OpenDocument Elektronik Tablosu (.ods) biçimiyle Windows için Excel (.xlsx) biçimi arasındaki farklılıklar

İki dosya biçimiyle çalışırken (.xlsx ve .ods gibi) biçimlendirme farklılıklarıyla karşılaşabilirsiniz ve tüm özellikler bulunmaz. Veri ve içeriği dönüştürebilirsiniz, ancak içerik üzerinde çalışma şekliniz, kullandığınız biçimlere göre farklılık gösterebilir.

Varsayılan dosya biçiminizi değiştirme

 1. Dosya > Seçenekler'e tıklayın.

 2. Kaydet'i tıklatın.

 3. Çalışma kitaplarını kaydetme'nin altındaki Dosyaları bu biçimde kaydet listesinde varsayılan olarak kullanmak istediğiniz dosya biçimini tıklatın.

Bir Excel elektronik tablosunu OpenDocument Elektronik Tablosu biçiminde kaydettiğimde neler desteklenir?

Aşağıdaki tabloda, OpenDocument Elektronik Tablosu (.ods) biçiminde tamamen desteklenen, kısmen desteklenen ve hiç desteklenmeyen Excel özellikleri gösterilmektedir.

 • Desteklenir     Hem Excel hem de OpenDocument Elektronik Tablosu biçimi bu özelliği destekler. İçerik, biçimlendirme ve işlevsellik kaybı olmaz.

 • Kısmen Desteklenir     Hem Excel hem de OpenDocument Elektronik Tablosu biçimi bu özelliği destekler, ancak işlevsellik ve biçimlendirme etkilenebilir. Metin veya veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve metin veya grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

 • Desteklenmez     Excel'de sağlanan özellik OpenDocument Elektronik Tablosu biçiminde desteklenmez. Excel çalışma sayfanızı OpenDocument Elektronik Tablosu biçiminde kaydetmeyi planlıyorsanız bu özelliği kullanmayın; aksi halde çalışma sayfanızın söz konusu bölümünde içerik, biçimlendirme ve işlevsellik kaybı riskini göze almanız gerekir.

 • Geçerli Değil    Özellik Windows için Excel’in daha sonraki bir sürümünde kullanılmaya başlandı.

Grafik özellikleri hakkında bilgi edinmek için bu makalenin sonundaki Grafik Öğeleri tablosuna bakın.

Alan

Alt Alan

Destek Düzeyi

Destek Düzeyi

Excel 2013

Excel 2016

Biçimlendirme

Satır Yükseklikleri/Sütun Genişlikleri

Desteklenir

Görünüm benzer olmalıdır.

Desteklenir

Görünüm benzer olmalıdır.

Biçimlendirme

Hücre

Desteklenir

Desteklenir

Köprüler

Desteklenir

Köprü stilleriyle ilgili sorunlar olabilir.

Desteklenir

Köprü stilleriyle ilgili sorunlar olabilir.

Biçimlendirme

Hücre stilleri

Desteklenir

Desteklenir

Tarihler

1900-01-01'den önceki tarihler

Desteklenmez

Çalışma kitabını 1900-01-01'den önceki tarihlerle .ods biçiminde kaydederseniz, 1900'den önceki tarihler doğru şekilde kaydedilmez.

Desteklenmez

Çalışma kitabını 1900-01-01'den önceki tarihlerle .ods biçiminde kaydederseniz, 1900'den önceki tarihler doğru şekilde kaydedilmez.

Yazdırma

Aralıkları Yazdırma

Desteklenir

Desteklenir

Yazdırma

Satırları/Sütunları Yineleme

Desteklenmez

Desteklenmez

Yazdırma

Sayfa sonları

Desteklenir

Desteklenir

Yazdırma

Üstbilgi/Altbilgi

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, Resim, İlk sayfa veya Tek/Çift seçenekleri desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, Resim, İlk sayfa veya Tek/Çift seçenekleri desteklenmez.

Formüller

Desteklenir

Desteklenir

Formüller

Adlar

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, Yerel Adlar, Ad ifadeleri ve sürekli olmayan aralıklara verilen adlar desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, Yerel Adlar, Ad ifadeleri ve sürekli olmayan aralıklara verilen adlar desteklenmez.

Formüller

Normal İfadeler (RegEx)

Desteklenmez

Bunun yerine Gelişmiş Filtreler'i kullanın.

Desteklenmez

Bunun yerine Gelişmiş Filtreler'i kullanın.

Hücre Yorumları (veya Notlar)

Kısmen Desteklenir

İçerik bulunan açıklamalar gönderilip alınırken korunur. Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, açıklamadaki biçimlendirme desteklenmeyebilir.

Kısmen Desteklenir

İçerik bulunan açıklamalar gönderilip alınırken korunur. Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, açıklamadaki biçimlendirme desteklenmeyebilir.

