Project masaüstü 'nde projenizin başlangıç veya bitiş tarihini ayarlama

Project masaüstü 'nde projenizin başlangıç veya bitiş tarihini ayarlama

Office 365 Aboneliği, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Varsayılan olarak, tüm yeni projelerin başlangıç tarihi güncel tarihtir. Şüphesiz, bunu farklı bir başlangıç zamanı olarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca, projeyi bir bitiş tarihinden itibaren zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

İpucu: Proje Yönetimi    Mümkünse, projenizi bir başlangıç zamanından itibaren planlayın. Projenin tamamlanması gereken tarihi bilseniz bile, başlangıç tarihinden itibaren zamanlamak size en fazla esnekliği sağlar.

Proje başlangıç tarihi veya bitiş tarihi zamanlama

 1. Proje > Proje Bilgileri'ni tıklatın.

 2. Zamanlama başlangıcı listesinde Proje Başlangıç Tarihi veya Proje Bitiş Tarihi'ni seçin.

 3. Başlangıç tarihi veya Bitiş tarihi kutusuna, zamanlamayı başlatmak istediğiniz tarihi girin.

İpucu

Açıklama

Yalnızca bir zamanlama yöntemi seçin

Bir proje tek seferde yalnızca başlangıç tarihinden veya bitiş tarihinden itibaren zamanlanabilir. Aynı anda her iki tarihe göre de zamanlama yapılamaz.

Projenin başlangıç zamanını taşıma

Proje başlangıç tarihini veya bitiş tarihini istediğiniz zaman, proje planını oluşturduktan sonra bile değiştirebilirsiniz. Proje > Projeyi Taşı'yı tıklatın.

Bir projeyi taşırken, Project'in yapılan fiili çalışma ile ilgili tarihleri de taşımasını isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Görevlerin fiili ve tamamlanmamış bölümlerinin taşınması üzerinde daha fazla denetim sahibi olmak için, taşıma işleminden önce Proje Güncelleştirme özelliğini kullanın. Proje > Proje Güncelleştirme'yi tıklatın ve sonra Tamamlanmayan çalışmayı yeniden başlat seçeneğini belirtin. Şimdi de, tamamlanmamış çalışmanın sonrası için zamanlanabileceği gelecek bir zaman ayarlayın; görevlerdeki fiili tarihler taşınmaz. Bunu yaptıktan sonra Projeyi Taşı özelliğini kullanabilirsiniz.

Bitiş tarihinden itibaren zamanlamanın avantajları

Projenin belirli bir son tarihte bitmesi için ne zaman başlaması gerektiğini belirlemek istiyorsunuz. Projedeki çalışma başladığında başlangıç tarihinden itibaren zamanlamaya geri dönmek hala iyi bir fikir olabilir.

Projenizin ne zaman başlayacağından emin değilsiniz.

Proje yönetiminde kullandığınız yöntem bitiş tarihinden itibaren zamanlamanızı gerektirir.

Project bir bitiş tarihinden itibaren zamanladığında ne olur?

Yeni görevler girdiğinizde, Project bu görevlere otomatik olarak En Geç (EG) kısıtlama atar. Diğer kısıtlamaları ancak gerekiyorsa ayarlamalısınız.

Görevin bitiş tarihini değiştirmek için Gantt çubuğunu sürüklerseniz, Project otomatik olarak Son Bitiş Tarihi (SBTT) kısıtlamasını atar.

Projenizdeki kaynakların fazla yüklenmesini azaltmak için otomatik dengeleme kullanıyorsanız, Project otomatik olarak kaynak kullanılabilirliğini dengeleme amacıyla dengeleme gecikmesi olarak negatif bir sayı ekler. Proje bitiş tarihine göre zamanlandığından, negatif dengeleme gecikmeleri görevin öncesine değil sonrasına süre ekler.

Daha önce başlangıç tarihine göre zamanlanmış bir projeyi bitiş tarihine göre zamanlanacak şekilde değiştiriyorsanız, Project görevlerden ve atamalardan tüm dengeleme gecikmelerini ve dengeleme bölmelerini otomatik olarak kaldırır.

