OpenDocument Metni (.odt) biçimiyle Word (.docx) biçimi arasındaki farklılıklar

OpenDocument (.odt) dosyaları Word'le, ayrıca OpenOffice ve LibreOffice gibi açık kaynak uygulamalarıyla uyumludur; ancak biçimlendirme farklılıkları görebilirsiniz ve bazı Word özellikleri .odt dosyalarında kullanılamayabilir. Word belgeleri (.docx), çoğu uygulamayla uyumludur.

Varsayılan dosya biçiminizi değiştirme

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Word 2016, 2013 veya 2010’da Dosya > Seçenekler’e tıklayın.

  • Word 2007’de, Microsoft Office Düğmesi Office düğmesi resmi > Word Seçenekleri’ne tıklayın.

 2. Kaydet'e tıklayın.

 3. Belgeleri kaydetme'nin altındaki Dosyaları bu biçimde kaydet listesinde varsayılan olarak kullanmak istediğiniz dosya biçimine tıklayın.

Word belgesini OpenDocument Metni biçiminde kaydettiğimde neler desteklenir?

Aşağıdaki tabloda, OpenDocument (.odt) biçiminde tamamen desteklenen, kısmen desteklenen ve hiç desteklenmeyen Word özellikleri gösterilmiştir.

 • Desteklenir     Hem Word hem de OpenDocument Metin biçimi bu özelliği destekler. İçerik, biçimlendirme ve kullanım kaybı olmaz.

 • Kısmen Desteklenir     Hem Word hem de OpenDocument Metin biçimi bu özelliği destekler, ancak kullanım ve biçimlendirme etkilenebilir. Metin veya veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve metin veya grafiklerle çalışma yöntemleri farklı olabilir.

 • Desteklenmez     Bu özellik OpenDocument Metin biçiminde desteklenmez. Word belgenizi OpenDocument Metin biçiminde kaydetmeyi planlıyorsanız, bu özelliği kullanmayın; aksi halde belgenin söz konusu özelliğin etkilediği bölümünde içerik, biçimlendirme ve kullanım kaybı riskini göze almanız gerekir.

Grafik özellikleri hakkında bilgi edinmek için bu makalenin sonundaki Grafik Öğeleri tablosu'na bakın.

Alan

Alt Alan

Destek düzeyi

İşbirliği

Adres Defteri

Desteklenir

İşbirliği

Web günlüğü

Desteklenir

İşbirliği

Açıklamalar

Kısmen Desteklenir

Belgeyi .odt biçiminde kaydettikten sonra yeniden Word 2007'de açtığınızda, bir sözcük grubuyla ilgili açıklamalar tek bir nokta olur. Bu tek nokta genellikle sözcük grubunun sonunda belirtilir.

Açıklamalar içinde tablolar desteklenmez. Tablonun içeriği açıklama içinde korunur, ancak yapısı kaybolur.

İşbirliği

Belgeleri Karşılaştırma ve Birleştirme

Desteklenir

İşbirliği

Belge Koruma

Desteklenmez

Word 2007 dosyasını .odt biçiminde kaydettiğinizde özellik kaldırılır ve bu özelliğe sahip .odt dosyaları açılamaz.

İşbirliği

Bilgi Hakları Yönetimi (IRM)

Desteklenmez

Word 2007 belgesini .odt biçiminde kaydettiğinizde özellik kaldırılır ve bu özelliğe sahip .odt dosyaları açılamaz.

İşbirliği

Adres Mektup Birleştirme

Desteklenir

ADDRESSBLOCK ve RECIPIENT alanları düz metne dönüştürülür.

Belge başka bir ODF uygulamasıyla düzenlenirse, veri kaynağı bağlantısının yeniden kurulması gerekir.

İşbirliği

Gözden Geçirme Bölmesi

Desteklenir

İşbirliği

Değişiklikleri İzleme

Desteklenmez

Word 2007 belgesini .odt biçiminde kaydettiğinizde, tüm değişiklikler kabul edilir.

İçerik

Kaynakça

Desteklenmez

Kaynakça bölümü düz metne dönüştürülür.

İçerik

Açıklamalı Alt Yazılar

Desteklenmez

SEQ alanları düz metne dönüştürülür.

Yeni açıklamalı alt yazılar eklediğinizde, açıklamalı alt yazı numarası otomatik olarak artırılır.

