MICROSOFT YAZILIM LİSANSI KOŞULLARI

IPHONE İÇİN MICROSOFT LYNC 2010IPAD İÇİN MICROSOFT LYNC 2010

Bu lisans koşulları, Microsoft Corporation (veya yaşadığınız yere göre bir bağlı şirketi) ile sizin aranızda yapılan sözleşmeyi oluşturur. Lütfen bunları okuyun. Olması halinde yazılımı aldığınız ortamı içeren yukarıda adı geçen yazılım için geçerlidir. Bu koşullar, yazılıma ve çevrimiçi hizmete yönelik her türlü Microsoft;

 • Güncelleştirmeleri,

 • Ekleri,

 • Internet tabanlı hizmetleri ve

 • Destek hizmetleri

için de (bu öğelere başka koşullar eşlik etmediği sürece) geçerlidir. Başka koşulların eşlik etmesi halinde ilgili koşullar geçerli olacaktır.

YAZILIMI KULLANMANIZ BU KOŞULLARI KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELİR. KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI KULLANMAYIN. BUNUN YERİNE YAZILIMI ÜCRET İADESI VEYA YERINE BAŞKA BIR ÜRÜN ALMAK İÇİN APPLE, INC.’E (“APPLE”) İADE EDİN.

Bu lisans koşullarına uyduğunuz takdirde aşağıdaki haklara sahip olursunuz.

1.KURULUM VE KULLANIM HAKLARI.

 1. Yükleme ve Kullanım.    Sahip olduğunuz veya kontrolünde bulunduğunuz iOS tabanlı aygıtlarınızda yazılımın 5 adede kadar kopyasını yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.

 2. Bu yazılım, internet tabanlı kablosuz bir ağ üzerinden Microsoft Lync Server 2010 veya Microsoft Lync Çevrimiçi’nin geçerli lisansı olan kopyalarını çalıştıran bilgisayar sistemlerine bağlantı gerektirir. Microsoft Lync Server 2010 güncelleştirmeleri, tam işlevsellik için gerekebilir. Bazı işlevler bütün ülkelerde bulunmayabilir.

 3. Üçüncü Taraf Programları.    Yazılım, üçüncü taraf tarafından yazılmış ancak üçüncü taraf tarafından değil, Microsoft tarafından bu sözleşme altında lisanslanan kod içerebilir. Üçüncü taraf kod için bildirim, varsa, sadece bilgilendirilmeniz için dahil edilmiştir.

2.INTERNET TABANLI HİZMETLER.    Microsoft yazılımla birlikte Internet tabanlı hizmetler sunar. Microsoft bu hizmetleri istediği zaman değiştirebilir veya iptal edebilir. Aşağıdakilere ek olarak, bu tür hizmetleri kullanımınız, Microsoft ve/veya kablosuz hizmet sağlayıcınız tarafından size sağlanan koşullara tabidir.

 1. Internet Tabanlı veya Kablosuz Hizmetler için Onay.    Yazılım, Internet tabanlı kablosuz bir ağ üzerinden Microsoft Lync Server 2010 veya Microsoft Lync Çevrimiçi’ni çalıştıran bilgisayar sistemlerine bağlantı gerektirir. Bazı durumlarda, bunlar bağlandığında ayrı bir ihbar almazsınız. Yazılımın kullanılması, internet tabanlı veya kablosuz hizmetler için (aygıtınız, sisteminiz ve uygulama yazılımınız ve çevre birimleri hakkındaki teknik bilgileri içeren, ancak bunlarla sınırlı kalmayan) standart aygıt bilgilerinin iletilmesine verdiğiniz onay yerine geçer.

 2. Internet Tabanlı Hizmetlerin Kötüye Kullanımı.    Herhangi bir Internet tabanlı hizmeti, bu hizmete zarar verecek veya başkasının bu hizmeti veya kablosuz ağı kullanımına zarar verecek şekilde kullanamazsınız. Hizmeti, herhangi bir yolla bir hizmete, veriye, hesaba veya ağa yetkisiz erişim elde etmek için kullanamazsınız.

3.LİSANS KAPSAMI.    Yazılımın satışı yapılmamakta, lisansı verilmektedir. Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir. Microsoft diğer hakların tümünü saklı tutar. Bu sınırlamalara rağmen ilgili yasalar ilave haklar sağlamıyorsa yazılımı yalnızca bu sözleşmede açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz. Bunu yaparken, yazılımda size yazılımı yalnızca belirli şekillerde kullanma izni veren her türlü teknik sınırlamaya uymanız gerekir. Şunları yapamazsınız:

 • Yazılımın teknik sınırlamalarını aşacak çözümler üretmek,

 • Bu sınırlamaya rağmen ilgili yasa hükümlerince açıkça izin verilen durumlar dışında, yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak, yazılımı kaynak koda dönüştürmek ve derlemesini açmak,

 • Yazılımın bu sözleşmede belirtilenden veya ilgili yasaların bu sözleşmede öngörülenden fazla kopyaya emredici hükümle izin vermesi halinde yasalarla izin verilenden fazla kopyasını oluşturmak,

 • Yazılımı başkalarının kopyalaması için yayımlamak,

 • Kiralamak, finansal kiralamaya vermek, ödünç vermek,

 • Yazılımı veya bu sözleşmeyi bir üçüncü tarafa devredemez veya

4.BELGELER.    Belgeleri kuruluşunuz içinde yararlanmak amacıyla kopyalayabilir ve kullanabilirsiniz.

