Microsoft 365 ile randevuları, planları, bütçeleri yönetmek çok kolay.

Microsoft Lync Server 2013 için gizlilik eki

Son güncelleştirme: Şubat 2013

İçindekiler

Arşivleme

Etkinlik Bilgisi

Adres Defteri Hizmeti

Arama Kabul Denetimi

Arama Ayrıntı Kayıtları (CDR) Veri Toplama ve Raporlama

Arama Yetkisi Verme

Arayan Kimliği

Arayan Tarafın Adını Görüntüleme

İstemci Tarafı Günlüğü

Acil Durum Hizmetleri (112)

Konum Altyapısı

Lync Web App Sunucusu

Medya Atlama Konumu yönleri

Toplantı Ekleri

Eşler Arası Dosya Aktarımı

Kalıcı Grup Sohbeti

Kişisel Resim

PIN Kimlik Doğrulaması

Yoklama

PowerPoint İşbirliği

İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri

Gizlilik Modu

Özel Hat

Deneyim Kalitesi (QoE) Veri Toplama ve Raporlama

Rol Tabanlı Erişim Denetimi

Kaydetme

Yanıt Grubu Hizmeti - Aracı Anonimliği

Sunucu Tarafı Günlüğü

Oturum Açma Hatası Raporlama

Beceri Arama

Akıllı Kırpma

Birleşik Kişi Deposu

Ses Kalitesi Geliştirmeleri

Beyaz Tahta İşbirliği

Bu sayfa, Microsoft Lync Ürünleri için Gizlilik Bildirimi belgesinin bir ekidir. Belirli bir Microsoft Lync ürünü veya hizmetiyle ilgili veri toplama ve kullanım uygulamalarını anlamak için, hem Microsoft Lync ürünlerinin Gizlilik Bildirimi'ni hem de bu eki okumanız önerilir.

Bu gizlilik eki, kuruluşunuzda dağıtımı yapılan Microsoft Lync 2013 iletişim yazılımının dağıtımını ve kullanımını ele almaktadır. Şirketinizde Lync Server çevrimiçi bir çözüm veya hizmet kapsamında kullanılıyorsa (başka bir deyişle, yazılımın çalıştırıldığı sunucuları üçüncü bir taraf [örneğin, Microsoft] barındırıyorsa), bilgiler söz konusu üçüncü tarafa iletilecektir. Bu üçüncü tarafa iletilen verilerin kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, lütfen kuruluş yöneticinizle veya servis sağlayıcınızla görüşün.

Arşivleme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arşivleme, sektörel veya mevzuatla ilgili gerekliliklere dayalı olarak belirli saklama zorunluluklarının söz konusu olduğu ya da kurumsal olarak kendi saklama zorunlulukları olan kuruluşlara, bu zorunlulukları destekleme açısından Lync ile ilgili belirli iletişimleri ve kullanım verilerini arşivleme yolu sunar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Arşivleme, hem eşler arası hem de çok taraflı anlık iletilerin içeriklerini, indirilen içerikler (örneğin, dinleyici notları) dahil olmak üzere konferans içeriklerini ve olayla ilgili içerikleri (örneğin, katılma, ayrılma, indirme, paylaşma ve görünürlükteki değişiklikler), kuruluş yönetici tarafından yapılandırılan bir sunucuda depolar. Eşler arası dosya aktarımları, eşler arası görüşmelere ait ses/video, eşler arası görüşmelerdeki uygulama paylaşımları, konferans ek açıklamaları ve yoklamalar arşivlenemez. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluşların sektörel, mevzuata ait veya kurumsal saklama gerekliliklerine uygun şekilde içerikleri arşivlemesine olanak sağlar.

Tercih/Denetim: Arşivleme varsayılan olarak devre dışıdır. Bu özellik için kullanıcı düzeyinde hiçbir denetim yoktur; bunu kuruluş yöneticisi kuruluş adına yönetir.

 • İzleme ve Arşivleme Ayarları sayfasında Arşivleme İlkesi ve Arşivleme Yapılandırması ayarlarını güncelleştirin.

Exchange tümleştirmeyi etkinleştirmek için:

 • İzleme ve Arşivleme Ayarları sayfasında Arşivleme Yapılandırması ayarını güncelleştirin.

Not: Exchange tümleştirme etkinleştirildikten sonra, Microsoft Exchange Server 2010 veya daha yeni bir sürümünde bulunan kullanıcıların Exchange Denetim Masası'ndan yönetilmeleri gerekir.

Etkinlik Bilgisi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Etkinlik Akışı, son kullanıcıların Kişi listelerindeki kişilerden gelen "sosyal güncelleştirmeleri" görebilmelerini sağlar. Son kullanıcıların en son kişisel notları, kendi resimlerinde yaptıkları değişiklikleri ve unvanlarında veya ofis konumlarındaki değişiklikleri diğer kullanıcılara göstermelerine izin verir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcılar, Microsoft Lync 2013'te iletişim durumu aracılığıyla aşağıdaki bilgileri yayımlayabilirler:

 • Kurumsal resimlerini güncelleştirme zamanı (kuruluşunuzun şirket dizininden, örneğin Active Directory Etki Alanı Hizmetleri'nden)

 • Güncelleştirme zamanıyla birlikte Web resmi (son kullanıcının karşıya yüklediği ve diğer insanların görmelerini istediği resim)

 • Şirketteki unvanlarının değiştiği zaman ve unvanın kendisi (şirket dizininden)

 • Şirketteki ofis konumlarının değiştiği zaman ve ofis konumu (şirket dizininden)

 • Gönderilen son birkaç kişisel notun geçmişi

 • Microsoft Exchange Server'dan İşyeri Dışında notları

Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bu bilgiler, son kullanıcının Kişi listesinde yer alıp onunla Aile ve Arkadaşlar, Çalışma Grubu, İş Arkadaşları veya Dış Kişiler gizlilik ilişkisine sahip olan ve kendi etkinlik akışlarını görüntüleyen kişilerle paylaşılacaktır.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi, son kullanıcı için kaç tane kişisel notun tutulacağını denetleyen bant içi PersonalNoteHistoryDepth ayarını yapılandırabilir. 0 olarak ayarlanırsa not geçmişi tutulmaz ve yalnızca geçerli not depolanır (önceki sürümlerde olduğu gibi). Ayrıca, her son kullanıcı Lync istemcisinin seçenekler iletişim kutusunda ilgili ayara tıklayarak Etkinlik Akışı'nda herhangi bir öğeyi yayımlamamayı seçebilir.

Adres Defteri Hizmeti

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Adres Defteri Hizmeti Lync 2010 veya daha yeni masaüstü istemcileri ve mobil cihazlar için Lync gibi Lync Server istemcilerinin kişileri arayıp bulmasına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcı bir arama dizesi sağlar ve bu dize Adres Defteri veritabanında veya Adres Defteri yükleme dosyalarında bir eşleşme bulmak için kullanılır. Belirli bir arama dizesiyle eşleşen kayıtlar bulunduğunda, bunlar istemciye geri döndürülür.

Bilgilerin Kullanımı: Arama dizesindeki bilgiler, eşleşen kayıtların aranması için kullanılacaktır.

Tercih/Denetim: Adres Defteri Hizmeti varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Bu hizmeti devre dışı bırakma seçeneği sağlanmaz.

Arama Kabul Denetimi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama Kabul Denetimi, kuruluş yöneticilerinin WAN bağlantısı üzerindeki Lync Server ses/görüntü trafiğinin miktarını denetlemelerine olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Arama Kabul Denetimi, arayan ve aranan tarafların IP adreslerini, her iki tarafın da uç nokta konum bilgilerini (kuruluş ağının içinde veya dışında) ve aramanın şirket dışına yapılıp yapılmadığı bilgisini toplar, işler ve alır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisi bu bilgileri kullanarak, kuruluşun belirli bir WAN bağlantısının Lync Server sesli/görüntülü aramalarında kullanılmasıyla ilgili karar verebilir.

Tercih/Denetim: Arama Kabul Denetimi varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi Lync Server Denetim Masası Ağ Yapılandırması ayar sayfasına gidip Bant genişliği yönetimini etkinleştirmek genel ilkesi öğesini güncelleştirerek açabilir.

