Project masaüstünde projenizin başlangıç tarihini ya da bitiş tarihini ayarlama

Project masaüstünde projenizin başlangıç tarihini ya da bitiş tarihini ayarlama

Office 365 Aboneliği, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Varsayılan olarak, tüm yeni projelerin başlangıç tarihi güncel tarihtir. Şüphesiz, bunu farklı bir başlangıç zamanı olarak değiştirebilirsiniz. Ayrıca, projeyi bir bitiş tarihinden itibaren zamanlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

İpucu: Proje yönetimi    Mümkünse, projenizi bir başlangıç zamanından itibaren planlayın. Projenin tamamlanması gereken tarihi bilseniz bile, başlangıç tarihinden itibaren zamanlamak size en fazla esnekliği sağlar.

Proje başlangıç tarihinizi veya bitiş tarihinizi zamanlama

 1. Proje > Proje Bilgileri'ni tıklatın.

 2. Zamanlama başlangıcı listesinde Proje Başlangıç Tarihi veya Proje Bitiş Tarihi'ni seçin.

 3. Başlangıç tarihi veya Bitiş tarihi kutusuna, zamanlamayı başlatmak istediğiniz tarihi girin.

İpucu

Açıklama

Yalnızca bir zamanlama yöntemi seçin

Bir proje tek seferde yalnızca başlangıç tarihinden veya bitiş tarihinden itibaren zamanlanabilir. Aynı anda her iki tarihe göre de zamanlama yapılamaz.

Projenin başlangıç zamanını taşıma

Proje başlangıç tarihini veya bitiş tarihini istediğiniz zaman, proje planını oluşturduktan sonra bile değiştirebilirsiniz. Proje > Projeyi Taşı'yı tıklatın.

Bir projeyi taşırken, Project'in yapılan fiili çalışma ile ilgili tarihleri de taşımasını isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Görevlerin fiili ve tamamlanmamış bölümlerinin taşınması üzerinde daha fazla denetim sahibi olmak için, taşıma işleminden önce Proje Güncelleştirme özelliğini kullanın. Proje > Proje Güncelleştirme'yi tıklatın ve sonra Tamamlanmayan çalışmayı yeniden başlat seçeneğini belirtin. Şimdi de, tamamlanmamış çalışmanın sonrası için zamanlanabileceği gelecek bir zaman ayarlayın; görevlerdeki fiili tarihler taşınmaz. Bunu yaptıktan sonra Projeyi Taşı özelliğini kullanabilirsiniz.

Bitiş tarihinden itibaren zamanlamanın avantajları

Projenin belirli bir son tarihte bitmesi için ne zaman başlaması gerektiğini belirlemek istiyorsunuz. Projedeki çalışma başladığında başlangıç tarihinden itibaren zamanlamaya geri dönmek hala iyi bir fikir olabilir.

Projenizin ne zaman başlayacağından emin değilsiniz.

Proje yönetiminde kullandığınız yöntem bitiş tarihinden itibaren zamanlamanızı gerektirir.

Project bir bitiş tarihinden itibaren zamanladığında ne olur?

Yeni görevler girdiğinizde, Project bu görevlere otomatik olarak En Geç (EG) kısıtlama atar. Diğer kısıtlamaları ancak gerekiyorsa ayarlamalısınız.

Görevin bitiş tarihini değiştirmek için Gantt çubuğunu sürüklerseniz, Project otomatik olarak Son Bitiş Tarihi (SBTT) kısıtlamasını atar.

Projenizdeki kaynakların fazla yüklenmesini azaltmak için otomatik dengeleme kullanıyorsanız, Project otomatik olarak kaynak kullanılabilirliğini dengeleme amacıyla dengeleme gecikmesi olarak negatif bir sayı ekler. Proje bitiş tarihine göre zamanlandığından, negatif dengeleme gecikmeleri görevin öncesine değil sonrasına süre ekler.

Daha önce başlangıç tarihine göre zamanlanmış bir projeyi bitiş tarihine göre zamanlanacak şekilde değiştiriyorsanız, Project görevlerden ve atamalardan tüm dengeleme gecikmelerini ve dengeleme bölmelerini otomatik olarak kaldırır.

