Oluşturmak veya değiştirmek, özel bir alan ve arama tablosu

Office 2010 desteği 13 Ekim 2020’de sona erdi

Herhangi bir cihazdan ve istediğiniz yerde çalışmak için ürününüzü Microsoft 365'e yükseltin ve destek almaya devam edin.

Şimdi yükselt

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Microsoft Project Server 2010 içindeki Yeni Özel Alan sayfası özel alanla ilgili seçenekleri belirtmenize olanak verir. Yeni bir kurumsal özel alanı oluşturmak veya var olanı düzenlemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

Kurumsal Özel Alanları oluşturmak veya düzenlemek için:

 1. PWA Sunucu Ayarları sayfasında Kurumsal Özel Alanlar ve Arama Tabloları’nı tıklatın.

 2. Kurumsal Özel Alanlar bölümünde, düzenlemek istediğiniz alanı tıklatın veya yeni bir alan oluşturmak için Yeni Alan’ı tıklatın.

 3. Kullanmak istediğiniz özel alan seçeneklerini belirterek Özel Alan sayfasını doldurun. Aşağıdaki bölümlerde her alanla ilgili açıklamalara bakın.

 4. Kaydet’i tıklatın.

Ad ve Açıklama

Özel alanla ilgili bir ad ve açıklama belirtmek için Ad ve Açıklama alanlarını kullanın. Aşağıdaki tabloda, ad ve açıklama alanları açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Ad

Özel alanın adı.

Açıklama

Özel alanın açıklaması.

Sayfanın Başı

Varlık ve Tür

Proje, Kaynak veya Görev özel alanlarından istediğiniz birini ve bu alanın hangi veri türünde olması gerektiğini belirtmek için Varlık ve Tür alanlarını kullanın.

Aşağıdaki tabloda kullanılabilir her varlık açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Proje

Proje düzeyinde uygulanan Kurumsal Özel Alanlar oluşturmak için bu seçeneği belirtin.

Kaynak

Kaynak düzeyinde uygulanan Kurumsal Özel Alanlar oluşturmak için bu seçeneği belirtin.

Görev

Görev düzeyinde uygulanan Kurumsal Özel Alanlar oluşturmak için bu seçeneği belirtin.

Tür seçimi, özel alanın veri türünü tanımlar. Burada seçtiğiniz değer, Özel Öznitelikler, Özet Satırları için Hesaplama ve Davranış bölümlerinde hangi seçeneklerin kullanılabileceğini etkiler. Aşağıdaki tabloda kullanılabilir özel alan türleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Maliyet

Para birimi verilerini tanımlamak için özel maliyet alanlarını kullanın. Örneğin, bir projenin Onaylanmış Bütçesini tanımlamak için özel bir maliyet alanını kullanabilirsiniz.

Tarih

Tarih temelli veriler belirtmek için özel tarih alanını kullanın. Örneğin, Proje Onay Tarihi adlı bir Kurumsal Özel Alan oluşturabilir ve projenin onaylandığı tarihi kaydetmek için onu kullanabilirsiniz.

Süre

Süreyi tanımlamak için özel süre alanlarını kullanın. Bunlar, sık sık özel formülleri kullanan hesaplamalar olarak tanımlanır. Örneğin özel süre alanı, kuruluşunuzun, proje yöneticisinin bir projenin özgün zamanlaması ile gerçek zamanlaması arasındaki farkı göstermesi ve depolamasına yönelik bir yol tanımlamasını sağlayabilir.

Bayrak

Verileri tanımlarken sadece iki seçeneği olabilen herhangi bir şeyi tanımlamak için özel bayrak alanlarını kullanın. Örneğin, bir alanı görüntülemeye veya projede belirli bir veri kümesinin kullanılabilir olup olmadığını denetleyen bir makroyu etkinleştirmeye karar vermek için bayrak alanını kullanabilirsiniz.

