Microsoft hesabıyla oturum açın
Oturum açın veya hesap oluşturun.
Merhaba,
Farklı bir hesap seçin.
Birden çok hesabınız var
Oturum açmak istediğiniz hesabı seçin.

Publisher'da zarfları ve iki taraflı yazdırmayı kolayca ayarlayabileceğiniz bir sihirbazla yazıcınızı ayarlama, renk levhalarını ayrı ayrı yazdırma ve yazıcının işaretlerini ekleme gibi çok çeşitli yazdırma araçlarını denetlemek için bu seçenekleri kullanın.

Ayırmalar sekmesi

Çıkış bölümü

Kompozit mi yoksa ayırmaları mı yazdıracağınızı, hangi levhaların yazdırılacağını ve hangi çözünürlükte yazdırılacağını belirleyen ayarları seçin.

Renkleri farklı yazdır     Renk modelini belirtmek için bu seçeneklerden birini belirtin:

 • Kompozit RGB     Renkleri RGB renk modeli tarafından tanımlanan bir kompozit yazdırmak için bu seçeneği belirtin. Masaüstü yazdırma için bu seçenek önerilir.

 • Kompozit Gri Tonlama     Renkleri grinin tonları olarak tanımlanan bir kompozit yazdırmak için bu seçeneği belirtin.

 • Kompozit CMYK     Renkleri CMYK (camgöbeği, eflatun, sarı, siyah) renk modeli tarafından tanımlanan bir kompozit yazdırmak için bu seçeneği belirtin.

  • CMYK seçeneğinin etkinleştirilebilmesi için, bilgisayarınıza bağlı renkli PostScript Düzey 2 veya üstü bir yazıcınız olmalıdır.

  • Yazdır iletişim kutusunda renkli yazıcı seçmediyseniz ve bu seçeneği belirtirseniz, renkli yazıcı seçmenizi anımsatan bir ileti gösterilir.

 • Ayırmalar     Yayında kullanılan her mürekkeple ayrı bir levha yazdırmak için bu seçeneği belirtin.

  Not:  Ayırmalar'ı seçerseniz, Boş levhaları yazdırma ve Noktalı Resim Ekran seçenekleri etkinleştirilir.

  Bu levhalar     Yazdırma işleminde kullanılacak mürekkepleri tanımlamak için bu seçeneklerden birini belirtin. Bu listede belirttiğiniz seçeneğe bağlı olarak, Noktalı Resim Ekran seçenekleri farklılık gösterir.

  Not: Bu seçeneğin etkinleştirilmesi için Ayırmalar'ın seçilmiş olması gerekir.

  • Tüm tanımlı mürekkepler     Kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın yayın için tanımladığınız her mürekkep için ayrı bir levha yazdırılmasını istiyorsanız bu seçeneği belirtin.

  • Yalnızca kullanılan mürekkepler     Yalnızca yayında kullanılan mürekkepler için ayrı levhalar yazdırılmasını istiyorsanız bu seçeneği belirtin.

  • Noktayı işlemeye dönüştür     Yayında kullanılan tüm nokta renklerini eşdeğer CMYK değerlerine dönüştürmek ve bu nesneleri işlem rengi ayırmalarının parçası olarak yazdırmak için bu seçeneği belirtin.

   Boş levhaları yazdırma     Yayında kullanılan ama belirli bir sayfada kullanılmayan bir mürekkebin levhalarının yazdırılmasını önlemek için bu onay kutusunu seçin. Örneğin, bu onay kutusu seçildiğinde Publisher yalnızca siyah metin içeren bir sayfa için yalnızca siyah mürekkep levhası yazdırır. Renkli fotoğraflar içeren sayfalar için, Publisher camgöbeği, eflatun, sarı ve siyah mürekkep levhaları yazdırır.

Çözünürlük     Görüntülenen seçenekler yazıcınıza göre farklılık gösterir. Örneğin, (varsayılan) seçeneğe ek olarak 525 x 525, 600 x 600, 1200 x 1200 veya 1800 x 1800 çözünürlük seçenekleri görüntülenebilir. Normalde, listedeki çözünürlükler nokta/inç (dpi) cinsindendir. Yazıcınıza veya baskı çıktı aygıtınıza bağlı olarak bunlar nokta/santimetre (dpc) cinsinden de olabilir. Kullanılabilir çözünürlükler, kullandığınız yazıcı sürücüsüne bağlıdır. Yazıcıların önceden ayarlanmış, özelleştirilemeyen çözünürlükleri vardır. Bazı yazıcılar tek bir çözünürlükte yazdırmaya izin verir.

