Outlook’ta daha iyi aramalar yapabilmek için arama ölçütlerinizi daraltmayı öğrenin

Outlook’ta daha iyi aramalar yapabilmek için arama ölçütlerinizi daraltmayı öğrenin

Outlook ileti listesinin en üstündeki Arama kutusuna bir dizi tümcecik yazabilirsiniz. Farklı sözcük ve tümcecikleri aramaya ek olarak, arama sonuçlarınızı daraltmak için çeşitli işleçler, noktalama işaretleri ve anahtar sözcükler de kullanabilirsiniz.

Arama yapmanın en temel yolu, doğrudan bir sözcük veya tümcecik yazmaktır. Outlook arama yaparken ön ek eşleştirme diye adlandırılan işlemi kullanır. Dolayısıyla Arama kutusuna ali yazarsanız, Outlook ali, Ali, Aliye ve alican sözcüklerini içeren iletileri döndürür ama halil veya mali sözcüklerini içerenleri döndürmez.

Aramayla ilgili temel bilgiler

  • Arama kutusuna sözcükler yazdığınızda, Outlook bu sözcük veya tümceciği bulmak için hem e-posta iletilerini hem de birçok türde eki tarar. Örneğin, tırnak işaretleriyle veya bunlar olmadan "proje" için arama yaparsanız, Outlook gönderen adında, konusunda, ileti gövdesinde veya eklerinde proje, projeler, projektör, projesi, vb. sözcüklerini içeren tüm iletileri döndürür.

  • Bir e-posta adresi, örneğin murat.demir64@yahoo.com yazarsanız, Outlook konusunda, ileti gövdesinde veya birçok türdeki eklerinde bu e-posta adresini içeren tüm e-posta iletilerini döndürdüğü gibi, bu e-posta adresinden gelen iletileri de döndürür. Arama sonuçlarınızı bir e-posta adresinden gelen e-postalarla sınırlandırmak için, arama kutusuna kimden:murat.demir64@yahoo.com yazın.

Outlook'un yerleşik arama filtrelerini kullanma

Outlook size bir dizi yerleşik arama filtresi sağlar. Yerleşik filtreleri kullanmak için, Arama kutusuna tıklayın. Outlook şeridi Ara sekmesini gösterecek şekilde değişir. Arama sonuçlarınızı daraltmak için Daralt grubundan istediğiniz seçenekleri kullanın.

Siz arama kutusunu seçtikten sonra, şerit değişir.

Arama başvuru tabloları

Aşağıdaki tabloda yararlı bulabileceğiniz bazı arama örnekleri gösterilir. Bu örneklere ek olarak, aramanızı daraltmak için VE, DEĞİL, VEYA <, >, = ve diğer işleçleri de kullanabilirsiniz. İşleçlerin büyük harfle yazılması gerekir.

Bunu yazdığınızda

Bu bulunur

ali

ali, alicanAlican, ALİCAN, AliCan’ı veya büyük ve küçük harflerin herhangi bir bileşimini içeren öğeler. Hızlı Arama büyük/küçük harfe duyarlı değildir.

ali öztürk

Önceki satırda listelenen çeşitlemelerin tümüyle birlikteal’yi veya öztürk içeren diğer tüm sözcüklerle birlikte öztürk’ü içeren, ama sözcükleri bu sıralamayla içermesi gerekmeyen öğeler.

ahmet VE öztürk

Hem ahmet hem de öztürk sözcüğünü içeren öğeler (ama bu sırayla olmayabilir). VE, DEĞİL ve VEYA gibi mantıksal işleçlerin büyük harf yazılması gerektiğini unutmayın.

ahmet DEĞİL öztürk

Tablonun ilk satırında listelenen tüm çeşitlemelerle birlikte ahmet’i içeren ama öztürk’ü içermeyen öğeler.

ahmet VEYA öztürk

Tablonun ilk satırında listelenen tüm çeşitlemelerle birlikte ahmet’i, öztürk’ü veya her ikisini içeren öğeler.