Sayı

Herhangi bir sayısal veri kümesini tanımlamak veya özel bir formülü kullanarak özel hesaplama gerçekleştirmek için özel sayı alanlarını kullanın. Örneğin, bir yazılım geliştirme projesindeki tahmini kod satırlarını kaydetmek veya bir projenin fiili maliyeti ile önerilen maliyetini karşılaştırmak için görev düzeyi alanını kullanabilirsiniz.

Metin

Basit, hiyerarşik olmayan, alfasayısal verileri tanımlamak için özel metin alanlarını kullanın. Örneğin, Başlatıldı, Onaylandı, Devam Ediyor, Askıya Alındı, İptal Edildi ve Kapatıldı gibi seçenekleri içeren Proje Durumu adlı bir özel metin alanı oluşturabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Özel öznitelikler

Proje Metni özel alanını seçtiğinizde bu özel alan için bir veya daha fazla metin satırı belirtme seçeneğiniz vardır.

Aşağıdaki tabloda, özel metin seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Tek satır metin

Özel alanın tek metin satırı olmasını istiyorsanız bunu seçin. Bu seçenek, yalnızca Proje Metni alanları için kullanılabilir.

Birden fazla satır metin

Özel alanın birden çok metin satırı olmasını istiyorsanız bunu seçin. Bu seçenek, yalnızca Proje Metni alanları için kullanılabilir. Bu seçenek kullanılarak oluşturulan proje alanı Project Professional 2010 içinde bulunan proje bilgileri sekmesinde görünmez. Ancak, bu alan, Web tabanlı Proje Ayrıntı Sayfası kullanılarak gösterilebilir.

Özel alanın değerlerinin özel arama tablosuyla girilmesini seçebilirsiniz. Bu, özel alan için seçilen değerleri denetlemenize olanak sağlar. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Başka bir değer seçilmediğinde varsayılan değerin kullanılıp kullanılmayacağını seçme

 • Arama tablosundan birden çok değerin seçilmesine izin verilip verilmeyeceğini seçme

 • Kullanılabilen değerleri tablodaki alt değerleri olmayan değerlerle sınırlamayı seçme

Alan türü olarak Metin’i seçtiğinizde arama tablosu seçeneği kullanılabilir.

Aşağıdaki tabloda, özel alanlar için arama tablosu seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Arama Tablosu

Bu özel alanla ilişkilendirmek istediğiniz Kurumsal Özel Arama Tablosu’nun adı. Arama tablosunu bir alanla ilişkilendirip kaydettikten sonra arama tablosu ilişkisini kaldıramazsınız. Bu nedenle, bu ilişkiyi kurmadan önce arama tablosuna ihtiyacınız olduğundan emin olun.

Yeni öğe eklerken varsayılan olarak kullanılacak bir değer seçin

Kullanıcının belirtmediği durumlarda bu özel alana varsayılan değerin eklenmesini istiyorsanız, bu onay kutusunu işaretleyin ve sonra varsayılan değeri seçin.

Varsayılan değer

Kullanıcılar bir değer belirtmediğinde, bu alanda kullanılacak varsayılan değer. Değeri ayarlamak için gözatma düğmesini tıklatın ve istediğiniz değeri seçin.

Yalnızca alt değerleri olmayan kodlara izin ver

Yalnızca arama tablosunda alt değerleri olmayan değerlere (yani, her dalın en alt düzeyindeki değerler) izin vermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin.

Arama tablosundan birden çok değer seçilmesine izin ver

Kullanıcıların arama tablosundan birden çok değer seçmesine izin vermek istiyorsanız bu seçeneği belirleyin. Bir kez bu seçim yapılıp kaydedildikten sonra kaldırılamaz.

Not:  Arama tablosuna başvuran bir özel alan oluşturmayı planlıyorsanız, özel alanı oluşturmadan önce arama tablosunu oluşturun.

Kurumsal Özel Alanlarınız bir projede kullanıldığında verileri ölçme ve bilgileri sunma biçimiyle ilgili kendi parametrelerinizi tanımlamak için formüller kullanabilirsiniz. Formüller, tüm Kurumsal Özel Alan türlerinde kullanılamaz.

Formül seçeneği, tüm alan türlerinde kullanılabilir.

