir. Yapılandırmaya bağlı olarak, toplanan bu bilgiler hata ayıklama amacıyla kullanılabilir. Son kullanıcılarla ilgili şu gibi bilgiler yönetici tarafından belirtilen dosyaya kaydedilir: toplantı konusu, konum, SIP iletileri, Lync davetlerine gelen yanıtlar, her Lync iletisinin göndereni ve alıcısı hakkındaki bilgiler, iletinin izlediği yol, Kişi listesi, iletişim durumu bilgileri, anlık ileti konuşma içeriği ve bunların yanı sıra paylaşılan tüm programların adları, ekler, Microsoft PowerPoint dosyaları, beyaz tahtalar, anketler, anket soruları ve oylanan anket seçenekleri dizini. Microsoft'a otomatik olarak hiçbir bilgi gönderilmez, ancak yönetici bilgileri elle göndermeyi seçebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Sunucu tarafı günlükleri hangi sunucu veya etki alanında hangi sorunlarla karşılaşıldığını saptamak ve böylelikle Lync sorunlarını gidermek için kullanılabilir.

Seçim/Denetim: Sunucu Tarafında Günlüğe Kaydetme varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından açılması gerekir. Yönetici site, hizmet veya sunucu bazında bu özelliği açmak veya kapatmak için şu Windows PowerShell komut satırı arabirimi cmdlet'lerini kullanabilir: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration ve Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Anlık ileti konuşmalarının içeriğini günlüğe kaydetmek için, Microsoft Desteği'nin yardımıyla bazı ayarların belirlenmesi gerekir.

Yetenek Arama

Bu Özellik Ne Yapar: Bu özellik, son kullanıcıların Microsoft SharePoint'te listelenen herhangi bir özelliği kullanarak (örneğin ad, e-posta, beceriler, uzmanlık alanı vb.) kuruluşlarındaki kişileri aramalarını sağlar. Bu özellik yalnızca kuruluş yöneticisi SharePoint'i dağıtmışsa ve Lync 2010 ile SharePoint'in birlikte çalışmasını etkinleştirdiyse kullanılabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync 2010'a girilen arama sorgusu kuruluşun SharePoint sunucusuna gönderilir. SharePoint'ten gelen yanıt Lync 2010 tarafından işlenir ve arama sonuçları ile birlikte ilgili bilgiler görüntülenir. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcı tarafından girilen bilgiler, Lync 2010'da görüntülenen arama sonuçlarını almak için SharePoint'e gönderilir.

Seçim/Denetim: Bu özellik, kuruluş yöneticileri tarafından bant içi 4 ayar ile etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Birleşik Kişi Bilgisi Deposu

Bu Özellik Ne Yapar: Birleşik Kişi Bilgisi Deposu üç ana özellikten oluşur:

 1. Arama birleştirme – Bu özellik, bir kişi arandığında arama sonuçlarında yalnızca tek bir girdi olması için Active Directory Kişilerini özel Outlook kişileriyle birleştirir.

 2. Kişi birleştirme – Bu özellik, eşleşen e-posta ve/veya oturum açma tanımlayıcısını kullanarak Outlook ile Active Directory girdileri arasındaki kişi bilgilerini birleştirir. Bir eşleşme belirlendiğinde, Lync 2010 üç veri kaynağındaki (Outlook, Active Directory ve İletişim Durumu) verileri birleştirir. Bu birleştirilmiş veriler arama sonuçları, kişi listesi ve kişi kartı dahil çeşitli kullanıcı arabirimi bileşenlerinde görüntülenir.

