Microsoft sürüm öncesi yazılım lisans koşulları Microsoft OneNote

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu lisans koşulları Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bağlı kuruluşlarından birisi) ve sizin aranızdaki bir sözleşmedir. Lütfen bunları okuyun. Olması halinde yazılımı aldığınız ortamı içeren yukarıda adı geçen yayın öncesi yazılım için geçerlidir. Bu koşullar yazılıma yönelik her türlü Microsoft;

 • güncelleştirmeleri,

 • ekleri,

 • tabanlı hizmetleri ve

 • destek hizmetleri

için de (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

Yazılımı kullanmanız bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kabul etmiyorsanız yazılımı kullanmayın.

Aşağıda da açıklandığı gibi, bazı özelliklerin kullanılması İnternet tabanlı hizmetlere yönelik belirli standart bilgisayar bilgilerinin iletilmesini de onayladığınız anlamına gelir.

Bu lisans koşullarına uymanız şartıyla aşağıdaki haklara sahip olursunuz.

 1. YÜKLEME VE KULLANIM HAKLARI.

 2. Yükleme ve Kullanım. Uygulamanın bir kopyasını, Windows Mağazası hesabınızla ilişkilendirilmiş olan Microsoft hesabıyla bağlantılı en çok beş (5) Windows 8 cihazına yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

 3. İNTERNET TABANLI HİZMETLER. Microsoft yazılım ile birlikte İnternet tabanlı hizmetler sunar. Herhangi bir zamanda bunları değiştirebilir veya iptal edebilir.

 4. Internet Tabanlı Hizmetler için İzin. Aşağıda ve OneNote Gizlilik Bildirimi’nde tanımlanan yazılım özellikleri, Internet üzerinden Microsoft’a ya da hizmet sağlayıcı bilgisayar sistemlerine bağlanır. Bazı durumlarda, bağlandıklarında ayrı bir bildirim almazsınız. Bazı durumlarda bu özellikleri kapatabilir ya da kullanmayabilirsiniz. Bu özellikler hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. OneNote için Gizlilik Bildirimi. Bu özellikleri satın alarak, bu bilginin iletilmesini onaylamış olursunuz. Microsoft bu bilgileri, kimliğinizi belirlemek ya da sizinle iletişim kurmak için kullanmaz.

 5. Bilgisayar Bilgileri. Aşağıdaki özellikler İnternet protokolü adresiniz, işletim sistemi türü, tarayıcı ve kullanmakta olduğunuz yazılımın adı ve sürümü gibi bilgisayar bilgilerini ve yazılımı yüklediğiniz cihazın dil kodunu ilgili sistemlere gönderen İnternet protokollerini kullanır. Microsoft İnternet tabanlı hizmetleri size sunmak için bu bilgileri kullanır.

  • Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı (CEIP). Bu yazılım CEIP kullanır. CEIP, donanımınız ve bu yazılımı kullanma biçiminiz hakkında Microsoft'a otomatik olarak bilgi gönderir. Bu bilgiyi kimliğinizi belirlemek veya sizinle iletişim kurmak için kullanmayız. CEIP aynı zamanda bilgisayarınıza düzenli olarak küçük bir dosya indirir. Bu dosya, yazılımı kullanırken yaşadığınız sorunlarla ilgili bilgi toplamamızı sağlar. Varsa, hatalarla ilgili yeni yardım bilgileri de otomatik olarak indirilebilir. CEIP hakkında daha fazla bilgi.

  • Web İçeriği Özellikleri. Yazılımdaki özellikler Microsoft’tan ilgili içeriği alabilir ve size sağlayabilir. İçerik sağlamak için, bu özellikler kullandığınız işletim sisteminin türünü, yazılımın adını ve sürümünü, yazılımı yüklediğiniz cihazın tarayıcı türünü ve dil kodunu Microsoft’a gönderir. Bu özelliklere örnek olarak küçük resimler, şablonlar, çevrimiçi eğitim, çevrimiçi destek, yardım ve Appshelp sayılabilir. Bu web içeriği özelliklerini kullanmamayı seçebilirsiniz.

 6. Bilgilerin Kullanımı. Bilgisayar bilgilerini ve CEIP bilgilerini yazılım ve hizmetlerimizi geliştirmek için kullanabiliriz. Ayrıca, bu bilgileri donanım ve yazılım satıcıları gibi başka kişilerle de paylaşabiliriz. Bu kişiler, ürünlerinin Microsoft yazılımı ile birlikte daha iyi çalışmasını sağlamak için bu bilgileri kullanabilirler.

 7. Internet Tabanlı Hizmetlerin Kötüye Kullanılması. Bu hizmetleri, kendilerine zarar verecek ya da başkaları tarafından kullanılmalarını engelleyecek şekilde kullanamazsınız. Hizmetleri, herhangi bir hizmet, veri, hesap veya ağa herhangi bir yöntemle yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak amacıyla kullanamazsınız.