Zincirli Hücre Açıklamalar

Desteklenmez

Dizili Açıklamalar, dosyayı .ods biçiminde kaydediyor ve Excel'de yeniden açsanız eski açıklamalara dönüştürülür.

Desteklenmez

Dizili Açıklamalar, dosyayı .ods biçiminde kaydediyor ve Excel'de yeniden açsanız eski açıklamalara dönüştürülür.

Veri Araçları

Grup ve Anahat

Desteklenir

Desteklenir

OLE Nesneleri

Desteklenir

Desteklenir

Ayarlar

Pencere Ayarları

Desteklenmez

Desteklenmez

Ayarlar

Sayfa/Kitap ayarları

Desteklenmez

Desteklenmez

Koruma

Sayfa Koruma

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, parola olmadan koruma desteklenir. Ancak, parola korumalı sayfa içeren dosyalar kaydedilemez veya açılamaz.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, parola olmadan koruma desteklenir. Ancak, parola korumalı sayfa içeren dosyalar kaydedilemez veya açılamaz.

Koruma

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM)

Desteklenmez

IRM özelliği etkin olan dosyalar kaydedilemez.

Desteklenmez

IRM özelliği etkin olan dosyalar kaydedilemez.

Koruma

Şifreleme

Desteklenmez

Bu tür korumaya sahip dosyalar kaydedilemez.

Desteklenmez

Bu tür korumaya sahip dosyalar kaydedilemez.

Koruma

Duyarlılık Etiketleri

Desteklenmez

Etiketler kaydedilemiyor.

Desteklenmez

Etiketler kaydedilemiyor.

Veri Araçları

Veri Doğrulama

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, formül türünde bazı Veri Doğrulamaları kaydedilemez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, formül türünde bazı Veri Doğrulamaları kaydedilemez.

Dış Veriler

Web Sorguları

Desteklenir

Desteklenir

Dış Veriler

Sorgu Tabloları

Kısmen Desteklenir

Eklenen sütunlar gibi, bazı ayarlar desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Eklenen sütunlar gibi, bazı ayarlar desteklenmez.

Tablolar

Toplam Satırları

Desteklenmez

Desteklenmez

Tablolar

Tablo Stilleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Veri Araçları

Sırala

Kısmen Desteklenir

Bazı gelişmiş ayarlar desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Bazı gelişmiş ayarlar desteklenmez.

Veri Araçları

Alt Toplam

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, formüllerin kendileri desteklenir, ancak yeniden uygulama ayarları desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, formüllerin kendileri desteklenir, ancak yeniden uygulama ayarları desteklenmez.

Veri Araçları

Filtre

Kısmen Desteklenir

Temel filtre uygulamaları desteklenir, ancak Excel 2013 uygulamasında eklenen Filtre özellikleri desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Temel filtre uygulamaları desteklenir, ancak Excel 2013 uygulamasında eklenen Filtre özellikleri desteklenmez.

PivotTable

Stiller

Desteklenmez

Desteklenmez

PivotTable

Düzen

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, sıkıştırılmış eksen gibi bazı düzenler desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, sıkıştırılmış eksen gibi bazı düzenler desteklenmez.

PivotTable

Hesaplanan alanlar

Desteklenmez

Desteklenmez

PivotTable

Gruplandırma

Kısmen Desteklenir

Kısmen Desteklenir

PivotTable

IMBI PivotTable'lar

Desteklenmez

Desteklenmez

PivotTable'lar

OLAP Özetleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Veri Araçları

Birleştirme

Desteklenmez

Desteklenmez

Paylaşılan Çalışma Kitapları

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Veri etiketleri

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Veri Etiketleri desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Veri Etiketleri desteklenmez.

Grafikler

Veri tabloları

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Eğilim Çizgileri

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Eğilim Çizgileri desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Eğilim Çizgileri desteklenmez.

Grafikler

Hata çubukları

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Hata Çubukları desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Hata Çubukları desteklenmez.

Grafikler

İzdüşüm Çizgileri

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Yüksek-Düşük çizgileri

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Veri etiketlerindeki öncü çizgiler

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Dolu Radar Grafikleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Göstergeler

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı ayarlar desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı ayarlar desteklenmez.

Grafikler

PivotChart'lar

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Grafik Sayfaları

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Pasta Pastası veya Pasta Çubuğu

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Kutu ve Yatay Çizgiler

Geçerli Değil

Desteklenmez

Grafikler

Histogram

Geçerli Değil

Desteklenmez

Grafikler

Pareto grafiği

Geçerli Değil

Desteklenmez

Grafikler

Güneş ışığı grafiği

Geçerli Değil

Desteklenmez

Grafikler

Ağaç haritası grafiği

Geçerli Değil

Desteklenmez

Grafikler

Şelale grafiği

Geçerli Değil

Desteklenmez

OLAP Formülleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Grafiklerdeki şekiller

Desteklenmez

Desteklenmez

Power Query

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafik Öğeleri

Aşağıdaki tabloda, OpenDocument Biçiminde (.ods) tamamen desteklenen, kısmen desteklenen ve hiç desteklenmeyen Excel grafik özellikleri gösterilmiştir.