Noktalı Resim Ekran bölümü

İnç başına satır sayısını (lpi) belirleyen ayarları seçin. Ayarlar, Bu levhalar listesinde belirttiğiniz seçeneğe göre farklılık gösterir.

Not: Bu seçeneklerin etkinleştirilmesi için Ayırmalar'ın seçilmiş olması gerekir.

Aşağıda özel ayarları kullan     İşlem rengi ve nokta rengi levhaları için özel çizgi maskesi açıları ve frekansları ayarlamak istiyorsanız bu onay kutusunu seçin. Tüm tanımlı mürekkepler, Yalnızca kullanılan mürekkepler veya Noktayı işlemeye dönüştür seçeneklerinden hangisini seçtiğinize bağlı olarak, Baskı levhası, Frekans ve Açı seçenekleri farklılık gösterir. Ticari basım servisinize varsayılan seçenekleri değiştirmeniz gerekip gerekmediğini sorun.

Baskı levhası     Yazdırmak istediğiniz mürekkep levhalarının onay kutularını seçin.

Frekans     Herhangi bir levhadaki tüm maskeler ve noktalı resimler için özel çizgi maskesi frekansını girin.

Açı     Herhangi bir levhadaki tüm maskeler ve noktalı resimler için özel çizgi maskesi açısını girin.

Publisher'da varsayılan frekans inç başına 133 satırdır (lpi). Publisher'da varsayılan açılar şunlardır:

 • Siyah (K): 45 derece.

 • Camgöbeği (C): 105 derece.

 • Eflatun (M): 75 derece.

 • Sarı (Y): 90 derece.

 • Nokta renkleri: kaç tane kullanıldığına göre değişir. Publisher ilk nokta rengini 45 derece açıyla yazdırır. Diğer nokta renkleri 105, 75, 30, 60, 90, 135, 15, 165, 120 ve 0 derece açıyla yazdırılır.

Bu Sekmeyi sıfırla

Bu düğmeye tıklandığında bu sekmedeki tüm seçenekler varsayılan ayarlarına sıfırlanır.

Sayfa Ayarları sekmesi

Hangi yazıcı işaretlerini kullanmak istediğinizi ayarlayın. Bu işaretler sayfanın dışına yazdırılır ve bunlar yazdırılabilmesi için kağıdın boyutunun yayının sayfa boyutundan büyük olması gerekir.

Çıktıyı yazdır bölümü

Çıkışınızın yönünü ve görüntülenmesini seçin. Bu seçenekleri belirtmenin etkilerini Örnek altında görebilirsiniz.

Not: Aşağıdaki seçenekler yalnızca PostScript yazıcılarıyla kullanılabilir:

 • Dikey çevir     Yayınınızın dikey olarak çevrilmiş ayna görüntüsünü yazdırmak için bu onay kutusunu seçin. Bu seçenek en sık baskı çıktı aygıtında film üzerine yazdırılırken kullanılır; bu sayede filmin emülsiyon sürülen yüzü aşağı baktığında (basınç plakasını yazarken olduğu gibi) resim düzgün görünür.

 • Yatayçevir     Yayınınızın yatay olarak çevrilmiş ayna görüntüsünü yazdırmak için bu onay kutusunu seçin. Bu seçenek en sık baskı çıktı aygıtında film üzerine yazdırılırken kullanılır; bu sayede filmin emülsiyon sürülen yüzü aşağı baktığında (basınç plakasını yazarken olduğu gibi) resim düzgün görünür.

 • Negatif resim     Yayınınızın negatif resmini yazdırmak için bu onay kutusunu seçin. Bu seçenek en sık baskı çıktı aygıtında film üzerine yazdırılırken kullanılır; bu sayede resim basınç plakasına yazıldığında pozitif görünür.