Tarih kısıtlamalarına dikkat edin

Başlangıç tarihini değiştirdiğiniz halde bitiş tarihi değişmiyorsa, görevlerden birine veya birden çoğuna tarih kısıtlaması uygulanmış olabilir. Tüm sınırlamaların gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızdaki sınırlamaları gözden geçirin. Bir görevin kısıtlamalarını görüntülemek için, göreve sağ tıklayın, Bilgi seçeneğine ve ardından Gelişmiş sekmesine tıklayın.

Görevlerle ilgili bildirilen fiili ilerlemeye dikkat edin

Başlangıç tarihini değiştirdiğiniz halde bitiş tarihi değişmiyorsa, görevlerden birinde veya birden çoğunda fiili ilerleme bildirilmiş olabilir veya bu görevlere tarih kısıtlaması uygulanmış olabilir. Tüm sınırlamaların gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızdaki sınırlamaları gözden geçirin. Bir görevin kısıtlamalarını görüntülemek için, görevi sağ tıklatın, Bilgi seçeneğini ve ardından Gelişmiş sekmesini tıklatın.

Proje başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında daha fazla bilgi

Sayfanın Başı

Bu yönergeler, Microsoft Project 2007'ye özgüdür.

Proje başlangıç tarihi veya bitiş tarihi zamanlama

 1. Proje menüsünde Proje bilgileri'ne tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başlangıç tarihinden itibaren zamanlamak için, zamanlama kaynağı listesinde Proje başlangıç tarihi 'ni tıklatın.

  • Bitiş tarihinden itibaren zamanlamak için, zamanlama kaynağı listesinde Proje bitiş tarihi 'ni tıklatın.

 3. Başlangıç tarihi veya Bitiş tarihi kutusuna, zamanlamayı başlatmak istediğiniz tarihi girin.

 • Project 'i başlatabileceğiniz ve bu bitiş tarihine göre bitirmeye devam ettiğiniz en son tarihi belirlemek için bitiş tarihinden itibaren zamanlamayı seçerseniz, projedeki iş başladığında başlangıç tarihinden itibaren zamanlamaya geri dönmek de iyi bir fikirdir. Bu, projenizin ilerlemesini ve bitiş tarihinin değişmesine neden olabilecek faktörleri ve durumları izlemenizi sağlar.

 • Proje, proje başlangıç tarihinden veya proje bitiş tarihinden herhangi bir zamanda zamanlanabilir. Aynı anda her iki tarihe göre de zamanlama yapılamaz. Proje başlangıç tarihinden itibaren zamanlarken, proje bitiş tarihi projeniz değiştikçe otomatik olarak hesaplanır. Proje bitiş tarihinden itibaren zamanladığınızda, proje başlangıç tarihi otomatik olarak hesaplanır. Otomatik olarak hesaplanan tarihi değiştirmek için, geçerli olarak hesaplanan tarihten proje planlamak veya projenizde tarih hesaplamasını değiştirecek değişiklikler yapmanız gerekir.

 • Başlangıç tarihini değiştirdiğiniz halde bitiş tarihi değişmiyorsa, görevlerden birine veya birden çoğuna tarih kısıtlaması uygulanmış olabilir. Tüm sınırlamaların gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızdaki sınırlamaları gözden geçirin. (Görevin kısıtlamalarını görüntülemek için, görevi seçin ve sonra Araçlar menüsünde görev sürücüleri'ne tıklayın.)

 • Başlangıç tarihini değiştirdiğiniz halde bitiş tarihi değişmiyorsa, görevlerden birinde veya birden çoğunda fiili ilerleme bildirilmiş olabilir veya bu görevlere tarih kısıtlaması uygulanmış olabilir. Tüm sınırlamaların gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızdaki sınırlamaları gözden geçirin. (Görevin kısıtlamalarını görüntülemek için, görevi seçin ve sonra Araçlar menüsünde görev sürücüleri'ne tıklayın.)