 • Desteklenir     Excel biçimi ve OpenDocument Biçimleri bu özelliği destekler. Bu özelliğin kullanıldığı grafikler genellikle iki dosya biçiminde de aynı görünür ve davranır.

 • Kısmen Desteklenir     Excel biçimi ve OpenDocument Biçimleri bu özelliği desteklemekle birlikte, biçimler arasında grafikler farklı görünebilir. Biçimler arasında genellikle veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve bu grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

 • Desteklenmez     Excel biçimi ile OpenDocument Biçimi arasındaki benzersiz özellik ve uygulama farklılıkları nedeniyle, bu özellik OpenDocument Biçiminde desteklenmez. Çalışma sayfanızı OpenDocument Biçimlerinden birinde kaydetmeyi planlıyorsanız, bu özellikleri kullanmayın.

Temel şekiller

Destek düzeyi

Destek düzeyi

Excel 2013

Excel 2016

Şekiller

Desteklenir

Desteklenir

Metin kutuları

Desteklenir

Metin kutularının içindeki nesneler dışında desteklenir. OpenDocument dosyasını açtığınızda, metin kutusu içindeki nesneler atılır.

Desteklenir

Metin kutularının içindeki nesneler dışında desteklenir. OpenDocument dosyasını açtığınızda, metin kutusu içindeki nesneler atılır.

WordArt

Kısmen Desteklenir

ODF, Excel'deki WordArt seçeneklerini desteklemez. Sonuç olarak, kaydedildikten sonra WordArt bir metin kutusuna dönüştürülür. Metin ve taban metin rengi korunur, ancak WordArt efektleri ve biçimlendirmesi kaybolur.

Kısmen Desteklenir

ODF, Excel'deki WordArt seçeneklerini desteklemez. Sonuç olarak, kaydedildikten sonra WordArt bir metin kutusuna dönüştürülür. Metin ve taban metin rengi korunur, ancak WordArt efektleri ve biçimlendirmesi kaybolur.

3B şekil seçenekleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Resimler

Desteklenir

ODF'de desteklenmeyen ekleme ve bağlantı seçeneği dışında desteklenir.

Desteklenir

ODF'de desteklenmeyen ekleme ve bağlantı seçeneği dışında desteklenir.

SmartArt diyagramları

Desteklenir

Bir şekil grubuna dönüştürülür.

Desteklenir

Bir şekil grubuna dönüştürülür.

ActiveX denetimleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Excel form denetimleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafiklerdeki nesneler

Desteklenir

Grafik ve nesneleri içeren bir gruba dönüştürülür.

Desteklenir

Grafik veya nesneleri içeren bir gruba dönüştürülür.

İmza satırı nesnesi

Desteklenmez

Desteklenmez

Kamera aracı/resim olarak yapıştır bağlantı nesnesi

Desteklenmez

Desteklenmez

Mürekkep ek açıklaması

Desteklenir

Mürekkep ek açıklaması, bir Geliştirilmiş Meta Dosyası (EMF) resmine dönüştürülür.

Desteklenir

Mürekkep ek açıklaması, bir Geliştirilmiş Meta Dosyası (EMF) resmine dönüştürülür.

Nesneler grubu

Desteklenir

Bazı nesneler Excel 2013 uygulamasında birlikte gruplandırılamadığından, OpenDocument dosyasını açtığınızda bu nesneler çözülür. Bunlar arasında, bir OLE nesnesiyle birlikte gruplandırılan grafik, resim, şekil veya metin kutusu yer alır.

Desteklenir

Bazı nesneler Excel 2016 uygulamasında birlikte gruplandırılamadığından, OpenDocument dosyasını açtığınızda bu nesneler çözülür. Bunlar arasında, bir OLE nesnesiyle birlikte gruplandırılan grafik, resim, şekil veya metin kutusu yer alır.

Nesne görünülebilirliği

Desteklenmez

Görünmez nesneler, dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel 2013 uygulamasında yeniden açtığınızda görünür hale gelir.

Desteklenmez

Görünmez nesneler, dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel 2016 uygulamasında yeniden açtığınızda görünür hale gelir.

Nesne kenarlıkları

Desteklenir

Tüm kenarlık stilleri desteklenmez. Desteklenmeyen kenarlık stilleri varsayılan kenarlık stili (siyah, düz çizgi) olarak kaydedilir.