Örnek alanı

Bu kutuda, belirttiğiniz seçeneklerin resimleri ve metinleri nasıl etkilediğini gösteren bir örnek görüntülenir. Örneğin, Yatay çevir'i ve Negatif resim'i seçtiyseniz, Örnek resimde sağa hizalanmış bir metni üzerinde sola doğru koşan beyaz bir hayvan görüntülenir. Arka plan kağıdı siyahtır.

Yazıcının işaretleri bölümü

Birçok farklı yazıcı işareti arasından seçim yapın. Bu işaretler sayfanın dışına yazdırılır ve bunlar yazdırılabilmesi için kağıdın boyutunun yayınınızın sayfa boyutundan büyük olması gerekir.

Not:  İş bilgileri, Kayıt işaretleri ve Yoğunluk çubukları seçenekleri ancak Ayırmalar sekmesindeki Çıkış'ın altında Kompozit Gri Tonlama, Ayırmalar veya Kompozit CMYK'yi seçtiğinizde kullanılabilir. Kompozit RGB'yi seçerseniz bu seçenekler kullanılamaz.

 • Kırpma işaretleri     Yayının hedeflenen boyutuna göre sayfanın nereden kırpılacağını gösteren işaretleri yazdırmak için bu onay kutusunu seçin.

 • İş bilgileri     Her levhaya yazdırma işiyle ilgili bilgileri yazdırmak için bu onay kutusunu seçin. İş bilgileri yayınınızın adı, yazdırıldığı tarih ve sayfa numarasından oluşur. Ayırmaları yazdırıyorsanız, iş bilgileri levhanın hangi renk mürekkebi (camgöbeği, eflatun, sarı, siyah veya nokta rengi) için olduğu bilgisini de içerir.

 • Kayıt işaretleri     İki veya daha çok baskı plakasını tek sayfaya hizalamak (kaydetmek) amacıyla kullanılacak kayıt işaretlerini yazdırmak için bu onay kutusunu seçin.

 • Yoğunluk çubukları     Yüzde 10 kaplamadan yüzde 100 dolguya kadar kademelendirilmiş bir yoğunluk çubuğu yazdırmak için bu onay kutusunu seçin. Ticari yazıcılar, plakaya yazma sırasında pozlama süresini saptamak ve yazdırılan sayfalarda nokta kazanımını test etmek için bu çubuğu kullanır.

 • Renk çubukları (yalnızca CMYK ve Ayırmalar)     Ticari yazıcılar tarafından düz renkli bir mürekkep parçasının sayfada nasıl yazdırıldığını test ederken kullanılan renk çubuğunu yazdırmak için bu onay kutusunu seçin. Bu seçeneğin kullanılabilmesi için Ayırmalar sekmesinde Ayırmalar veya Kompozit CMYK'nın seçilmiş olması gerekir.

İşaret stili     İşaret stilini seçmek için bir simgeye tıklayın.

Kenar taşması bölümü

Kenar taşmasına izin verilip verilmeyeceğini ve kenar taşması işaretleriyle kırpma miktarının gösterilip gösterilmeyeceğini seçmek için bu seçenekleri kullanın.

Not: Aşağıdaki seçenekler yalnızca PostScript yazıcılarıyla kullanılabilir:

 • Kenar taşmasına izin ver     Sayfanın kenarından taşan nesnelerin sayfa boyutunun 1/8 inç kadar dışına yazdırılmasına izin vermek için bu onay kutusunu seçin. Bu onay kutusu varsayılan olarak seçilidir.

 • Kenar taşması işaretleri     Bu onay kutusu yalnızca Kenar taşmasına izin ver seçildiğinde kullanılabilir. Kenar taşmasının boyutunu gösteren kenar taşması işaretlerini yazdırmak için bu onay kutusunu seçin. Kenar taşması işaretleri, kırpma işaretlerinin 1/8 inç dışına yazdırılır.

Grafikler ve Yazı Tipleri sekmesi

Yazdırma sırasında yazı tiplerinin, resim çözünürlüğü ile resim kırpmanın ve aşağı örneklemenin nasıl işleneceğini seçin.

Yazı Tipleri bölümü

Yalnızca yayın yazı tiplerini kullan     Yazıcınızı yalnızca yayınınızda kullanılan yazı tipi sürümüyle kısıtlamak için bu seçeneğe tıklayın.

