Salesforce’tan verileri bağlama veya içeri aktarma

Bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bulut tabanlı iş çözümü olan Salesforce 'tan veri aktarabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz: Salesforce.com.

 • Access verilere bağlandığınızda, Access ve Salesforce’taki verilerde yapılan değişiklikleri eşitleyen iki taraflı bir bağlantı oluşturur.

 • Verileri içeri aktardığınızda Access, verilerin bir seferlik bir kopyasını oluşturur ve böylece Access veya Salesforce’taki verilerde yapılan değişiklikler eşitlenmez.

Access’ten Salesforce’a bağlanma

Not    Verileri Salesforce 'a bağlama veya içeri aktarma özelliği yalnızca toplu lisanslı Access 2019 veya aşağıdaki Microsoft 365 kurumsal planlar için desteklenir: Kurumlar için Microsoft 365 Uygulamaları, Office 365 Kurumsal E3 ve Office 365 Kurumsal E5. Daha fazla bilgi için bkz: Microsoft 365 Kurumsal planlarını karşılaştırma.

Başlamadan önce

İşlerin daha sorunsuz ilerlemesini mi istiyorsunuz? Öyleyse bağlanmadan veya içeri aktarmadan önce aşağıdaki hazırlıkları yapın:

 • Kullanıcı adı, parola ve belirteç gibi gerekli bağlantı bilgilerini belirleyin. Şirketinizin güvenilen IP aralığının dışında bulunan bir Internet Protokolü (IP) adresinden Salesforce 'a erişmeye çalışırsanız, büyük/küçük harfe duyarlı alfasayısal kod olan bir güvenlik belirteci girmelisiniz. Daha fazla bilgi için bkz .

 • Salesforce 'a erişmek için kullanılan ODBC sürücüsü, geliştirici sürümü, Professional Edition, Enterprise Edition veya sınırsız sürüme dayalı bir Salesforce hesabı gerektirir. Bu sürücüyü kullanmak için API erişiminizin etkinleştirilmiş olması gerekir. Daha fazla bilgi için, Salesforce org 'ınıza tek tek API Istemci erişimini denetlemekonusuna bakın.

 • Bağlanmak veya içeri aktarmak istediğiniz tabloları tanımlayın. Bir işlemde birden çok tabloyu içeri aktarabilir ya da bunlara bağlanabilirsiniz.

 • Her tablodaki sütun sayısına dikkat edin. Access bir tabloda 255’ten fazla sütunu desteklemediği için yalnızca ilk 255 sütuna bağlanır veya 255 sütunu içeri aktarır.

 • İçeri aktarılan toplam veri miktarını saptayın. Access veritabanının boyut üst sınırı, iki gigabayttan sistem nesneleri için gereken alan çıkarılarak elde edilir. Salesforce büyük tablolar içeriyorsa, hepsini tek bir Access veritabanının içine aktarmanız mümkün olmayabilir. Bu durumda verileri içeri aktarmak yerine bunlara bağlanmayı tercih edebilirsiniz.

 • Güvenilir bir konum ve bir Access veritabanı parolası kullanarak, Access veritabanınızın ve içerdiği bağlantı bilgilerinin güvenliğini sağlayın. Daha fazla bilgi için veritabanı parolası kullanarakveritabanına güvenip güvenilip Şifreleyemeyeceğine karar verin .

 • Ek ilişkiler yapmayı planlayın. Access 'e erişim veya seçili tabloları içeri aktarma Bu veri modeli hakkındadaha fazla bilgi için bkz.

  Access bu ilişkili tablolar arasında otomatik olarak ilişki oluşturmaz. Ilişkiler penceresini kullanarak yeni ve var olan tablolar arasındaki ilişkileri el ile oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, İlişkiler penceresi nedir? ve ilişki oluşturma, düzenleme veya silme.

1. Aşama: Başlarken

 1. Dış Veri > Yeni Veri Kaynağı > Çevrimiçi Hizmetlerden > Salesforce’tan’ı seçin.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • İçeri aktarmak için Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya aktar’ı seçin.

  • Bağlanmak için Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağla’yı seçin.

 3. Tamam’ı seçin.

2. Aşama: Kimlik bilgilerini ve bağlantı dizesi parametrelerini girin

Microsoft Access – Salesforce’a bağlanma iletişim kutusunda, şunları yapın:

 1. Kullanıcı adı ve Parola kutularına bir kullanıcı adı ve parola girin.

 2. Güvenlik Belirteci kutusuna bir güvenlik belirteci girin.

 3. İsteğe bağlı olarak, Ek Bağlantı Dizesi Parametreleri kutusuna bir veya birden fazla bağlantı parametresi girin.