Desteklenir

Tüm kenarlık stilleri desteklenmez. Desteklenmeyen kenarlık stilleri varsayılan kenarlık stili (siyah, düz çizgi) olarak kaydedilir.

Nesne dolguları

Desteklenir

Desteklenir, ancak ikiden fazla duraklı gradyan dolgularında ilk ikisinden sonraki tüm duraklar kaybolur.

Desteklenir

Desteklenir, ancak ikiden fazla duraklı gradyan dolgularında ilk ikisinden sonraki tüm duraklar kaybolur.

Çizgi biçimlendirmesi

Desteklenir

Tüm çizgi ve çizgi ucu stilleri ODF'de desteklenmez. Desteklenmeyen stiller varsayılan (sırasıyla, siyah düz çizgi ve açık ok türü) olarak kaydedilir.

Desteklenir

Tüm çizgi ve çizgi ucu stilleri ODF'de desteklenmez. Desteklenmeyen stiller varsayılan (sırasıyla, siyah düz çizgi ve açık ok türü) olarak kaydedilir.

Resim kırpma

Desteklenir

Normal resim kırpma işlemi desteklenir. Ancak şekilli resim kırpma desteklenmez.

Desteklenir

Normal resim kırpma işlemi desteklenir. Ancak şekilli resim kırpma desteklenmez.

Resmi yeniden renklendirme

Kısmen Desteklenir

Bazı yeniden resim renklendirme özelliklerinin (siyah ve beyaz gibi) eşdeğeri ODF'de vardır. Diğer resim renklendirme özelliklerinin eşdeğeri yoktur ve resim düzleştirilir. Resim aynı görünür, ancak renklendirme özellikleri değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kısmen Desteklenir

Bazı yeniden resim renklendirme özelliklerinin (siyah ve beyaz gibi) eşdeğeri ODF'de vardır. Diğer resim renklendirme özelliklerinin eşdeğeri yoktur ve resim düzleştirilir. Resim aynı görünür, ancak renklendirme özellikleri değiştirilemez veya kaldırılamaz.

3B resim seçenekleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Resim stilleri

Kısmen Desteklenir

Kenarlıklar kısmen desteklenir, ancak aynı görünüme sahip olmayabilir.

Kısmen Desteklenir

Kenarlıklar kısmen desteklenir, ancak aynı görünüme sahip olmayabilir.

Temalar

Desteklenmez

Desteklenmez

Şekilde köprü

Desteklenmez

Desteklenmez

Varsayılan dosya biçiminizi değiştirme

 1. Excel Seçenekleri'ne Office düğmesi resmi >Microsoft Office Düğmesi'ne tıklayın.

 2. Kaydet'e tıklayın.

 3. Çalışma kitaplarını kaydetme'nin altındaki Dosyaları bu biçimde kaydet listesinde varsayılan olarak kullanmak istediğiniz dosya biçimine tıklayın.

Bir Excel çalışma sayfasını OpenDocument Elektronik Tablosu biçiminde kaydettiğimde neler desteklenir?

Aşağıdaki tabloda, OpenDocument Elektronik Tablosu (.ods) biçiminde tamamen desteklenen, kısmen desteklenen ve hiç desteklenmeyen Excel özellikleri gösterilmektedir.

 • Desteklenir     Hem Excel hem de OpenDocument Elektronik Tablosu biçimi bu özelliği destekler. İçerik, biçimlendirme ve kullanım kaybı olmaz.

 • Kısmen Desteklenir     Hem Excel hem de OpenDocument Elektronik Tablosu biçimi bu özelliği destekler, ancak kullanım ve biçimlendirme etkilenebilir. Metin veya veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve metin veya grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

 • Desteklenmez     Excel'de sağlanan özellik OpenDocument Elektronik Tablosu biçiminde desteklenmez. Excel çalışma sayfanızı OpenDocument Elektronik Tablosu biçiminde kaydetmeyi planlıyorsanız, bu özelliği kullanmayın; aksi halde çalışma sayfanızın söz konusu bölümünde içerik, biçimlendirme ve kullanım kaybı riskini göze almanız gerekir.

Grafik özellikleri hakkında bilgi almak için, bu makalenin sonundaki Grafik Öğeleri'ne bakın.

Not: Microsoft Excel Starter 2010 kullanıyorsanız, Excel 2010'da listelenen tüm özellikler Excel Starter'da desteklenmiyor. 

Alan

Alt Alan

Destek düzeyi

Excel 2007

Excel 2010

Biçimlendirme

Satır Yükseklikleri/Sütun Genişlikleri

Desteklenir

Görünüm benzer olmalıdır.

Desteklenir

Görünüm benzer olmalıdır.

Biçimlendirme

Hücre

Desteklenir

Desteklenir

Köprüler

Desteklenir

Köprü stilleriyle ilgili sorunlar olabilir.

