Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.
PowerPoint sunuları oluşturmak için klavye kısayollarını kullanma

Birçok kullanıcı, PowerPoint ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Hareket veya görme engelli kişiler için klavye kısayollarını kullanmak, dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımına etkili bir alternatiftir.

Sununuzu sunarken kullanabileceğiniz kısayolların ayrı bir listesi için PowerPoint sunularını sunmak için klavye kısayollarını kullanma makalesine bakın.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Kısayoldaki artı işareti (+), aynı anda birden çok tuşa basmanız gerektiği anlamına gelir.

 • Kısayoldaki virgül işareti (,) birden çok tuşa sırayla basmanız gerektiği anlamına gelir.

Bu makalede, sunu oluştururken veya düzenlerken Windows için PowerPoint’te kullanabileceğiniz klavye kısayolları açıklanmaktadır.

Notlar: 

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Aşağıdaki tabloda PowerPoint’te en sık kullanılan kısayollar listelenmektedir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yeni sunu oluşturma.

Ctrl+N

Yeni slayt ekleme.

Ctrl+M

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+T

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kesme.

Ctrl+X

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kopyalama.

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan metni, nesneyi veya slaydı yapıştırma.

Ctrl+V

Köprü ekleme.

Ctrl+K

Yeni açıklama ekleme.

Ctrl+Alt+M

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Son eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Sonraki slayda geçme.

Page down

Önceki slayda geçme.

Page up

Slayt gösterisini başlatma.

F5

Slayt gösterisini sonlandırma.

Esc

Bir sunuyu yazdırma.

Ctrl+P

Sunuyu kaydedin.

Ctrl+S

PowerPoint'i kapatma.

Ctrl+Q

Sayfanın Başı

Sunular ve slaytlarla çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Yeni slayt ekleme.

Ctrl+M

Sonraki slayda geçme.

Page down

Önceki slayda geçme.

Page up

Uzaklaştırma.

Ctrl+Eksi işareti (-)

Yakınlaştırma.

Ctrl+Artı işareti (+)

Sığdırılacak şekilde yakınlaştırma.

Ctrl+Alt+O

Seçili slaydın kopyasını oluşturma.

Ctrl+Shift+D

Sunu açma.

Ctrl+O

Sunuyu kapatma.

Ctrl+D

Sunuyu farklı bir ad, konum veya dosya biçiminde kaydetme.

Ctrl+Shift+S

Farklı Kaydet gibi bir komutu iptal etme.

Esc

Son kullanılan dosyayı açma.

Ctrl+O

Sayfanın Başı

Nesneler ve metinlerle çalışma

Nesneleri ve metinleri kopyalama

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili nesneyi veya metni kesme.

Ctrl+X

Seçili nesneyi veya metni kopyalama.

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi veya metni yapıştırma.

Ctrl+V

Seçili nesneleri çoğaltma.

Ctrl+D veya Ctrl+Fareyi sürükleme

Office 2010 ve Office 2007: Kullanılamaz

Seçili nesnenin veya metnin biçimlendirmesini kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Kopyalanan biçimlendirmeyi seçili nesneye veya metne yapıştırma.

Ctrl+Shift+V

Animasyon boyacısını kopyalama.

Alt+Shift+C

Office 2010 ve Office 2007: Kullanılamaz

Animasyon boyacısını yapıştırma.

Alt+Shift+V

Office 2010 ve Office 2007: Kullanılamaz

Özel Yapıştır iletişim kutusunu açma.

Ctrl+Alt+V

Sayfanın Başı

Nesnelerde ve metinlerde çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Odağı ilk kayan şekle (resim veya metin kutusu gibi) taşıma.

Ctrl+Alt+5

Bir nesne seçiliyken başka bir nesne seçme.

İstediğiniz nesne seçilene kadar Sekme tuşu veya Shift+Sekme tuşları

Nesneyi bir konum geriye gönderme.

Ctrl+Sol köşeli ayraç ([)

Office 2010 ve Office 2007: Kullanılamaz

Nesneyi bir konum ileriye gönderme.

Ctrl+Sağ köşeli ayraç ([)

Office 2010 ve Office 2007: Kullanılamaz

Nesneyi arka plana gönderme.

Ctrl+Shift+Sol köşeli ayraç ([)

Office 2010 ve Office 2007: Kullanılamaz

Nesneyi ön plana gönderme.

Ctrl+Shift+Sağ köşeli ayraç ([)

Office 2010 ve Office 2007: Kullanılamaz

Slayttaki tüm nesneleri seçme.

Ctrl+A

Seçili nesneleri gruplandırma.

Ctrl+G

Seçili grubu çözme.

Ctrl+Shift+G

Seçili nesneleri yeniden gruplandırma.

Ctrl+Shift+J

Seçili nesneyi saat yönünde döndürme.

Alt+Sağ ok tuşu

Seçili nesneyi saat yönünün tersine döndürme.

Alt+Sol ok tuşu

Medya yürütme veya duraklatma.

Ctrl+Ara Çubuğu

Köprü ekler.

Ctrl+K

Yeni açıklama ekleme.

Ctrl+Alt+M

Denklem ekleme.

Alt+Eşittir işareti ( = )

Bağlı veya eklenmiş nesneyi düzenleme.

Shift+F10 veya Windows Menü tuşu (bağlam menüsünü açmak için), ardından O, Enter, E tuşları

İpucu: Klavyeyle birden çok nesne seçmek için Seçim Bölmesi'ni kullanın. Daha fazla bilgi için bkz: Seçim Bölmesi ile nesneleri yönetme.

Sayfanın Başı

Metin seçme

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Bir karakter sağa doğru seçme.

Shift+Sağ ok tuşu

Bir karakter sola doğru seçme.

Shift+Sol ok tuşu

Sözcüğün sonunu seçme.

Ctrl+Shift+Sağ ok tuşu

Sözcüğün başını seçme.

Ctrl+Shift+Sol ok tuşu

Ekleme noktasından bir satır yukarıda aynı noktaya kadar seçme.

Shift+Yukarı ok tuşu

Ekleme noktasından bir satır aşağıda aynı noktaya kadar seçme.

Shift+Aşağı ok tuşu

Ekleme noktasından paragrafın sonuna kadar olan bölümü seçme.

Ctrl+Shift+Aşağı 
ok tuşu

Ekleme noktasından paragrafın başına kadar olan bölümü seçme.

Ctrl+Shift+Yukarı ok tuşu

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seçme.

Enter

Nesnenin içindeki metin seçiliyken nesneyi seçme.

Esc

Sayfanın Başı

Metin silme

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Soldan bir karakter silme.

Geri Al

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+Geri Al

Sağdan bir karakter silme.

Delete

Sağdan bir sözcük silme (imleç sözcükler arasındayken).

Ctrl+Delete

Sayfanın Başı

Metinde gezinme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir karakter sola ilerleme.

Sol ok tuşu

Bir karakter sağa ilerleme.

Sağ ok tuşu

Bir satır yukarı gitme.

Yukarı ok tuşu

Bir satır aşağı gitme.

Aşağı ok tuşu

Bir sözcük sola ilerleme.

Ctrl+Sol ok tuşu

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ ok tuşu

Satırın sonuna gitme.