İçerik

İçerik Denetimleri

Desteklenmez

İçerik

Çapraz Başvurular

Desteklenir

İçerik

Belge Yapı Taşları

Desteklenmez

İçerik

Denklem Düzenleyicisi

Desteklenir

İçerik

Denklemler

Desteklenir

İçerik

Dipnotlar-Son notlar

Desteklenir

Özel ayırıcılar desteklenmez.

İçerik

Çerçeveler

Kısmen Desteklenir

Word 2007 belgesini .odt biçiminde kaydettiğinizde:

 • Çerçeveler metin kutularına dönüştürülür.

 • Kenar boşluğundaki bazı bölgelere uygulanan tutturucular desteklenmez.

Desteklenmeyen içerik, çerçevelerin kaybolmasına neden olur, ama içerik kaybolmaz. Desteklenmeyen içerik tablolar, Otomatik Şekiller, metin kutuları, çerçeveler ve SmartArt grafikleridir.

İçerik

Çerçeve Kümeleri

Desteklenmez

İçerik

Üstbilgi-Altbilgi

Desteklenir

İçerik

Dizin

Desteklenir

Çoklu sütun dizinleri şu an için desteklenmemektedir.

İçerik

Kesme Ekleme

Kısmen Desteklenir

Word 2007 belgesini .odt biçiminde kaydettiğinizde, sürekli bölüm sonları üst/alt kenar boşlukları, üstbilgiler/altbilgiler, kenarlıklar ve satır numaralandırma gibi bazı özellikleri kaybedebilir.

İçerik

Office Resmi

Desteklenir

Ayrıntılar için bkz. Grafik Öğeleri tablosu.

İçerik

Sayfa Numaralandırma

Desteklenir

İçerik

Resimler

Desteklenir

OpenOffice'te oluşturulan bir belgedeki resimler görüntülenmez.

İçerik

Tablolar

Kısmen Desteklenir

64 sütundan fazlasını içeren tablolar desteklenmez.

Tema biçimlendirmesi hücre düzeyinde biçimlendirmeye dönüştürülür.

İçerik

Şablonlar ve Sihirbazlar

Desteklenir

İçerik

Metin kutuları

Kısmen Desteklenir

Metin kutuları iç içe geçemez.

İçerik

İçindekiler Tablosu (İÇT)

Kısmen Desteklenir

İÇT'de, SEQ alanı etiketli öğeler kaybolur.

İçerik

Kaynakça Tablosu (TOA)

Desteklenmez

İçerik

Şekiller Tablosu (TOF)

Desteklenmez

İçerik

E2O

Desteklenir

Ayrıntılar için bkz. Grafik Öğeleri tablosu.

Düzenleme

Otomatik Tamamlama

Desteklenir

Düzenleme

Otomatik Düzeltme

Desteklenir

Düzenleme

Otomatik Özet

Desteklenmez

Düzenleme

Otomatik Metin

Desteklenir

Otomatik Metin girişleri Word şablonlarında (.dotx) depolanır. Otomatik metin girişleri olan bir Word şablonunu .odt biçiminde kaydederseniz, otomatik metin girişleri .odt sürümünde kaydedilmez.

Düzenleme

Büyük/Küçük Harf Değiştirme

Desteklenir

Düzenleme

Tıklama ve Yazma

Desteklenir

Düzenleme

Kesme-Kopyalama-Yapıştırma

Desteklenir

Düzenleme

Sürükleyip Bırakma

Desteklenir

Düzenleme

Zarflar ve Etiketler

Desteklenir

Düzenleme

Seçim

Desteklenir

Düzenleme

Sıralama

Desteklenir

Düzenleme

Geri Alma-Yineleme-Tekrarlama

Desteklenir

Düzenleme

Sözcük Sayımı

Desteklenir

Dosya İşlemleri

İkili Dosya Biçimi

Desteklenir

İkili .doc ve .dot dosya türlerine kaydedebilir.

Dosya İşlemleri

Madde işareti doğrulayıcı

Desteklenir

Dosya İşlemleri

Şifreleme

Desteklenmez

Dosya İşlemleri

Sabit Dosya Biçimi

Desteklenir

.pdf ve .xps dosya türlerine kaydedebilir.

Dosya İşlemleri

HTML Dosya Biçimi

Desteklenir

.html dosya türüne kaydedebilir.

Dosya İşlemleri

Ana Belgeler

Desteklenmez

Dosya İşlemleri

Açık XML Dosya Biçimi

Desteklenir

.docx ve .dotm dosya türlerine kaydedebilir.

