Bir yıllık dönem başına faiz oranını belirten bir Çift döndürür.

Söz dizimi

Oran( dönem/dönem/dönem,bd [, gd ] [, tür ] [ ,tahmin ] )

Oran işlevinin söz dizim yılında aşağıdaki bağımsız değişkenler vardır:

Bağımsız değişken

Açıklama

taksit_sayısı

Gerekli. Yatırımdaki ödeme dönemlerinin toplam sayısını çift belirtir. Örneğin, dört yıllık bir otomobil kredisi için aylık ödemeler yapıyorsanız, kredinizin toplam 4 * 12 (veya 48) ödeme dönemi vardır.

devresel_ödeme

Gerekli. Çift, her dönemde yapılacak ödemeyi belirtir. Ödemeler çoğunlukla yıllık ödeme süresinde değişmeyen ana parayı ve faizi içerir.

bd

Gerekli. Gelecekteki bir dizi ödemenin veya alındının bugünkü değerini veya bugün değerini çift belirtir. Örneğin, araba satın almak için para ödünç alırken, kredi tutarı, aylık araba ödemelerinin borç vereninin bugünkü değeridir.

gd

İsteğe bağlı. Son ödemeyi tamamladikten sonra istediğiniz gelecekteki değeri veya nakit bakiyenizi belirten değişken. Örneğin, bir borcun gelecekteki değeri 0 TL'dir çünkü son ödemeden sonra bu borcun değeri bu olur. Öte yandan, çocuğunuzun eğitimi için 18 yıllık bir sürede 50.000 TL tasarruf etmek istiyorsanız, gelecekteki değer 50.000 TL olacaktır. Atlanırsa, varsayılan değer olarak 0 kullanılır.

tür

İsteğe bağlı. Ödemelerin ne zaman gerektiğini belirten bir sayı belirten değişken. Ödemeler ödeme dönemi sonunda yapılacaksa 0, ödemeler ödeme dönemi başında yapılacaksa 1 kullanın. Atlanırsa, varsayılan değer olarak 0 kullanılır.

tahmin

İsteğe bağlı. Tahminde belirttiğiniz değeri belirten değişken, Oran tarafından döndürülür. Atlanırsa, tahmin 0,1 (yüzde 10) olabilir.

Notlar

Yıllık ödeme, belirli bir süre boyunca yapılan sabit nakit ödemeleri serisidir. Yıllık ödeme, ev ipoteği gibi bir borç veya aylık tasarruf planı gibi bir yatırım olabilir.

Tüm bağımsız değişkenler için, dışarı ödediğiniz nakit (mevduat tasarrufları gibi) negatif sayılarla, aldığınız nakit (kâr payı gibi) pozitif sayılarla belirtilir.

Oran, yinelemeyle hesaplanır. Tahmin değeriyle başlayarak, Sonuç yüzde 0,00001 içinde doğru olana kadar Oran hesaplamayı döngüye alar. Oran 20 denemeden sonra bir sonuç bulamazsa başarısız olur. Tahmininiz yüzde 10 ise ve Oran başarısız olursa, tahmin için farklı bir değer deneyin.

Sorgu örneği

İfade

Sonuçlar

SELECT FinancialSample.*, (Rate([TermInYears]*12,-[MonthlyRePayment],[LoanAmount],0,0,0,1)*12) AS InterestRate FROM FinancialSample;

"FinansalSorma" tablosundan ve yıllık "Faiz Oranı", "Yıllık Ödeme", "Aylık Ödeme" ve "BorçSaat" temel alan tüm alanları döndürür ve sonuçları Faiz Oranı sütununda görüntüler.

VBA örneği

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Bu örnekte, bir borcun toplam ödeme sayısı (TotPmts), kredi ödeme miktarı (Payment), borcun bugünkü değeri veya anaparası (PVal), borcun gelecekteki değeri (FVal), ödemenin ödeme döneminin başında mı yoksa sonunda mı olduğunu gösteren bir sayı (PayType) ve beklenen faiz oranının yaklaşık olarak (Guess) verildiği verili olarak bir borcun faiz oranını hesaplamak için Oran işlevini kullanır.

Dim Fmt, FVal, Guess, PVal
Dim Payment, TotPmts, PayType, APR
' When payments are made.
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "##0.00" ' Define percentage format.
FVal = 0 ' Usually 0 for a loan.
Guess = .1 ' Guess of 10 percent.
PVal = InputBox("How much did you borrow?")
Payment = InputBox("What's your monthly payment?")
TotPmts = InputBox("How many monthly payments do " & _
"you have to make?")
PayType = MsgBox("Do you make payments at the end " & _
"of the month?", vbYesNo)
If PayType = vbNo Then
PayType = BEGINPERIOD
Else PayType = ENDPERIOD
End If
APR = (Rate(TotPmts, -Payment, PVal, _
FVal, PayType, Guess) * 12) * 100
MsgBox "Your interest rate is " & _
Format(CInt(APR), Fmt) & " percent."

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Yeteneklerinizi geliştirin

Eğitimleri keşfedin >

Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin

Microsoft Insider’a katılın >

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Dil kalitesinden ne kadar memnunsunuz?
Deneyiminizi ne etkiledi?

Geri bildiriminiz için teşekkürler!

×