Not: Acil hizmetler, Arama Kabul Denetimi ilkelerinden etkilenebilir (şöyle ki, acil hizmetler yanlış telefon hattına yönlendirilebilir).

Arama Ayrıntı Kayıtları (CDR) Veri Toplama ve Raporlama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama Ayrıntı Kayıtları (CDR) Veri Toplama ve Raporlama, Lync Server kullanılırken gerçekleştirilen kayıtların, eşler arası iletişimlerin ve toplantıların ayrıntılarını toplar ve raporlar.

Toplanan, İşlenen ve İletilen Bilgiler: Etkinleştirilirse, tüm kayıtlardan, eşler arası iletişimlerden ve toplantılardan gelen veriler CDR veritabanına kaydedilir. (İçerik kaydedilmez.) CDR verileri, kuruluşta dağıtılan ve bir dizi standart Monitoring Server raporuna eklenen Monitoring Server veritabanında depolanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: CDR verileri, kuruluşta gerçekleşen kayıtların, eşler arası iletişimlerin ve toplantıların geçmişini gözden geçirmek için kullanılabilir.

Tercih/Denetim: CDR varsayılan olarak açıktır, ancak kuruluş yöneticisinin CDR verilerini toplamak için, bir Monitoring Server arka uç veritabanına bağlı olan bir Monitoring Server yüklemesi gerekir. Kuruluş yöneticisi standart Monitoring Server raporları dağıtabilir veya Monitoring Server veritabanını sorgulayarak özel raporlar oluşturabilir.

Arama Yetkisi Verme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arama Yetkisi Verme kullanıcıların, arama yapmak veya almak ya da kendi adına çevrimiçi toplantılara katılmak üzere bir veya daha fazla kişi (temsilci) atamasına olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Temsilci atanırken, yapılandırma sürecinde kullanıcı tarafından temsilcinin kişi bilgileri verilmelidir. Temsilci olarak atanan kullanıcılar, çalıştıkları kuruluştaki biri tarafından temsilci olarak gösterildiklerini kendilerine haber veren bir bildirim alırlar. Temsilci veya temsilciler kendilerini atayan kişi adına bir aramayı yanıtladıklarında, atayan kişi bu durumu kendisine bildiren bir e-posta bildirimi alırlar. Microsoft'a hiçbir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Lync, temsilcinin kişi bilgilerini, kendilerini temsilci olarak atayan kişi adına arama almalarına veya arama yapmalarına ve çevrimiçi toplantı zamanlamalarına veya katılmalarına olanak tanımak için kullanır.

Tercih/Denetim: Arama Yetkisi Verme özelliği varsayılan olarak kapalıdır. Kuruluş yöneticisi, EnableDelegation öğesini True olarak ayarlayıp Arama Yetkisi Verme özelliğini etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilir.

Not: Kuruluş yöneticileri Lync Server 2010 veya daha yeni sürümüyle Exchange Takvimi Temsilcisi eşitlemesini yapılandırabilir. Bu etkin olduğunda, uygun izinlere (Düzenlemeyen Yazar izinlerine eşit veya daha fazlası) sahip Exchange Takvimi Temsilcileri otomatik olarak Lync'te temsilci olarak eklenir. Ancak bu, Arama İletme ayarlarını değiştirmez.

Arayan Kimliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Arayan Kimliği, aranan tarafta görüntülenen telefon numarasını denetler. Kuruluş yöneticisi, kuruluştan yapılan tüm aramalar için veya belirli bir dizi numara için arayan kimliği olarak görüntülenecek alternatif bir numara sağlayarak, arayan kimliği özelliğini geçersiz kılmayı seçebilir. Örneğin, yönetici Arayan Kimliği özelliğini yapılandırarak, kullanıcının kişisel iş numarası yerine genel şirket numarasının görüntülenmesini sağlayabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kullanıcının telefon numarası veya alternatif olarak yapılandırılmış olan telefon numarası. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Arama yapıldığında, arayan kullanıcının telefon numarası veya alternatif bir numara (yapılandırıldıysa) aranan kullanıcıya görüntülenir.

Tercih/Denetim: Lync Server Denetim Masası Yol sayfasına gidip Arayan Kimliğini Gösterme seçeneği işaretlenebilir veya işareti kaldırılabilir. Arayan Kimliğini Gösterme seçeneği işaretlenmezse, arayanın telefon numarası gösterilir. Arayan Kimliğini Gösterme işaretlenirse, alternatif bir numaranın sağlanması gerekir ve aranan tarafta o numara gösterilir

Arayan Tarafın Adını Görüntüleme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Bu Görünen Ad, Lync Server yerel deposunda (Adres Defteri Hizmeti) depolandığı şekliyle son kullanıcının adını içerir. Lync Server'da son kullanıcılardan genel anahtarlı telefon ağına (PSTN) giden aramalar için, bu özellik çıkış PSTN ağ geçidi/IP-PBX/oturum sınırı denetleyicisine tüm Görünen Ad bilgilerini gönderir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync Server ağından giden aramalar için, Lync Server'da söz konusu bilgiyi sağlama konusunda gizlilik kısıtlamaları yoksa, Görünen Ad çıkış PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi'ne gönderilir. Bunun üzerine, bu bilgi aramanın hedef tarafına görüntülenebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Bilgi, aranan tarafta arayan tarafın telefon numarasıyla birlikte adının da görüntülenmesi için kullanılır. Bu bilgi kesin doğru olarak kabul edilmemelidir.

Tercih/Denetim: Şu anda, Lync Server'da Görünen Ad bilgisinin sağlanmasıyla ilgili gizlilik kısıtlamaları ayarlamak için kullanılabilecek denetim yoktur. Görünen Ad sunucudan her zaman iletilir. Bazı PSTN Ağ Geçidi/IP-PBXs/Oturum Sınırı Denetleyicilerinde arama yönüne göre (gelen, giden) Görünen Ad bilgilerini filtreleme veya değiştirme yeteneği bulunabilir.

İstemci Tarafı Günlüğü

Bu Özelliğin Yaptığı İş: İstemci tarafında günlüğe kayıt işlemi, ikinci düzey destek ekibi tarafından bir sorunun nedenini belirlemede kullanılabilecek bilgileri toplar. İstemci tarafı günlükleri, kullanıcının bilgisayarında yerel olarak depolanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: İstemci Tarafı Günlüğü etkinleştirildiğinde, belirli kullanım bilgileri günlüğe alınır ve kullanıcının bilgisayarında depolanır. Bu bilgiler arasında toplantı konuları ve konumları; oturum başlatma protokolü (SIP) iletileri; Lync davetlerine yanıtlar; anlık ileti gönderen ve alanlarla ilgili bilgiler; iletinin aldığı yol; kullanıcıların Kişi listesi ve iletişim durumu bilgileri; uygulamaların, eklerin, Microsoft PowerPoint dosyalarının, beyaz tahtaların veya paylaştıkları tüm yoklama sorularıyla birlikte paylaştıkları yoklamaların adları ve nasıl oy verdiklerine ilişkin bir dizin bulunabilir ve bu bunların tümü istemci tarafı günlüklerine alınır. İstemci tarafı günlüklerinde Lync konuşmalarının içeriği (anlık iletiler, PowerPoint desteleri, beyaz tahta içeriği, notlar, yoklama ayrıntıları, vb.) depolanmaz. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: İstemci tarafı günlüklerinde toplanan bilgiler kullanıcının müşteri desteği tarafından kullanılabilir ya da Lync sorunlarının çözülmesi için Microsoft'a gönderilebilir.