5.İHRACAT SINIRLAMALARI.    Yazılım, ABD ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Yazılım konusunda geçerli olan tüm yurtiçi ve uluslararası ihracat yasalarına ve düzenlemelerine uygun şekilde davranmanız gerekir. Bu yasalar, ürünün gönderileceği yeri, son kullanıcılar ve son kullanıma ilişkin sınırlamaları içerir. Daha fazla bilgi için, bkz: www.microsoft.com/exporting.

6.DESTEK HİZMETLERİ.    Bu yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, yazılım için destek hizmeti veremeyebiliriz. Telefonunuz, üreticiniz ve kablosuz hizmet sağlayıcınız yazılımla ilgili destek hizmeti sağlamaktan sorumlu değildir.

7.TELİF HAKKI BİLDİRİMLERİ.    Microsoft ve Lync, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation’ın ya kayıtlı ticari markaları ya da ticari markalarıdır. iPhone, iPad ve iOS, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı, Apple Inc.’in ticari markalarıdır.

8.SÖZLEŞMENİN TAMAMI.    Bu sözleşme eklerin, güncelleştirmelerin, Internet tabanlı hizmetlerin ve kullandığınız destek hizmetlerinin koşulları, yazılım ve destek hizmetlerine yönelik sözleşmenin tamamını oluşturur.

9.UYGULANACAK HUKUK.

 1. Amerika Birleşik Devletleri.    Yazılımı Amerika Birleşik Devletleri'nde aldıysanız, bu sözleşmenin yorumlanması ve ihlali iddiaları, milletlerarası bağlama kuralları hesaba katılmadan, Washington eyaleti kanunlarına tabi olacaktır. Tüketici koruma kanunları, haksız rekabet ve haksız fiil kapsamındakiler de dahil diğer tüm talepler bakımından yaşadığınız eyaletin kanunları geçerli olacaktır.

 2. Amerika Birleşik Devletleri dışında.    Bu yazılımı başka bir ülkede satın aldıysanız, o ülkenin yasaları geçerli olacaktır.

10.YASAL ETKİSİ.    Bu anlaşmada belirli yasal haklar tanımlanmıştır. Yaşadığınız ülkenin kanunlarına göre başka haklara sahip olabilirsiniz. Ayrıca, yazılımı aldığınız tarafla ilgili başka haklara da sahip olabilirsiniz. Bu sözleşme, ülkenizin yasalarının izin vermediği durumlarda, ülkenizin yasaları uyarınca sahip olduğunuz hakları değiştirmez.

11.ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHTAR.    Apple ve onun bağlı kuruluşlarının, bu sözleşmenin üçüncü kişi lehdarları olduğunu ve Apple’ın bu sözleşmeyi icra etmeye hakkı olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

12.GARANTİ REDDİ BEYANI.   YAZILIMIN LİSANSI “OLDUĞU GİBİ”, “TÜM HATALARIYLA” VE “MEVCUT HALİYLE” VERİLMEKTEDİR. YAZILIMIN KULLANIMINA İLİŞKİN RİSKLER TARAFINIZDAN ÜSTLENİLİR. EĞER İSTENİRSE, SATIN ALMA ÜCRETİNİN GERİ ÖDENMESİ İÇİN APPLE’A BİLDİRİMDE BULUNABİLİRSİNİZ. İLGİLİ YASALAR TARAFINDAN İZİN VERİLEN AZAMİ ÖLÇÜDE, APPLE HER NE SEBEPLE BAŞKA BİR GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİP OLMAYACAKTIR. MICROSOFT VE AĞLARI ARACILIĞIYLA YAZILIMIN DAĞITILDIĞI KABLOSUZ HİZMET SAĞLAYICILAR VE İLGİLİ BAĞLI KURULUŞLARIMIZIN HER BİRİ VE TEDARİKÇİLER (“DİSTRİBÜTÖRLER”), YAZILIM KAPSAMINDA VEYA YAZILIMLA İLİŞKİLİ OLARAK HİÇBİR AÇIK KEFALET, GARANTİ VEYA KOŞUL SUNMAMAKTADIR. BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE BU ANLAŞMANIN DEĞİŞTİREMEYECEĞİ BAŞKA TÜKETİCİ HAKLARINIZ OLABİLİR. MİCROSOFT, BÖLGENİZDEKİ YASALAR ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLEN ÖLÇÜDE, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL BULUNMAMASI İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLERİ KAPSAM DIŞINDA BIRAKIR.

13.TELAFİLER VE ZARARLARIN SINIRLANDIRILMASI VE HARİÇ TUTULMASI.   APPLE, MICROSOFT VE TEDARIKÇILERI, EN ÇOK ÖDEDIĞINIZ TUTAR KADAR OLMAK ÜZERE YALNIZCA DOĞRUDAN ZARARLARI KARŞILAMAKTADIR. NETİCEDE OLUŞAN, KAR KAYBI, ÖZEL, DOLAYLI VEYA ARIZİ ZARARLAR DAHİL DİĞER ZARARLAR KARŞILANMAZ.

Bu sınırlama aşağıdaki haller için geçerlidir:

 • Üçüncü tarafların Internet sitelerindeki yazılım, hizmetler, (kod dahil) içerik veya üçüncü tarafların programları ile ilgili konular ve

 • ilgili yasalar çerçevesinde izin verilen azami ölçüde sözleşmenin ihlalinden, bir garantinin, taahhüdün veya koşulun ihlalinden, kusursuz sorumluluktan, ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklanan talepler.

Bu sınırlama, Microsoft'un zararın oluşma olasılığını bilmesi veya bilmesinin gerekmesi halinde de geçerlidir. Yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma, ülkeniz arızi, neticede oluşan veya diğer zararların sınırlanmasına veya hariç tutulmasına izin vermediği takdirde sizin için geçerli olmayabilir.

Sayfanın Başı

Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yarayan bir abonelik

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×