Desteklenir

Köprü stilleriyle ilgili sorunlar olabilir.

Biçimlendirme

Hücre stilleri

Desteklenir

Desteklenir

Tarihler

1900-01-01'den önceki tarihler

Desteklenmez

Çalışma kitabını 1900-01-01'den önceki tarihlerle .ods biçiminde kaydederseniz, 1900'den önceki tarihler doğru şekilde kaydedilmez.

Desteklenmez

Çalışma kitabını 1900-01-01'den önceki tarihlerle .ods biçiminde kaydederseniz, 1900'den önceki tarihler doğru şekilde kaydedilmez.

Yazdırma

Aralıkları Yazdırma

Desteklenir

Desteklenir

Yazdırma

Satırları/Sütunları Yineleme

Desteklenmez

Desteklenmez

Yazdırma

Sayfa sonları

Desteklenir

Desteklenir

Yazdırma

Üstbilgi/Altbilgi

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, Resim, İlk sayfa veya Tek/Çift seçenekleri desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, Resim, İlk sayfa veya Tek/Çift seçenekleri desteklenmez.

Formüller

Desteklenir

Desteklenir

Formüller

Adlar

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, Yerel Adlar, Ad ifadeleri ve sürekli olmayan aralıklara verilen adlar desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, Yerel Adlar, Ad ifadeleri ve sürekli olmayan aralıklara verilen adlar desteklenmez.

Hücre Açıklamaları

Kısmen Desteklenir

İçerik bulunan açıklamalar gönderilip alınırken korunur. Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, açıklamadaki biçimlendirme desteklenmeyebilir.

Kısmen Desteklenir

İçerik bulunan açıklamalar gönderilip alınırken korunur. Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, açıklamadaki biçimlendirme desteklenmeyebilir.

Veri Araçları

Grup ve Anahat

Desteklenir

Desteklenir

OLE Nesneleri

Desteklenir

Desteklenir

Ayarlar

Pencere Ayarları

Desteklenmez

Desteklenmez

Ayarlar

Sayfa/Kitap ayarları

Desteklenmez

Desteklenmez

Koruma

Sayfa Koruma

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, parola olmadan koruma desteklenir. Ancak, parola korumalı sayfa içeren dosyalar kaydedilemez veya açılamaz.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, parola olmadan koruma desteklenir. Ancak, parola korumalı sayfa içeren dosyalar kaydedilemez veya açılamaz.

Koruma

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM)

Desteklenmez

IRM özelliği etkin olan dosyalar kaydedilemez.

Desteklenmez

IRM özelliği etkin olan dosyalar kaydedilemez.

Koruma

Şifreleme

Desteklenmez

Bu tür korumaya sahip dosyalar kaydedilemez.

Desteklenmez

Bu tür korumaya sahip dosyalar kaydedilemez.

Koruma

Duyarlılık Etiketleri

Desteklenmez

Etiketler kaydedilemiyor.

Desteklenmez

Etiketler kaydedilemiyor.

Veri Araçları

Veri Doğrulama

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, formül türünde bazı Veri Doğrulamaları kaydedilemez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, formül türünde bazı Veri Doğrulamaları kaydedilemez.

Dış Veriler

Web Sorguları

Desteklenir

Desteklenir

Dış Veriler

Sorgu Tabloları

Kısmen Desteklenir

Eklenen sütunlar gibi, bazı ayarlar desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Eklenen sütunlar gibi, bazı ayarlar desteklenmez.

Tablolar

Toplam Satırları

Desteklenmez

Desteklenmez

Tablolar

Tablo Stilleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Veri Araçları

Sırala

Kısmen Desteklenir

Bazı gelişmiş ayarlar desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Bazı gelişmiş ayarlar desteklenmez.

Veri Araçları

Alt Toplam

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, formüllerin kendileri desteklenir, ancak yeniden uygulama ayarları desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, formüllerin kendileri desteklenir, ancak yeniden uygulama ayarları desteklenmez.

Veri Araçları

Filtre

Kısmen Desteklenir

Temel filtre uygulamaları desteklenir, ancak Excel 2007 uygulamasında eklenen Filtre özellikleri desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Temel filtreleme destekleniyor, ancak Excel 2010'da eklenen Filtre özellikleri desteklenmiyor.

PivotTable

Stiller

Desteklenmez

Desteklenmez

PivotTable

Düzen

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, sıkıştırılmış eksen gibi bazı düzenler desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, sıkıştırılmış eksen gibi bazı düzenler desteklenmez.