End

Satır başına ilerleme.

Home

Bir paragraf yukarı gitme.

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Bir paragraf aşağı gitme.

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Metin kutusunun sonuna ilerleme.

Ctrl+End

Metin kutusunun başına ilerleme.

Ctrl+Home

Bir sonraki başlığa veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Slayttaki son yer tutucuysa, bu eylem özgün slaytla aynı slayt düzeninde yeni bir slayt ekler.

Ctrl+Enter

Paragrafı yükseltme.

Alt+Shift+Sol ok tuşu

Paragrafı indirgeme.

Alt+Shift+Sağ ok tuşu

Seçili paragrafları yukarı kaydırma.

Alt+Shift+Yukarı ok tuşu

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

Alt+Shift+Aşağı ok tuşu

Sayfanın Başı

Metin bulma ve değiştirme

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Bul iletişim kutusunu açma.

Ctrl+F

Değiştir iletişim kutusunu açma.

Ctrl+H

En son Bul eylemini yineleme.

Shift+F4

Sayfanın Başı

Metin biçimlendirme

Bu klavye kısayollarını kullanmadan önce biçimlendirmek istediğiniz metni seçin.

Bunu yapmak için

Tuş

Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

Ctrl+T veya Ctrl+Shift+F

Yazı tipi boyutunu büyütür.

Ctrl+Shift+Sağ açılı ayraç (>)

Yazı tipi boyutunu küçültme.

Ctrl+Shift+Sol açılı ayraç (<)

Tümce düzeni, küçük harf ve büyük harf arasında geçiş yapma.

Shift+F3

Kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+U

İtalik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+T

Alt simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

Ctrl+Eşittir işareti ( = )

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

Ctrl+Shift+Artı işareti (+)

Alt simge veya üst simge gibi el ile karakter biçimlendirmesini kaldırma.

Ctrl+Ara Çubuğu

Paragrafı ortalama.

Ctrl+E

Paragrafı iki yana yaslama.

Ctrl+J

Paragrafı sola yaslama.

Ctrl+L

Paragrafı sağa yaslama.

Ctrl+R

Farklı stiller kullanarak madde işaretli liste oluşturma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dolu yuvarlak madde işaretleri kullanan bir liste oluşturmak için Yıldız işaretine (*) basın.

  • Kısa çizgi kullanan bir liste oluşturmak için Eksi işaretine (-) basın.

  • Ok madde işaretlerini kullanan bir liste oluşturmak için Sağ açılı ayraca basın (>).

  • Elmas kullanan bir liste oluşturmak için Sol açılı ayraç (<) + Sağ açılı ayraca (>) basın.

  • Ok kullanan bir liste oluşturmak için iki eksi işareti (-) + Sağ açılı ayraca (>) basın.

  • Çift ok kullanan bir liste oluşturmak için Eşittir işareti (=) + Sağ açılı ayraca (>) basın.

 2. Ara çubuğuna basın.

 3. Liste öğesini yazıp Enter tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Tablolarla çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

Sekme tuşu

Bir önceki hücreye gitme.

Shift+Sekme

Bir sonraki satıra gitme.

Aşağı ok tuşu

Bir önceki satıra gitme.

Yukarı ok tuşu

Hücreye sekme ekleme.

Ctrl+Sekme

Yeni paragraf başlatma.

Enter

Tablonun en altına, imlecin son satırın son hücresinde olduğu yeni bir satır ekleme.

Sekme tuşu

Sayfanın Başı

Slaydı taşıma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili slaydı veya bölümü sırasını bozmadan yukarı taşıma.

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Seçili slaydı veya bölümü sırasını bozmadan aşağı taşıma.

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Seçili slaydı veya bölümü başlangıca taşıma.

Ctrl+Shift+Yukarı ok tuşu

Seçili slaydı veya bölümü sona taşıma.

Ctrl+Shift+Aşağı ok tuşu

Sayfanın Başı

Görünümlerle ve bölmelerle çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Sunucu görünümüne geçme.

Alt+F5

Slayt Gösterisine geçme.

F5

Ana hat ve Küçük resim görünümleri arasında geçiş yapma.

Ctrl+Shift+Sekme

Tam ekrana geçme (menüleri gizleme).

Ctrl+F1

Kılavuzları gösterme veya gizleme.

Alt+F9

Izgara gösterme veya gizleme.

Shift+F9

Normal görünümdeki bölmelerde saat yönünde dönme.

F6

Normal görünümdeki bölmelerde saat yönünün tersine dönme.

Shift+F6

Küçük Resim bölmesi ve Ana Hat Görünümü bölmesi arasında geçiş yapma.

Ctrl+Shift+Sekme

Ana Hat Görünümü düzey 1 başlıklarını gösterme.

Alt+Shift+1

Başlığın altındaki Ana Hat Görünümü metnini genişletme.

Alt+Shift+Artı işareti (+)

Başlığın altındaki Ana Hat Görünümü metnini daraltma.

Alt+Shift+Eksi işareti (-)

Ana Hat Görünümü'ndeki tüm metni seçme.

Ctrl+A

Slayt Sıralayıcısı veya küçük resim bölmesinde tüm slaytları seçme.

Ctrl+A

Yardım menüsünü gösterme.

F1

Sayfanın Başı

Seçim bölmesiyle çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçim bölmesini açma.

Alt+F10

Alt+H, S, L, P

Office 2007: Alt+J, D, A, P

Odağı farklı bölmelere geçirme.

F6

İçerik menüsünü görüntüleme.

Shift+F10 veya Windows Menü tuşu

Odağı tek bir öğe veya gruba taşıma.

Yukarı veya Aşağı ok tuşu

Bir öğedeki odağı kendi üst grubuna taşıma.

Sol ok tuşu

Bir gruptaki odağı bu grubun ilk öğesine taşıma.

Sağ ok tuşu

Odaklanan bir grubu ve tüm alt gruplarını genişletme.

Yıldız işareti (*) (yalnızca sayısal tuş takımında)

Odaklanan bir grubu genişletme.

Artı işareti (+) (yalnızca sayısal tuş takımında) veya Sağ ok tuşu

Odaklanan bir grubu daraltma.

Eksi işareti (-) (yalnızca sayısal tuş takımında) veya Sol ok tuşu

Odağı bir öğeye taşıma ve bu öğeyi seçme.

Shift+Yukarı veya Aşağı ok tuşu

Odaklanmış bir öğeyi seçme.

Boşluk çubuğu veya Enter

Odaklanan bir öğe seçimini iptal etme.

Shift+Ara Çubuğu veya Shift+Enter

Seçilen bir öğeyi ileri taşıma.

Ctrl+Shift+F

Seçilen bir öğeyi geriye taşıma.

Ctrl+Shift+B

Odaklanan bir öğeyi gösterme veya gizleme.

Ctrl+Shift+S

Odaklanan bir öğeyi yeniden adlandırma.

F2

Seçim bölmesinde klavye odağını ağaç görünümü ile Tümünü Göster ve Tümünü Gizle düğmeleri arasında değiştirme.

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Tüm grupları daraltma (odak Seçim bölmesinin ağaç görünümündeyken).