“ahmet”

ahmetin veya ahmetlerde gibi çeşitlemelerini değil, tam olarak ahmet ifadesini içeren öğeler. Tam dizeyi aramak için, tırnak işaretleri kullanmalısınız.

gönderen:"ahmet öztürk"

ahmet öztürk tarafından gönderilen öğeler. Arama sonuçlarının tırnak içindeki tümcecikle tam olarak eşleşmesi için çift tırnak kullanıldığına dikkat edin.

Ayrıca kimden: yazıp ardına kişi adının birkaç harfini ekleyebilirsiniz; Outlook aralarından seçim yapabileceğiniz bir kişi listesi önerecektir.

kimden:"ahmet öztürk" hakkında:”durum raporu”

ahmet öztürk tarafından gönderilen ve konu satırında, gövde metninde veya ek içeriğinde durum raporu bulunan öğeler. Arama sonuçlarının tırnak içindeki tümcecikle tam olarak eşleşmesi için çift tırnak kullanıldığına dikkat edin.

ekivar:evet

Ekleri olan öğeler. Aynı sonuçları elde etmek için ekivar:doğru da kullanabilirsiniz.

ekler:sunu.pptx

sunu.pptx adlı eki olan veya ekinin içeriğinde sunu.pptx dizesi bulunan öğeler.

konu:"ahmet öztürk"

Konusunda ahmet öztürk dizesi bulunan öğeler.

bilgi:"ahmet öztürk"

Bilgi satırında ahmet öztürk görünen adı bulunan öğeler.

bilgi:ahmetozturk@contoso.com

Bilgi satırında ahmetozturk@contoso.com e-posta adresi bulunan öğeler.

gizli:ahmet

Gizli satırında ahmet bulunan öğeler.

kategori:sarı

İçinde sarı sözcüğü geçen bir kategori adı içeren öğeler. Örneğin, "Sarı kategorisi" veya "Sarılık" veya "Sarışın."

iletiboyutu: < 10 KB

Boyutu 10 kilobayttan küçük olan öğeler. "Küçüktür" karşılaştırma işlecinin (<) kullanıldığına dikkat edin.

iletiboyutu: > 5 MB

Boyutu 5 megabayttan büyük olan öğeler. “Büyüktür” karşılaştırma işlecinin (>) kullanıldığına dikkat edin.

alındı:=1/1/2016

1/1/2016 tarihinde gelen öğeler. "Eşittir" karşılaştırma işlecinin (=) kullanımına dikkat edin.

Not: Genişletilmiş Arama açılan menüsünden özel tarihler belirleme desteği Windows için Outlook’un bazı sürümlerinde eksik. Kullanıcılar tarihleri ana arama kutusuna el ile girmeye devam edebilir. Bu sorun 16.0.12126.10000 ve üzeri derlemelerde düzeltilmiştir.

alındı:dün

Dün gelen öğeler. Hızlı Arama aşağıdaki tarih değerlerini de tanır:

  • Göreli tarihler:    Örneğin, bugün, yarın, dün

  • Çok sözcüklü göreli tarihler:    Örneğin, bu hafta, gelecek ay, geçen hafta, geçen ay, gelecek yıl

  • Günler:     Pazar, Pazartesi ... Cumartesi

  • Aylar:     Ocak, Şubat ... Aralık

alındı:geçen hafta

Geçen hafta gelen öğeler. Bu zamanı göreli bir sorgu olduğundan, aynı sorguyu bir ay sonra çalıştırdığınızda farklı sonuçlar elde edeceğinize dikkat edin.

süre:geçen hafta

Bir süre sonunda izlenmek üzere bayrak eklenmiş öğeler.

iletiboyutu:çokküçük

Boyutu 10 kilobayttan küçük olan öğeler

iletiboyutu:küçük

Boyutu 10 ile 25 kilobayt arasında olan öğeler

iletiboyutu:orta

Boyutu 25 ile 100 kilobayt arasında olan öğeler

iletiboyutu:büyük

Boyutu 100 ile 500 kilobayt arasında olan öğeler

iletiboyutu:çokbüyük

Boyutu 500 kilobaytla 1 megabayt arasında olan öğeler

izlemebayrağı:izleme

İzle bayrağı kullanılarak işaretlenmiş olan öğeler.

iletiboyutu:aşırıbüyük

Boyutu 5 megabayttan büyük olan öğeler

bayrakeklenmiş:doğru

İzlenmek üzere bayrak eklenmiş olan öğeler.