Dosya İşlemleri

Düzenleyici

Desteklenir

Dosya İşlemleri

RTF Dosya Biçimi

Desteklenir

.rtf dosya türüne kaydedebilir.

Dosya İşlemleri

Metin Dönüştürücüleri

Desteklenir

Dosya İşlemleri

Metin Kodlama

Desteklenir

Dosya İşlemleri

Güven Merkezi

Desteklenir

Dosya İşlemleri

Word Dönüştürücüsü

Desteklenir

Dosya İşlemleri

WordML Dosya Biçimi

Desteklenir

WordML dosya türüne kaydedebilir.

Dosya İşlemleri

WSS Tümleştirmesi

Desteklenir

Biçimlendirme

Arka Plan

Desteklenmez

Biçimlendirme

Kenarlıklar ve Gölgelendirme

Desteklenir

Gölgelendirmedeki desenler desteklenmez.

Resim kenarlığı stilleri desteklenmez. Bunlar düz bir çizgiye dönüştürülür.

Biçimlendirme

Madde İşaretleri ve Numaralandırma

Desteklenir

Numara/Madde işareti ile metin arasındaki boşluk biraz farklı olabilir.

Liste öğeleri arasındaki boşluk, belgenin satır aralığına uyacak şekilde artırılır.

.odt dosyası Word 2007'de açıldığında, OpenOffice'teki varsayılan madde işaretlerinin görünümü değişir.

Biçimlendirme

Başlangıcı Büyütme

Desteklenir

Kenar boşluğunun bazı bölgelerine uygulanan tutturucular desteklenmez.

Biçimlendirme

Biçim Tutarlılığı Denetleyicisi

Desteklenir

Biçimlendirme

Biçim Boyacısı

Desteklenir

Biçimlendirme

Vurgulayıcı

Desteklenir

Belgeyi .odt biçiminde kaydettiğinizde, vurgulama, karakter arka plan rengine dönüştürülür.

Biçimlendirme

Yatay Çizgiler

Desteklenir

Biçimlendirme

Paragraf

Desteklenir

Biçimlendirme

Biçimlendirmeyi Gösterme

Desteklenir

Biçimlendirme

Stiller

Desteklenir

Belgeyi .odt biçiminde kaydettikten sonra stil sayısında bir artış olur ve ODF'deki tüm biçimlendirme stil tabanlıdır.

Biçimlendirme

Sekmeler

Desteklenir

Konumsal sekmeler desteklenmez.

Biçimlendirme

Metin Sütunları

Desteklenir

Bölümle ilişkili bazı özellikler kaybolabilir (örneğin, üst/alt kenar boşlukları, üstbilgiler/altbilgiler, kenarlıklar veya satır numaralandırma).

Biçimlendirme

Metin Yönü

Kısmen Desteklenir

Aşağıdaki metin yönü biçimleri desteklenir:

 • rltb: sağdan sola, yukarıdan aşağıya

 • lrtb: soldan sağa, yukarıdan aşağıya

 • tbrl: yukarıdan aşağıya; sağdan sola

 • Tablo hücresi içindeki metin yönü desteklenmez.

Biçimlendirme

Temalar

Desteklenmez

Biçimlendirme

Filigran

Desteklenmez

Biçimlendirme

Canlı Önizleme

Desteklenir

Biçimlendirme

Konumlandırma

Kısmen Desteklenir

Bazı metin kutuları, çerçeveler ve şekillerin konumları, kullanılan tutturucunun türüne göre değişebilir.

Altyapı

Asetat

Desteklenir

.odt biçiminde kaydettiğinizde, içerik denetimleri bulunan içerik normal metne dönüştürülür.

Altyapı

Yer İşaretleri

Desteklenir

Altyapı

Önyükleme-Çıkış

Desteklenir

Altyapı

Cicero - El Yazısı - Konuşma

Desteklenir

Altyapı

Veri Bağlama

Desteklenmez

Altyapı

DDE

Desteklenmez

Alanın içeriği düz metne dönüştürülür.

Veri kaynağı bağlantısı kaybolur.

Altyapı

Alanlar

Kısmen Desteklenir

Desteklenmeyen alanlar düz metne dönüştürülür.

Desteklenmeyen alanlar alan olarak korunmaya devam eder.

SEQ alanları desteklenmez ve İÇT'lerin ve resim yazılarının davranışını etkiler.