Alt+Shift+1

Tüm grupları genişletme.

Alt+Shift+9

Sayfanın Başı

Görev bölmesiyle çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden veya alandan görev bölmesine geçme. (F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

F6

Bir görev bölmesi seçeneği etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneğe gitme.

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesini görüntüleme. Örneğin, bir görev bölmesinin Kapat, Taşı veya Boyutlandır düğmelerine erişebilirsiniz.

Ctrl+Ara Çubuğu

Office 2010: Ctrl+Aşağı ok tuşu

Görev bölmesi menüsündeki bir sonraki komuta gitme.

Yukarı veya Aşağı ok tuşları

Görev bölmesi menüsünde vurgulanan seçeneği belirleme.

Enter tuşuna basın

İlgili komut seçildikten sonra görev bölmesini taşıma veya yeniden boyutlandırma.

Ok tuşları

Görev bölmesini kapatma.

Ctrl+Ara Çubuğu, C

Sayfanın Başı

Şerit klavye kısayolları

Şerit, birbiriyle ilgili seçenekleri sekmelerde gruplandırır. Örneğin, Giriş sekmesinde Paragraf grubu, Madde işaretleri seçeneğini içerir. Alt tuşuna basarak, sekmelerin ve seçeneklerin yanında küçük resimlerde harflerle Tuş İpuçları olarak adlandırılan şerit kısayollarını görüntüleyin.

Excel şerit tuş ipuçları.

Şerit seçenekleri için Erişim Tuşları olarak adlandırılan kısayolları oluşturmak için Tuş İpuçları harflerini Alt tuşuyla birleştirebilirsiniz. Örneğin, Alt+H tuşlarına basarak Giriş sekmesini açın ve Alt+Q tuşlarına basarak Göster veya Arama alanına gidin. Seçili sekmedeki seçeneklere yönelik Tuş İpuçlarını görmek için yeniden Alt tuşuna basın.

Office 2010‘de eski Alt tuşu menü kısayollarının çoğu çalışmaya devam eder. Ancak tam kısayolu bilmeniz gerekir. Örneğin, Alt tuşuna basıp eski menü tuşlarından birine (E (Düzenle), V (Görüntüle), I (Ekle), vb.) basın. Microsoft 365’in eski bir sürümüne ait bir erişim anahtarı kullandığınızı söyleyen bir bildirim açılır. Tuş dizisinin tamamını biliyorsanız komutu hemen başlatabilirsiniz. Diziyi bilmiyorsanız Esc tuşuna basın ve Tuş İpuçlarını kullanın.

Şerit sekmelerini açma

Doğrudan şeritteki bir sekmeye gitmek için aşağıdaki erişim tuşlarından birine basın. Sunudaki seçiminize bağlı olarak ek sekmeler görüntülenebilir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Şeritte Göster veya Arama alanına gidin ve destek veya Yardım içeriği için bir arama terimi yazın.

Alt+Q, ardından arama terimini girin.

Dosya menüsünü açma.

Alt+F

Giriş sekmesini açıp slaytları, yazı tiplerini, paragrafları veya çizimleri biçimlendirme.

Alt+H

Ekle sekmesini açıp slaytlar, tablolar, resimler, çizimler, formlar, bağlantılar, metinler, simgeler veya medya ekleme.

Alt+N

Çizim sekmesini açıp çizim araçlarına erişme.

Alt+J, I

Tasarım sekmesini açıp temaları uygulama ve slaytları özelleştirme.

Alt+G

Geçişler sekmesini açıp slaytlar arasına geçişler ekleme.

Alt+K

Animasyonlar sekmesini açıp slaytlara animasyonlar ekleme.

Alt+A

Slayt Gösterisi sekmesini açıp ve slayt gösterisini ayarlama ve oynatma.

Alt+S

Gözden Geçir sekmesini açıp yazım ve erişilebilirlik denetimi yapma ve açıklama ekleme.

Alt+R

Görünüm sekmesini açıp sunu düzenlerini önizleme, kılavuz çizgilerini ve kılavuzları gösterme ve gizleme, yakınlaştırmayı ayarlama, pencereleri yönetme ve makroları görüntüleme.

Alt+W

Kayıt sekmesini açıp sunuda ekran kayıtlarını, ses ve videoyu yönetme.

Alt+C

Yardım sekmesini açıp PowerPoint bilgilerine gözatma, desteğe başvurma ve geri bildirimde bulunma.

Alt+Y, 2

Not: Eklentiler ve diğer programlar şeride yeni sekmeler ekleyebilir ve bu sekmeler için erişim tuşları sağlayabilir.

Sayfanın Başı

Şeritte klavyeyle çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Şeritteki etkin sekmeyi seçip erişim tuşlarını etkinleştirme.

Alt veya F10. Farklı bir sekmeye gitmek için erişim tuşlarını veya ok tuşlarını kullanma.

Odağı şeritteki komutlara taşıma.

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket ettirme.

Ok tuşları

Odaktaki şerit öğesinin araç ipucunu gösterme.

Ctrl+Shift+F10

Seçili düğmeyi veya denetimi etkinleştirme.

Ara Çubuğu veya Enter tuşu

Seçili komut için listeyi açma.

Aşağı ok tuşu

Seçili komut için menüyü açma.

Alt+Aşağı ok tuşu

Menü veya alt menü açıkken, sonraki komuta gitme.

Aşağı ok tuşu

Şeridi genişletme veya daraltma.

Ctrl+F1

Bağlam menüsünü açma.

Shift+F10 veya Windows Menü tuşu

Ana menü açık veya seçili durumdayken alt menüye gitme.

Sol ok tuşu

Şeritte seçili olan komut veya denetim hakkında yardım alma.

F1

Sayfanın Başı

Diğer kullanışlı şerit klavye kısayolları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçilen metnin yazı tipi boyutunu değiştirme.

Alt+H, F, S

Yakınlaştır iletişim kutusunu açma.

Alt+W, Q

Varsayılan yazıcı ayarlarınızı kullanarak sununuzdaki tüm slaytları tam sayfa slaytlar olarak yazdırma (Yazdırma iletişim kutusu açık olduğunda).

Alt+P, P

Tema seçme.

Alt+G, H

Slayt düzenini seçme.

Alt+H, L

Normal görünümde Notlar bölmesini gizleme veya gösterme.

Alt+W, P, N

Panoyu açma.

ALT+H, F, O

Metin kutusu ekleme.

Alt+N, X

Ekli belge veya elektronik tabloyu nesne olarak ekleme.

Alt+N, J

WordArt ekleme.

Alt+N, W

Cihazınızdan resim ekleme. 

Alt+N, P, D

Şekil ekleme.

Alt+N, S, H

Sayfanın Başı

Özel klavye kısayolları

PowerPoint'te menü öğelerine, kayıtlı makrolara ve Visual Basic for Applications (VBA) koduna özel klavye kısayolları atamak için OfficeOne tarafından sunulan PowerPoint Kısayol Yöneticisi gibi üçüncü taraf bir eklenti kullanmalısınız.