PivotTable

Hesaplanan alanlar

Desteklenmez

Desteklenmez

PivotTable

Gruplandırma

Kısmen Desteklenir

Kısmen Desteklenir

PivotTable

IMBI PivotTable'lar

PivotTable'lar

OLAP Özetleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Veri Araçları

Birleştirme

Desteklenmez

Desteklenmez

Çalışma Kitabını Paylaş düğmesi (Gözden Geçir sekmesi)

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Veri etiketleri

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Veri Etiketleri desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Veri Etiketleri desteklenmez.

Grafikler

Veri tabloları

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Eğilim Çizgileri

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Eğilim Çizgileri desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Eğilim Çizgileri desteklenmez.

Grafikler

Hata çubukları

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Hata Çubukları desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı Hata Çubukları desteklenmez.

Grafikler

İzdüşüm Çizgileri

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Yüksek-Düşük çizgileri

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Veri etiketlerindeki öncü çizgiler

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Dolu Radar Grafikleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Göstergeler

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı ayarlar desteklenmez.

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, bazı ayarlar desteklenmez.

Grafikler

PivotChart'lar

Desteklenmez

Desteklenmez

grafikler

Grafik Sayfaları

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafikler

Pasta Pastası veya Pasta Çubuğu

Desteklenmez

Desteklenmez

OLAP Formülleri

Desteklenmez

Desteklenmez

grafikler

Grafiklerdeki şekiller

Desteklenmez

Desteklenmez

Power Query

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafik Öğeleri

Aşağıdaki tabloda, OpenDocument Biçiminde (.ods) tamamen desteklenen, kısmen desteklenen ve hiç desteklenmeyen Excel grafik özellikleri gösterilmiştir.

 • Desteklenir     Excel biçimi ve OpenDocument Biçimleri bu özelliği destekler. Bu özelliğin kullanıldığı grafikler genellikle iki dosya biçiminde de aynı görünür ve davranır.

 • Kısmen Desteklenir     Excel biçimi ve OpenDocument Biçimleri bu özelliği desteklemekle birlikte, biçimler arasında grafikler farklı görünebilir. Biçimler arasında genellikle veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve bu grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

 • Desteklenmez     Excel biçimi ile OpenDocument Biçimi arasındaki benzersiz özellik ve uygulama farklılıkları nedeniyle, bu özellik OpenDocument Biçiminde desteklenmez. Çalışma sayfanızı OpenDocument Biçimlerinden birinde kaydetmeyi planlıyorsanız, bu özellikleri kullanmayın.

Temel şekiller

Destek düzeyi

Excel 2007

Excel 2010

Şekiller

Desteklenir

Desteklenir

Metin kutuları

Desteklenir

Metin kutularının içindeki nesneler dışında desteklenir. OpenDocument dosyasını açtığınızda, metin kutusu içindeki nesneler atılır.

Desteklenir

Metin kutularının içindeki nesneler dışında desteklenir. OpenDocument dosyasını açtığınızda, metin kutusu içindeki nesneler atılır.

WordArt

Kısmen Desteklenir

ODF, Excel'deki WordArt seçeneklerini desteklemez. Sonuç olarak, kaydedildikten sonra WordArt bir metin kutusuna dönüştürülür. Metin ve taban metin rengi korunur, ancak WordArt efektleri ve biçimlendirmesi kaybolur.

Kısmen Desteklenir

ODF, Excel'deki WordArt seçeneklerini desteklemez. Sonuç olarak, kaydedildikten sonra WordArt bir metin kutusuna dönüştürülür. Metin ve taban metin rengi korunur, ancak WordArt efektleri ve biçimlendirmesi kaybolur.

3B şekil seçenekleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Resimler

Desteklenir

ODF'de desteklenmeyen ekleme ve bağlantı seçeneği dışında desteklenir.

Desteklenir

ODF'de desteklenmeyen ekleme ve bağlantı seçeneği dışında desteklenir.

SmartArt diyagramları

Desteklenir

Bir şekil grubuna dönüştürülür.

Desteklenir

Bir şekil grubuna dönüştürülür.

ActiveX denetimleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Excel form denetimleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Grafiklerdeki nesneler

Desteklenir

Grafik ve nesneleri içeren bir gruba dönüştürülür.

Desteklenir

Grafik veya nesneleri içeren bir gruba dönüştürülür.

İmza satırı nesnesi

Desteklenmez

Desteklenmez

Kamera aracı/resim olarak yapıştır bağlantı nesnesi

Desteklenmez

Desteklenmez

Mürekkep ek açıklaması

Desteklenir

Mürekkep ek açıklaması, serbest biçimli şekle dönüştürülür.

Desteklenir

Mürekkep ek açıklaması, bir Geliştirilmiş Meta Dosyası (EMF) resmine dönüştürülür.

Nesneler grubu

Desteklenir

Bazı nesneler Excel 2007 uygulamasında birlikte gruplandırılamadığından, OpenDocument dosyasını açtığınızda bu nesneler çözülür. Bunlar arasında, bir OLE nesnesiyle birlikte gruplandırılan grafik, resim, şekil veya metin kutusu yer alır.