Not: Aynı yazı tipinin farklı sürümleri vardır. Örneğin, normal Times New Roman yazı tipini kullansanız bile, masaüstü yazıcınızda yerleşik olarak bulunan yazı tipiyle tam olarak aynı olmayabilir. Publisher tarafından sağlanan yazı tipi sürümlerini kullanıyorsanız, yayın yedek yazı tiplerine izin verdiğiniz durumlara göre daha öngörülebilir şekilde ve çoğunlukla daha kaliteli yazdırılır.

Yazıcının yedek yazı tiplerini kullanmasına izin ver     Yazıcınızın yayında kullanılan yazı tipleriyle aynı adı taşıyan yerleşik yazı tiplerini (salt okurun bellekte (ROM), rastgele erişim belleğinde (RAM) veya bir sabit disk sürücüsünde) kullanmak için bu seçeneğe tıklayın. Bu seçeneğin kullanılması dosyanızın daha hızlı yazdırılmasını sağlayabilir çünkü dosya daha küçük olacaktır, ama yayınınız farklı görünebilir.

Resimler bölümü

Tüm resimleri tam çözünürlüklü yazdır     Bağlantılı resimleri yüksek çözünürlüklü grafikler olarak yazdırmak için bu seçeneğe tıklayın.

Bağlantılı resimleri düşük çözünürlüklü yazdır     Bağlantılı resimleri yazdırırken yayında depolanmış düşük çözünürlüklü yer tutucu grafiği kullanmak için bu seçeneğe tıklayın.

Hiçbir resmi yazdırma     Resimlerin yerine birer kutu yazdırmak için bu seçeneğe tıklayın. Yalnızca resimlerin konumlandırmasını gösteren hızlı bir düzen kanıtı yazdırmak istediğinizde bu seçenek yararlı olabilir.

Not: Bu seçenek ister bağlantılı ister eklenmiş olsun tüm resimleri ve aynı zamanda küçük resimleri değiştirir. Otomatik Şekiller ve kenarlık resmi her zaman yazdırılır. Hem Otomatik Şekillerde, metin kutularında ve WordArt'ta dolgu olarak kullanılan resimler hem de sayfa arka planı olarak kullanılan resimler de yazdırılır.

Resimleri kırp ve aşağı örnekle bölümü

Bu seçenekler ticari Kompozit RGB için kullanılamaz.

Not:  Kompozit CMYK'yi seçmek için, Yazdır iletişim kutusunda renkli PostScript Düzey 2 veya üstü bir yazıcı seçmiş olmanız gerekir.

Renkli ve gri tonlamalı resimler     Baskı kalitesi için bu onay kutusunu seçin, sonra da renkli ve gri tonlamalı resimlerin nokta/inç (dpi) aralığını girin. Varsayılan alt ve üst sınır her yazdırma yönteminde farklıdır. Örneğin, yüksek kaliteli yazdırma için varsayılan alt sınır 300 dpi ve varsayılan üst sınır 450 dpi'dir.

Satır resmi (1 bit)     Yüksek kaliteli yazdırma için bu onay kutusunu seçin ve ardından satır resmi için nokta/inç (dpi) aralığını girin. Varsayılan alt sınır 1200 dpi ve varsayılan üst sınır 1500 dpi'dir.

Bu Sekmeyi sıfırla     Bu sekmedeki tüm seçenekleri varsayılan ayarlarına sıfırlamak için bu düğmeye tıklayın.

Yazıcı Ayarları Sihirbazı sekmesi

Zarfları veya iki taraflı yayınları el ile yazdırmak üzere yazıcınızı ayarlamak için bu sekmedeki seçenekleri kullanın. Sihirbazın topladığı ayarlarda değişiklikler yapmak için El ile çift yönlü besleme alanındaki seçenekleri belirtebilirsiniz.

Notlar: 

 • Yazıcı Ayarları Sihirbazı'nı kullanmadan ilk kez zarf veya iki taraflı yayın yazdırırken, yazıcının besleme ayarlarını toplamak üzere sihirbaz kullanmak isteyip istemediğinizi soran bir ileti görüntülenir. Evet'e tıklarsanız, sihirbaz yazıcınızı ayarlar.

 • Birden çok yazıcınız varsa, her yazıcıyı kullanmadan önce yazıcının yazdırma ayarlarını toplamak için sihirbazı çalıştırın.