gönderen:ahmet (alındı:7/1/17 VEYA alındı:8/1/17)

Ahmet tarafından gönderilen ve 7/1/17 veya 8/1/17 tarihinde gelen öğeler. Tarihleri gruplandırmak için ayraç kullanıldığına dikkat edin.

alındı>=1/10/16 VE alındı<=5/10/16

1/10/16 ile 5/10/16 tarihleri arasında gelen öğeler. 
Not: Alınma aralıkları için iki nokta üst üste kullanmayın. 

alındı>1/10/16 VE alındı<5/10/16

1/10/16 tarihinden sonra ama 5/10/16 tarihinden önce gelen öğeler.
Not: Alınma aralıkları için iki nokta üst üste kullanmayın. 

gönderildi: dün

Dün (herhangi bir tarafından) gönderilmiş olan tüm öğeleri döndürür. Bu arama sizin başkalarına gönderdiğiniz ve başkalarının size gönderdiği öğeleri döndürecektir.

kime: ahmet

Gönderilmiş Öğeler klasöründe arama yaparken, ahmet’e gönderdiğiniz öğeler.

okundu:hayır

Okunmamış olan öğeler. Aynı sonuçları elde etmek için okundu:yanlış da kullanabilirsiniz.

konu:durum alındı:Mayıs

Mayıs ayında (herhangi bir yılın) herkesten aldığınız ve konu satırında durum sözcüğü bulunan öğeler.

Takvim Aramaları

Aşağıdaki aramalar ancak bir Takvim klasöründen çalıştırıldığında düzgün sonuçlar döndürür.

Bunu yazarak

Bu bulunur

başlangıçtarihi:gelecek hafta konu:durum

  Konu satırında durum sözcüğü bulunan, gelecek haftanın takvim öğeleri.

eşittir:yinelenen

Yinelenen takvim öğeleri.

düzenleyici:ahmet

Düzenleyicisi ahmet olan takvim öğeleri.

Kişi Aramaları

Aşağıdaki aramalar ancak bir Kişiler klasöründen çalıştırıldığında düzgün sonuçlar döndürür.

Bunu yazarak

Bu bulunur

ad:ahmet

Ad alanında ahmet bulunan kişiler.

soyadı:öztürk

Soyadı alanında öztürk bulunan kişiler.

takmaad:ahmet

Takma Ad alanında ahmet bulunan kişiler.

işunvanı:doktor

İş Unvanı alanında doktor bulunan kişiler.

iştelefonu:555-0100

İş Telefonu alanında 555-0100 bulunan kişiler.

evtelefonu:555-0100

Ev Telefonu alanında 555-0100 bulunan kişiler.

ceptelefonu:555-0100

Cep Telefonu alanında 555-0100 bulunan kişiler.

işfaksı:555-0100

İş Faksı alanında 555-0100 bulunan kişiler.

işadresi: (4567 Ana Cadde, Beyoğlu, İstanbul 98052)

İş Adresi alanında 4567 Ana Cadde, Beyoğlu, İstanbul 98052 bulunan kişiler. Adresin parantez içine alındığına dikkat edin.

evadresi: (4567 Ana Cadde, Beyoğlu, İstanbul 98052)

Ev Adresi alanında 4567 Ana Cadde, Beyoğlu, İstanbul 98052 bulunan kişiler. Adresin parantez içine alındığına dikkat edin.

işşehri:İstanbul

İş Şehri alanında istanbul bulunan kişiler.

işpostakodu:98052

İş Posta Kodu alanında 98052 bulunan kişiler.

sokak:(4567 Ana Cadde)

İş Adresi Sokak alanında 4567 Ana Cadde bulunan kişiler. Adresin parantez içine alındığına dikkat edin.

evsokağı:(4567 Ana Cadde)

Ev Adresi Sokak alanında 4567 Ana Cadde bulunan kişiler. Adresin parantez içine alındığına dikkat edin.

doğumgünü:4/6/1960

Doğum Günü alanında 4/6/1960 bulunan kişiler.

websayfası:www.contoso.com

Web Sayfası Adresi alanında www.contoso.com URL’si bulunan kişiler.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×