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

PowerPoint yardımı ve öğrenimi

PowerPoint için ekran okuyucu desteği

PowerPoint sunularını iletmek için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

PowerPoint’te keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Bu makalede, sunu oluştururken veya düzenlerken macOS için PowerPoint’te kullanabileceğiniz klavye kısayolları açıklanmaktadır.

Notlar: 

 • Mac işletim sisteminin (OS) bazı sürümlerindeki ayarlar ile bazı yardımcı uygulamalar, Microsoft 365 Mac’teki klavye kısayolları ve işlev tuşu işlemleriyle çakışabilir. Klavye kısayollarının tuş atamasını değiştirme hakkında bilgi için macOS sürümünüzün Mac Yardımına veya Mac’te çakışan klavye kısayolunu değiştirme makalesine başvurun.

 • Burada gereksinimlerinizi karşılayacak bir klavye kısayolu bulamıyorsanız özel bir klavye kısayolu oluşturabilirsiniz. Yönergeler için Office Mac’te özel klavye kısayolu oluşturma makalesine gidin.

 • Windows klavyelerinde Ctrl tuşunun kullanıldığı kısayolların çoğu, Mac üzerinde PowerPoint’te Control tuşuyla da çalışır. Ancak bazı kısayollar burada çalışmaz.

 • Bu makaledeki bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Command+F tuşlarına basın ve ardından arama sözcüklerinizi yazın.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Aşağıdaki tabloda Mac için PowerPoint’te en sık kullanılan kısayollar listelenmektedir.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yeni sunu oluşturma.

⌘+N

Yeni slayt ekleme.

⌘+Shift+N

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

⌘+B

Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

⌘+T

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kesme.

⌘+X

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kopyalama.

⌘+C

Kesilen veya kopyalanan metni, nesneyi veya slaydı yapıştırma.

⌘+V

Köprü ekleme.

⌘+K

Açıklama ekleme.

⌘+Shift+M

Son eylemi geri alma.

⌘+Z

Son eylemi yineleme.

⌘+Y

Sonraki slayda geçme.

Page down

Önceki slayda geçme.

Page up

Slayt gösterisini başlatma.

⌘+Shift+Return

Slayt gösterisini sonlandırma.

Esc

Sunuyu yazdırma.

⌘+P

Sunuyu kaydedin.

⌘+S

PowerPoint'i kapatma.

⌘+Q

Sayfanın Başı

Sunular ve slaytlarla çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

PowerPoint şablon galerisindeki bir şablonu kullanarak yeni bir sunu oluşturma.

⌘+Shift+P

Yeni slayt ekleme.

⌘+Shift+N

Sonraki slayda geçme.

Page down

Önceki slayda geçme.

Page up

Slayt arka planını biçimlendirme.

⌘+Shift+2

Uzaklaştırma.

⌘+Eksi işareti (-)

Yakınlaştırma.

⌘+Artı işareti (+)

Sığdırılacak şekilde yakınlaştırma.

⌘+Option+O

Seçili slaydın kopyasını oluşturma.

⌘+Shift+D

Sunu açma.

⌘+O

Sunuyu kapatma.

⌘+W

Sunuyu yazdırma.

⌘+P

Sunuyu farklı bir ad, konum veya dosya biçiminde kaydetme.

⌘+Shift+S

Farklı Kaydet gibi bir komutu iptal etme.

Esc

Birden çok açık sunu arasında hareket etme.

⌘+Tilde işareti (~)

Son kullanılan dosyayı açma.

⌘+Shift+O

Sayfanın Başı

Nesneler ve metinlerle çalışma

Nesneleri ve metinleri kopyalama

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili nesneyi veya metni kesme.

⌘+X

Seçili nesneyi veya metni kopyalama.

⌘+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi veya metni yapıştırma.

⌘+V

Seçili nesneleri çoğaltma.

Control+D veya Control+Fareyi sürükleme

Seçili nesnenin veya metnin biçimlendirmesini kopyalama.

⌘+Shift+C

Kopyalanan biçimlendirmeyi seçili nesneye veya metne yapıştırma.

⌘+Shift+V

Animasyonu kopyalama.

⌘+Option+Shift+C

Animasyonu yapıştırma.

⌘+Option+Shift+V

Özel Yapıştır iletişim kutusunu açma.

⌘+Control+V

Sayfanın Başı

Nesnelerde ve metinlerde çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir nesne seçiliyken başka bir nesne seçme.

İstediğiniz nesne seçilene kadar Sekme tuşu veya Shift+Sekme tuşları

Nesneyi bir konum geriye gönderme.

⌘+Option+Shift+B

Nesneyi bir konum ileriye gönderme.

⌘+Option+Shift+F

Nesneyi arka plana gönderme.

⌘+Shift+B

Nesneyi ön plana gönderme.

⌘+Shift+F

Slayttaki tüm nesneleri seçme.

⌘+A

Seçili nesneleri gruplandırma.

⌘+Option+G

Seçili nesnelerin grubunu çözme.

⌘+Option+Shift+G

Seçili nesneleri yeniden gruplandırma.

⌘+Option+J

Seçili nesneyi saat yönünde döndürme.

Option+Sağ ok tuşu

Seçili nesneyi saat yönünün tersine döndürme. 

Option+Sol ok tuşu

Medya yürütme veya duraklatma.

Ara Çubuğu

Köprü ekleme.

⌘+K

Açıklama ekleme.

⌘+Shift+M

Seçili nesneyi biçimlendirme.

⌘+Shift+1

Seçili nesneleri yeniden boyutlandırma.

Shift+Ok tuşları

Seçili nesneyi ok yönünde taşıma.

Ok tuşları veya ⌘+Ok tuşları

Sayfanın Başı

Metin seçme

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Bir karakter sağa doğru seçme.

Shift+Sağ ok tuşu

Bir karakter sola doğru seçme.

Shift+Sol ok tuşu

Sözcüğün sonunu seçme.

Shift+Option+Sağ ok tuşu

Sözcüğün başını seçme.

Shift+Option+Sol ok tuşu

Ekleme noktasından bir satır yukarıda aynı noktaya kadar seçme.

Shift+Yukarı ok tuşu

Ekleme noktasından bir satır aşağıda aynı noktaya kadar seçme.

Shift+Aşağı ok tuşu

Satırın başına kadar tüm metni seçme.

⌘+Shift+Sol ok tuşu

Satırın sonuna kadar tüm metni seçme.

⌘+Shift+Sağ ok tuşu

Ekleme noktasından paragrafın sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+Option+Aşağı ok tuşu

Ekleme noktasından paragrafın başına kadar olan bölümü seçme.

Shift+Option+Yukarı ok tuşu

Bir nesne (seçili nesne olarak) içindeki metni seçme.

Return

Nesnenin içindeki metin seçiliyken nesneyi seçme.

Esc

Sayfanın Başı

Metin silme

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Soldan bir karakter silme.

Delete

Soldan bir sözcük silme.

⌘+Delete

Sağdan bir karakter silme.

İşlev+Delete

Sağdan bir sözcük silme (imleç sözcükler arasındayken).

Option+İşlev+Delete

Sayfanın Başı

Metinde gezinme

Yapılacak işlem

Tuş

Bir karakter sola ilerleme.

Sol ok tuşu

Bir karakter sağa ilerleme.

Sağ ok tuşu

Bir satır yukarı gitme.