  Daha fazla bilgi için bkz. Bağlantı Parametreleri.

3. Aşama: Bağlanmak veya içeri aktarmak için Tabloları seçme

 1. Tabloları Bağla veya Nesneleri İçeri Aktar iletişim kutusunda, Tablolar’ın altında içeri aktarmak ya da bağlamak istediğiniz her bir tabloyu seçin ve Tamam’a tıklayın.

  Bağlanılacak veya içeri aktarılacak tabloların listesi
 2. Bağlama işleminde Parolayı Kaydet’i seçip seçmeyeceğinize karar verin.

  Güvenlik    Bu seçeneğin belirlenmesi, Access 'i her açtığınızda ve verilere eriştiğinizde kimlik bilgilerini girme gereğini ortadan kaldırır. Ancak bu, Access veritabanında şifrelenmemiş bir parola depolar; yani kaynak içeriğe erişebilen kişiler Kullanıcı adını ve parolasını görüntüleyebilir. Bu seçeneği belirlerseniz, Access veritabanını güvenilir bir konumda depolamanızı ve Access veritabanı parolası oluşturmanızı öneririz. Daha fazla bilgi için veritabanı parolası kullanarakveritabanına güvenip güvenilip Şifreleyemeyeceğine karar verin .

4. Aşama: Belirtimler ve görevler oluşturma (yalnızca İçeri Aktarma)

Sonuçlar

Bir bağlantı veya içeri aktarma işlemi tamamlandığında tablolar, Salesforce tablo ve görünümüyle aynı adla Gezinti Bölmesi’nde görünür. İçeri aktarma işlemi sırasında bu ad zaten kullanımdaysa, Access yeni tablo ismine “1” ekler. Ancak tabloları daha anlamlı bir şekilde yeniden adlandırabilirsiniz.

İçeri aktarma işleminde Access asla veritabanındaki tablonun üzerine yazmaz. Salesforce verilerini var olan bir tablonun sonuna doğrudan ekleyemezsiniz, ama benzer tablolardan verileri içeri aktardıktan sonra verilerin eklemesi için bir ekleme sorgusu oluşturabilirsiniz.

Bağlama işleminde, Salesforce tablosundaki sütunlar salt okunursa, Access’te de salt okunur olur.

İpucu    Bağlantı dizesini görmek için, Erişim gezinti bölmesindeki tablonun üzerine gelin.

Bağlı tablo tasarımını güncelleştirme

Bağlı tablolarda sütun ekleme, silme veya değiştirme işlemleri yapamaz ya da veri türlerini değiştiremezsiniz. Tasarımda değişiklik yapmak istiyorsanız, bu değişikliği Salesforce veritabanında yapın. Tasarım değişikliklerini Access'te görmek için bağlı tabloları güncelleştirin:

 1. Dış Veri > Bağlı Tablo Yöneticisi’ni seçin.

 2. Güncelleştirmek istediğiniz tüm bağlı tabloları seçin, sonra da Tamam’ı ve Kapat’ı seçin.

Bağlantı Parametreleri

Aşağıdaki tabloda Microsoft Access – Salesforce’a bağlanma iletişim kutusundaki Ek Bağlantı Dizesi Parametreleri kutusuna girebileceğiniz bağlantı parametreleri açıklanmaktadır.

İki veya daha fazla parametreyi noktalı virgülle ayırın. Aşağıdaki söz dizimini kılavuz olarak kullanın:

UID=myaccount;BulkBatchSize=9000;UseNumeric=1;

Anahtar Adı

Açıklama

Varsayılan değer

Gerekli

PWD

Kullanıcı adı alanına (UID anahtarı) girdiğiniz kullanıcı adına karşılık gelen parola.

Hiçbiri

Evet

UID

Salesforce hesabınızın kullanıcı adı.

Hiçbiri

Evet

AutoLogout

Bu seçenek etkin durumdayken (1) sürücü bağlantıyı kapattığında Salesforce bağlantısının oturumu kapatılır.

Bu seçenek devre dışı bırakıldığında (0) sürücü bağlantıyı kapattığında Salesforce bağlantısının oturumu kapatılmaz.

1

Hayır

BulkBatchSize

DML yürütülürken tek bir Bulk API aramasında bulunan maksimum satır sayısı. En büyük değer 10000

5000

Hayır

CERTSPATH

Sunucuyu doğrulamak için güvenilir CA sertifikası içeren PEM dosyasının tam yolu. Bu seçenek ayarlanmazsa sürücü, sürücü tarafından yüklenen güvenilir CA sertifikası PEM dosyasını varsayılan olarak kullanır.