Tercih/Denetim: İstemci Tarafı Günlüğü varsayılan olarak kapalıdır. Kuruluş yöneticisi ucEnableUserLogging öğesini 1 değerine ayarlayarak kuruluşunda bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

Acil Durum Hizmetleri (112)

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Acil Durum Hizmetleri kuruluş yöneticisi tarafından kullanıma sunulduğunda Lync'in bir konumu, müşteri tarafından belirlenen üçüncü taraf bir yönlendirme hizmet sağlayıcısına iletmesine olanak sağlar. Üçüncü taraf yönlendirme hizmet sağlayıcısı da bu konumu, bir acil durum hizmet numarası (örneğin, ABD'deki 911) arandığında acil aramaları yanıtlayan kişilere iletir. Bu etkin olduğunda, acil durum hizmetleri personeline iletilen konum bilgisi, kuruluş yöneticisi tarafından her kullanıcıya atanan (örneğin, bina ve ofis numarası) ve konum veritabanına girilen konumdur veya böyle bir konum yoksa, konumdaki kullanıcılar Konum alanına elle girmiş olabilir. Kullanıcılar hala işyerindeyken ve kablosuz İnternet bağlantısı üzerinden Lync'i kullanırken acil durum hizmetlerini ararlarsa, acil aramaları yanıtlayan kişilere iletilen konum bilgileri kullanıcı bilgisayarının iletişim kurduğu kablosuz uç noktaya atanan konum temelinde yaklaşık bir konum olacaktır. Ayrıca bu kablosuz uç noktanın konum bilgisi de kuruluş yöneticisi tarafından elle girilir ve dolayısıyla acil durum hizmetleri personeline iletilen konum bilgisi kullanıcının gerçek fiziksel konumu olmayabilir. Bu özelliğin tam çalışması için, kuruluşun sertifikalı çözüm sağlayıcılarından alınan bir yönlendirme hizmeti kullanması gerekir ve hizmet yalnızca ABD'de kullanılabilmektedir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync tarafından alınan konum bilgileri, Konum Bilgileri Sunucusu tarafından doldurulan otomatik konum bilgilerinden veya kullanıcı tarafından Konum alanına el ile girilen konum bilgilerinden saptanır. Bu bilgiler kullanıcının bilgisayarının belleğinde depolanır ve böylece, bir acil durum hizmet numarası girildiğinde, ilgili acil durum hizmet sağlayıcısını yönlendirmek ve yaklaşık konumu belirtmek amacıyla aramayla birlikte bu konum bilgileri iletilir. Konum bilgisi ayrıca anlık ileti kullanılarak bir yerel güvenlik masasına da gönderilebilir. Acil durum aramaları için, arama ayrıntı kaydı konum bilgisini içerir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konum bilgisi, aramayı ilgili acil durum hizmetleri sağlayıcısına yönlendirmek ve acil durum aramalarına yanıt verenleri sevk etmek için kullanılır. Bu bilgiler ayrıca, arayanın konumunu ve geri arama bilgilerini içeren bir bildirim olarak kuruluşun güvenlik masasına da gönderilebilir.

Tercih/Denetim: Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır. Kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirilir.

Devre Dışı:

Acil Durum Hizmetleri varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirilirse, Konum İlkesi değiştirilebilir veya alt ağlardan ve/veya kullanıcılardan kaldırılabilir ve hizmet sağlayıcısından alınan yönlendirme hizmeti sona erdirilebilir.

Etkin:

Acil Durum Hizmetleri'ni etkinleştiren bir Konum İlkesi tanımlanmalı ve birleşik iletişim (UC) istemcilerinin kullanıcılara veya kullanıcılardan kaydedileceği (ya da her ikisi birden) alt ağlardan birine atanmalıdır. Hizmet sağlayıcısından Acil Durum Hizmetleri yönlendirme hizmeti alınmalı ve hizmet sağlayıcısına yönlendirme bağlantısı kurulmalıdır.

Not: Kuruluş yöneticisi acil durum arama özelliğini kullanıcının çalışma konumuyla sınırlandırabilir, bu nedenle kullanıcıların acil durum arama işlevselliğinin kapsamı hakkında bilgi almak için yöneticilerine başvurmaları gerekir.

Konum Altyapısı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Son kullanıcı konum ve saat dilimi bilgileri hesaplanır ve iletişim durumu işlevselliği üzerinden diğer kullanıcılarla paylaşılır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcının coğrafi konum verilerini toplamak için iki mekanizmadan biri kullanılır: kullanıcı verileri kendisi girer veya bu veriler kuruluşun Konum Bilgileri Sunucusu ("LIS") tarafından otomatik olarak doldurulur. Ayrıca, son kullanıcının saat dilimi, son kullanıcının bilgisayarındaki Windows işletim sisteminden alınır. Toplanan konum verileri bir "açıklama" dizesinden ve biçimlendirilmiş adres bilgilerinden oluşur. Açıklama son kullanıcının konumu hakkında diğer kişilere yardımcı olabilecek herhangi bir dizedir ("Ev" veya "İş" gibi) ve biçimlendirilmiş adres bilgileri de posta adresinden oluşur (“5678 Ana Cadde, İstanbul, 98052, Türkiye” gibi). Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Konum açıklaması ve saat dilimi verileri, İletişim Bilgisi gizliliğinin yapılandırmasına bağlı olarak Lync iletişim durumu özelliği aracılığıyla diğer kullanıcılarla paylaşılır. Bilgiler, kullanıcının kişi kartında görüntülenir. Biçimlendirilmiş adresin veya posta adresinin kişi kartı üzerinden paylaşılmadığını, ancak son kullanıcının acil durum numarasını (örn. 112) araması durumunda acil hizmet personeline iletilebildiğini aklınızda bulundurun. (Bkz. “Acil Durum Hizmetleri” açıklaması.)

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi şu denetimlere sahiptir:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: True olarak ayarlanırsa, konum alanı menüsünde Konum Ayarla öğesi aracılığıyla, konum alanındaki konum adı girdisi ve Konum iletişim kutusunun tamamı kullanılabilir. False olarak ayarlanırsa, konum alanındaki konum adı için sınırlı bir konum girdisi kullanılabilir. Ayrıca, denetim True olarak ayarlandığında, konum verileri acil durum aramalarında da paylaşılır. False olarak ayarlandığında, bu veriler acil durum aramalarında paylaşılmaz. Bu denetim son kullanıcılar tarafından geçersiz kılınamaz. Bu denetimin nasıl ayarlandığına bakılmaksızın, konum açıklamasının (LIS'ten alınan veya son kullanıcı tarafından girilen açıklama) iletişim durumu üzerinden paylaşılacağını aklınızda bulundurun.

 • UseLocationForE911Only: True olarak ayarlanırsa, LIS'teki konum verileri iletişim durumu yoluyla otomatik olarak paylaşılmaz. False olarak ayarlanırsa, LIS'teki konum verileri iletişim durumu üzerinden otomatik olarak paylaşılır.

 • PublishLocationDataDefault: Bu denetim, iletişim durumunu kullanarak konum açıklamasını paylaşmayı veya paylaşmamayı açıkça seçmemiş olan tüm kullanıcılar için varsayılan davranışı denetler. True olarak ayarlanırsa, varsayılan olarak konum paylaşılır. False olarak ayarlanırsa, varsayılan olarak konum paylaşılmaz.

 • LocationRequired: Bu ayar, son kullanıcılardan konum bilgilerini girmelerinin istenip istenmeyeceğini denetler. Üç olası değer vardır: Yes, Disclaimer ve No.

  • Yes - Konum verisi yoksa "Konumunuzu ayarlayın" metnini kırmızı renkte gösterir.

  • Yasal Uyarı: - Konum verisi yoksa "Konumunuzu ayarlayın" metnini kırmızı renkte ve yanında "X" işaretiyle gösterir. Son kullanıcılar yasal bildirimi görmek için “X” işaretine tıklayabilir. Not: Kuruluş yöneticisi bu değeri seçerse, yasal bildirim metnini doldurması gerekecektir.

  • No - Konum verisi yoksa "Konumunuzu ayarlayın" metnini siyah renkte gösterir.

Lync Web App Sunucusu

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Microsoft Silverlight tarayıcı eklentisi tabanlı, toplantı deneyimi sağlayan bir program olan Lync Web App'ın kullanılabilmesi için, Microsoft Lync Web App web bileşeninin dağıtımı yapılmalıdır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcıyı toplantıya bağlamadan önce, bu kullanıcının kimliğini doğrulamak için oturum açma adresi, parolası ve toplantı bilgileri kullanılır. Program paylaşımı ve masaüstü paylaşımı bilgileri, o toplantıdaki tüm kullanıcılarla paylaşılır. Tüm toplantı katılımcıları, son kullanıcının iletişim durumu ve kişi bilgilerini görebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcıyı toplantıya bağlamadan önce, bu kullanıcının kimliğini doğrulamak için oturum açma adresi, parolası ve toplantı bilgileri kullanılır.