Not:  Bir formül özel alanla ilişkilendirildikten sonra düzenlenebilir ancak kaldırılamaz.

 • Bilinen bir formülü kullanmak için formülü Formülü düzenle kutusuna yazın.

 • Formüle alan eklemek için Alan seç’i tıklatın, alan türünün üzerine gelin ve başvurmak istediğiniz alanın adını tıklatın. Var olan bir Kurumsal Özel Alana başvurmak için bir alan türünün üzerine gelin, yine bir özel alan türünün üzerine gelin (Özel Tarih veya Özel Bitiş gibi) ve ardından istediğiniz Kurumsal Özel Alan’ı tıklatın.

 • Formülde işlev kullanmak için İşlev seç’i tıklatın, bir işlev türüne ve sonra istediğiniz işlevi tıklatın. Her işlev, kullanmak istediğiniz alanlar ve değerlerle değiştirebileceğiniz yer tutucu bağımsız değişkenleri içerir.

 • Standart işleç kümesini kullanarak formül oluşturmak için İşleç Seç’i tıklatın ve ihtiyacınız olan işleci seçin. Formül başvurulan alanları, işlevleri veya değişmez değerli verileri kullanarak çalışır.

Aşağıdaki tabloda, formül seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Formül girin

Kullanmak istediğiniz formül.

Alan ekle

Formüle alan (maliyet, tarih, süre, bayrak, sayı veya metin) ekler.

İşlev ekle

Formüle işlev (dönüşüm, tarih/saat, genel, matematik, Microsoft Project veya metin) ekler.

İşleç ekle

Formüle işleç (matematiksel veya Boole) ekler.

Sayfanın Başı

Bölüm

Özel alanla ilişkilendirilecek bir bölümü seçebilirsiniz. Bölüm seçmek, bir kullanıcı o bölümün üyesi olmadığında özel alanı görme yeteneğini sınırlamanıza olanak sağlar. Bir bölüm belirtmezseniz, tüm kullanıcılar özel alanı görebilir.

Bölüm için kullanılabilen değerler Bölüm özel arama tablosunda belirtilmiştir.

Sayfanın Başı

Özet satırları için hesaplama

Kaynak ve Görev varlık türleri için özet satırları hesaplama seçeneklerini belirleyebilirsiniz.

Özet satırı hesaplamanın Metin alan türünde kullanılamadığına dikkat edin.

Aşağıdaki tabloda, özet görevi hesaplama seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Yok

Özel alanın özet ve grup özeti satırlarına uygulanmasını istemiyorsanız Yok’u seçin.

Toplama

Tek tek satırlardan özet satırını toplamak için Toplama’yı seçin.

Formül kullan

Özet satırı hesaplarken belirli bir formülü kullanmak için Formül kullan’ı seçin. Kullanılacak formülü Özel Öznitelikler altında belirtmeniz gerekir.

Sayfanın Başı

Atama satırlarını hesaplama

Kaynak ve Görev kaynak türleri için atama satırlarında aşağı yuvarlama hesaplaması kullanmayı seçersiniz.

Aşağıdaki tabloda, atama satırlarını hesaplama seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Yok

Atama satırlarını aşağı yuvarlamak istemiyorsanız Yok’u seçin.

El ile belirtilmediği sürece aşağı yuvarla

Görev veya kaynak düzeyinde girilen verilerin aşağı yuvarlanmasını ve aynı değerdeki her atamaya kopyalanmasını istiyorsanız Aşağı yuvarla’yı seçin.

Sayfanın Başı

Görüntülenecek değerler

Ham verileri görüntülemeyi veya verileri grafikle göstermeyi seçebilirsiniz.

Grafik göstergeler’i seçerseniz, Özet olmayan satırlar, Özet satırları için farklı ölçütler seçebilirsiniz ve Proje varlık türünü kullanıyorsanız, Proje özetini seçebilirsiniz.

Bir seçenek belirlediğinizde o seçeneğe özel diğer yapılandırılabilen parametreler de görüntülenir.

