Orta İşlevi

Bir dizeden başlayarak belirtilen karakter sayısını içeren bir Değişken (Dize) döndürür.

Sözdizimi

Mid ( dize, başlangıç [, uzunluk ] )

PARÇAAL işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız değişken

Açıklama

dize

Gerekli. karakterlerin döndürdüğüdize ifadesi. Dize null içeriyorsa null değeri verilir.

başlangıç

Gerekli. Koşuluyla. Dizenin başlayacağı karakterin konumu. Başlangıç , dizedekikarakter sayısından büyükse, PARÇAAL sıfır uzunlukta dize ("") verir.

length

İsteğe bağlıdır. Değişken (Uzun). Döndürülecek karakter sayısı. Atlanırsa veya metinde uzunluk dışında karakterler varsa ( Başlangıçsırasında karakter dahil), Başlangıç konumundan dizenin sonuna kadar olan tüm karakterler verilir.


Notlar

Dize içindeki karakter sayısını belirlemek için Len işlevini kullanın.

Not: Çift baytlık karakter kümesi dillerinde olduğu gibi, bir dizede bulunan baytlık bayt işlevini kullanın . Karakter sayısını belirtmek yerine bağımsız değişkenler bayt sayısını belirtir. MidBkullanan örnek kodlar için örnek konudaki ikinci örneğe bakın.

Sorgu örnekleri

İfade

Sonuçlar

ProductSales 'TEN Ifade1 olarak ProductID, Mid (ProductID, 5) SEÇIN;

"ÜrünKimliği" ve ProductID 'nin parçasını karakter konumu 5 ' ten başlayarak görüntüler ve sonuçları Ifade1 sütununda görüntüler.

ProductSales 'den testMid olarak ProductID, Mid (ProductID, 5, 4) öğesini SEÇIN;

"ÜrünKimliği" ve ProductID 'nin, 5 karakter içeren karakter konumundan başlayan bölümünü verir ve sonuçları testMid sütununda görüntüler.

VBA örnekleri

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

İlk örnekte, bir dizeden belirtilen sayıda karakteri döndürmek için PARÇAAL işlevi kullanılır.

Dim MyString, FirstWord, LastWord, MidWords
MyString = "Mid Function Demo" ' Create text string.
FirstWord = Mid(MyString, 1, 3) ' Returns "Mid".
LastWord = Mid(MyString, 14, 4) ' Returns "Demo".
MidWords = Mid(MyString, 5) ' Returns "Function Demo".

İkinci örnek, dizeden karakter döndürmek için MidB ve Kullanıcı tanımlı bir Işlevi (midmbcs) kullanır. Buradaki fark, giriş dizesinin ANSI ve uzunluğunun bayt cinsinden olduğu gibidir.

Function MidMbcs(ByVal str as String, start, length)
MidMbcs = StrConv(MidB(StrConv(str, vbFromUnicode), _
start, length), vbUnicode)
End Function
Dim MyString
MyString = "AbCdEfG"
' Where "A", "C", "E", and "G" are DBCS and "b", "d",
' and "f" are SBCS.
MyNewString = Mid(MyString, 3, 4)
' Returns ""CdEf"
MyNewString = MidB(MyString, 3, 4)
' Returns ""bC"
MyNewString = MidMbcs(MyString, 3, 4)
' Returns "bCd"

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Dize işlevleri ve bu işlevlerin kullanımı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×