Tercih/Denetim: Lync Web App web bileşeni varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

Medya Atlama Konumu yönleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Medya Atlama, Lync Server kullanıcısının varsayılan yerel medya sonlandırma IP adreslerinin yerini ve söz konusu kullanıcıyla ilişkilendirilmiş PSTN veya PBX aramasında kullanılacak olan PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi'ni belirler. İki öğe, bant genişliği kısıtlamaları olmadan, birbiriyle iyi bir bağlantı kuracak şekilde konumlandırıldıysa ve medya atlama etkinleştirildiyse, medya Lync Server Aracı Sunucusu'nu atlayarak doğrudan Lync Server kullanıcısıyla PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi arasında akar. Aramanın sinyali Lync Server'dan Lync Server Aracı Sunucusu'na ve PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi'ne gitmeye devam eder.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Son kullanıcı için yerel varsayılan medya sonlandırma IP adresinin yeri ve PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi, her birinin yerel varsayılan medya IP adresiyle Lync Server yapılandırma deposunda saklanan bir Atlama Kimliği'nin eşleştirilmesi yoluyla belirlenir. Atlama Kimliği bir GUID değeridir ve Erişim Ara Sunucusu tarafından filtrelenmediğinden, hem kuruluş dışındaki kullanıcıların hem de içerideki kullanıcıların kullanımına sunulur. Bu özellik Microsoft'a hiçbir bilgi göndermez.

Bilgilerin Kullanımı: Lync Server kullanıcısı ve PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi aynı yerel ayarda bulunuyorsa, her öğenin yerel varsayılan medya IP'siyle ilişkilendirilmiş Atlama Kimliği aynı olur. Eşinden Atlama Kimliği'ni alan taraf, kendi Atlama Kimliği'yle bunun eşleştiğini görür. Bu durumda, arama medyasının Aracı Sunucusu'nu atlayarak Lync Server kullanıcısıyla PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi arasında doğrudan gitmesine izin verilir.

Tercih/Denetim: Medya atlama, varsayılan olarak hem genelde hem de belirli bir PSTN Ağ Geçidi/IP-PBX/Oturum Sınırı Denetleyicisi'ne yönelik her telefon hattında devre dışı bırakılmıştır. Kuruluş yöneticisi, aşağıdaki iki yöntemi kullanıp bunu hem genel olarak hem de belirli bir telefon hattı için etkinleştirebilir.

Lync Server Denetim Masası'nı kullanma

 • Genel atlamayı etkinleştirmek için, Ağ Yapılandırması tıklanır, listede Genel yapılandırma çift tıklanır, Genel Ayarı Düzenle sayfasında Medya atlamayı etkinleştir tıklanır ve ayrıntı düzeyi seçilir.

 • Belirli bir telefon hattında atlamayı etkinleştirmek için, Ses Yönlendirme tıklanır, Telefon Hattı Yapılandırması sekmesi tıklanır, var olan telefon hattı çift tıklanır ve sonra da Medya atlamayı etkinleştir tıklanır.

Microsoft Lync Server 2013 Yönetim Kabuğu'nu kullanma

 • Bir telefon hattında medya atlamayı etkinleştirmek için New-CsTrunkConfiguration veya Set-CsTrunkConfiguration cmdlet'leri kullanılabilir.

 • Genel medya atlamayı etkinleştirmek için New-CsNetworkMediaBypassConfiguration ve Set-CsNetworkConfiguration cmdlet'leri kullanılabilir.

Toplantı Ekleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Toplantı Ekleri toplantı düzenleyenlerin, dosyaları indirmelerine ve toplantıda görüntülemek yoluyla ya da daha sonra indirmeleri için toplantının katılımcılarıyla dosyaları paylaşmalarına olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Toplantı ekleri toplantıyı düzenleyen tarafından yüklenir ve Lync Server'da saklanır. Eklerin sunucuda kalma süresi kuruluş yöneticisi tarafından yapılandırılabilir. Toplantıyı düzenleyen kişi silene kadar veya yönetici tarafından yapılandırılan tutma süresi sona erene kadar, toplantının düzenleyicisi ve katılımcıları tarafından indirilmeye hazır olarak dururlar. Bu zaman geldiğinde toplantı eki silinir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: İndirilen toplantı ekleri toplantının katılımcılarıyla paylaşılır ve bu kişilerce indirilebilir. Eklerin kullanılabilirliği belirli toplantı katılımcıların rolleriyle (düzenleyici, sunucu, herkes) sınırlı olabilir. Bir eke erişim belirli bir rolle sınırlandırılmışsa, ekler listesinde görünmez.

Tercih/Denetim: Toplantı ekleri varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Kuruluş yöneticisi, AllowFileTransfer ilkesi aracılığıyla kullanıcıların tümü veya bir bölümü için bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

Eşler Arası Dosya Aktarımı

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Eşler Arası Dosya Aktarımı Lync kullanıcılarının anlık ileti görüşmeleri içinde bir birine eşler arası (iki taraf) olarak dosya aktarmalarına olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Dosya, sahibiyle görüşmedeki diğer kişi arasında doğrudan aktarılır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcılar dosya aktarımını başlatmayı ve aktarılacak dosyayı seçer. Dosya alıcısı, dosya almayı açıkça kabul etmelidir. Eşler Arası Dosya Aktarımı kullanılarak paylaşılan dosyalar Lync sunucusunda depolanmaz.

Tercih/Denetim: Eşler Arası dosya aktarımı varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Kuruluş yöneticisi, EnableP2PFileTransfer ilkesi aracılığıyla kullanıcıların tümü veya bir bölümü için bu özelliği etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.

Kalıcı Grup Sohbeti

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kalıcı sohbet, kullanıcıların kalıcı sohbet odalarına ileti göndererek birlikte çalışmalarına olanak sağlar. Veriler sunucuda kalır ve odanın üyeleri geçmiş verileri dahil olmak üzere verilere erişebilirler. Kalıcı Grup Sohbeti kullanıcıların grup halinde sohbet etmelerine, grup sohbeti görüşmelerini aramalarına, birleştirmelerine ve katılmalarına, oda içinde ve odalar arasında içerik aramalarına ve belirli konulardaki görüşmeleri takip etmek üzere filtreler oluşturmalarına olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kalıcı Grup Sohbeti grup sohbeti görüşmelerinin içeriğini, kuruluş yöneticisi tarafından yapılandırılan bir sunucuda saklar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kalıcı Grup Sohbeti, sürekli görüşmelere katılıp ayrılan sohbet üyeleri olduğundan sohbetin hiç sona ermediği, “sohbet odasına” çok benzeyen kalıcı bir sohbettir. Bunun gerçekleşmesi için sohbetin kalıcı olması gerekir.

Tercih/Denetim: Kalıcı Grup Sohbeti kuruluş yöneticisi tarafından etkinleştirilmelidir. Etkinleştirilirse, yönetici, tutma süresini, bu bilgilerin saklanacağı sunucuyu, Grup Sohbeti geçmişinin uyumluluk veya başka bir amaçla arşivlenip arşivlenmeyeceğini belirleyebilir ve odalardaki tüm özellikleri yönetebilir ve değiştirebilir. Farklı rollere sahip kullanıcılar, aşağıdaki listede belirtildiği gibi kalıcı veriler için farklı erişimlere sahiptir.

 • Yöneticiler veritabanı boyutunun çok fazla büyümemesi için herhangi bir sohbet odasındaki eski içerikleri (örneğin, belirli bir tarihten önce gönderilmiş içerikleri) silebilir. Ya da belirli bir sohbet odası için uygun bulunmayan iletileri kaldırabilir veya değiştirebilirler.

 • İleti yazarları da dahil olmak üzere son kullanıcılar hiçbir sohbet odasından içerik silemez.