Desteklenir

Bazı nesneler Excel 2010'da birlikte gruplandırılamaya, dolayısıyla OpenDocument dosyasını açsanız bu nesneler grubu çöz açılır. Bunlar arasında, bir OLE nesnesiyle birlikte gruplandırılan grafik, resim, şekil veya metin kutusu yer alır.

Nesne görünülebilirliği

Desteklenmez

Görünmez nesneler, dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel 2007 uygulamasında yeniden açtığınızda görünür hale gelir.

Desteklenmez

Görünmez nesneler, dosyayı .ods olarak kaydederek Excel 2010'da yeniden açtıktan sonra görünür hale gelir.

Nesne kenarlıkları

Desteklenir

Tüm kenarlık stilleri desteklenmez. Desteklenmeyen kenarlık stilleri varsayılan kenarlık stili (siyah, düz çizgi) olarak kaydedilir.

Desteklenir

Tüm kenarlık stilleri desteklenmez. Desteklenmeyen kenarlık stilleri varsayılan kenarlık stili (siyah, düz çizgi) olarak kaydedilir.

Nesne dolguları

Desteklenir

Desteklenir, ancak ikiden fazla duraklı gradyan dolgularında ilk ikisinden sonraki tüm duraklar kaybolur.

Desteklenir

Desteklenir, ancak ikiden fazla duraklı gradyan dolgularında ilk ikisinden sonraki tüm duraklar kaybolur.

Çizgi biçimlendirmesi

Desteklenir

Tüm çizgi ve çizgi ucu stilleri ODF'de desteklenmez. Desteklenmeyen stiller varsayılan (sırasıyla, siyah düz çizgi ve açık ok türü) olarak kaydedilir.

Desteklenir

Tüm çizgi ve çizgi ucu stilleri ODF'de desteklenmez. Desteklenmeyen stiller varsayılan (sırasıyla, siyah düz çizgi ve açık ok türü) olarak kaydedilir.

Resim kırpma

Desteklenir

Normal resim kırpma işlemi desteklenir. Ancak şekilli resim kırpma desteklenmez.

Desteklenir

Normal resim kırpma işlemi desteklenir. Ancak şekilli resim kırpma desteklenmez.

Resmi yeniden renklendirme

Kısmen Desteklenir

Bazı yeniden resim renklendirme özelliklerinin (siyah ve beyaz gibi) eşdeğeri ODF'de vardır. Diğer resim renklendirme özelliklerinin eşdeğeri yoktur ve resim düzleştirilir. Resim aynı görünür, ancak renklendirme özellikleri değiştirilemez veya kaldırılamaz.

Kısmen Desteklenir

Bazı yeniden resim renklendirme özelliklerinin (siyah ve beyaz gibi) eşdeğeri ODF'de vardır. Diğer resim renklendirme özelliklerinin eşdeğeri yoktur ve resim düzleştirilir. Resim aynı görünür, ancak renklendirme özellikleri değiştirilemez veya kaldırılamaz.

3B resim seçenekleri

Desteklenmez

Desteklenmez

Resim stilleri

Kısmen Desteklenir

Kenarlıklar kısmen desteklenir, ancak aynı görünüme sahip olmayabilir.

Kısmen Desteklenir

Kenarlıklar kısmen desteklenir, ancak aynı görünüme sahip olmayabilir.

Temalar

Desteklenmez

Desteklenmez

Şekilde köprü

Desteklenmez

Desteklenmez

Elektronik tabloyu OpenDocument Elektronik Tablosu biçiminde düzenlediğimde ne olur?

Aşağıdaki tabloda, OpenDocument Web için Excel (.ods) biçiminde tamamen desteklenen, kısmen desteklenen ve hiç desteklenen dosya özellikleri gösterilmiştir.

 • Desteklenir    Hem Web için Excel hem de OpenDocument Elektronik Tablosu biçimi bu özelliği destekler. İçerik, biçimlendirme ve kullanım kaybı olmaz.

 • Kısmen Desteklenir    Hem Web için Excel hem de OpenDocument Elektronik Tablosu biçimi bu özelliği destekler, ancak kullanılabilirlik ve biçimlendirme etkilenebilir. Metin veya veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve metin veya grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

 • Desteklenmez    Elektronik Tablo Web için Excel OpenDocument Elektronik Tablosu biçiminde desteklenmiyor. OpenDocument Elektronik Tablosu biçimini kullanarak, elektronik tablonuzun bu bölümünde içerik, biçimlendirme ve kullanılabilirlik kaybı riskini göze alırsınız.

 • Geçerli Değil Özellik Windows için Excel’in daha sonraki bir sürümünde kullanılmaya başlandı.