Sürücünün yükleme dizini içindeki /lib alt klasörünün içindeki cacerts pem dosyası.

Hayır

METADATALEVEL

Bu seçenek etkin durumdayken (anahtar 1 veya AÇIK durumdayken), sürücü tüm veriler yerine verilerin küçük bir örneğine bağlı meta veriyi yorumlar.

Bu seçenek devre dışı bırakıldığında (anahtar 0 veya TAM durumdayken), sürücü tüm veriye bağlı meta veriyi yorumlar.

Temizleme (0 veya TAM)

Hayır

PARSEMETHOD

Sürücünün sorguları ayrıştırmak için kullandığı sorgu dili. Aşağıdaki ayarlardan birini seçin veya anahtarı parantez içindeki değerlerden biri olarak ayarlayın:

 • Sorguları Yalnızca SOQL olarak Ayrıştırma Girişimi (0 veya SOQL_ONLY)

 • Sorguları Yalnızca SQL olarak Ayrıştırma Girişimi (1 veya SQL_ONLY)

 • Sorguları Öncelikle SOQL, Sonra SQL olarak Ayrıştırma Girişimi (2 veya SOQL_FIRST)

 • Sorguları Öncelikle SQL, Sonra SOQL olarak Ayrıştırma Girişimi (3 veya SQL_FIRST)

Sorguları Öncelikle SOQL, Sonra SQL olarak Ayrıştırma Girişimi (2 veya SOQL_ FIRST)

Hayır

PROXYHOST

Üzerinden bağlanmak istediğiniz proxy sunucusunun ana bilgisayar adı veya IP adresi.

Yok

Evet, proxy sunucusu üzerinden bağlanıyorsa.

PROXYPORT

Proxy sunucusunun müşteri bağlantılarına yönelik dinlemek için kullandığı bağlantı noktası numarası.

Yok

Evet, proxy sunucusu üzerinden bağlanıyorsa.

PROXYPWD

Proxy sunucusuna erişmek için kullandığınız parola.

Yok

Evet, kimlik doğrulama gerektiren bir proxy sunucusuna bağlanıyorsa.

PROXYUID

Proxy sunucusuna erişmek için kullandığınız kullanıcı adı.

Yok

Evet, kimlik doğrulama gerektiren bir proxy sunucusuna bağlanıyorsa.

QueryAll

Bu seçenek etkin durumdayken (1), Salesforce kullanıcıları isDeleted=true parametresini de ekleyerek silinmiş kayıtlar için arama yapabilir.

Bu seçenek devre dışı bırakıldığında (0), kullanıcılar silinmiş kayıtları arayamaz.

0

Hayır

SANITIZECATALOGNAME

Bu seçenek etkinleştirildiğinde (1), sürücü tüm geçersiz SQL-92 tanımlayıcı karakterleri kaldırarak ve tüm boşlukları alt çizgilerle değiştirerek katalog adlarını değiştirir.

Bu seçenek devre dışı bırakıldığında (0), sürücü katalog adlarını değiştiremez.

Temizleme (0)

Hayır

URL

Salesforce korumalı alana bağlanmak için URL

Hiçbiri

Hayır

UseAnalyticAPI

Bu seçenek etkin durumdayken (1), sürücü Analiz API’sini kullanarak raporları yürütür.

Bu seçenek devre dışı bırakıldığında (0), sürücü URL aracılığıyla raporları yürütür.

Seçili (1)

Hayır

USELABEL

Bu seçenek etkin durumdayken (1), sürücü Salesforce’taki alan adları ve etiketleri sırasıyla döndürülen verilerdeki adlar ve etiketler olarak kullanır.

Bu seçenek devre dışı bırakıldığında (0), sürücü Salesforce’taki alan adları ve etiketleri döndürülen verilerdeki hem adlar hem de etiketler olarak kullanır.

Temizleme (0)

Hayır

UseNumeric

Bu seçenek etkin durumdayken (1), sürücü veriyi SQL_DOUBLE veri yerine SQL_NUMERIC veri olarak döndürür.

Bu seçenek devre dışı bırakıldığında (0), sürücü veriyi SQL_DOUBLE veri olarak döndürür.

Temizleme (0)

Hayır

UseWVarChar

Bu seçenek, veri türlerinin SQL ile nasıl eşlendiğini belirtir. Bu seçenek etkin durumdayken (1), sürücü veriyi SQL_VARCHAR veri yerine SQL_WVARCHAR veri olarak döndürür.

Bu seçenek etkin durumdayken (1), sürücü veriyi SQL_VARCHAR veri olarak döndürür.

Temizleme (0)

Hayır

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×