 • Sohbet odası yöneticileri odaları devre dışı bırakabilir ancak silemez. Sohbet odası oluşturulduktan sonra, bunu yalnızca yöneticiler silebilir.

Kişisel Resim

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kişisel Resim, kullanıcıları kuruluştaki diğer kişilere Kişi Kartında kendi kişisel resimlerini görüntülemelerine olanak sağlar. Bir kullanıcı kişi kartında kişisel resmini görüntülemeyi seçerse, diğer Lync kullanıcıları “Kişilerin fotoğraflarını göster” seçeneğini kullanarak kendi Lync kişileri listesinde resmi görüntüleyebilir. Kullanıcılar başkalarına kendi kişisel resimlerini görüntülemek isterse, kuruluş için etkinleştirilmişse kuruluşta kullanılan varsayılan resmi görüntülemeyi seçebilir ya da kendi bilgisayarlarından bir resim yükleyebilirler.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişisel Resim paylaşım tercihleri ve indirilen tüm özel resimler. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bilgiler Lync sunucusunda depolanır ve kullanıcı deneyimini özelleştirmek ve başkalarıyla paylaşmak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi şunları denetler:

•Başlangıçta kullanıcıların varsayılan olarak resimleri paylaşıp paylaşmayacağı. Bu geçersiz kılınabilir.

•Kullanıcının karşıya yükleyebileceği resim boyutu üst sınırı.

•Ne tür resimlere izin verildiği.

PIN Kimlik Doğrulaması

Bu Özelliğin Yaptığı İş: PIN Kimlik Doğrulaması, Konferans Otomatik Katılımcısı toplantılarına katılan kullanıcıların ve Microsoft Lync Phone Edition'ın ilk kez dağıtımını yapan kullanıcıların kimliğini doğrulamak için kullanılır. Kullanıcı, Lync Server'ın kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullandığı telefon numarasını veya iç hat numarasını ve PIN'i girer. PIN, kullanıcı tarafından ayarlanabilir veya kuruluş yöneticisi tarafından oluşturulabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kimlik doğrulaması sırasında, telefon numarası veya iç hat numarası ve kullanıcının PIN'i toplanır. Lync Server bu bilgileri arka uç veritabanıyla karşılaştırarak doğrular. PIN, güvenlik nedeniyle arka uç sunucusunda tek yönlü bir karma olarak depolanır. Bir kez ayarlandıktan sonra, PIN kimseye gösterilmez. PIN, kullanıcı tarafından veya yönetici ya da yardım masası kullanıcısı tarafından ayarlanabilir veya sıfırlanabilir.

Yönetici veya yardım masası kullanıcısı PIN'i ayarladığında veya sıfırladığında, yeni PIN gösterilir ve isteğe bağlı olarak kullanıcıya e-postayla gönderilebilir. Sağlanan e-posta şablonu özelleştirilebilir ve kullanıcıyı PIN'in yönetici veya yardım masası kullanıcısı tarafından görülmüş olabileceğini ve bu nedenle kullanıcının PIN'i yeniden ayarlamasının önerildiğini bildiren bir metin içerir.

Bilgilerin Kullanımı: PIN, Lync Server tarafından toplantıda veya Lync Phone Edition'ı çalıştıran telefonun dağıtımında kullanıcının kimliğini doğrulamak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Bu özellik varsayılan olarak etkinleştirilmiştir. Kuruluş yöneticisi, Lync Server Denetim Masası Güvenlik Ayarları sayfasında PIN kimlik doğrulaması kutusunu işaretleyerek PIN kimlik doğrulamasını devre dışı bırakabilir.

Yoklama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Yoklama, toplantıyı düzenleyene hızlı şekilde bilgi toplama ve toplantı ve görüşme katılımcılarının tercihlerini derleme olanağı sağlar. Ayrıca bu bilgiler kaydedilebilir ve toplantıdan sonra incelenebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kişisel oylar isimsizdir. Toplanan yoklama sonuçları tüm sunucular tarafından görülür ve herhangi bir sunucu tarafından tüm katılımcılara gösterilebilir. Yoklamalar kuruluş yöneticisi tarafından tanımlandığı üzere, toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da saklanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Yoklama özelliği, sunucuların katılımcı tercihlerini hızlı şekilde belirlemesine olanak sağlayarak işbirliğini geliştirir.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisinin aşağıdaki ilkeleri vardır

 • EnableDataCollaboration: Bu ilke, kuruluş yöneticisinin tüm veri işbirliği özelliklerini (Microsoft PowerPoint İşbirliği, Dosya Paylaşımı, Anket, Beyaz Tahta İşbirliği ve Ekler) kısıtlamasına olanak tanır. Bu ilke False olarak ayarlanırsa, bu özelliklerin özellik düzeyi ilkelerinin hiçbir önemi olmaz.

 • AllowPolling: Bu ilke kuruluş yöneticilerinin Anket özelliğini etkinleştirmesine veya devre dışı bırakmasına olanak tanır. Bu özellik varsayılan olarak etkinleştirilmiştir.

PowerPoint İşbirliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: PowerPoint İşbirliği kullanıcıların çevrimiçi bir görüşme veya toplantı sırasında PowerPoint sunuları göstermesine, görüntülemesine ve açıklama eklemesine olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Bu özelliğin tüm kullanımlarını son kullanıcıların eylemleri belirler; PowerPoint sunusu yüklemelerine, sunularda gezinmelerine ve açıklama eklemelerine göre değişir. Bir görüşme veya toplantıda sunulan tüm dosyalar tüm toplantı katılımcılarına iletilir ve katılımcılar da dosyayı doğrudan kendi bilgisayarlarındaki bir klasörden alabilirler. Dosyanın sahibi veya sunucu başkalarının dosyayı kaydetmesini engelleyebilir, ancak bu dosyayı almalarını veya görmelerini engellemez. PowerPoint dosyaları kuruluş yöneticisi tarafından tanımlanan toplantı içeriği süre sonu ilkelerine göre Lync Server'da saklanır. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: PowerPoint ile işbirliği görüşme katılımcılarının etkili sunumlar yapmalarına ve geri bildirim almalarına yardımcı olur.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisinin aşağıdaki ilkeleri vardır:

 • EnableDataCollaboration: Bu ilke, kuruluş yöneticisinin tüm veri işbirliği özelliklerini (PowerPoint İşbirliği, Dosya Paylaşımı, Anket, Beyaz Tahta İşbirliği ve Ekler) kısıtlamasına veya bunlara izin vermesine olanak tanır. Bu ilke False olarak ayarlanırsa, bu özelliklerin özellik düzeyi ilkelerinin hiçbir önemi olmaz.

 • AllowAnnotations: Bu ilke, kuruluş yöneticisinin toplantı katılımcıları için PowerPoint içeriği üzerinde ek açıklama yeteneklerini kısıtlamasına olanak tanır.

Buna ek olarak, sunucular Toplantı Seçenekleri iletişim kutusunu kullanarak PowerPoint sunusunda ek açıklamaları katılımcının rolüne göre kısıtlayabilir (Hiçbiri, Yalnızca sunucular, Herkes). Bu ayar her toplantı için ayrıca sağlanır.

İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: İletişim Durumu ve Kişi Bilgileri bir kullanıcının diğer kullanıcıların (kuruluş içinden ve dışından) iletişim durumu ve kişi bilgilerini görüntülemesine ve kendisinin iletişim durumu, durum, unvan, telefon numarası, konum ve notlar gibi yayımlanan bilgilerini paylaşmasına olanak sağlar. Kuruluş yöneticisi ayrıca, bir kullanıcının ofis dışı iletilerinin ve diğer durum bilgilerinin (örneğin, kullanıcının Outlook takviminde zamanlanmış toplantısı olduğunda) görüntülenmesi için Microsoft Outlook ve Microsoft Exchange Server ile tümleştirme da yapılandırabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kullanıcının oturum açma ve kimlik doğrulamada kullanılan oturum açma adresi ve parolası. Varsa kullanıma sunmak isteyebilecekleri ek telefon numaraları, yönetici tarafından Microsoft Outlook ve Microsoft Exchange Server tümleştirmesi yapılandırılmış ve Outlook'ta etkinleştirilmişe ofis dışı iletileri ve diğer durum bilgileri gibi bilgiler; kullanıcı tarafından Kişi Kartında el ile kullanıma açılmış tüm notlar ve kullanılabilirlik bilgileri dahildir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Oturum açma adresi ve parola Lync'te oturum açmak ve Lync Server'a bağlanmak için kullanılır. Kullanıcının gizlilik ayarlarını nasıl yapılandırdığına bağlı olarak, diğer Lync kullanıcıları ve programlar, yayımlandığı takdirde iletişim durumu, kişi ve durum bilgilerine erişebilir ve böylece kullanıcılar bir biriyle daha iyi iletişim kurabilirler.

