Microsoft Project Online'da ekip kaynakları kullanma

Microsoft Project Online'da ekip kaynakları kullanma

Ekip kaynakları projeye atanmış insan varlıklardır ve belirli görevleri tamamlamaktan sorumludur. Kaynak Yöneticisi önce, kuruluştaki herkesi Project Online kaynak merkezine proje çalışması için kullanılabilir olan herkesi ekler. Proje yöneticileri, bu kaynak havuzundan seçerek proje ekiplerini oluşturur. Proje ekibi birlikte, Proje Yöneticisi görevlere kaynak atar. Ekip kaynakları görevlerini tamamlar ve zaman çizelgelerini ve ilerleme güncelleştirmelerini göndermek için Project Online kullanabilir.

Bu konuda

Project Online kullanıcıları olarak ekip kaynaklarını ekleme

Çoğu ekip kaynaklarının, atanan görevlerini görebilmesi, zaman çizelgelerini gönderebilmesi ve ilerleme durumu girmesi için Project Online (lisans ile birlikte) erişimine ihtiyacı vardır. Bu nedenle ekip kaynaklarını ayarlamak için gereken ilk adım, bunları Project Online Kullanıcı olarak eklemektir. Şirket içi kalıcı çalışanlar, Ayrıca harici yüklenici veya geçici personel ekleyebilirsiniz.

İpucu: Aşağıdaki yordamda, kullanıcıların tek tek Project Online nasıl ekleneceği açıklanmaktadır. Kuruluşunuzda Active Directory veya Exchange kullanılıyorsa, kullanıcılarınızın bilgilerini kişi bilgileriyle birlikte otomatik olarak içeri aktarabilirsiniz. Ayrıntılar için Project Online yöneticinizle konuşun.

 1. Microsoft 365 admin center gidin. Project Online veya Microsoft 365 uygulamalarınız tarayıcınızda açıksa, sayfanın sol üst köşesindeki uygulama başlatıcıyı seçin ve sonra da yönetici'yi seçin. Yönetim merkezini tarayıcınızda ayrı bir sekmede açmak istiyorsanız, CTRL tuşunu basılı tutarak yönetici'yi seçin.

  İpucu: Project Online veya başka bir Microsoft 365 uygulaması açık değilse, tarayıcınızın adres çubuğunda http://Portal.Office.com yazın ve ENTER tuşuna basın. Oturum açtıktan sonra Web için Office giriş sayfası açılır ve uygulama başlatıcısı sol üst köşede kullanılabilir.

 2. Sol bölmede Kullanıcılar'ı seçin ve ardından etkin kullanıcılar'ı seçin.

 3. Etkin kullanıcılar sayfasında Kullanıcı Ekle'yi seçin.

 4. Yeni Kullanıcı iletişim kutusundaki ad, iletişim bilgileri, hesap parola bilgileri, Project Online rolü ve Project Online lisans bilgileri gibi alanları doldurun. Kaydet’i seçin.

 5. Kullanıcı eklenmiştir iletişim kutusunda, Parola gönder iletişim kutusunun seçili olduğundan emin olun. Metin kutusuna e-posta adresini girin ve ardından e-posta gönder ve Kapat'ı seçin. Parolayı e-postada göndermeyi tercih ediyorsanız, onay kutusunu temizleyin ve Kapat'ı seçin.

  İpucu: Parola e-postasını göndermeyi seçerseniz, Yeni Kullanıcı Microsoft Online Services ekibinden "yeni veya değiştirilmiş Kullanıcı hesabı bilgileri" konusuyla bir e-posta alır. Veya e-postanın size gönderilmesini ve yeni kullanıcıya gönderilmesini sağlayabilirsiniz.

 6. Project Online eklemek istediğiniz tüm kullanıcılar için bu işlemi uygulayın.

Sayfanın başı

Project Online Kaynak merkezinde kaynakları ayarlama

Kullanıcılar eklendiğinde, Project Online 'a dönüp kuruluşunuzun proje kaynak havuzundaki kaynaklar olarak bunları tanımlayın. Bunları kaynak olarak tanımlamak, bunların proje ekiplerine eklenmesine ve onlara atanmış görevlerin atanmasını olanaklı kılar.

İpucu: Kuruluşunuzda Active Directory kullanılıyorsa, Active Directory eşitlemesi aracılığıyla kullanıcılarınızı otomatik olarak kaynak olarak tanımlayabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Active Directory eşitlemesi olmadan, kaynaklarınızı tek seferde ayarlamanız gerekir.