İki Taraflı Yazdırma Ayarları Sihirbazı

İki taraflı yayınları doğru yazdırmanıza yardımcı olacak altı adımlık sihirbazı başlatmak için İki Taraflı Yazdırma Ayarları Sihirbazı'na tıklayın. Adımlar yazıcınızın kağıdı nasıl kabul edeceğini belirleme ve yayınınızın beklediğiniz gibi yazdırılacağından emin olmak için test çalıştırma işlemlerini içerir. Siz sihirbazı çalıştırdıktan sonra, sihirbaz tüm iki taraflı (çift yönlü) yazdırma görevlerinizde otomatik olarak yazıcının ayarlarını kullanır.

Notlar: 

 • İki taraflı yayın yazdırmadan önce kurduğunuz her yeni yazıcı için sihirbazı çalıştırmanız gerekir.

 • Çift yönlü yazdırma özellikleri olmayan bir masaüstü yazıcınız varsa, Çift Taraflı Yazdırma Ayarları Sihirbazı'nı çalıştırın ve ardından çift taraflı yayınınızı el ile yazdırın.

El ile çift yönlü besleme

İki Taraflı Yazdırma Ayarları Sihirbazı'nı çalıştırdıktan sonra, iki taraflı yayınızı el ile yazdırabilmek için sihirbaz tarafından toplanan yazıcı ayarlarında değişiklikler yapabilirsiniz.

Önemli: İleri düzey bir kullanıcı değilseniz bu ayarları değiştirmeyin. Ayarların değiştirilmesi yazdırma işinin başarısız olmasına neden olabilir.

Besleme yeri     

Yazıcınızın kağıdı alttaki tepsiden mi yoksa üstteki tepsiden mi besleyeceğini göstermek için bir seçenek belirtin.

Kağıdı besleme şekli     

 • Uzun kenar     Yazıcınız kağıdı uzun kenarından besliyorsa (yatay yönlendirme) bu seçeneği belirtin.

 • Kısa kenar     Yazıcınız kağıdı kısa kenarından besliyorsa (dikey yönlendirme) bu seçeneği belirtin.

Kağıt yaprağı döndürme     

 • 0 Derece     İki taraflı kağıtta kağıdı ilk tarafıyla aynı yönde yeniden yerleştirebiliyorsanız bu seçeneği belirtin.

 • 180 Derece     İki taraflı yazdırmada kağıdı yeniden yerleştirmeden önce yatay olarak 180 derece döndürmeniz gerekiyorsa bu seçeneği belirtin.

Ön yüzünü besleme     

 • Ön yüz    Yazıcınız sayfayı yüzü yukarı gelecek şekilde yazdırıyorsa bu seçeneği belirtin.

 • Arka yüz     Yazıcınız sayfayı yüzü aşağı gelecek şekilde yazdırıyorsa bu seçeneği belirtin.

Arka yüzünü besleme     

 • Arka yüz     Yazıcınız sayfayı yüzü aşağı gelecek şekilde yazdırıyorsa bu seçeneği belirtin.

 • Ön yüz     Yazıcınız sayfayı yüzü yukarı gelecek şekilde yazdırıyorsa bu seçeneği belirtin.

Arka taraftan yazdırma sırası     

 • Ters Çevir     Yayınınızı tersten (ayna efekti) yazdırmak için bu seçeneği belirtin.

 • Normal     Yayınınızı normal yazdırmak için bu seçeneği belirtin.

Zarf Ayarları İletişim Kutusu

Zarfları yazdırmak amacıyla kullanabileceğiniz Zarf Ayarı iletişim kutusunu görüntülemek için Zarf Ayarları İletişim Kutusu düğmesine tıklayın. Bu iletişim kutusunun yalnızca Publisher 2007'de kullanılabildiğini hatırlatmak isteriz.

Bu Sekmeyi sıfırla

Bu düğmeye tıklandığında yalnızca El ile çift yönlü besleme ve Zarf Ayarı iletişim kutusunun seçenekleri sıfırlanır. İki Taraflı Yazdırma Ayarları Sihirbazı'nın seçenekleri sıfırlanmaz.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

MICROSOFT 365 INSIDER’LARA KATILIN >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×