Yukarı ok tuşu

Bir satır aşağı gitme.

Aşağı ok tuşu

Bir sözcüğün başına veya bir sözcük sola gitme.

Option+Sol ok tuşu

Bir sözcük sağa ilerleme.

Option+Sağ ok tuşu

Satırın sonuna gitme.

End veya İşlev+Sağ ok tuşu

Satırın başına gitme.

Giriş veya İşlev+Sol ok tuşu

Paragrafın başına veya bir paragraf yukarıya gitme.

Option+Yukarı ok tuşu

Bir paragraf aşağı gitme.

Option+Aşağı ok tuşu

Düzenlemekte olduğunuz nesnedeki tüm metnin başlangıcına veya bitişine gitme.

⌘+Yukarı veya Aşağı ok tuşu

Paragrafı yükseltme.

⌘+Sol köşeli ayraç ([)

Paragrafı indirgeme.

⌘+Sağ köşeli ayraç (])

Sayfanın Başı

Metin bulma ve değiştirme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Sunuda Arama alanını açma.

⌘+F

Bul ve Değiştir bölmesini açma.

⌘+Shift+H

Sayfanın Başı

Metin biçimlendirme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

⌘+T

Seçili metnin yazı tipi boyutunu büyütme.

⌘+Shift+Sağ açılı ayraç (>)

Seçili metnin yazı tipi boyutunu küçültme.

⌘+Shift+Sol açılı ayraç (<)

Paragraf iletişim kutusunu açma.

Command+Option+M

Tümce düzeni, küçük harf ve büyük harf arasında geçiş yapma.

Shift+F3

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

⌘+B

Seçili metne bir altı çizili biçimlendirme uygulama.

⌘+U

Seçili metne italik biçimlendirme uygulama.

⌘+I

Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygulama.

⌘+Control+Eşittir işareti ( = )
 

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

⌘+Control+Shift+Eşittir işareti ( = )

Alt simge veya üst simge gibi el ile karakter biçimlendirmesini kaldırma.

Control+Ara Çubuğu

Paragrafı ortalama.

⌘+E

Paragrafı iki yana yaslama.

⌘+J

Paragrafı sola yaslama.

⌘+L

Paragrafı sağa yaslama.

⌘+R

Farklı stiller kullanarak madde işaretli liste oluşturma

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dolu yuvarlak madde işaretleri kullanan bir liste oluşturmak için Yıldız işaretine (*) basın.

  • Kısa çizgi kullanan bir liste oluşturmak için Eksi işaretine (-) basın.

  • Ok madde işaretlerini kullanan bir liste oluşturmak için Sağ açılı ayraca basın (>).

  • Elmas kullanan bir liste oluşturmak için Sol açılı ayraç (<) + Sağ açılı ayraca (>) basın.

  • Ok kullanan bir liste oluşturmak için iki eksi işareti (-) + Sağ açılı ayraca (>) basın.

  • Çift ok kullanan bir liste oluşturmak için Eşittir işareti (=) + Sağ açılı ayraca (>) basın.

 2. Ara çubuğuna basın.

 3. Liste öğesini yazıp Return tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Tablolarla çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

Sekme tuşu

Bir önceki hücreye gitme.

Shift+Sekme

Bir sonraki satıra gitme.

Aşağı ok tuşu

Bir önceki satıra gitme.

Yukarı ok tuşu

Hücreye sekme ekleme.

Option+Shift+Tab

Hücre içinde yeni paragraf başlatma.

Return

Tablonun en altına, imlecin son satırın son hücresinde olduğu yeni bir satır ekleme.

Sekme tuşu

Sayfanın Başı

Slaydı taşıma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili slaydı veya bölümü sırasını bozmadan yukarı taşıma.

⌘+Yukarı ok tuşu

Seçili slaydı veya bölümü sırasını bozmadan aşağı taşıma.

⌘+Aşağı ok tuşu

Seçili slaydı veya bölümü başlangıca taşıma.

⌘+Shift+Yukarı ok tuşu

Seçili slaydı veya bölümü sona taşıma.

⌘+Shift+Aşağı ok tuşu

Sayfanın Başı

Görünümlerle ve bölmelerle çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Normal görünüme geçme.

⌘+1

Slayt Sıralayıcısı görünümüne geçme.

⌘+2

Notlar Sayfası görünümüne geçme.

⌘+3

Ana Hat Görünümüne geçme. 

⌘+4

Asıl Slayt görünümüne geçme.

⌘+Option+1

Asıl Dinleyici Notu görünümüne geçme.

⌘+Option+2

Asıl Notlar görünümüne geçme.

⌘+Option+3

Sunucu görünümüne geçme.

Option+Return

Slayt gösterisine geçme.

⌘+Shift+Return

Ana Hat Görünümü ve küçük resim panosu arasında geçiş yapma.

Control+Shift+Sekme

Tam ekrana geçme (menüleri gizleme).

⌘+Control+F

Kılavuzları gösterme veya gizleme.

⌘+Option+Control+G

Izgara gösterme veya gizleme.

Shift+F9

Normal görünümdeki bölmelerde saat yönünde dönme.

F6

Normal görünümdeki bölmelerde saat yönünün tersine dönme.

Shift+F6

Ana Hat Görünümü'ndeki tüm metni seçme.

⌘+A

Slayt Sıralayıcısı görünümünde veya küçük resim bölmesinde tüm slaytları seçme.

⌘+A

Yardım menüsünü gösterme.

F1

Sayfanın Başı

Diğer yararlı kısayol tuşları

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Çizim modunu açma ve kapatma.

⌘+Control+Z

Seçili sözcük için Eş anlamlılar sözlüğü girişini gösterme.

⌘+Option+Control+R

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

PowerPoint yardımı ve öğrenimi

PowerPoint için ekran okuyucu desteği

PowerPoint sunularını iletmek için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

PowerPoint’te keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Bu makalede, sunu oluştururken veya düzenlerken iOS için PowerPoint uygulamasında kullanabileceğiniz klavye kısayolları açıklanmaktadır.

Notlar: 

 • MacOS bilgisayarınızdaki klavye kısayollarını biliyorsanız aynı tuş bileşimlerini dış klavye kullandığınızda iOS için PowerPoint ile de çalışır.

 • Bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Command+F tuşlarına basın ve ardından arama sözcüklerinizi yazın.

Bu konuda

iPad’de sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda, iPad için PowerPoint uygulamasında en sık kullanılan klavye kısayolları gösterilir.

Bunu yapmak için

Tuş

Yeni slayt ekleme.

⌘+Shift+N

Seçili metni, nesneyi veya slaydı silme.

Sil

Seçili içeriği kesme ve panoya kopyalama.

⌘+X

Son eylemi geri alma.

⌘+Z

Seçili içeriği panoya kopyalama.

⌘+C

Kopyalanan veya kesilen içeriği yapıştırma.

⌘+V

Tüm metni seçme.

⌘+A

Seçili içeriğe kalın biçimlendirme uygulama.

⌘+B

Seçili içeriğe italik biçimlendirme uygulama.

⌘+I

Seçili içeriğin altını çizme.

⌘+U

Soldan bir sözcük seçme.