Tercih/Denetim: Kullanıcılar kendileri hakkında hangi bilgilerin yayımlanacağını seçebilir veya kuruluş yöneticisi yayımlanan bilgileri kullanıcılar adına yapılandırabilir. Kuruluş Yöneticisi, Lync Server Denetim Masası'nda Kullanıcılar ve Anlık İleti ve İletişim Durumu Ayarları sayfalarına giderek son kullanıcıların kendi yayımlanan bilgilerini denetleme yeteneğini devre dışı bırakabilir.

Gizlilik Modu

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Gizlilik Modu, kullanıcıların Kişiler listesinde yer alan kişilerle kendi iletişim durumu bilgilerinin (Uygun, Meşgul, Rahatsız Etmeyin, vb.) ne kadarını paylaşacaklarını belirleyen bir ayardır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Gizlilik Modunun etkinleştirilmesi, Lync'in, kullanıcının ayarlarını İletişim Durumu bilgilerinin yalnızca Kişi listesinde yer alan kişilerle paylaşılacağı şekilde değiştirebileceği bir moda girmesini sağlar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Bu ayar kullanıcının iletişim durumu verilerinin nasıl paylaşılacağını belirlemesine olanak sağlar.

Tercih/Denetim:

 • Kuruluş yöneticisi, havuz düzeyinde Gizlilik Modu'nu etkinleştirmeyi seçebilir (EnablePrivacyMode bant içi ayarını kullanarak). Etkinleştirildikten sonra, varsayılan olarak tüm Lync son kullanıcıları oturum açtıkları anda Gizlilik Modu'na geçerler.

 • Gizlilik Modu yönetici ayarı aracılığıyla sunucuda etkinleştirildiğinde, son kullanıcılar herkesin İletişim Durumunu görmesini (Standart Mod) veya yalnızca kendi kişilerinin İletişim Durumunu görmesini (Gizlilik Modu) seçebilir.

 • Yönetici ayarı aracılığıyla sunucuda Standart mod etkinleştirilirse, son kullanıcılar Gizlilik Modu'na geçemez. Yalnızca Standart Mod'da çalışabilirler. Bununla birlikte, Gizlilik Modu'nu "önceden geri çevirebilirler"; bu durumda yönetici daha sonra Gizlilik Modu'na geçirirse, Lync'te oturum açtıklarında bu moda geçmezler.

Özel Hat

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Özel Hat, son kullanıcıya yayımlanmayan bir ek telefon numarası sağlayan bir özelliktir. Son kullanıcı, ek telefon numarasını başkalarına verip vermemeyi seçebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Özel Hat özelliğiyle toplanan bilgiler, özel olmayan normal numaralara yapılan aramalarla aynı şekilde işlenir; yani arama ayrıntılarının kayıtları herhangi bir aramayla aynı şekilde depolanır.

Özel hat numarasıyla aranan kişinin aramayı başka birine aktarması gibi bazı durumlarda, özel hat numarası istemeden üçüncü taraflara gönderilebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Bu bilgi, arama tekrarının geçmişini sağlamak için kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen Arama Ayrıntı Kayıtları Veri Toplama ve Raporlama bölümüne bakın.

Tercih/Denetim: Bu özellik için son kullanıcı veya yönetici denetimleri yoktur.

Deneyim Kalitesi (QoE) Veri Toplama ve Raporlama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Deneyim Kalitesi (QoE) Veri Toplama ve Raporlama özelliği, Lync kullanılarak yapılan eşler arası iletişim ve toplantıların medya kalitesiyle ilgili bilgi toplar ve bildirir. Bu istatistikler IP adreslerini, kayıp oranını, kullanılan cihazları, aramada gerçekleşen düşük kaliteli etkinlikleri vb. kapsar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kuruluş yöneticisi QoE'yi etkinleştirirse, eşler arası Lync iletişim ve toplantılarının medya kalitesiyle ilgili verileri QoE veritabanına kaydedilir. Bu özellik Lync içeriğini kaydetmez. QoE verileri kuruluşta yerleştirilmiş olan İzleme Sunucusu arka uç veritabanında saklanır ve birtakım standart İzleme Sunucusu raporları halinde sunulur. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisinin bu bilgilere erişimi vardır ve sistemde akışı gerçekleşen medyanın kalitesiyle ilgili görüşleri toplamak için bu bilgileri kullanabilir. Kullanıcı IP adresleri buna dahildir.

Tercih/Denetim: QoE varsayılan olarak açıktır, ancak kuruluş yöneticisinin QoE verilerini toplamak için, bir Monitoring Server arka uç veritabanına bağlı olan bir Monitoring Server yüklemesi gerekir. Kuruluş yöneticisi standart Monitoring Server raporları dağıtabilir veya Monitoring Server veritabanını sorgulayan özel raporlar oluşturabilir.

Kuruluş Yöneticileri, Lync Server için aşağıdaki Windows PowerShell cmdlet'ini kullanarak QoE raporlarını kapatabilir:

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Rol Tabanlı Erişim Denetimi

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Rol Tabanlı Erişim Denetimi (RBAC) özelliği, kuruluş yöneticisi senaryoları için yönetim haklarına temsilci seçilmesine olanak tanır. Kuruluş yöneticisinin yönetim arabirimleriyle kurduğu etkileşim, izin verilen belirli işlemlerle ve değiştirilebilecek belirli nesnelerle sınırlandırılabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kuruluş yöneticisinin yetenekleri kullanıcının grup üyeliği (özel olarak Active Directory güvenlik grupları) temelinde çalışma zamanında değerlendirilir. Sistemdeki bir rolün yetenekleri, merkezi yönetim sunucusunda yapılandırılır ve ayarlanır.

Bilgilerin Kullanımı: Kuruluş yöneticisi, belirli bir dağıtım için ek RBAC yönetici rolleri yapılandırabilir. Kuruluş yöneticisi başka bir yöneticinin üyesi olduğu tüm rolleri görebilir.

Tercih/Denetim: Bu, BT yönetim görevleri için güvenlik/yetkilendirme mekanizmasıdır. Özellik son kullanıcıları etkilemez ve son kullanıcılar tarafından görülmez.

Kaydetme

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kaydetme, toplantı katılımcılarının toplantı sırasında gerçekleşen tüm ses, video, anlık ileti (IM), uygulama paylaşımı, Microsoft PowerPoint sunuları, beyaz tahta ve yoklama etkinliklerini arşivleme veya kayıttan yürütme amacıyla elde etmelerine olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Toplantı katılımcıları bir oturumu kaydetmeyi seçerse, kayıt kendi bilgisayarlarına yerel olarak kaydedilir. Katılımcılar kaydedilen bir toplantı sırasında içerik paylaşırsa, bu içerikler de toplantı kaydına eklenir. Bir katılımcı kayıt yapmaya başladığında, uyumlu istemci ve cihazları olan tüm istemcilere, kayıt başlatıldığına ilişkin bir bildirim yayımlanır. Kaydedilen bir oturumda yer alan ve uyumlu olmayan istemci ve cihazlar kullanan katılımcılar kaydedilir, ancak kayıt bildirimi almaz. Uyumlu istemci ve cihazların listesi aşağıda bulunabilir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Uyumlu olmayan istemciler şunlardır:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 R2 sürümü)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (2007 sürümü)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Uyumlu olmayan cihazlar şunlardır:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Not:  Kullanılan cihaz veya istemci ne olursa olsun, toplantı veya görüşme sırasında tam ekran modanda video kullanan katılımcılara, görüşme penceresine dönene kadar, kayıt başlatıldığı bildirilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kayıt kullanıcının makinesine yerel olarak kaydedilir sahibi tarafından diğer tüm dosya türlerinde olduğu gibi paylaşılabilir. Bir kaydın yayımlanması sırasında hatalar oluşursa, duraklatılmış bir kayıt durumunda yakalanan verilerin yanlışlıkla kayda dahil edilmiş olması olasıdır. Yayım sürecinin herhangi bir aşaması başarısız olursa ("Uyarı..." durumu için bkz. Kayıt Yöneticisi), bir biçimde kayıttan yürütebilseler bile kayıtlar başkalarına dağıtılmamalıdır.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi şu denetimlere sahiptir:

 • AllowConferenceRecording: Varsayılan ilke ayarı False olur.