 1. Sayfanın sol üst köşesindeki uygulama başlatıcıyı seçip Proje'yi seçin.

 2. Project Online, Hızlı Başlat 'ta kaynaklar'ı seçin.

 3. Kaynaklar sekmesinde Yeni'yi seçin.

 4. Kimlik bilgileri bölümünde, kaynağı bir kullanıcı hesabıyla ilişkilendir 'i seçin.

 5. Kullanıcı kimlik doğrulaması bölümünde, Kullanıcı oturum açma hesabı kutusunda, Yönetim merkezinde girdiğiniz kullanıcının adını veya e-posta adresini yazın.

 6. Kaynakla ilgili olan diğer bilgileri girin. Kaydet’i seçin. Kaynak, kaynak merkezi 'ne eklenir.

 7. Kaynak olarak tanıtmak istediğiniz tüm kullanıcılar için bu işlemi uygulayın.

Başlamak için bir kaynakla ilgili tüm bilgilere sahip değilsiniz, ancak daha sonra her zaman bilgileri döndürebilir, ekleyebilir veya geliştirebilirsiniz. Ekip kaynaklarının önem derecesi ve proje yöneticileri beceri kümeleri, kullanılabilirlik, maliyet, departman ve iş kodları hakkında bilgi. Kaynak Merkezi 'nde listelenen bir kaynağı düzenlemek için bu yordamı kullanın.

 1. Project Online, Hızlı Başlat 'ta kaynaklar'ı seçin. Kaynak Merkezi sayfası açılır. Kaynak Merkezi, kuruluşunuzun Project Web App 'te ayarlandığı tüm kaynakları listeler.

 2. Bilgilerini güncelleştirmek istediğiniz kaynağın adının yanındaki kutuyu seçin.

 3. Kaynaklar sekmesindeki kaynaklar grubunda Düzenle'yi seçin. Seçili kaynakla ilgili ayrıntıları gösteren Kaynak Düzenle sayfası açılır.

 4. Sayfadaki alanlara bilgi ekleyin. İşiniz bittiğinde Kaydet'i seçin.

  İpucu: Ekip kaynakları, donanım kaynakları gibi Project Online tarafından çalışma kaynakları olarak değerlendirilir. Diğer kaynak türleri, malzeme kaynaklarını ve maliyet kaynaklarını içerir. Farklı kaynak türleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Project Web App 'e kaynak ekleme konusuna bakın.

Sayfanın başı

Proje ekibi oluşturma

Project Online kullanıcıları kaynak merkezi 'ne eklendikten sonra, kaynaklar olarak tanımlanır ve proje yöneticileri artık bunları ekip kaynakları olarak belirli projelerine ekleyebilirler.

 1. Project Online, Hızlı Başlat 'ta Projeler'i seçin.

 2. Proje merkezinde, ekibinizi oluşturmak istediğiniz projenin adını seçin.

 3. Proje sekmesinin Gezinti grubunda ekip oluştur'u seçin. Ekip oluştur sayfasının sol tarafında tüm proje çevrimiçi kaynak havuzu listelenir. Sağ taraf boştur, ancak yakında geçerli proje için seçilen ekip kaynaklarını listeler.

  Build_Project_Team

  İpucu: Listenin belirli özelliklere uyan kaynakları göstermesini belirtebilirsiniz. Örneğin, yalnızca çalışma kaynaklarını (ve malzeme veya maliyet kaynaklarını) göstermek için, ekip sekmesinin veri grubunda tüm kaynaklaretiketli Görünüm kutusunu seçin ve çalışma kaynakları'nı seçin. Aynı şekilde, bir özelliğe göre filtrelemek için, ekip sekmesinin veri grubunda filtre kutusunu seçin ve filtrinizi belirtin. Son olarak, kaynakları bir özelliğe göre gruplandırmak için, ekip sekmesinin veri grubunda Gruplandır kutusunu seçin ve ardından en erken kullanılabilir veya kayıt türügibi bir gruplandırma seçin.

 4. Soldaki tabloda, ekibinize eklemek istediğiniz kaynakların adlarının yanındaki denetim kutularını seçin.

  İpucu: Ekip oluşturma tablosu, ekibinize kimlerin ekleneceğini belirlemenize yardımcı olabilecek belirli alanları gösterir. Örnek olarak tür, Maliyet merkezive en erken kullanılabilir. Bir kaynak ve özellikle de beceri kümeleri ve maliyetleri hakkında daha fazla bilgi için kaynak merkezi 'ne gidin. Hızlı Başlat 'ta kaynaklar'ı seçin. Kaynağın adının yanındaki kutuyu seçin. Kaynaklar sekmesindeki kaynaklar grubunda Düzenle'yi seçin. Seçili kaynakla ilgili ayrıntıları gösteren Kaynak Düzenle sayfası açılır.