Shift+Option+Sol ok tuşu

Sağdan bir sözcük seçme.

Shift+Option+Sağ ok tuşu

Sayfanın Başı

iPad için PowerPoint uygulamasında gezinme

iPad için PowerPoint mobil bir uygulama olduğundan klavye kısayolları ve gezinti özellikleri PowerPoint uygulamasının masaüstü sürümlerinin özelliklerinden farklı olabilir.

Seçenekler arasında geçiş yapmak için odak şeritte olana kadar Shift+Sağ ok tuşlarına basın, sonra Sağ veya Sol ok tuşuna basın. Seçenek belirtmek için ⌘+Option+Ara çubuğu tuşlarına basın.

iPad için PowerPoint içerisinde odağı farklı alanlara (örneğin, şeritten küçük resim bölmesine) taşımak için odağı bir düğmeye getirin, ardından ileri taşımak için Shift+Sağ ok tuşlarına veya geriye taşımak için Shift+Sol ok tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

iPad’de yer tutucular ve notlar içinde ekleme noktasını hareket ettirme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Bir karakter sağa ilerleme.

Sağ ok tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

Sol ok tuşu

Bir sözcük sağa ilerleme.

Option+Sağ ok tuşu

Bir sözcük sola ilerleme.

Option+Sol ok tuşu

Bir üst satıra ilerleme.

Yukarı ok tuşu

Bir alt satıra ilerleme.

Aşağı ok tuşu

Satırın başına gitme.

⌘+Sol ok tuşu

Satırın sonuna gitme.

⌘+Sağ ok tuşu

Yer tutucunun veya notların başına gitme.

⌘+Yukarı ok tuşu

Yer tutucunun veya notların sonuna gitme.

⌘+End

Sayfanın Başı

iPad’de içerik seçme

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Bir karakter sağa doğru seçme.

Shift+Sağ ok tuşu

Bir karakter sola doğru seçme.

Shift+Sol ok tuşu

Sağdan bir sözcük seçme.

Shift+⌘+Sağ ok tuşu

Soldan bir sözcük seçme.

Shift+⌘+Sol ok tuşu

Yukarıdan bir satır seçme.

Shift+Yukarı ok tuşu

Aşağıdan bir satır seçme.

Shift+Aşağı ok tuşu

Ekleme noktasından paragrafın başına kadar olan bölümü seçme.

Shift+Option+Yukarı ok tuşu

Ekleme noktasından paragrafın sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+Option+Aşağı ok tuşu

Yer tutucunun veya notların içindeki her şeyi seçme.

⌘+A

Geçerli konumdan satırın başına kadar olan bölümü seçme.

Shift+⌘+Sol ok tuşu

Geçerli konumdan satırın sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+⌘+Sağ ok tuşu

Sayfanın Başı

iPhone'da sunuları düzenleme ve biçimlendirme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Son eylemi geri alma.

⌘+Z

Son eylemi yineleme.

Shift+Y

Seçili içeriği kesme.

⌘+X

Seçili içeriği kopyalama.

⌘+C

Kopyalanan veya kesilen içeriği yapıştırma.

⌘+V

Tümünü seçme.

⌘+A

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

⌘+B

Seçili içeriğe italik biçimlendirme uygulama.

⌘+I

Seçili içeriğin altını çizme.

⌘+U

Sayfanın Başı

iPhone'da metin kutusunda gezinme ve seçme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Metin seçme.

Shift+Sol veya Sağ ok tuşu ya da Shift+Yukarı veya Aşağı ok tuşu

İmleci bir sözcük sağa taşıma.

Option+Sağ ok tuşu

İmleci bir sözcük sola taşıma.

Option+Sol ok tuşu

İmleci metin kutusunun başına taşıma.

⌘+Yukarı ok tuşu

İmleci metin kutusunun sonuna taşıma.

⌘+Aşağı ok tuşu

İmleci geçerli satırın başına taşıma.

⌘+Sol ok tuşu

İmleci geçerli satırın sonuna taşıma.

⌘+Sağ ok tuşu

Soldan bir sözcük seçme.

Shift+Option+Sol ok tuşu

Sağdan bir sözcük seçme.

Shift+Option+Sağ ok tuşu

Geçerli konumdan yer tutucunun ya da notların başına kadar seçme.

Shift+⌘+Yukarı ok tuşu

Geçerli konumdan yer tutucunun ya da notların sonuna kadar seçme.

Shift+⌘+Aşağı ok tuşu

Geçerli konumdan satırın başına kadar seçme.

Shift+⌘+Sol ok tuşu

Geçerli konumdan satırın sonuna kadar seçme.

Shift+⌘+Sağ ok tuşu

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

PowerPoint yardımı ve öğrenimi

PowerPoint için ekran okuyucu desteği

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

PowerPoint’te keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Bu makalede, sunu oluştururken veya düzenlerken Android için PowerPoint uygulamasında kullanabileceğiniz klavye kısayolları açıklanmaktadır.

Not: Bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Ctrl+F tuşlarına basın ve ardından arama sözcüklerinizi yazın.

Sunuyu düzenleme ve biçimlendirme

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Son eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Seçili içeriği kesme (ve panoya kopyalama).

Ctrl+X

Seçili içeriği panoya kopyalama.

Ctrl+C

Kopyalanan veya kesilen içeriği yapıştırma.

Ctrl+V

Tümünü seçme.

Ctrl+A

Seçili içeriğe kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Seçili içeriğe italik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Seçili içeriğin altını çizme.

Ctrl+U

Sunuyu kaydetme veya eşitleme.

Ctrl+S

Biçimlendirmeyi kopyalama.

Ctrl+Shift+C

Metin seçme.

Shift+Sol veya Sağ ok tuşu ya da Shift+Yukarı veya Aşağı ok tuşu

Ayrıca bkz.

PowerPoint yardımı ve öğrenimi

PowerPoint için ekran okuyucu desteği

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

PowerPoint’te keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Bu makalede, sunu oluştururken veya düzenlerken Windows üzerinde Web için PowerPoint’te kullanabileceğiniz klavye kısayolları açıklanmaktadır.

Notlar: 

 • Windows 10 Fall Creators Update ile Ekran okuyucusunu kullanıyorsanız, belgeleri, elektronik tabloları veya sunuları Web için Microsoft 365 ile düzenlemek için tarama modunu kapatmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. Windows 10 Fall Creators Update’teki ekran okuyucularda sanal modu veya tarama modunu kapatma.

 • Bir kısayolu hızlı bir şekilde bulmak için Arama'yı kullanabilirsiniz. Ctrl+F tuşlarına basın ve ardından arama sözcüklerinizi yazın.

 • Web için PowerPoint kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web için PowerPoint web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü programındakinden farklıdır. Örneğin, komutların içine ve dışına atlamak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi yaygın kullanılan kısayollar, Web için PowerPoint uygulamasına değil web tarayıcısına uygulanır.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Aşağıdaki tablo, büyük olasılıkla Web için PowerPoint‘da sık kullanacağınız kısayolları sunar.

İpucu:  Web için PowerPoint'da hızlı bir şekilde yeni sunu oluşturmak için tarayıcınızı açın, adres çubuğuna PowerPoint.new veya ppt.new yazıp Enter tuşuna basın.

