Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Uygulandığı öğe

AccessObject Nesnesi

CodeProject Nesnesi

Form Nesnesi

ObjectFrame Nesnesi

Reference Nesnesi

SubForm Nesnesi

AccessObjectProperty Nesnesi

ComboBox Nesnesi

Image Nesnesi

OptionButton Nesnesi

Report Nesnesi

TabControl Koleksiyonu

AdditionalData Nesnesi

CommandButton Nesnesi

Label Nesnesi

OptionGroup Nesnesi

Section Nesnesi

TextBox Nesnesi

Application Nesnesi

CurrentProject Nesnesi

Line Nesnesi

Page Nesnesi

SmartTag Nesnesi

ToggleButton Nesnesi

BoundObjectFrame Nesnesi

CustomControl Nesnesi

ListBox Nesnesi

PageBreak Nesnesi

SmartTagAction Nesnesi

CheckBox Nesnesi

DataAccessPage Nesnesi

Module Nesnesi

Rectangle Nesnesi

SmartTagProperty Nesnesi

Bir nesnenin adını tanımlayan dize ifadesi öğesini belirtmek veya belirlemek için Ad özelliğini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki nesneler için okuma/yazma Dizesi: AdditionalData, BoundObjectFrame, CheckBox, ComboBox, CommandButton, CustomControl, Form, Image, Label, Line, ListBox, Module, ObjectFrame, OptionButton, OptionGroup, Page, PageBreak, Rectangle, Report, Section, SmartTagProperty, SubForm, TabControl, TextBox ve ToggleButton. Aşağıdaki nesneler için salt okunur Dize: AccessObject, AccessObjectProperty, Application, CodeProject, CurrentProject, DataAccessPage, Reference, SmartTag ve SmartTagAction.

ifade.Ad

ifade Gerekli. Yukarıdaki nesnelerden birini döndüren bir ifade.

Notlar

Geçerli adlar Microsoft Office Access 2007 için standart adlandırma kurallarına uymalıdır. Microsoft Access nesneler için ad en fazla 64 karakter uzunluğunda olabilir. Denetimler için ad en fazla 255 karakter uzunluğunda olabilir.

Yeni nesneler için Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda Kaydet’e tıklayıp geçerli bir ad girerek Ad özelliğini ayarlayın. Gezinti bölmesinde mevcut bir nesnenin adını değiştirmek için ada sağ tıklayıp Yeniden adlandır’a tıklayın. Mevcut bir nesne açıkken nesnenin adını değiştirmek için Hızlı Erişim Araç Çubuğu’nda Farklı Kaydet’e tıklayın.

Bir bölüm veya denetim için bu özelliği özellik sayfası, bir makro veya Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ad özelliğini nesnelere yönelik ifadelerde kullanabilirsiniz.

Yeni nesnelerin varsayılan adı, nesne adına benzersiz bir tamsayı eklenerek oluşturulur. Örneğin, ilk yeni formun adı Form1, ikinci yeni formun adı Form2 olur ve bu şekilde devam eder. Bir form, Ekran nesnesi gibi başka bir sistem nesnesi ile aynı ada sahip olamaz.

Bir bağlantısı çözülmüş denetim için varsayılan ad, denetim türüne benzersiz bir tamsayı eklenerek oluşturulur. Örneğin, bir forma eklediğiniz ilk denetim bir metin kutusuysa, bunun Ad özellik ayarı Metin1 olur.

Bir ilişkili denetim için varsayılan ad, temel veri kaynağındaki alanın adıdır. Bir alan listesindeki alanlardan birini sürükleyerek bir denetim oluşturursanız, alanın AlanAdı özellik ayarı denetimin Ad özellik kutusuna kopyalanır.

Bir denetimin veya bölümün adlandırılması için “Form” veya “Rapor” kullanılamaz.

Aynı form, rapor veya veri erişim sayfasındaki denetimler aynı ada sahip olamaz, ancak farklı form, rapor veya veri erişim sayfalarındaki denetimler aynı ada sahip olabilir. Aynı formdaki bir denetim ve bölüm aynı ada sahip olamaz.

Örnek

Aşağıdaki örnek, Formlar koleksiyonundaki ilk form için Ad özelliğini döndürür.

Dim strFormName As String

strFormName = Forms(0).Name

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Insider'Microsoft Office katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×