Altyapı

ActiveX/Formlar

Desteklenmez

Altyapı

Dondurarak Kurutma

Desteklenir

Altyapı

Yardım

Desteklenir

Altyapı

Köprüler

Desteklenir

OpenOffice'teki belgelere köprü stili uygulanmaz, ancak işlevsellikleri devam eder.

Altyapı

Mürekkep Açıklamaları

Desteklenmez

Altyapı

Klavye Özelleştirme

Desteklenmez

Altyapı

OCX

Desteklenmez

Altyapı

OLE

Kısmen Desteklenir

OpenOffice'te oluşturulmuş belgeye katıştırılan nesneler görüntülenmez. Resim türü desteklenmez ve bağlantı görelidir.

Uluslararası

IME

Desteklenir

Uluslararası

Simge Ekleme

Desteklenir

Uluslararası

Eklenebilir Kullanıcı Arabirimi

Desteklenir

Uluslararası

İkisi Bir Satırda

Desteklenir

MODI

OCR

Desteklenir

Gezinti

Belge Bağlantıları

Desteklenir

Gezinti

Bulma-Değiştirme

Desteklenir

Gezinti

Git-GeriDön

Desteklenir

Yazdırma

Desteklenir

Yazdırma

Sayfa Yapısı

Desteklenir

Yazdırma

Baskı Önizleme

Desteklenir

Programlanabilirlik

Eklentiler

Kısmen Desteklenir

Programlanabilirlik

C-API

Kısmen Desteklenir

Programlanabilirlik

COM Eklentileri

Kısmen Desteklenir

Programlanabilirlik

Olaylar

Kısmen Desteklenir

Programlanabilirlik

Makrolar

Desteklenmez

Programlanabilirlik

Nesne Modeli

Desteklenir

Programlanabilirlik

Akıllı Belgeler

Desteklenmez

Programlanabilirlik

Akıllı Etiketler

Özellik bulunmuyor

Programlanabilirlik

VBA Kaydı

Desteklenir

Programlanabilirlik

VBE Tümleştirmesi

Desteklenir

Programlanabilirlik

WordBasic

Desteklenir

Sağlama

Özel Sözlükler

Desteklenir

Sağlama

Dilbilgisi

Desteklenir

“Yazım veya dil bilgisi denetimi yapma” olarak işaretlenmiş olan metin alanları bu özelliğini kaybeder. Artık bu metinde yazım ve dil bilgisi denetlenir.

Sağlama

Heceleme

Desteklenir

Sağlama

Akıllı Otomatik Düzeltme

Desteklenir

Sağlama

Dili Otomatik Algılama

Desteklenir

Sağlama

Dil Özellikleri

Desteklenir

Sağlama

Yazım Denetimi

Desteklenir

“Yazım veya dil bilgisi denetimi yapma” olarak işaretlenmiş olan metin alanları bu özelliğini kaybeder. Artık bu metinde yazım ve dil bilgisi denetlenir.

Sağlama

Eş Anlamlılar Sözlüğü

Desteklenir

Sağlama

Çeviri

Desteklenir

Koruma

Duyarlılık Etiketleri

Desteklenmez

Araştırma

Araştırma Bölmesi

Desteklenir

Görünüm

Taslak

Desteklenir

Görünüm

Anahat

Desteklenir

Görünüm

Baskı Düzeni

Desteklenir

Görünüm

Okuma

Desteklenir

Görünüm

Cetvel

Desteklenir

Görünüm

Kaydırma

Desteklenir

Görünüm

Durum Çubuğu

Desteklenir

Görünüm

Küçük Resimler

Desteklenir

Görünüm

Web Düzeni

Desteklenir

Görünüm

Pencere İşlemleri

Desteklenir

Görünüm

Yakınlaştırma

Desteklenmez

WordMail

Otomatik İmzalar

Desteklenir

WordMail

Faks

Desteklenir

WordMail

HTML

Desteklenir

WordMail

Seçenekler

Desteklenmez

WordMail

Düz Metin

Desteklenir

WordMail

RFM

desteklenir

WordMail

RTF

Desteklenir

XML

Şema Ekleme

Desteklenmez

XML

Öznitelikler

Desteklenmez

XML

Dış Kaynak

Desteklenmez

XML

Metin Ekleme

Desteklenmez

XML

XML Birleştirme

Desteklenmez

XML

OOUI

Desteklenmez

XML

Seçim Davranışları

Desteklenmez

XML

Ağaç Görünümü

Desteklenmez

XML

Doğrulama

Desteklenmez

XML

XSLT

Desteklenmez

Grafik Öğeleri

Aşağıdaki tabloda, OpenDocument Biçiminde (.odt) tamamen desteklenen, kısmen desteklenen ve hiç desteklenmeyen Word grafik özellikleri gösterilmiştir.

