ONDALIK işlevi

Bu makalede, Microsoft Excel'de ONDALIK  formül söz dizimi ve kullanımı açıklanmaktadır.

Açıklama

Belirli bir tabandaki sayının metin gösterimini ondalık sayıya dönüştürür.

Söz dizimi

ONDALIK(metin; sayı tabanı)

ONDALIK işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur.

  • Metin    Gerekli.

  • Sayı tabanı    Gerekli. Sayı tabanı bir tamsayı olmalıdır.

Notlar

  • Metin'in dize uzunluğu 255 karakter veya daha kısa olmalıdır.

  • Metin bağımsız değişkeni, sayı tabanı için geçerli herhangi bir alfasayısal karakter birleşimi olabilir ve büyük/küçük harflere duyarlı değildir.

  • Excel, 0'a eşit veya daha büyük ve 2^53'ten küçük Metin bağımsız değişkenlerini destekler. 2^53'ten büyük bir sayı olarak çözülen Metin bağımsız değişkeni duyarlılık kaybına neden olabilir.

  • Sayı tabanı 2'ye eşit veya daha büyük (ikili veya 2 tabanı) ve 36'ya eşit veya daha küçük (36 tabanı) olmalıdır.
    10'dan büyük bir sayı tabanı 0-9 arası sayısal değerleri ve gerektiğinde A-Z arası harfleri kullanır. Örneğin, 16 tabanı (onaltılık) 0-9 arası rakamları ve A-F arası harfleri ve 36 tabanı da 0-9 arası rakamları ve A-Z arası harfleri kullanır.

  • Bağımsız değişkenlerden biri sınırlamaların dışında olursa, ONDALIK işlevi #SAYI! veya #DEĞER! hata değerini verebilir.

Örnek

Aşağıdaki tabloda yer alan örnek verileri kopyalayın ve yeni bir Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için, bunları seçip F2 tuşuna basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerekirse, tüm verileri görmek için sütun genişliğini ayarlayabilirsiniz.

Formül

Açıklama

Sonuç

Çalışma biçimi

'=ONDALIK("FF",16)

Onaltılık (16 tabanında) FF değerini eşdeğeri ondalık (10 tabanı) değerine (255) dönüştürür.

=ONDALIK("FF";16)

"F" 16 tabanlı sayı sisteminde 15. konumdadır. Tüm sayı sistemleri 0 ile başladığından, onaltılık tabandaki 16. karakter 15. konumda olur. Aşağıdaki formülde bu değerin ondalık tabana nasıl dönüştürüldüğü gösterilir:

C3 hücresindeki HEX2DEC işlevi bu sonucu doğrular.

=HEX2DEC("ff")

Formül

=(15*(16^1))+(15*(16^0))

'=ONDALIK(111,2)

İkilik (2 tabanında) değerini eşdeğeri ondalık (10 tabanı) değerine (7) dönüştürür.

=ONDALIK(111;2)

"1" 2 tabanlı sayı sisteminde 1. konumdadır. Aşağıdaki formülde bu değerin ondalık tabana nasıl dönüştürüldüğü gösterilir:

C6 hücresindeki BIN2DEC işlevi bu sonucu doğrular.

=BIN2DEC(111)

Formül

=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))

'=ONDALIK("zap",36)

36 değerindeki "zap" değerini eşdeğeri ondalık değere (45745) dönüştürür.

=ONDALIK("zap";36)

"z" 35 konumunda, "a" 10 konumunda, "p" ise 25 konumunda olur. Aşağıdaki formülde bunun nasıl ondalığa dönüştürüldüğü gösterilir.

Formül

=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×