Aşağıdaki tabloda, grafik göstergelerle ilgili seçenekler açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Özet olmayan satırlar

Özet satırı olmayan veri satırlarının grafiksel gösterimine yönelik ölçütler belirtmek için Özet olmayan satırlar’ı seçin.

Özet satırları

Özet satırların grafiksel gösterimine yönelik ölçütler belirtmek için Özet satırları’nı seçin.

Proje özeti

Proje özetinin grafiksel gösterimine yönelik ölçütler belirtmek için Proje özeti’ni seçin.

Grafiksel göstergeleri yapılandırdığınızda, belirli bir grafiğin ne zaman kullanılacağını belirleyen tam değeri ve karşılaştırma parametrelerini belirtebilirsiniz. Kullanılabilen karşılaştırma (test) parametreleri aşağıdaki gibidir:

 • Eşittir

 • Eşit değil

 • Büyüktür

 • Büyüktür veya eşittir

 • Küçüktür

 • Küçüktür veya eşittir

 • Arasında

 • Arasında değil

 • İçerir

 • İçermez

 • Tam olarak içerir

 • Herhangi bir değer

Bunlar veri değerini, hangi grafiğin görüntüleneceğini belirlemek için belirttiğiniz eşik değerle karşılaştırmak için kullanılır. Örneğin, 50 ve üzeri değerleri yeşil gösterge, 50’den küçük değerleri de kırmızı gösterge görüntüleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Farklı değerler için gereken sayıda resim belirtebilirsiniz. Her test/değer karşılaştırması için tabloya yeni bir satır ekleyin. Tablodaki satırlar yukarıdan aşağıya doğru değerlendirilir ve test/değer bileşiminin true olduğu ilk satırla ilişkilendirilmiş resim görüntülenir.

Aşağıdaki tabloda, özet olmayan satırlar için grafik gösterge seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Sınama

Kullanılacak resmi belirlemek için alan değerine uygulanacak işleci (eşittir, küçüktür vb.) seçin.

Değerler

Sınama sütunundaki işleç ile birlikte Resim sütunundaki resmin ne zaman kullanılacağını belirleyen alan değerini veya alan başvurusunu (örneğin, [maliyet]) yazın.

Resimler

Sınama/değer bileşimi doğru olduğunda görüntülenecek resmi seçin.

Taşı

Bir satırı tabloda aşağı veya yukarı taşımak için taşı düğmelerini kullanın.

Araç İpuçlarında veri değerlerini göster

Alan değerini resimle ilişkili araç ipucunda göstermek için bu özniteliği seçin.

Özet satırları için grafik göstergeler kullandığınızda, özet olmayan satırlar için tanımlamış olduğunuz grafik gösterge ayarlarını devralmayı seçebilirsiniz.

Özet satırları için grafik göstergeler yapılandırırken Özet olmayan satırlardan ölçütleri devral onay kutusunu seçerseniz, özet olmayan satırlar için yapılandırdığınız grafik gösterge parametreleri kullanılır.

Proje özeti için grafik göstergeler yapılandırırken Özet satırlarından ölçütleri devral onay kutusunu seçerseniz, özet satırları için yapılandırdığınız grafik gösterge parametreleri kullanılır.

Sayfanın Başı

Davranış

Özel alanı iş akışı tarafından denetlenecek veya bir değer gerektirecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Özel alanın iş akışı tarafından denetlenmesini seçerseniz, bu davranış iş akışı tarafından denetlendiği için gerekli alan seçeneği kullanılamaz.

Aşağıdaki tabloda, özel alanın davranışını yapılandırma seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

İş akışı tarafından denetlenen davranış

Özel alan davranışının iş akışı tarafından denetlenmesini istiyorsanız bu onay kutusunu seçin.

Bu alanda bilgi bulunmasını gerekli yap

Bunun gerekli bir alan olmasını isteyip istemediğinizi (yani, alanın boş bırakılamayacağını) seçin. İş akışı tarafından denetlenen davranış seçeneği seçilirse bu seçenek kullanılamaz.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×