Oluşturma veya silme bir kısa metin alanı

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Daha küçük miktarlarda adları, adresleri ve telefon numaraları gibi metinsel veri depolamak gerektiğinde tabloya bir kısa metin alanı ekleme. Kısa metin alanları 256 alfasayısal karakterler depolayabilirsiniz. Tablo alanına ve bir denetimi bir form veya rapordaki tüm 256 karakter görüntüleyebilirsiniz. Uzun metin alanların aksine, zengin metin kısa metin alanında verilere koşullu biçimlendirme uygulayamazsınız. Bununla birlikte, özel görüntüleme biçimleri uygulayabilirsiniz ve kullanıcıların veri giriş denetleyen giriş maskeleri de uygulayabilirsiniz.

Bu makalede

Veri Sayfası görünümünde bir kısa metin alanı ekleme

Tasarım görünümünde bir kısa metin alanı ekleme

Kısa metin alan özelliklerini değiştirme veya ayarlama

Kısa metin alanı silme

Kısa metin alanı Özellik Başvurusu

Veri Sayfası görünümünde bir kısa metin alanı ekleme

Veri sayfasıgörünümünde yeni veya varolan bir tabloya bir kısa metin alanı ekleyebilirsiniz.

Varolan bir tabloya ekleme

 1. Tabloyu Veri sayfası görünümü' nde açın.

 2. Gerekirse, ilk boş alan için yatay kaydırma.

 3. Ekle'yi seçin ve sonra listeden Kısa metin seçin.

 4. Yeni üstbilgi satırı çift tıklatın ve sonra yeni alan için anlamlı bir ad yazın.

 5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yeni bir tabloya ekleme

 1. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.

 2. Kaydet ' i tıklatın ve Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni tablo için bir ad girin.

 3. Ekle'yi seçin ve sonra listeden Kısa metin seçin.

 4. Yeni üstbilgi satırı çift tıklatın ve sonra yeni alan için anlamlı bir ad yazın.

 5. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Tasarım görünümünde bir kısa metin alanı ekleme

Tasarımgörünümünde yeni veya varolan bir tabloya bir kısa metin alanı ekleyebilirsiniz.

Varolan bir tabloya ekleme

 1. Tabloyu Tasarım görünümü' nde açın.

 2. Alan adı sütununda, ilk boş satırı seçin ve ardından alan için bir ad yazın.

 3. Veri türü sütununda bitişik hücreyi seçin ve sonra listeden Kısa metin seçin.

 4. Değişikliklerinizi kaydedin.

Yeni bir tabloya ekleme

 1. Oluştur sekmesinin Tablolar grubunda Tablo'yu tıklatın.

 2. Kaydet' i tıklatın ve Farklı Kaydet iletişim kutusunda, yeni tablo için bir ad girin.

 3. Yeni tablo için belge sekmesini sağ tıklatın ve Tasarım görünümü' nü tıklatın.

 4. Alan adı sütununda, ilk boş satırı seçin ve ardından alan için bir ad yazın.

 5. Veri türü sütununda bitişik hücreyi seçin ve sonra listeden Kısa metin seçin.

 6. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sayfanın Başı

Kısa metin alan özelliklerini değiştirme veya ayarlama

Giriş maskesi veya Resim yazısıdahil olmak üzere, tüm kullanılabilir özellikler ayarlamak için Tasarım görünümünü kullanma ancak bir alt kümesi gibi gerekli olup olmadığını veya benzersiz, alan özelliklerini ayarlamak için Veri sayfası görünümü kullanabilirsiniz.

 1. Tabloyu Tasarım görünümü' nde açın.

 2. Tablo Tasarımcısının Alan özellikleri' nin altında alt bölümündeki Genel sekmesinde, değiştirmek istediğiniz özelliği bulun.

 3. Özellik adının yanındaki alanı seçin. Özellik bağlı olarak, veri girmek, Oluşturucu düğmesi tıklatarak İfade Oluşturucusu'nu başlatmak veya listeden bir seçenek belirleyin.

  Her alan özelliğini kullanma hakkında bilgi için özellik'i seçin ve F1 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Kısa metin alanı silme

Önemli    Veri içeren bir kısa metin alanı sildiğinizde, bu veriler kalıcı olarak kaybolur; silme işlemini geri alamazsınız. Bu nedenle, herhangi bir tablo alanları veya diğer veritabanı bileşenleri silmeden önce veritabanınızı yedeklemeniz.

Veri Sayfası Görünümü ' silme

 1. Tabloyu Veri sayfası görünümü' nde açın.

 2. Kısa metin alanı bulun, üstbilgi satırı (adı) sağ tıklatın ve sonra Silme alanınıtıklatın.

 3. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Tasarım Görünümü'nden silme

 1. Tabloyu Tasarım görünümü' nde açın.

 2. Metin alanının yanındaki (boş kare) satır seçicisini tıklatın ve sonra DELETE tuşuna basın veya satır seçicisini sağ tıklatın ve sonra Satır Sil'itıklatın.

 3. Silmeyi onaylamak için Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Kısa metin alanı Özellik Başvurusu

Kısa metin alanı için bir tablo eklemek için Tasarım görünümünü kullandığınızda, ayarlayabilir ve alanı özelliklerini sayısını değiştirin. Bu tablo kısa metin alanı özelliklerini gösterir ne her biri yapar ve etkileri ayarlama veya bunları değiştirme açıklar açıklanmaktadır.

