NPV İşlevi

Dönemsel nakit akışları serisine (ödemeler ve alındılar) ve bir indirim oranına bağlı olarak, yatırımın bugünkü net değerini belirten bir Çift döndürür.

Söz dizimi

NPV( oran, değerler ())

NPV işlevi söz diziminin aşağıdaki bağımsız değişkenleri vardır:

Bağımsız Değişken

Açıklama

oran

Gerekli. Çift, dönem süresi üzerinden indirim oranını belirtir ve ondalık değerle gösterilir.

değerler ()

Gerekli. Çift dizisi, nakit akışı değerlerini belirtir. Dizi en az bir negatif değer (ödeme) ve bir de pozitif değer (alındı) içermelidir.


Notlar

Yatırımın bugünkü net değeri, geleceğe ait bir ödeme ve alındı serisinin güncel değeridir.

NPV işlevi, ödemelerle alındıların sırasını yorumlamak için, dizi içindeki değerlerin sırasını kullanır. Ödeme ve alındı değerlerinizi doğru sırada girmeye dikkat edin.

NPV yatırımı, ilk nakit akışı değerinin tarihinden bir dönem önce başlar ve dizideki son nakit akışı değeriyle birlikte biter.

Bugünkü net değer hesaplamasında, geleceğe ait nakit akışları temel alınır. İlk nakit akışınız ilk dönemin başlangıcında gerçekleşiyorsa, ilk değerin NPV tarafından döndürülen değere eklenmesi ve değerler( ) bağımsız değişkeninin nakit akışı değerlerine dahil edilmemesi gerekir.

NPV işlevi PV işlevine (bugünkü değer) benzer; tek fark, PV işlevinde nakit akışlarının dönemin sonunda veya başında başlamasına izin verilmesidir. Değişten NPV nakit akışı değerlerinden farklı olarak, PV nakit akışları yatırım boyunca sabit olmalıdır.

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, Arama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Bu örnekte, NPV işlevi Values() dizisinde yer alan bir nakit akışları dizisinin bugünkü net değeri döndürmek için kullanılır. RetRate, sabit iç verim oranını temsil eder.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×