 5. İki tablo arasında Ekle'yi seçin.

 6. Ekip sekmesinin ekip grubunda Kaydet & kapat'ı seçin. Seçtiğiniz kaynaklar artık projenizin sağ tarafında projenizin ekip kaynakları olarak eklenir. Bu kaynaklar artık görevlerin atanmasını sağlamak için hazırdır.

  Build_Project_Team_2

Sayfanın başı

Görevlere kaynak atama

Ekibiniz, ekip üyelerinizi projeye Orienting ve kickkapalı toplantınızı tutabilir. Project Online, kaynakları görevlere atayabilirsiniz.

 1. Project Online, Hızlı Başlat 'ta Projeler'i seçin.

 2. Proje merkezinde, görevlere kaynak atamak istediğiniz projenin adını seçin.

 3. Kaynak adı sütunuyla kolayca çalışabilmek için Gantt grafiğini düzenleyin. Aynı anda görev adını ve kaynak adını görebilmeniz için bölme çubuğunu sağa doğru sürükleyebilirsiniz. Ya da, fare işaretçisini dört başlı oka dönüşünceye kadar kaynak adı sütununun üzerine getirin ve sonra sütunu görev adı sütununa yaklaştırana kadar sürükleyin.

 4. Göreve kaynak atamaya başlamak için görevin kaynak adı alanını tıklatın. Tüm ekip kaynaklarının listelendiği açılan menüyü açmak için bu uygulamayı ikinci kez tıklatın.

  Assign_Resource_To_Task_1

 5. Geçerli göreve atamak istediğiniz kaynakların adlarının yanındaki denetim kutularını seçin. Enter tuşuna basın.

 6. Atanması gereken tüm görevler için bu işlemi uygulayın. Kaynak Seviyelendirmedeki kaynakları yalnızca en alt alt görevler düzeyine atayabileceğinizi ve bunların üstünde herhangi bir Özet görev düzeyinin bu düzeye atanmasını unutmayın. Alt görevler ve Özet görevler hakkında daha fazla bilgi edinin.

 7. Görev sekmesinin Proje grubunda Kaydet'i seçin.

 8. Görev sekmesinin Proje grubunda Yayımla'yı seçin. Projeyi yayımladığınızda, ekip kaynaklarının atanmış görevlerine erişimi olur. Project Online oturum açtıktan sonra, ödevlerini görmek için Hızlı Başlat 'ta görev seçebilirler.

  Assign_Resource_To_Task_2

Sayfanın başı

Ekip kaynakları için zaman ve ilerleme raporlamayı ayarlama

Ekip Kaynaklarınızın görev güncelleştirmelerini üç yoldan biriyle raporlaya, Project Online ayarlayabilirsiniz:

 • Atanan her görevde fiili saatlerle çalışılan zaman çizelgesinde

 • Atanan her görevde yüzde ile tamamlanan görev ilerlemesi

 • Her atanan görevde hem fiili saatleri hem de tamamlanma yüzdesini içeren tek bir giriş zaman çizelgesinde

Ayrıca ekip kaynaklarının proje zamanlamasını fiili saatlerinin veya yüzdesinin tamamlanma yüzdesiyle güncelleştiremeyeceğini ve güncelleştirmelerini onaylamanız gerekip gerekmediğini de ayarlayabilirsiniz.

 1. Project OnlineAyarlar'ı seçin ve ardından PWA ayarları'nı seçin.

 2. Zaman ve görev yönetimialtında, raporlama için zaman tabanlı parametreleri ayarlamak üzere Mali dönemler veya zaman raporlama dönemleri gibi bağlantıları seçin.

  Setup_Time_And_Progress

 3. Zaman çizelgelerinin nasıl görünmesini istediğinizi, ekip kaynaklarının rapor etmesi gereken bilgileri ve bunları onay için göndermeleri gerekip gerekmediğini belirtmek için zaman çizelgesi ayarları ve varsayılanlar ve görev ayarları 'nı seçin.

 4. Her sayfanın en altında, değişikliklerinizi uygulamak için Kaydet 'i seçin.

Sayfanın başı

Ayrıca Bkz:

Kaynak merkezihttps://docs.microsoft.com/ProjectOnline/configure-the-resource-centeryapılandırma

Project Web App'e kaynak ekleme

Projenizdeki görevlerin girintisini artırma veya azaltma

Zaman çizelgelerini ayarlama

Ekip üyeleri Project Online’da neler yapabilir?

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×