 3. Lync 2010 kişileri için Outlook kişileri oluşturma (kişi eşitleme) – Kullanıcının Exchange 2010 veya daha sonraki sürüm posta kutusu varsa Lync 2010, kullanıcının varsayılan kişiler klasöründeki tüm kişileri için Outlook kişileri oluşturur. Kullanıcı tüm Lync 2010 kişilerini Outlook kişisi ile destekleyerek Lync 2010 kişi bilgilerine Outlook'tan, Outlook Web Access'ten ve kişileri Exchange ile eşitleyen mobil aygıtlardan erişebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync 2010, İletişim Durumu, Active Directory ve Outlook'tan gelen kişi bilgilerini birleştirir. Bu bilgiler Lync 2010 tarafından dahili olarak kullanılır. Outlook kişileri oluştururken, Lync 2010 uygulaması İletişim Durumu, Active Directory ve Outlook kişi bilgilerini Exchange'e yazar. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: İletişim Durumu, Active Directory ve Outlook'tan gelen kişi bilgileri Lync 2010 kullanıcı arabiriminde (Kişiler listesi, kişi kartı, arama sonuçları vb.) gösterilir. Bu bilgiler kişi eşitleme kullanılarak (yukarıda açıklandığı gibi) Exchange'e de yazılabilir.

Seçim/Denetim: Bu özellik, Lync Server 2010 yöneticileri tarafından EnableExchangeContactSync bant içi atarı aracılığıyla etkinleştirilir veya devre dışı bırakılır.

Lync 2010'da Ses Kalitesinde Gelişmeler

Bu Özellik Ne Yapar: Lync 2010, arama sırasında aygıt, ağ veya bilgisayar sorunları algıladığında son kullanıcılara bildirimler sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Sesli iletişim sırasında kötü ses kalitesine neyin neden olabileceğini belirlemek için, son kullanıcının ses aygıtı kurulumu, ağ kurulumu ve diğer medya bağlantılarıyla ilgili bilgiler Lync 2010 tarafından toplanır. Son kullanıcıya Lync 2010 tarafından ses kalitesinde bir sorun olduğu bildirilirken aramadaki diğer kişilere yalnızca son kullanıcıların kötü ses kalitesine neden olan bir aygıt kullandığı bildirimi gösterilir. Son kullanıcının hangi aygıtı kullandığını bilmezler. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Aramadaki diğer kişilere gönderilen bilgiler arama kalitesini geliştirmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Seçim/Denetim: Kuruluş yöneticisi aşağıda açıklandığı gibi PowerShell komutunu uygulayarak aygıtlarla ilgili ses kalitesi bildirimini kapatabilir.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Ad DisablePoorDeviceWarning –Değer 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Beyaz Tahta İşbirliği

Bu Özellik Ne Yapar: Bu özellik, son kullanıcıların Lync 2010'da sanal beyaz tahtaları paylaşmalarına ve çevrimiçi toplantı veya konuşmalar sırasında onlara ek açıklamalar girmelerine olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Beyaz tahtalarda yapılan ek açıklamalar tüm katılımcılarca görülür. Beyaz tahtalar, toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server 2010'da depolanır. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Beyaz Tahta özelliği, toplantı katılımcılarının düşüncelerini tartışmasına, beyin fırtınası yapmasına, notlar almasına vb. olanak tanıyarak işbirliğini geliştirir.

Seçim/Denetim:

Kuruluş yöneticisinin aşağıdaki ilkeleri vardır:

 • EnableDataCollaboration yönetici ilkesi – Bu ilke, kuruluş yöneticisinin tüm veri işbirliği özelliklerini (PowerPoint İşbirliği, Dosya Paylaşımı, Anket, Beyaz Tahta İşbirliği ve Ekler) sınırlamasına olanak tanır. Bu ilke Yanlış olarak ayarlanırsa, bu özelliklerin özellik düzeyindeki ilkeleri ilgisiz olur.

 • AllowAnnotations yönetici ilkesi: Bu ilke, kuruluş yöneticisinin ek açıklama özelliklerini tüm toplantı katılımcıları için sınırlamasına olanak tanır. Bu ayar kapatılırsa son kullanıcılar Lync 2010 kullanıcı arabiriminde beyaz tahta oluşturmak için bir giriş noktası görmezler.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×