 • Projenizde bir ask proje başlangıç tarihinden önce başlarsa, bir tarih kısıtlaması ayarlamış olabilirsiniz, görevin bir dış bağımlılığı olabilir veya görevin başlangıç tarihinden önce kaydedilmiş fiili bir başlangıç tarihi olabilir. Aşağıdaki çözümleri deneyin:

  • Görevinizin bir tarih kısıtlaması proje başlangıç tarihinden önce olmadığında, kısıtlamayı sıfırlayın. Görevi seçin, görev bilgileri'ni ve sonra da Gelişmiş sekmesini tıklatın. Sınırlama türü listesinde en kısa süredeöğesini tıklatın.

  • Göreviniz dış bağımlılık gerektiriyorsa, proje başlangıç tarihini dış bağımlılık tarihiyle eşleşecek şekilde değiştirin. Proje menüsünde Proje bilgileri'ne tıklayın. Başlangıç tarihi kutusuna yeni tarihi girin.

  • Göreviniz yanlış fiili başlangıç tarihine sahipse, görevi seçin ve Araçlar menüsünde izleme'Nin üzerine gelin ve görevleri güncelleştir'e tıklayın. Fiili'in altında, Başlangıç kutusundaki tarihi değiştirin.

 • Proje başlangıç tarihini veya bitiş tarihini istediğiniz zaman, proje planını oluşturduktan sonra bile değiştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir bitiş tarihini karşılamaya çalışıyorsanız ve zamanlama Şu anda bu tarihin dışına anıyorsa, bitiş tarihini otomatik olarak ayarlamak için başlangıç tarihini el ile ayarlayabilirsiniz. Proje başlangıç tarihini veya bitiş tarihini taşımak için, Çözümleme araç çubuğunda tarihleri ayarla 'ya tıklayın. Bu makro, proje için yeni başlangıç tarihine veya bitiş tarihine göre görev tarihlerini değiştirir.

Başlangıç tarihi veya bitiş tarihinden itibaren zamanlama hakkında daha fazla bilgi edinin

Neredeyse her proje bilinen bir başlangıç tarihinden zamanlanacak. Projenin tamamlanması gereken tarihi bilseniz bile, başlangıç tarihinden itibaren zamanlamak size en fazla esnekliği sağlar.

Ancak, en iyisi bir bitiş tarihinden itibaren zamanlamanın en iyisi olabilir. Örneğin, şu durumlarda bir bitiş tarihinden itibaren zamanlamak iyi bir fikirdir:

 • Projenin belirli bir son tarihte bitmesi için ne zaman başlaması gerektiğini belirlemek istiyorsunuz.

 • Projenizin ne zaman başlayacağından emin değilsiniz (başlangıç tarihinizin başka bir kaynaktan iş girişi girişine bağlı olması, örneğin bu iş için varış tarihinin henüz bilinmediğini gösterir).

 • Proje yönetiminde kullandığınız yöntem bitiş tarihinden itibaren zamanlamanızı gerektirir.

Bitiş tarihinden zamanlanan bir projeyle çalışırken, Microsoft Office Project 'in bu tür projelerdeki bazı işlemleri işleme biçimini fark edebilirsiniz. Bitiş tarihinden zamanlanan bir projede:

 • Yeni görevler girdiğinizde, Office Project bu görevlere otomatik olarak en geç (EG) kısıtlama atar. Diğer kısıtlamaları ancak gerekiyorsa ayarlamalısınız.

 • Bir görevin bitiş tarihini değiştirmek için Gantt çubuğunu sürüklerseniz, Office Project otomatik olarak (en çok.

 • Projenizde kaynak fazla kullanımını azaltmak için otomatik dengeleme kullanıyorsanız, Office Project kaynak kullanılabilirliği için Dengeleme gecikmesi için otomatik olarak negatif bir sayı ekler. Proje bitiş tarihine göre zamanlandığından, negatif dengeleme gecikmeleri görevin öncesine değil sonrasına süre ekler.

Önceden bir başlangıç tarihinden zamanlanan bir projeyi, bitiş tarihinden itibaren zamanlanmasını istiyorsanız, Office Project, tüm seviyelendirme gecikmelerini ve seviyelendirme bölmelerini görevler ve atamalar 'dan otomatik olarak kaldırır.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×