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Yeni bir slayt ekleme (odak küçük resim bölmesinde, slayt bölmesinde veya Notlar bölmesinde olur). 

Ctrl+M

Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kesme.

Ctrl+X

Seçili metni, nesneyi veya slaydı kopyalama.

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan metni, nesneyi veya slaydı yapıştırma.

Ctrl+V

Köprü ekleme.

Ctrl+K

Son eylemi geri alma.

Ctrl+Z

Son eylemi yineleme.

Ctrl+Y

Seçili metni, nesneyi veya slaydı silme.

Sil

Bul iletişim kutusunu açma.

Ctrl+F

Şekli taşıma.

Ok tuşları

Sonraki slayda gitme (odak küçük resim bölmesinde veya slayt bölmesindeyken).

Page down

Önceki slayda gitme (odak küçük resim bölmesinde veya slayt bölmesindeyken).

Page up

Bir görev bölmesi seçeneği etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneğe gitme.

Sekme tuşu veya Shift+Sekme

Slayt gösterisinden çıkma.

Esc

Bir sunuyu yazdırma

Ctrl+P

Sunuyu kaydedin.

Web için PowerPoint değişiklikleri otomatik olarak kaydeder.

Sayfanın Başı

Sunular ve slaytlarla çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili durumdaki slayttan sonra yeni slayt oluşturma.

Ctrl+M

Sonraki slayda gitme (odak küçük resim bölmesinde veya slayt bölmesindeyken).

Page down

Önceki slayda gitme (odak küçük resim bölmesinde veya slayt bölmesindeyken).

Page up

Slayt Gösterisi görünümünde sonraki slayda gitme.

N veya Page down veya Aşağı ok tuşu

Slayt Gösterisi görünümünde önceki slayda gitme.

P veya Page up veya Yukarı ok tuşu

Slayt Gösterisi görünümünde belirli bir slayda gitme.

G, ardından slayda gelene kadar Sağ veya Sol ok tuşu ve ardından Enter tuşu

Slayt Gösterisi görünümünde açıklamalı alt yazıları veya alt yazıları açma veya kapatma.

J

Slayt Gösterisi görünümünden çıkma.

Esc

Sayfanın Başı

Nesneler ve metinlerle çalışma

Nesneleri ve metinleri kopyalama

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili nesneyi veya metni kesme.

Ctrl+X

Seçili nesneyi veya metni kopyalama.

Ctrl+C

Kesilen veya kopyalanan nesneyi veya metni yapıştırma.

Ctrl+V

Seçili nesneleri çoğaltma.

Ctrl+D

Metni yapıştırma, biçimlendirilmemiş.

Ctrl+Shift+V

Sayfanın Başı

Nesnelerde ve metinlerde çalışma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Slayttaki yer tutucular arasında soldan sağa doğru gezinme

Sekme tuşu

Geçerli yer tutucuyu seçme veya düzenleme.

ENTER veya F2

Yer tutucuda metni düzenlemeyi bitirme.

F2

Tek tek birden çok nesneyi seçme.

Ctrl+Tıklama veya Shift+Tıklama

Birden çok nesne seçme.

Tıklama+Fareyi sürükleme veya Shift+Fareyi sürükleme veya Ctrl+Fareyi sürükleme

Sayfadaki tüm nesneleri seçme.

Ctrl+A

Etkin metin kutusundaki tüm nesneleri seçme.

Ctrl+A

Köprü ekleme.

Ctrl+K

Nesneyi arkaya gönderme.

Ctrl+Shift+Sol köşeli ayraç ([)

Nesneyi bir konum geriye gönderme.

Ctrl+Sol köşeli ayraç ([)

Nesneyi öne gönderme.

Ctrl+Shift+Sağ köşeli ayraç ([)

Nesneyi bir konum ileriye gönderme.

Ctrl+Sağ köşeli ayraç ([)

Sayfanın Başı

Metin seçme

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Bir karakter sağa doğru seçme.

Shift+Sağ ok tuşu

Bir karakter sola doğru seçme.

Shift+Sol ok tuşu

Sağdan bir sözcük seçme.

Shift+Ctrl+Sağ ok tuşu

Soldan bir sözcük seçme.

Shift+Ctrl+Sol ok tuşu

Ekleme noktasından bir satır yukarıda aynı noktaya kadar seçme.

Shift+Yukarı ok tuşu

Ekleme noktasından bir satır aşağıda aynı noktaya kadar seçme.

Shift+Aşağı ok tuşu

Ekleme noktasından paragrafın başına kadar olan bölümü seçme.

Shift+Ctrl+Yukarı ok tuşu

Ekleme noktasından paragrafın sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+Ctrl+Aşağı ok tuşu

Satırın başına kadar seçme.

Shift+Home

Satırın sonuna kadar seçme.

Shift+End

Yer tutucunun veya notların başına kadar olan bölümü seçme.

Üst Karakter+Ctrl+Home

Yer tutucunun veya notların sonuna kadar olan bölümü seçme.

Shift+Ctrl+End

Yer tutucunun veya notların içindeki her şeyi seçme.

Ctrl+A

Sayfanın Başı

Metin silme

Bunu yapmak için

Basılan tuş

Soldan bir karakter silme.

Geri Al

Soldan bir sözcük silme.

Ctrl+Geri Al

Sağdan bir karakter silme.

Delete

Sağdan bir sözcük silme (imleç sözcükler arasındayken).

Ctrl+Delete

Sayfanın Başı

Metinde gezinme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Bir karakter sağa ilerleme.

Sağ ok tuşu

Bir karakter sola ilerleme.

Sol ok tuşu

Bir sözcük sağa ilerleme.

Ctrl+Sağ ok tuşu

Bir sözcük sola ilerleme.

Ctrl+Sol ok tuşu

Bir satır yukarı gitme.

Yukarı ok tuşu

Bir satır aşağı gitme.

Aşağı ok tuşu

Satırın sonuna gitme.

End

Satır başına ilerleme.

Home

Bir paragraf yukarı gitme.

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Bir paragraf aşağı gitme.

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Metin kutusunun sonuna ilerleme.

Ctrl+End

Metin kutusunun başına ilerleme.

Ctrl+Home

Sayfanın Başı

Metin biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yazı tipi boyutunu büyütür.

Ctrl+Sağ köşeli ayraç (]) veya Ctrl+Shift+Sağ açılı ayraç (>)

Yazı tipi boyutunu küçültme.

Ctrl+Sol köşeli ayraç ([) veya Ctrl+Shift+Sol açılı ayraç (<)

Kalın biçimlendirme uygulama.

Ctrl+B

İtalik biçimlendirme uygulama.

Ctrl+I

Alt çizgi biçimlendirmesi uygulama.

Ctrl+U

Alt simge veya üst simge gibi el ile karakter biçimlendirmesini kaldırma.

Ctrl+Ara Çubuğu

Paragrafı ortalama.

Ctrl+E

Paragrafı iki yana yaslama.

Ctrl+J

Paragrafı sola yaslama.

Ctrl+L

Paragrafı sağa yaslama.

Ctrl+R

Sayfanın Başı

Tablolarla çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

Sekme tuşu

Bir önceki hücreye gitme.