Tarih kısıtlamalarına dikkat edin

Başlangıç tarihini değiştirdiğiniz halde bitiş tarihi değişmiyorsa, görevlerden birine veya birden çoğuna tarih kısıtlaması uygulanmış olabilir. Tüm sınırlamaların gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızdaki sınırlamaları gözden geçirin. Bir görevin kısıtlamalarını görüntülemek için, göreve sağ tıklayın, Bilgi seçeneğine ve ardından Gelişmiş sekmesine tıklayın.

Görevlerle ilgili bildirilen fiili ilerlemeye dikkat edin

Başlangıç tarihini değiştirdiğiniz halde bitiş tarihi değişmiyorsa, görevlerden birinde veya birden çoğunda fiili ilerleme bildirilmiş olabilir veya bu görevlere tarih kısıtlaması uygulanmış olabilir. Tüm sınırlamaların gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızdaki sınırlamaları gözden geçirin. Bir görevin kısıtlamalarını görüntülemek için, görevi sağ tıklatın, Bilgi seçeneğini ve ardından Gelişmiş sekmesini tıklatın.

Proje başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında daha fazla bilgi

Sayfanın Başı

Bu yönergeler, Microsoft Project 2007'ye özgüdür.

Proje başlangıç tarihinizi veya bitiş tarihinizi zamanlama

 1. Proje menüsünde ProjeBilgileri'ne tıklayın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Başlangıç tarihine göre zamanlamayı yapmak için, Zamanlama listesinde Proje Başlangıç Tarihi'ne tıklayın.

  • Bitiş tarihine göre zamanlamayı yapmak için, Zamanlama listesinde Proje Bitiş Tarihi'ne tıklayın.

 3. Başlangıç tarihi veya Bitiş tarihi kutusuna, zamanlamayı başlatmak istediğiniz tarihi girin.

 • Projeyi başlatan ve yine de bu bitiş tarihine göre bitiren en son tarihi tanımlamak istediğiniz için bitiş tarihine göre zamanlamayı seçerseniz, proje üzerinde çalışma başladığında başlangıç tarihine geri dönmek iyi bir fikirdir. Bu, projenizin ilerleme durumunu net bir şekilde görmenizi ve bitiş tarihini değiştirmeye neden olacak faktörleri ve durumu izlemenizi sağlar.

 • Proje yalnızca proje başlangıç tarihine göre veya herhangi bir zamanda projenin bitiş tarihine göre zamanlanmış olabilir. Aynı anda her iki tarihe göre de zamanlama yapılamaz. Proje başlangıç tarihine göre zamanlaması yapılırken, projeniz değiştik üzere proje bitiş tarihi otomatik olarak hesaplanır. Proje bitiş tarihine göre zamanlarken, proje başlangıç tarihi otomatik olarak hesaplanır. Otomatik olarak hesaplanmış tarihi değiştirmek için, o anda hesaplanmış olan tarihten itibaren projeyi zamanlamayı değiştirmeli veya projeniz içinde tarih hesaplamasını ayarlanacak görevlerde değişiklikler gerçekleştirin.

 • Başlangıç tarihini değiştirdiğiniz halde bitiş tarihi değişmiyorsa, görevlerden birine veya birden çoğuna tarih kısıtlaması uygulanmış olabilir. Tüm sınırlamaların gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızdaki sınırlamaları gözden geçirin. (Görevin kısıtlamalarını görüntülemek için, görevi seçin ve araçlar menüsünde Görev Sürücüleri'ne tıklayın.)

 • Başlangıç tarihini değiştirdiğiniz halde bitiş tarihi değişmiyorsa, görevlerden birinde veya birden çoğunda fiili ilerleme bildirilmiş olabilir veya bu görevlere tarih kısıtlaması uygulanmış olabilir. Tüm sınırlamaların gerekli ve uygun olduğundan emin olmak için planınızdaki sınırlamaları gözden geçirin. (Görevin kısıtlamalarını görüntülemek için, görevi seçin ve araçlar menüsünde Görev Sürücüleri'ne tıklayın.)