Özellik

Kullanım

Alan Boyutu

Kısa metin alanlarınızı boyutunu denetler. Geçerli değerler: 0 ile 255. Bu özellik boş bırakırsanız, alan 256 karakter kabul eder.

Biçim

Görüntüleme biçimi tanımlamak için özel biçimlendirme karakterlerini girersiniz. Burada tanımlanan biçimleri veri sayfaları, formlar ve raporlar içinde görünür.

Giriş Maskesi

Kullanıcıların alan veri giriş denetlemek gerektiğinde giriş maskesi tanımlayın.

Giriş maskeleri kullanma hakkında daha fazla bilgi için alanı girmek veya belirli bir biçimde değerleri belirlemek için giriş maskesi oluşturmamakalesine bakın.

Resim Yazısı

Kısa metin alanınız adını belirtir. Bu özellik, en çok 2.048 karakter kabul eder. Resim yazısı belirtmezseniz, Access varsayılan alan adı uygular.

Varsayılan Değer

Yeni bir kayıt oluşturduğunuzda, otomatik olarak bir alanda görünen değer belirtir. Örneğin, adresler tablosunda, belirli bir şehir Şehir alanı için varsayılan değer ayarlayabilirsiniz. Kullanıcı tabloya kayıt eklediğinde, bu değeri kabul edebilir veya farklı bir şehir adı girebilir. Uzunluk üst sınırı: 255 karakter.

Geçerlilik Kuralı

Tüm kayıt, tek bir alanı veya bir denetim girilen veri gereksinimleri belirtir. Bir kullanıcı kuralını ihlal veri girdiğinde, sonuçta elde edilen hata iletisi belirtmek için Geçerlilik metni özelliğine kullanabilirsiniz. Uzunluk üst sınırı: 2.048 karakter.

Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Geçerlilik Metni

Kullanıcıların bir geçerlilik kuralını ihlal edildiğinde görüntülenen hata iletisinde metni belirtir. Uzunluk üst sınırı: 255 karakter.

Geçerlilik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bir alandaki verileri doğrulamak için geçerlilik kuralı oluşturmabaşlıklı makaleye bakın.

Gerekli

Bu özelliği Evetolarak ayarlandığında, bir değer alanına veya alana bağlı olan herhangi bir denetim girmeniz gerekir. Ayrıca, değer boş olamaz.

Sıfır Uzunluk İzni

Bu özelliği Evetolarak ayarlandığında, bir alana sıfır uzunluklu dize girebilirsiniz. Sıfır uzunluklu dize olmayan karakterler içeriyor. Bir alan için hiçbir değerin var bildiğiniz göstermek için kullanın. Sıfır uzunluklu dize aralarında hiç boşluk iki çift tırnak işaretleriyle yazarak girin ("").

Dizinli

Sıralama, sorguları hızlandırmak için dizin kullanın ve büyük miktarda veriyi karşı gruplandırma işlemleri çalıştırın. Kullanıcılar yinelenen değer girmesini önlemek için dizinler de kullanabilirsiniz. Seçimleri:

 • Hayır     Dizin oluşturma (varsayılan) devre dışı bırakır.

 • Evet (Yineleme var)     Dizinler alan ve yinelenen değerler verir. Örneğin, yinelenen ilk ve son adlar olabilir.

 • Evet (yineleme yok)     Dizinler alan ve yinelenen değerler izin vermez.

Unicode Sıkıştırma

Access Unicode metin, uzun metin ve Köprü alanları verileri göstermek için kullanır. Unicode karakter başına 2 bayt yerine 1 kullandığından, daha fazla depolama alanı kaplar.

Bu efekt Kaydır ve en iyi performans sağlamak için Access bu özellik varsayılan değerini Evet için metin, uzun metin ve Köprü alanları için ayarlar. Özelliği Evetolarak ayarlandığında, herhangi bir karakterle başlayan ilk bayt 0 ise depolandığında ve bunu alındığı sırada sıkıştırılır.

IME Modu

Bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi, Japonca ve Kore dili Access sürümlerinde oluşturulmuş dosyaları içeren Access İngilizce sürümlerini kullanan bir aracı belirtir. Varsayılan değer: Denetim yok. Bu özellik kullanma hakkında daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

IME Tümce Modu

Bir Giriş Yöntemi Düzenleyicisi kullanılarak girebilirsiniz veri türünü belirtir. Bu özellik kullanma hakkında daha fazla bilgi için F1 tuşuna basın.

Akıllı Etiketler

Yalnızca Access 2010'da, bir veya daha fazla alan için akıllı etiketler ve alanına bağlı olan denetimler belirtin. Akıllı etiketler, bir alandaki verileri türlerini tanımak ve bu türüne göre eyleme olanak bileşenleri şunlardır. Örneğin, bir e-posta adresi alanında, akıllı etiket yeni posta iletisi oluşturabilir veya adresi kişi listesine ekleyin.

Kullanılabilir Akıllı Etiketler listesini görmek için Oluşturucu düğmesi tıklatın.

Metin Hizala

Bir metin alanında veri hizalamasını belirtir. Seçimleri:

 • Genel     Tüm metni sola hizalar.

 • Sol     Tüm metni sola hizalar.

 • Ortaya hizalama     Tüm metni ortalar.

 • Sağ     Tüm metni sağa hizalar.

 • Dağıtma     Alan veya metin kutusunda her iki tarafına karşı eşit olarak tüm metni hizalar.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×