RecordLocks Özelliği

Uygulandığı öğe

Form Nesnesi

Rapor Nesnesi

RecordLocks özelliğini kullanarak kayıtların nasıl kilitlendiğini ve iki kullanıcı aynı kaydı aynı anda düzenlemeye çalıştığında ne olacağını belirleyebilirsiniz. Okuma/yazma.

ifade.RecordLocks

ifade Gerekli. Uygulandığı Öğe listesindeki nesnelerden birini döndüren ifade.

Notlar

Siz bir kaydı düzenlerken, Microsoft Office Access 2007 sizin işiniz bitmeden başka kullanıcıların değiştirmesini önlemek için kaydı otomatik olarak kilitler.

  • Formlar. Çok kullanıcılı veritabanının verileri güncelleştirildiğinde, temel oluşturan tablo veya sorgudaki kayıtların nasıl kilitlendiğini belirtir.

  • Raporlar. Rapor önizlenir veya yazdırılırken, temel oluşturan tablo veya sorgudaki kayıtların kilitlenip kilitlenmeyeceğini belirtir.

  • Sorgular. Sorgu çalıştırılırken, sorgudaki (çok kullanıcılı veritabanında tipik olarak eylem sorgusu) kayıtların kilitlenip kilitlenmeyeceğini belirtir.

Not: RecordLocks özelliği yalnızca Microsoft Access veritabanındaki (.mdb veya .accdb) formlara, raporlara veya sorgulara uygulanır.

RecordLocks özelliği aşağıdaki ayarları kullanır.

Ayar

Visual Basic

Açıklama

Kilit Yok

0

(Varsayılan) Formlarda, iki veya daha çok kullanıcı aynı kaydı eşzamanlı olarak düzenleyebilir. Bu, "iyimser" kilitleme olarak da adlandırılır. İki kullanıcı aynı kayıttaki değişiklikleri kaydetmeye çalışırsa, Access kaydı kaydetmeye çalışan ikinci kullanıcıya bir ileti görüntüler. Bu kullanıcı kaydı atabilir, Pano'ya kopyalayabilir veya diğer kullanıcının yaptığı değişikliklerde değişiklik yapabilir. Bu ayar normalde salt okunur formlarda veya tek kullanıcılı veritabanlarında kullanılır. Ayrıca, birden çok kullanıcının aynı anda aynı kayıt üzerinde değişiklik yapabilmesine izin vermek için çok kullanıcı veritabanlarında da kullanılabilir.

Raporlarda, rapor önizlenirken veya yazdırılırken kayıtlar kilitlenmez.

Sorgularda, sorgu çalıştırılırken kayıtlar kilitlenmez.

Tüm Kayıtlar

1

Form Form görünümü veya Veri Sayfası görünümü içinde açık durumdayken, rapor önizlenir veya yazdırılırken ya da sorgu çalıştırılırken, temel oluşturan tablo veya sorgudaki tüm kayıtlar kilitlenir. Kullanıcılar kayıtları okuyabilse bile, form kapatılana, raporun yazdırılması bitene veya sorgunun çalıştırılması bitene kadar hiç kimse hiçbir kaydı düzenleyemez, ekleyemez veya silemez.

Düzenlenmiş Kayıt

2

(Yalnızca formlar ve sorgular) Herhangi bir kullanıcı kayıttaki herhangi bir alanı düzenlemeye başladığı anda kayıt sayfası kilitlenir ve kullanıcı başka bir kayda geçene kadar kilitli kalır. Sonuç olarak, bir kayıt aynı anda birden çok kullanıcı tarafından düzenlenemez. Bu, "kötümser" kilitleme olarak adlandırılır.


Not: Formdaki özellik sayfası, makro veya Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanarak bu özelliği ayarlayabilirsiniz.

Not: Açık bir formun veya raporun RecordLocks özelliğinin değiştirilmesi, kayıt kümesinin otomatik olarak yeniden oluşturulmasına neden olur.

Formlarda Kilit Yok ayarını kullanabilmeniz için, tek bir kişinin temel oluşturan tabloları veya sorguları kullanıyor olması veya verilerdeki tüm değişiklikleri yapması gerekir.

Çok kullanıcılı veritabanlarında, iyimser kilitlemeyi kullanmak ve formda aynı kaydı düzenlemeyi deneyen kullanıcıları uyarmak istiyorsanız Kilit Yok ayarını kullanabilirsiniz. İki veya daha çok kullanıcının aynı anda verileri düzenlemesini önlemek istiyorsanız Düzenlenmiş Kayıt ayarını kullanabilirsiniz.

Siz raporu önizlemeye veya yazdırmaya ya da ekleme, silme, tablo yapma veya güncelleştirme sorgusunu çalıştırmaya başladıktan sonra verilerde hiçbir değişiklik yapılmadığından emin olmanız gerekiyorsa, Tüm Kayıtlar ayarını kullanabilirsiniz.

Form görünümünde veya Veri Sayfası görünümünde, kilitlenmiş olan her kaydın kayıt seçicisinde bir kilit göstergesi yer alır.

ipucu

Formlarda varsayılan RecordLocks özelliği ayarını değiştirmek için, Microsoft Office Düğmesi'ne Office düğmesi resmi ve sonra da Access Seçenekleri'ne tıklayın. Access Seçenekleri iletişim kutusunda Gelişmiş'e tıklayın ve ardından Varsayılan kayıt kilitleme altında istediğiniz seçeneği belirtin.

RecordLocks özelliği ayarı ne olursa olsun, Açık Veritabanı Bağlantısı (ODBC) veritabanından gelen ve form, rapor veya sorguda yer alan verilerde Kilit Yok ayarı seçilmiş gibi kabul edilir.

Örnek

Aşağıdaki örnekte, "Çalışanlar" formunun RecordLocks özelliği Düzenlenmiş Kayıt olarak ayarlanır (herhangi bir kullanıcı kayıttaki herhangi bir alanı düzenlemeye başladığı anda kayıt sayfası kilitlenir ve kullanıcı başka bir kayda geçene kadar kilitli kalır).

Forms("Employees").RecordLocks = 2

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×