 • Projenizin bir sorması proje başlangıç tarihinden önce başlıyorsa, bir tarih kısıtlaması ayarlaymsssanız, görevin bir dış bağımlılığı olabilir veya görevin proje başlangıç tarihinden önce kaydedilmiş gerçek bir başlangıç tarihi olabilir. Aşağıdaki çözümleri deneyin:

  • Görevinizin projenin başlangıç tarihine kadar başlamaya başlamak için bir tarih sınırlaması varsa, kısıtlamayı sıfırlayın. Görevi seçin, Görev Bilgileri'ne tıklayınve sonra da Gelişmiş sekmesine tıklayın. Kısıtlama türü listesinde En Erken'e tıklayın.

  • Göreviniz dış bağımlılık gerektiriyorsa, proje başlangıç tarihini dış bağımlılık tarihiyle eş olacak şekilde değiştirebilirsiniz. Proje menüsünde ProjeBilgileri'ne tıklayın. Başlangıç tarihi kutusuna yeni tarihi girin.

  • Görevinizin fiili başlangıç tarihi yanlışsa, görevi seçin ve Araçlar menüsünde İzleme'nin üzerine gelin ve Görevleri Güncelleştir'e tıklayın. Gerçek altında,Başlangıç kutusunda tarihi değiştirme.

 • Proje başlangıç tarihini veya bitiş tarihini istediğiniz zaman, proje planını oluşturduktan sonra bile değiştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir bitiş tarihini karşılamaya çalışıyorsanız ve zamanlamanız şu anda bu tarihin ötesine doğru genişlerse, bitiş tarihini otomatik olarak ayarlamak için başlangıç tarihini el ile erken ayarlayabilirsiniz. Proje başlangıç tarihini veya bitiş tarihini taşımak için Çözümleme araç çubuğunda TarihleriAyarla'ya tıklayın. Bu makro, görev tarihlerini projenin yeni başlangıç tarihine veya bitiş tarihine göre değiştirir.

Başlangıç tarihi veya bitiş tarihine göre zamanlama hakkında daha fazla bilgi

Neredeyse her projenin bilinen bir başlangıç tarihine göre zamanlanmış olması gerekir. Projenin tamamlanması gereken tarihi bilseniz bile, başlangıç tarihinden itibaren zamanlamak size en fazla esnekliği sağlar.

Bununla birlikte, birkaç durumda da bitiş tarihine göre zamanlamanın en iyi olduğu durumlar vardır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir bitiş tarihine göre zamanlamanız genellikle iyi bir fikirdir:

 • Projenin belirli bir son tarihte bitmesi için ne zaman başlaması gerektiğini belirlemek istiyorsunuz.

 • Projenizin ne zaman başlayacağından emin değilsiniz (başlangıç tarihiniz, örneğin başka bir kaynaktan iş alma tarihinize bağlıdır ve bu çalışma için gelen tarih henüz bilinmemektedir).

 • Proje yönetiminde kullandığınız yöntem bitiş tarihinden itibaren zamanlamanızı gerektirir.

Bitiş tarihine göre zamanlanmış bir projeyle çalışırken, Microsoft Office Project'in bu tür projelerde yer alan bazı süreçleri işlemesi ile ilgili farklılıkları unutmayın. Bitiş tarihine göre zamanlanan projede:

 • Yeni görevler girerken, Office Project bu görevlere otomatik olarak En Geç (AP) kısıtlama atar. Diğer kısıtlamaları ancak gerekiyorsa ayarlamalısınız.

 • Görevin bitiş tarihini değiştirmek için gantt çubuğunu sürüklersiniz, Office Project otomatik olarak Son Bitiş Tarihi (FNLT) kısıtlaması atar.

 • Projenize kaynak fazla yüklemelerini azaltmak için otomatik dengeleme kullanırsanız, Office Project otomatik olarak kaynak kullanılabilirliğini dengeleme adına dengeleme gecikmesi için negatif bir sayı ekler. Proje bitiş tarihine göre zamanlandığından, negatif dengeleme gecikmeleri görevin öncesine değil sonrasına süre ekler.

Daha önce başlangıç tarihine göre zamanlanmış bir projeyi bitiş tarihine göre zamanlanmış olacak şekilde değiştirirsiniz, Office Project görevler ve atamalardan tüm seviyelendirme gecikmelerini ve seviyelendirme bölmelerini otomatik olarak kaldırır.

Sayfanın Başı

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×