Alan

Alt Alan

Destek Düzeyi

Açıklamalar

İmza satırı nesnesi

Desteklenmez

Dosyada her hangi bir düzenleme yaptığınızda dijital imza kaldırılır. Düzenlemek için kopyayı kaydedin; imza kopyalanan dosyadan kaldırılır

Biçimlendirme

Satır Yükseklikleri/Sütun Genişlikleri

Desteklenir

Görünüm benzer olmalıdır.

Biçimlendirme

Hücre

Desteklenir

Biçimlendirme

Hücre stilleri

Desteklenir

Köprüler

Desteklenir

Köprü stilleri değişebilir.

Formüller

Desteklenir

Formüller

Adlar

Kısmen Desteklenir

.ods biçimindeki bir dosyayı Web için Excel, Yerel Adlar, Adlandırılmış ifadeler ve kesintili aralıklara sahip adlar desteklanmaz.

Formüller

Normal İfadeler

Desteklenmez

Bunun yerine Gelişmiş Filtreler'i kullanın.

Tarihler

1900-01-01'den önceki tarihler

Desteklenmez

 Çalışma kitabını 1900-01-01'den önceki tarihlerle .ods biçiminde kaydederseniz, 1900'den önceki tarihler doğru şekilde kaydedilmez.

Veri Araçları

Grup ve Anahat

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, formüllerin kendileri desteklenir, ancak yeniden uygulama ayarları desteklenmez.

Veri Araçları

Sırala

Kısmen Desteklenir

Bazı gelişmiş ayarlar desteklenmez.

Veri Araçları

Filtre

Kısmen Desteklenir

Temel filtreler desteklenir ancak tarih filtreleri gibi daha karmaşık filtreler desteklenmez.
 

Veri Araçları

Alt Toplam

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, formüllerin kendileri desteklenir, ancak yeniden uygulama ayarları desteklenmez.

Grafikler

Eğilim Çizgileri

Kısmen Desteklenir

Bir .ods biçimindeki dosyayı başka bir Web için Excel, bazı Eğilim Çizgileri desteklanmaz.

Grafikler

Göstergeler

Kısmen Desteklenir

Dosyanın içinde .ods biçiminde bir Web için Excel, bazı ayarlar desteklenmiyor.

Grafikler

Hata çubukları

Kısmen Desteklenir

Dosyada .ods biçiminde bir dosyayı Web için Excel, bazı Hata Çubukları desteklanmaz.

Grafikler

Veri etiketleri

Desteklenmez

Dosyada .ods biçiminde bir dosyayı Web için Excel, bazı Veri Etiketleri desteklenmiyor.

Grafikler

Veri tabloları

Desteklenmez

Grafikler

İzdüşüm Çizgileri

Desteklenmez

Grafikler

Yüksek-Düşük çizgileri

Desteklenir

Grafikler

Veri etiketlerindeki öncü çizgiler

Desteklenmez

Grafikler

Dolu Radar Grafikleri

Desteklenir

Grafikler

PivotChart'lar

Desteklenmez

Grafikler

Grafik Sayfaları

Desteklenmez

Grafikler

Pasta Pastası veya Pasta Çubuğu

Desteklenmez

Grafikler

Kutu ve Yatay Çizgiler

Geçerli Değil

Grafikler

Histogram

Geçerli Değil

Grafikler

Pareto grafiği

Geçerli Değil

Grafikler

Güneş ışığı grafiği

Geçerli Değil

Grafikler

Ağaç haritası grafiği

Geçerli Değil

Grafikler

Şelale grafiği

Geçerli Değil

İş birliği

Birlikte Yazma

Desteklenmez

Hücre Açıklamaları

Kısmen Desteklenir

İçerik bulunan açıklamalar gönderilip alınırken korunur. Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, açıklamadaki biçimlendirme desteklenmeyebilir.

Koruma

Sayfa Koruma

Kısmen Desteklenir

Dosyayı .ods biçiminde kaydettikten sonra Excel'de yeniden açtığınızda, parola olmadan koruma desteklenir. Ancak, parola korumalı sayfa içeren dosyalar kaydedilemez veya açılamaz.

Koruma

Duyarlılık Etiketleri

Desteklenmez

Etiketler kaydedilemiyor.

Desteklenmez

Etiketler kaydedilemiyor.

Tablolar

Tablo Stilleri

Desteklenmez

Tablo Stilleri, .ods biçiminde açılmış dosyalarda kaydedilmez.

Tablolar

Toplam Satırı

Kısmen Desteklenir

Çalışma biçimindeki .ods biçimindeki Web için Excel, dosya yeniden açıldığında formüllere dönüştürülür.

Yazdırma

Aralıkları Yazdırma

Desteklenir

Power Query

Desteklenmez

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×