  • Eşler arası aramadan toplantıya geçen kullanıcı için, ilkesi True olarak ayarlandıysa, tüm sunucular kaydedilebilir.

  • Hızlı bir toplantı başlatan kullanıcı için, ilkesi True olarak ayarlandıysa, tüm sunucular kaydedilebilir.

  • Toplantı zamanlayan kullanıcı için, ilk katılımcı toplantıya katıldığı sırada ilkesi True olarak ayarlandıysa, tüm sunucular kaydedilir.

  • Bu üç senaryo için, toplantıya geçen, toplantıyı başlatan veya zamanlayan kullanıcının ilkesi False olarak ayarlandıysa, hiçbir sunucuya veya katılımcıya kayıt sağlanmaz.

  • Toplantı oturumu sürerken ilke değiştirilirse, değiştirilen ilke tüm katılımcılar toplantıdan çıkıp yeniden girinceye kadar geçerlik kazanmaz.

 • EnableP2PRecording: Varsayılan değeri False'tur ve kullanıcı Lync'te oturum açtığı sırada ayarlanır.

  • True olarak ayarlanırsa, bu ilkesi yine True olarak ayarlanmış biriyle konuşma başlatan kullanıcı kayıt yapabilir.

  • Kullanıcıların kayıt yapabilmesi için, eşler arasındaki iletişimin iki tarafının da kayda izin vermesi gerekir.

 • AllowExternalToRecord: Varsayılan değeri False'tur. Dış kullanıcılar hem şirket dışından kullanıcıları hem de anonim kullanıcıları içerir.

  • Toplantı: AllowExternalToRecord ilkesi ilk katılımcı toplantıya girerken ve ancak AllowConferenceRecording True olarak ayarlanmışsa uygulanır.

   • True olarak ayarlanırsa, kayda izin verilen toplantıda kuruluş dışından sunucuların da kayıt yapmasına izin verilir. Toplantı oturumu sürerken ilke değiştirilirse, yeni ilke tüm katılımcılar toplantıdan çıkıp yeniden girinceye kadar geçerlik kazanmaz.

   • False olarak ayarlanırsa, kayda izin verilen toplantıda kuruluş dışından sunucuların kayıt yapmasına izin verilmez. Toplantı oturumu sürerken ilke değiştirilirse, yeni ilke tüm katılımcılar toplantıdan çıkıp yeniden girinceye kadar geçerlik kazanamaz.

  • Eşler Arası (P2P): AllowExternalToRecord ilkesinin eşler arası konuşmalara uygulanması için EnableP2PRecording ilkesinin True olarak ayarlanması gerekir.

   • True olarak ayarlanırsa, kuruluş dışı kullanıcının kayıt yapmasına izin verilir.

   • False olarak ayarlanırsa, kuruluş dışı kullanıcının kayıt yapmasına izin verilmez ancak kuruluş dışı kaydı engelleyen kullanıcının kendisi kayıt yapabilir.

Yanıt Grubu Hizmeti - Aracı Anonimliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Yanıt Grubu Hizmeti (RGS) kuruluş yöneticilerinin, gelen telefon aramalarını belirlenen bir veya birden çok aracıya veya son kullanıcıya yönlendirmek ve kuyruğa almak amacıyla bir veya birden çok küçük yanıt grubu oluşturmasını ve yapılandırmasını sağlar. Bu özellik, RGS aracısının karşı tarafa kimliğini otomatik olarak açıklamadan aramalarla ilgilenmesine olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Karşı taraf Microsoft Communications istemcisi veya PSTN telefonu kullanıyorsa, aracının kimliği görsel olarak gösterilmez, ancak anonim sesli aramaya IM modalitesi eklendiğinde kimlik Oturum Açıklama Protokolü (SDP) paketlerinde iletilir. Dolayısıyla, kimlik istemci izlerinden alınabilir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Microsoft olmayan bir İletişim istemcisi kullanıcı arabiriminde aracı hakkında bilgileri görüntüleyebilir ve bu şekilde aracının kimliğini açığa çıkarabilir. Bu, karşı tarafın RGS'yi kullanmadan doğrudan aracıyı aramasına olanak tanır.

Tercih/Denetim: Bu özellik için son kullanıcı veya yönetici denetimleri yoktur.

Sunucu Tarafı Günlüğü

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Sunucu Tarafı Günlüğü kuruluş yöneticisinin herhangi bir etki alanı veya Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI) üzerinden giden ve gelen farklı trafik türlerini toplamasına olanak tanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kuruluş yöneticisi Lync için günlüğü etkinleştirdiyse, belirtilen etki alanı veya URI'den giden ve gelen trafik günlük dosyalarına eklenir. Yapılandırmaya bağlı olarak, toplanan bu bilgiler hata ayıklama amacıyla kullanılabilir. Yönetici tarafından belirtilen bir dosyada, son kullanıcılar hakkındaki şu bilgiler günlüğe kaydedilir: toplantı konusu, konum, SIP iletileri, Lync davetlerine yanıtlar, her Lync iletisini gönderen ve alan kişi hakkındaki bilgiler, iletinin aldığı yol, Kişiler listesi, iletişim durumu bilgileri, anlık ileti konuşma içeriği, ayrıca tüm paylaşılan programların, eklerin, Microsoft PowerPoint dosyalarının, beyaz tahtaların, anketlerin, anket sorularının adları ve katıldıkları anket seçeneklerinin dizini. Microsoft'a herhangi bir bilgi otomatik olarak gönderilmez, ancak yönetici bilgileri kendisi göndermeyi seçebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Sunucu tarafı günlükleri, hangi sunucuda veya etki alanında hangi sorunlarla karşılaşıldığını belirlemek ve bu şekilde Lync sorunlarını gidermek için kullanılabilir.

Tercih/Denetim: Sunucu Tarafı Günlüğü varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından açılması gerekir. Yönetici bu özelliği her site, hizmet veya sunucu için açmak veya kapatmak üzere şu Windows PowerShell komut satırı arabirimi cmdlet'lerini kullanabilir: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration ve Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Anlık ileti konuşmalarının içeriğini günlüğe kaydetmek için, Microsoft Desteği'nin yardımıyla bazı ayarların yapılması gerekir.

Oturum Açma Hatası Raporlama

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Oturum Açma Hatası Raporlama özelliği, kullanıcının Lync'te oturum açma girişimi başarısız olduğunda otomatik olarak bir hata raporu oluşturur. Bundan sonra kullanıcıya hata raporunu Microsoft'a gönderme seçeneği sağlanır.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Hata raporunda toplanan bilgiler kullanıcının İnternet bağlantısının kalitesi ve başarısız oturum açma girişimleri sonucu oluşturulan hata kodlarını ve özel durum verilerini içerir. Ayrıca rapor, kullanıcının IP adresi veya Oturum Başlatma Protokolü Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (SIP URI) gibi kimliğini ortaya koyabilecek bilgileri de içerebilir. Bu bilgiler Microsoft'a gönderilebilir.

Bilgilerin Kullanımı: Oturum Açma Hatası Raporu'nda yer alan bilgiler Microsoft tarafından oturum açma sorunlarının giderilmesine ve çözülmesine yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca, Microsoft bu bilgileri Lync oturum açma deneyimini geliştirmek amacıyla, sık karşılaşılan oturum açma hatalarını ve eğilimlerini belirlemek için de kullanabilir.