 8. SÜRE. Bu sözleşmenin süresi, Microsoft’un herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle yazılımı değiştirme veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutmak kaydıyla, yazılımın ticari sürümünün kullanıma sunulma tarihine kadardır. Windows 8 Consumer Preview cihazınızı güncelleştirir veya değiştirirseniz veya yazılımı farklı özelliklere ve işlemci türüne sahip bir Windows 8 Consumer Preview cihazında kullanmayı denerseniz, yazılımın çalışması durabilir. Yazılımı kullanarak karşıya yüklediğiniz içerik de dahil olmak üzere yazılımda depoladığınız verileri yedeklemek sizin sorumluluğunuzdadır. Windows Mağazası, yazılım veya herhangi bir içerik değiştirilir veya kullanımını sona erdirilirse, verileriniz silinebilir veya depoladığınız verileri almanız mümkün olmayabilir. Microsoft’un verileri size iade etme yükümlülüğü yoktur.

 9. YAYIN ÖNCESİ YAZILIM. Bu yazılım bir yayın öncesi sürümdür. Yazılımının son sürümü gibi çalışmayabilir. Bunu ticari olan son sürüm ile değiştirebiliriz. Ayrıca, bir ticari sürüm yayınlamayabiliriz.

 10. GERİ BİLDİRİM. Microsoft’a yazılım hakkında geri bildirim vermeyi kabul ederseniz geri bildirimlerinizi herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla kullanmak, paylaşmak ve ticari hale getirmek için gerekli olan hakkı ücretsiz olarak Microsoft’a verirsiniz. Ayrıca üçüncü taraflara, ürünlerinin, teknolojilerinin ve hizmetlerinin, geri bildirim içeren bir Microsoft yazılımının ya da hizmetinin belirli kısımlarını kullanması veya onunla arabirim oluşturması için gerekli olan patent haklarını ücretsiz olarak verirsiniz. Microsoft'un yazılımlarına veya belgelerine dahil ettiğimizde Microsoft’un yazılımlarının veya belgelerinin üçüncü taraflara lisanslanmasını gerektirecek bir lisansa tabi olan geri bildirimleri veremezsiniz. Bu haklar, ilgili sözleşme boyunca feshe rağmen yürürlükte kalır.

 11. LİSANS KAPSAMI. Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen geçerli yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Aşağıdakileri yapamazsınız:

  • yazılımdaki teknik sınırlamalar üzerinde çalışmak;

  • bu sınırlamaya rağmen geçerli yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak;

  • bu sınırlamaya rağmen yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya geçerli yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak;

  • başkalarının kopyalaması için yazılımı yayımlamak;

  • yazılımı kiralamak, finansal kiralamaya vermek, ödünç vermek;

  • yazılımı veya bu sözleşmeyi üçüncü taraflara aktarmak ya da

  • yazılımı ticari yazılım barındırma hizmetleri için kullanmak.

 12. İHRACAT KISITLAMALARI. Yazılım Birleşik Devletler ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar; hedefler, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin kısıtlamaları içerir. Daha fazla bilgi için Microsoft İhracat web sitesine bakın.

 13. DESTEK HİZMETLERİ. Bu yazılım “olduğu gibi” sunulduğundan yazılım için destek hizmetleri sağlayamayabiliriz.

 14. SÖZLEŞMENİN TÜMÜ. Bu sözleşme ve eklerin, güncelleştirmelerin, İnternet tabanlı hizmetlerin ve destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine ilişkin sözleşmenin tamamını oluşturur.

 15. GEÇERLİ YASA.

 16. Birleşik Devletler. Yazılımı Birleşik Devletler’de satın aldıysanız, bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, özel hukuk ilkeleri hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Yaşadığınız eyaletin kanunları, tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil dahil diğer tüm iddialar için geçerli olacaktır.

 17. Birleşik Devletler dışında. Yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olur.

 18. YASAL ETKİSİ. Bu sözleşmede belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülkenin kanunlarına göre diğer haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, ülkenizdeki yasaların izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.

 19. GARANTİ REDDİ. Yazılımın lisansı “olduğu gibi” verilmektedir. Kullanım riski size aittir. Microsoft hiçbir açık teminat, garanti veya koşul sağlamaz. Yerel yasalara göre bu sözleşmenin değiştiremeyeceği ek tüketici haklarına veya yasal garantilere sahip olabilirsiniz. Microsoft yerel yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal bulunmaması ile ilgili zımni garantileri kapsam dışında tutmuştur.

AVUSTRALYA İÇİN – Avustralya Tüketici Yasası kapsamında yasal garantiye sahipsinizdir ve bu koşullardaki öğeler bu hakları etkilemeyecek şekilde hazırlanmıştır.

 1. TELAFİLER VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI. Microsoft ve tedarikçilerinden, 5,00 ABD Doları’na kadar doğrudan zararları geri alabilirsiniz. Neticede oluşan, kar kaybı, özel, dolaylı veya arızi zararlar dahil diğer zararlar karşılanmaz.

Bu sınırlama aşağıdaki durumlar için geçerlidir:

 • Üçüncü taraf İnternet sitelerindeki yazılım, hizmetler, içerik (kod dahil) veya üçüncü taraf programları ile ilgili konular ve

 • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen ölçüde sözleşmenin, garantinin veya koşulun ihlali, kesin yükümlülük, ihmal veya diğer haksız fiiller iddiaları.

Bu, Microsoft'un zararın oluşma olasılığı olduğunu bilmesi veya bilmesinin gerekmesi durumunda da geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

Lütfen unutmayın: Bu yazılım Quebec, Kanada’da dağıtıldığından, bu lisans koşulları aşağıda Fransızca olarak sağlanmıştır.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Müşteri Deneyimini Geliştirme Programı (CEIP) Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×