Nz İşlevi

Nz işlevini kullanarak, Değişken Null olduğunda sıfır, sıfır uzunlukta dize (" ") veya belirtilen başka bir değer döndürülmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin, Null değerini başka bir değere dönüştürmek ve bunun ifadeye yayılmasını önlemek için bu işlevi kullanabilirsiniz.

Söz dizimi

Nz ( değişken [, nullisedeğer ] )

Nz işlevi söz diziminin aşağıdaki bağımsız değişkenleri vardır:

Bağımsız Değişken

Açıklama

değişken

Zorunlu. Değişkenveri türü değeri için bir değişken.

nullisedeğer

İsteğe bağlı (sorguda kullanılmıyorsa). Bir değişken bağımsız değişkeni Boş ise, döndürülecek değer sağlayan bir değişken olur. Bu bağımsız değişken, sıfırdan veya sıfır uzunluklu dizeden başka bir değer döndürmenize olanak sağlar.

Not: Nz işlevini bir sorguda ifade içinde, nullisedeğer değişkeni olmadan kullanırsanız, sonuçlar, boş değerler içeren alanlarda sıfır uzunluklu bir dize olacaktır.


Değişken bağımsız değişkeninin değeri Null olduğunda, bağlamda değerin bir sayı veya dize olması gerektiğinin belirtilmesine bağlı olarak, Nz işlevi sıfır sayısı veya sıfır uzunluklu bir dize döndürür (sorgu ifadesinde kullanıldığında her zaman sıfır uzunluklu dize döndürür). Değişken bağımsız değişkeni Null ise ve isteğe bağlı nullisedeğer bağımsız değişkeni eklendiyse, Nz işlevi bu bağımsız değişken tarafından belirtilen değeri döndürür. Sorgu ifadesinde kullanıldığında, NZ işlevine her zaman nullisedeğer bağımsız değişkeni eklenmelidir.

Değişken bağımsız değişkeninin değeri Null değilse, Nz işlevi değişken değerini döndürür.

Notlar

Nz işlevi Null değerler içerebilecek ifadeler için yararlıdır. İfadenin Null değer içerdiğinde bile Null olmayan bir değere hesaplanmasını zorlamak için, Nz işlevini kullanarak sıfır, sıfır uzunluklu bir dize veya özel bir dönüş değeri döndürülmesini sağlayın.

Örneğin, Değişken varXNull olduğunda, 2 + varX ifadesi her zaman Null değer döndürür. Öte yandan 2 + Nz(varX), 2 değerini döndürür.

Nz işlevini her zaman IIf işlevinin alternatifi olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdaki kodda istenen sonucunun döndürülmesi için IIf işlevini içeren iki ifade gerekir. IIf işlevini içeren ilk ifade bir değişkenin değerini denetlemek ve bu değer Null ise bunu sıfıra dönüştürmek için kullanılır.

varTemp = IIf(IsNull(varFreight), 0, varFreight)
varResult = IIf(varTemp > 50, "High", "Low")

Sonraki örnekte, Nz işlevi ilk ifadeyle aynı şekilde çalışır ve istenen sonuç iki adım yerine tek adımda elde edilir.

varResult = IIf(Nz(varFreight) > 50, "High", "Low")

İsteğe bağlı nullisedeğer bağımsız değişkeni için bir değer sağlarsanız, değişkenNull olduğunda o değer döndürülür. Bu isteğe bağlı bağımsız değişkeni ekleyerek, IIf işlevini içeren bir ifade kullanmaktan kaçınabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki ifadede, varFreight değeri Null olduğunda bir dize döndürmek için IIf işlevi kullanılmıştır.

varResult = IIf(IsNull(varFreight), _
"No Freight Charge", varFreight)

Sonraki örnekte, Nz işlevine girilen isteğe bağlı bağımsız değişken, varFreightNull olduğunda döndürülecek dizeyi sağlar.

varResult = Nz(varFreight, "No Freight Charge")

Sorgu örnekleri

İfade

Sonuçlar

ProductSales 'TEN Ifade2 olarak ProductID, NZ (Indirim, "ayrıntı yok") seçeneğini belirleyin;

Ifade1 sütunundaki "ÜrünKimliği", "Indirim" alanındaki ' null ' değerleri değerlendirir ve tüm null değerleri için "kullanılabilir ayrıntı yok" değerini döndürür (null olmayan değerleri olduğu gibi verir).

ProductSales 'den farklı şekilde ProductID, NZ (Indirim, "ayrıntı yok") seçeneğini belirleyin;

Sütun ürününde "ÜrünKimliği" verir, "Indirim" alanındaki ' null ' değerlerini değerlendirir ve tüm boş değerler için "kullanılabilir ayrıntı yok" değerini verir

VBA örneği

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Aşağıdaki örnek, form üzerindeki bir denetimi değerlendirir ve denetimin değerine bağlı olarak iki dizeden birini döndürür. Denetimin değeri Null ise, yordamda Null değeri sıfır uzunluklu bir dizeye dönüştürmek için Nz işlevi kullanılır.

Public Sub CheckValue()
Dim frm As Form
Dim ctl As Control
Dim varResult As Variant
' Return Form object variable
' pointing to Orders form.
Set frm = Forms!Orders
' Return Control object variable
' pointing to ShipRegion.
Set ctl = frm!ShipRegion
' Choose result based on value of control.
varResult = IIf(Nz(ctl.Value) = vbNullString, _
"No value.", "Value is " & ctl.Value & ".")
' Display result.
MsgBox varResult, vbExclamation
End Sub

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×