Tercih/Denetim: Bu özellik varsayılan olarak kapalıdır ve kuruluş yöneticisi tarafından yönetilebilir. Yönetici oturum açma hata raporunun Microsoft'a her zaman gönderilmesini veya hiç gönderilmemesini seçebileceği gibi, bunu kullanıcının kararına da bırakabilir.

Beceri Araması

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Beceri Arama özelliği kullanıcıların Microsoft SharePoint hizmetlerinde listelenen herhangi bir özelliği (örneğin, ad, e-posta, beceriler, uzmanlık alanı, vb.) kullanarak kuruluş içinde kişi aramalarına olanak sağlar. Bu özellik yalnızca kuruluş yöneticisi SharePoint dağıtmışsa ve Lync ile SharePoint entegrasyonunu etkinleştirmişse kullanılabilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync'te girilen arama sorgusu kuruluşun SharePoint sunucusuna gönderilir. SharePoint'ten gelen yanıt Lync tarafından işlenir ve arama sonuçları ve ilgili bilgiler görüntülenir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Kullanıcı tarafından girilen bilgiler arama sonuçlarını almak üzere SharePoint'e gönderilir ve arama sonuçları Lync'te görüntülenir.

Tercih/Denetim: Bu özellik, kuruluş yöneticileri tarafından 4 bant içi ayarla etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Akıllı Kırpma

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Kullanıcı görüntülü konferans sırasında video paylaştığında, Akıllı Kırpma yüz algılama özelliğini kullanarak kullanıcının başının web kamerasının görüş alanı içindeki konumunu belirler. Kullanıcıların başının konumu belirlendikten sonra, Lync 2013 istemcisi bu konumu koordinatlara çevirir ve koordinatları göndermekte olduğu video bit akışına ekler. Alıcı Lync 2013 istemcisi bu bilgiyi kullanarak, gelen video bit akışından dikdörtgen koordinatlarına göre yerel (yatay) en boy oranından kırpar ve bu şekilde kırpılan videoda kullanıcının başını ortalar. Akıllı Kırpma, kullanıcının hareketlerini sürekli izleyerek video bit akışına yerleştirilen koordinatlarda ayarlamalar yapan ve alıcı Lync 2013 istemcisinin kullanıcının başını video görünümünde ortalanmış durumda tutmak için video kırpmayı ayarlamasına olanak tanıyan, gerçek zamanlı bir işlevdir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Kullanıcının başının kameranın görüş açısı içindeki koordinatları video bit akışına eklenir. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Koordinatlar gelen videonun doğru parçasını kırpmak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Bu özellik devre dışı bırakılamaz.

Not: Eski Lync istemcilerini ve mobil cihazlar için Lync'i kullananlar, gönderilen videoyu tam en boy oranıyla görürler.

Birleşik Kişi Deposu

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Birleşik Kişi Deposu üç ana özellikten oluşur:

 • Arama birleştirme – Bu özellik, bir kullanıcı bir kişiyi aradığında arama sonuçlarında yalnızca tek giriş olması için Genel Adres Listesini (GAL) kullanıcının kişisel Outlook kişileriyle birleştirir.

 • Kişi birleştirme – Bu özellik eşleşen e-posta ve/veya oturum açma tanımlayıcılarını kullanarak Outlook ile GAL girişleri arasındaki kişi bilgilerini birleştirir. Bir eşleşme belirlendiğinde, Lync üç veri kaynağındaki (Outlook, GAL ve iletişim durumu) verileri bir araya toplar. Bu toplanan veriler arama sonuçları, Kişi listeniz ve kişi kartı gibi çeşitli kullanıcı arabirimi bileşenlerinde görüntülenir.

 • Lync kişileri için Outlook kişileri oluşturma (kişi eşitleme) – Kullanıcın Microsoft Exchange Server 2010 veya daha yeni bir sürümünde posta kutusu varsa, Lync kullanıcının tüm kişileri için kişiler klasöründe Outlook kişileri oluşturur. Kullanıcı her Lync kişisi için bir Outlook kişisine sahip olarak, Outlook'tan, Outlook Web Access'ten ve Exchange ile kişi eşitlemesi yapan mobil cihazlardan Lync kişi bilgilerine erişebilir.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync; Outlook, Active Directory ve Outlook'tan kişi bilgilerini toplar. Bu bilgiler, Lync tarafından dahili olarak kullanılır. Outlook kişileri oluştururken Lync, iletişim durumu, Active Directory ve Outlook kişi bilgilerini Exchange'e yazar. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: İletişim durumu, Active Directory ve Outlook'taki kişi bilgileri Lync kullanıcı arabiriminde (Kişi listesi, kişi kartı, arama sonuçları, vb.) gösterilir. Bu bilgiler, kişi eşitlemesi (yukarıdaki listede üçüncü öğe) kullanılarak Exchange uygulamasına da yazılabilir.

Tercih/Denetim: Bu özellik kuruluş yöneticisi tarafından bant içi EnableExchangeContactSync ayarı kullanılarak etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Ses Kalitesi Geliştirmeleri

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Lync arama sırasında cihaz, ağ veya bilgisayar ile ilgili bir sorun algılarsa, aramanın kalitesini geliştirmelerine yardımcı olmak için kullanıcılara bildirimler sunar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Lync tarafından ses kalitesini saptamak amacıyla son kullanıcının ses cihazı kurulumu, ağ kurulumu ve diğer medya bağlantılarıyla ilgili bilgiler toplanır. Lync bir sesli iletişim sırasında ses kalitesini olumsuz etkileyen bir şey saptarsa, son kullanıcıya ses kalitesinde sorun olduğu bildirilir. Aramanın diğer katılımcılarına yalnızca, son kullanıcıların düşük ses kalitesine neden olan bir cihaz kullandıklarına dair bir bildirim gösterilir. Katılımcılar son kullanıcının hangi cihazı kullandığını bilemezler. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Aramalarda diğer kişilere gönderilen bilgiler, aramanın kalitesini yükseltmeye yardımcı olmak için kullanılır.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisi, aşağıda gösterilen PowerShell komutunu kullanarak cihazlar hakkındaki ses kalitesi bildirimini kapatabilir.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Beyaz Tahta İşbirliği

Bu Özelliğin Yaptığı İş: Beyaz Tahta İşbirliği kullanıcıların, oturum katılımcılarının oturum ve görüşmeler sırasında not alıp çizim yapabilecekleri, üzerinde birlikte çalışmak üzere resim alabilecekleri sanal bir beyaz tahta oluşturup paylaşmalarına olanak sağlar.

Toplanan, İşlenen veya İletilen Bilgiler: Beyaz tahta üzerinde yapılan ek açıklamalar tüm katılımcılar tarafından görülür. Beyaz tahta kaydedildiğinde beyaz tahta ve tüm ek açıklamalar Lync Server'da depolanır. Bunlar, yönetici tarafından ayarlanan toplantı içeriği tutma süresi ilkelerine uygun şekilde tutulur. Microsoft'a herhangi bir bilgi gönderilmez.

Bilgilerin Kullanımı: Beyaz Tahta özelliği, katılımcıların fikirleri tartışmasına, beyin fırtınası gerçekleştirmesine, notlar almasına, vb. olanak sağlayarak işbirliğini geliştirir.

Tercih/Denetim: Kuruluş yöneticisinin aşağıdaki ilkeleri vardır:

 • EnableDataCollaboration yönetici ilkesi – Bu ilke kuruluş yöneticisinin tüm veri işbirliği özelliklerini (PowerPoint İşbirliği, Dosya Paylaşımı, Anket, Beyaz Tahta İşbirliği ve Ekler) kısıtlamasına olanak tanır. Bu ilke False olarak ayarlanırsa, bu özelliklerin özellik düzeyi ilkelerinin hiçbir önemi olmaz.

 • AllowAnnotations yönetici ilkesi – Bu ilke kuruluş yöneticisinin tüm toplantı katılımcıları için ek açıklama becerilerini kısıtlamasına olanak tanır. Bu ayar kapatılırsa, son kullanıcılar Lync kullanıcı arabiriminde beyaz tahta oluşturmak için bir giriş noktası görmezler.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×