ODBC Skalar İşlevleri

Microsoft Access SQL, Microsoft SQL Server 'da çalışan bir doğrudan sorguda skaler IŞLEVLER için ODBC tanımlı söz dizimi kullanılmasını destekler. Örneğin, hisse senedi fiyatındaki değişikliğin mutlak değerinin beş ' den büyük olduğu tüm satırları döndürmek için aşağıdaki sorguyu kullanın:

SELECT DailyClose, DailyChange FROM DailyQuote
WHERE {fn ABS(DailyChange)} > 5

Bağımsız değişkenlerin açıklaması ve SQL deyiminde işlev ekleme ile ilgili kaçış sözdiziminin tam açıklaması için, skaler işlevlerebakın.

Kategoriye göre ODBC skaler işlevleri

Metin işlevlerinin alt kümesi desteklenir. Aşağıdaki tabloda, ODBC skaler işlevleri ve varsa eşdeğer Access işlevleri listelenmektedir.

ODBC Işlevi (ODBC sürümü)

Access Işlevi

ASCıı (ODBC 1,0)

Asc İşlevi

BIT_LENGTH (3,0)

(Eşdeğeri yok)

CHAR (ODBC 1,0)

Chr İşlevi

CONCAT (ODBC 1,0)

(Amperun (&) karakter birleştirme işlecini kullanın)

FARK (ODBC 2,0)

(Eşdeğeri yok)

EKLE (ODBC 1,0)

(Eşdeğeri yok)

LCASE (ODBC 1,0)

LCase İşlevi

LEFT (ODBC 1,0)

Left İşlevi

UZUNLUK (ODBC 1,0)

Len İşlevi

KONUMLANDıR (ODBC 1,0)

InStr İşlevi

LTRIM (ODBC 1,0)

LTrim, RTrim ve Trim İşlevleri

OCTET_LENGTH (ODBC 3,0) (eşdeğer işlev yok)

(Eşdeğeri yok)

KONUM (ODBC 3,0)

InStr İşlevi

(ODBC 1,0)

Dize Işlevi

REPLACE (ODBC 1,0)

Replace İşlevi

SAĞDAN (ODBC 1,0)

Right İşlevi

RTRIM (ODBC 1,0)

LTrim, RTrim ve Trim İşlevleri

SOUNDEX (ODBC 2,0)

(Eşdeğeri yok)

BOŞLUK (ODBC 2,0)

Space İşlevi

SUBSTRING (ODBC 1,0)

Mid Işlevi

UCASE (ODBC 1,0)

UCase İşlevi

Matematik işlevlerinin alt kümesi desteklenir. Aşağıdaki tabloda, ODBC skaler işlevleri ve varsa eşdeğer Access işlevleri listelenmektedir.

ODBC Işlevi (ODBC sürümü)

Access Işlevi

ABS (ODBC 1,0)

Abs İşlevi

ACOS (ODBC 1,0)

(Eşdeğeri yok)

ASıN (ODBC 1,0)

(Eşdeğeri yok)

TAVAN (ODBC 1,0)

(Eşdeğeri yok)

ATAN (ODBC 1,0)

Atn İşlevi

ATAN2 (ODBC 2,0)

(Eşdeğeri yok)

COS (ODBC 1,0)

Cos İşlevi

COT (ODBC 1,0)

(Eşdeğeri yok)

DERECE (ODBC 2,0)

(Eşdeğeri yok)

EXP (ODBC 1,0)

Exp İşlevi

KAT (ODBC 1,0)

(Eşdeğeri yok)

MOD (ODBC 1,0)

(MOD işlecini kullanın)

LOG (ODBC 1,0)

Log İşlevi

LOG10 (ODBC 2,0)

(Eşdeğeri yok)

PI (ODBC 1,0)

(Eşdeğeri yok)

KUVVET (ODBC 2,0)

(Eşdeğeri yok)

RADYAN (ODBC 2,0)

(Eşdeğeri yok)

S_SAYı_ÜRET (ODBC 1,0)

Rnd İşlevi

YUVARLA (ODBC 2,0)

Round İşlevi

SIGN (ODBC 1,0)

Sgn İşlevi

SIN (ODBC 1,0)

Sin İşlevi

KAREKÖK (ODBC 1,0)

Sqr İşlevi

BRONZ (ODBC 1,0)

Tan İşlevi

KES (ODBC 2,0)

(Eşdeğeri yok)

Tarih/saat işlevlerinin bir alt kümesi desteklenir. Aşağıdaki tabloda, ODBC skaler işlevleri ve varsa eşdeğer Access işlevleri listelenmektedir.

ODBC Işlevi (ODBC sürümü)

Access Işlevi

CURDATE (ODBC 1,0)

Date İşlevi

CURTIME (ODBC 1,0)

Time İşlevi

CURRENT_DATE (ODBC 3,0)

Date İşlevi

CURRENT_TIME (ODBC 3,0)

Time İşlevi

CURRENT_TIMESTAMP (ODBC 3,0)

Time İşlevi

DAYNAME (ODBC 2,0)

WeekdayName İşlevi

DAYOFMONTH (ODBC 1,0)

Day İşlevi

DAYOFWEEK (ODBC 1,0)

Weekday İşlevi

DAYOFYEAR (ODBC 1,0)

DatePart İşlevi

AYıKLA (ODBC 3,0)

DatePart İşlevi

SAAT (ODBC 1,0)

Hour İşlevi

DAKIKA (ODBC 1,0)

Minute İşlevi

AY (ODBC 1,0)

Month İşlevi

MONTHNAME (ODBC 2,0)

MonthName Işlevi

ŞIMDI (ODBC 1,0)

Now İşlevi

ÇEYREK (ODBC 1,0)

DatePart İşlevi

IKINCI (ODBC 1,0)

Second İşlevi

TIMESTAMPADD (ODBC 2,0)

DateAdd İşlevi

TIMESTAMPDIFF (ODBC 2,0)

DateDiff İşlevi

HAFTA (ODBC 1,0)

DatePart İşlevi

YEAR (ODBC 1,0)

Year İşlevi

Dönüştürme işlevlerinin bir alt kümesi desteklenir. Aşağıdaki tabloda, ODBC skaler işlevleri ve varsa eşdeğer Access işlevleri listelenmektedir.

ODBC Işlevi

Access Işlevi

CONVERT

Tür Dönüştürme İşlevleri

Not    Dize sabit değerleri şu veri türlerine dönüştürülebilir: SQL_FLOAT, SQL_DOUBLE, SQL_NUMERIC, SQL_INTEGER, SQL_REAL, SQL_SMALLINT, SQL_VARCHAR ve SQL_DATETIME. Bir dizeyi para birimine dönüştürmek için, SQL_FLOAT kullanın. Daha fazla bilgi için bkz .

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmenize yarayan bir abonelik

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×