 • Desteklenir     Word biçimi ve OpenDocument Biçimleri bu özelliği destekler. Bu özelliğin kullanıldığı grafikler genellikle iki dosya biçiminde de aynı görünür ve davranır.

 • Kısmen Desteklenir     Word biçimi ve OpenDocument Biçimi bu özelliği destekler, ancak biçimler arasında grafikler farklı görünebilir. Biçimler arasında genel olarak hiçbir veri kaybı olmaz, ancak biçimlendirme ve bu grafiklerle çalışma şekliniz farklı olabilir.

 • Desteklenmez     Word biçimi ile OpenDocument Biçimi arasındaki benzersiz özellik ve uygulama farklılıkları nedeniyle, bu özellik OpenDocument Biçiminde desteklenmez. Metninizi OpenDocument Biçimlerinden birinde kaydetmeyi planlıyorsanız, bu özellikleri kullanmayın.

Temel şekiller

Destek düzeyi

Şekiller

Desteklenir

Metin kutuları

Desteklenir

Kısmen desteklenen metin kutularındaki nesneler dışında desteklenir. Metin kutusu içindeki SmartArt grafikleri, şekiller veya metin kutuları desteklenmez ve dosyayı açtığınızda kaybolur.

WordArt

Desteklenir

3B şekil seçenekleri

Desteklenir

Resimler

Desteklenir

ODF tarafından desteklenmeyen ekleme ve bağlantı seçeneği dışında desteklenir.

SmartArt diyagramları

Desteklenir

Bir şekil grubuna dönüştürülür.

ActiveX denetimleri

Desteklenmez

Grafiklerdeki nesneler

Desteklenir

Grafik veya nesneleri içeren bir gruba dönüştürülür. Word grafik içeren bir grubu desteklemez, dolayısıyla dosyayı Word'de açarsanız nesnelerin grubu çöz açılır.

İmza satırı nesnesi

Desteklenmez

Mürekkep ek açıklaması

Desteklenir

Mürekkep ek açıklaması, bir Geliştirilmiş Meta Dosyası’na (EMF) dönüştürülür. (Word 2007'de serbest formlu şekle dönüştürülür.)

Nesneler grubu

Kısmen Desteklenir

Word’de bazı nesneler birlikte gruplandırılamadığından, OpenDocument dosyasını açtığınızda nesnelerin grubu çözülür. Bu, bir grafikle gruplandırılan tüm nesneleri ve bir şekil, metin kutusu veya OLE nesnesiyle gruplandırılan resimleri kapsar.

Nesne görünülebilirliği

Kısmen Desteklenir

Görünmez nesneler, dosyayı .odt biçiminde kaydettikten sonra Word’de yeniden açtığınızda görünür hale gelir.

Nesne kenarlıkları

Desteklenir

Tüm kenarlık stilleri desteklenmez. Desteklenmeyen kenarlık stilleri varsayılan kenarlık stili (siyah, düz çizgi) olarak kaydedilir.

Nesne dolguları

Desteklenir

Desteklenir ama ikiden fazla duraklı gradyan dolgularında ilk ikisinden sonraki tüm duraklar kaybolur.

Çizgi biçimlendirmesi

Desteklenir

Tüm çizgi ve çizgi ucu stilleri ODF'de desteklenmez. Desteklenmeyen stiller varsayılan (sırasıyla, siyah düz çizgi ve açık ok türü) olarak kaydedilir.

Resim kırpma

Desteklenir

Normal resim kırpma işlemi desteklenir. Ancak şekilli resim kırpma desteklenmez.

Resmi yeniden renklendirme

Kısmen Desteklenir

Bazı yeniden resim renklendirme özelliklerinin (siyah ve beyaz gibi) eşdeğeri ODF'de vardır. Diğer resim renklendirme özelliklerinin eşdeğeri yoktur ve resim düzleştirilir. Resim aynı görünür, ancak renklendirme özellikleri değiştirilemez veya kaldırılamaz.

3B resim seçenekleri

Desteklenmez

Resim stilleri

Kısmen Desteklenir

Kenarlıklar kısmen desteklenir, ancak aynı görünüme sahip olmayabilir.

Temalar

Desteklenmez

Şekilde köprü

Desteklenmez

Sayfanın Başı

Son güncelleştirme: 8-17-2015

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×