Shift+Sekme

Bir sonraki satıra gitme.

Aşağı ok tuşu

Bir önceki satıra gitme.

Yukarı ok tuşu

Yeni paragraf başlatma.

Enter

Tablonun en altına, imlecin son satırın son hücresinde olduğu yeni bir satır ekleme.

Sekme tuşu

Sayfanın Başı

Açıklamalarla çalışma

Yeni açıklama ekleme kısayolu dışında, aşağıda listelenen klavye kısayolları yalnızca Açıklamalar bölmesi açık ve odaktayken çalışır.

Bunu yapmak için

Tuş

Yeni açıklama ekleme.

Ctrl+Alt+M

Sonraki açıklama yazışmasına gitme.

Aşağı ok tuşu

Önceki açıklama yazışmasına gitme.

Yukarı ok tuşu

Odak üzerinde olduğunda açıklama yazışmasını genişletme.

Sağ ok tuşu

Açıklama yazışmasını daraltma.

Sol ok tuşu

Açıklama yazışmasında sonraki yanıta gitme.

Aşağı ok tuşu

Yazışmada veya üst açıklamada önceki yanıta gitme.

Yukarı ok tuşu

Odağı yanıt kutusuna taşıma.

Sekme tuşu

Üst açıklamayı veya yanıtı düzenleme (odak üst açıklama veya yanıtta olduğunda).

Diğer yazışma eylemleri için Sekme tuşu, Açıklamayı düzenlemek için Enter ve Aşağı ok tuşları.

Açıklama gönderme veya düzenlemeyi kaydetme.

Ctrl+Enter

Sayfanın Başı

Slaydı taşıma

Bunu yapmak için

Basılacak tuş

Seçili slaydı küçük resim bölmesinde bir konum yukarı taşıma.

Ctrl+Yukarı ok tuşu

Seçili slaydı küçük resim bölmesinde bir konum aşağı taşıma.

Ctrl+Aşağı ok tuşu

Seçili slaydı küçük resim bölmesinin başlangıcına taşıma.

Ctrl+Shift+Yukarı ok tuşu

Seçili slaydı küçük resim bölmesinin sonuna taşıma.

Ctrl+Shift+Aşağı ok tuşu

Sayfanın Başı

Yalnızca klavye kullanarak gezinme

Odağı Web için PowerPoint’ın faklı bölümlerine ve alanlarına (örneğin, şeritten küçük resim bölmesine) taşımak veya bir slaydın içeriğinde içeri veya dışarı taşımak için Ctrl+F6 (ileri) veya Ctrl+Shift+F6 (geri) tuşlarına basın. Web için PowerPoint'daki seçeneklerde ve komutlarda gezinmek için, Sekme tuşuna basarak ileri, Shift+Sekme tuşuna basarak geri gidin, seçmek için Enter tuşuna basın.

İpucu:  Düzenleme modundayken hızlı bir eylem gerçekleştirmek için Alt+Q tuşlarına basın. Odak, Arama veya Göster alanına taşınır. Ardından istediğiniz eylemi veya seçeneği yazın. Seçeneği bulana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın, ardından Enter tuşuna basarak seçin.

Şerit, Web için PowerPoint penceresinin en üstündeki şerittir. Şerit, sekmeler halinde düzenlenmiştir. Her sekmede farklı araç ve işlev kümeleri gösterilir. Bunlar gruplardan oluşur ve her grup bir veya daha fazla komut içerir. Odağı şeride taşımak için Alt+Nokta (.) tuşlarına veya Alt+Windows logo tuşuna basın. Odak şeride gelene kadar art arda Ctrl+F6 tuşlarına da basabilirsiniz.

Şeridi kullanmayı sağlayan diğer kısayollar şunlardır:

 • Sekmeler arasında ilerlemek için Sağ ve Sol ok tuşlarını kullanın.

 • Seçili sekme için şeride ulaşmak üzere Tab tuşuna bir kez basın.

 • Şeritteki komutlar arasında gezinmek için Sol ve Sağ ok tuşlarını kullanın.

Seçenekler, seçenek türüne bağlı olarak farklı şekillerde etkinleştirilir:

 • Belirlenen seçenek bir düğme veya bölünmüş düğmeyse etkinleştirmek için Ara Çubuğu veya Enter tuşuna basın.

 • Belirlenen seçenek bir listeyse (Yazı Tipi listesi gibi) bu listeyi açmak için Alt+Aşağı ok tuşlarına basın. Ardından öğeler arasında gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın. Odak istediğiniz öğede olduğunda seçmek için Enter tuşuna basın.

 • Belirlenen seçenek bir galeriyse galerinin Diğer seçeneğine gitmek için Sekme tuşuna basın, ardından galeriyi açmak için Enter tuşuna basın. Öğeler arasında gezinmek için Sekme tuşuna basın ve birini seçmek için Enter tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Şeritte ve bölmelerde gezinme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Aşağıdaki bölgeler arasında ileri gitme:

 • Slayt bölmesi

 • Notlar bölmesi

 • Durum çubuğu

 • Başlık çubuğu

 • Şerit

 • Küçük Resim bölmesi

Ctrl+F6

Aşağıdaki bölgeler arasında geri gitme:

 • Slayt bölmesi

 • Küçük Resim bölmesi

 • Şerit

 • Başlık çubuğu

 • Durum çubuğu

 • Notlar bölmesi

Shift+Ctrl+F6

Başka bir şerit sekmesine gitme.

Sağ ve Sol ok tuşları

Seçili durumdaki şerit seçeneğini gerçekleştirme.

Enter tuşuna basın

Şerit seçenekleri veya denetimleri arasında gezinme.

Sağ ve Sol ok tuşları

Şeritteki özellik grupları arasında gezinme.

Ctrl+Sol ok tuşu veya Sağ ok tuşu

Basitleştirilmiş ve klasik şeritler arasında geçiş yapma.

Alt+Nokta (.), Z, R veya Alt+Windows logo tuşu, Z, R

Şeritte erişim tuşlarını (şerit komutları) görüntüleme.

Alt+Nokta (.) veya Alt+Windows logo tuşu

Sayfanın Başı

Ayrıca bkz.

PowerPoint yardımı ve öğrenimi

PowerPoint için ekran okuyucu desteği

PowerPoint sunularınızı engelli kişiler için erişilebilir hale getirme

PowerPoint sunularını iletmek için klavye kısayollarını kullanma

PowerPoint'te ekran okuyucuyla sunu oluşturmaya yönelik temel görevler

PowerPoint’te keşfetmek ve gezinmek için ekran okuyucu kullanma

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Daha fazla seçenek mi istiyorsunuz?

Abonelik avantajlarını keşfedin, eğitim kurslarına göz atın, cihazınızın güvenliğini nasıl sağlayacağınızı öğrenin ve daha fazlasını yapın.

Topluluklar, soru sormanıza ve soruları yanıtlamanıza, geri bildirimde bulunmanıza ve zengin bilgiye sahip uzmanlardan bilgi almanıza yardımcı olur.

Sık karşılaşılan sorunlara çözümler bulun veya bir destek temsilcisinden yardım alın.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×