Sayı biçimi kodları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Sayı biçimlerini kullanarak, tarihler ve saatler de içinde olmak üzere, sayıyı değiştirmeden sayıların görünümünü değiştirebilirsiniz. Sayı biçimi, Excel'in hesaplamaları gerçekleştirmek için kullandığı hücre değerini etkilemez. Gerçek hücre değeri formül çubuğu içinde görüntülenir.

Excel, çeşitli yerleşik sayı biçimleri sağlar. Bu yerleşik biçimlerinin kullanabileceğiniz olduğu gibi veya kendi özel sayı biçimleri oluşturmak için bunları temel olarak kullanabilirsiniz. Özel sayı biçimleri oluşturduğunuzda, en çok dört biçimi kod bölümlerini belirtebilirsiniz. Bu kod bölümlerini bu sırayla pozitif sayılar, negatif sayılar, sıfır değerlerini ve metin için biçimleri tanımlayın. Kod bölümlerinin noktalı virgülle (;) ayrılmış olmalıdır.

Aşağıdaki örnekte, biçimi kod bölümlerinin dört tür gösterir.

Dört tür biçimlendirme kodu bölümü

Açıklama balonu 1 Pozitif bir sayı biçimi

Açıklama Balonu 2 Negatif sayı biçimi

belirtme çizgisi 3  Sıfırları için biçim

Adım 4  Metin biçimi

Yalnızca bir bölümünü Lake belirtirseniz, bu bölümün kodunda tüm sayılar için kullanılır. İki biçimi kod bölümlerini belirtirseniz, kodun ilk bölümü pozitif sayılar ve sıfırlar için kullanılır ve İkinci bölüm kodunun negatif sayılar için kullanılır. Sayı biçiminizi kod bölümlerini atlayın açtığınızda, her eksik kod bölümlerinin noktalı eklemeniz gerekir. İki değeri birleştirmek veya katılmak için ve işareti (&) metin işleç kullanın.

Özel biçim kodu oluşturma

  1. Giriş sekmesinde, Sayı biçimi Sayıyı Biçimlendir kutusu tıklatın ve ardından Tüm sayı biçimleri' ı tıklatın.

  2. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunda, Kategori kutusunda Özel' i tıklatın.

  3. Tür listesinde, özelleştirmek istediğiniz sayı biçimini seçin.

    Seçtiğiniz sayı biçimi listesinin en üstündeki tür kutusunda görünür.

  4. Tür kutusunda, seçtiğiniz sayı biçiminde gerekli değişiklikleri yapın.

Biçim kodu yönergeleri

Hem metin hem sayı hücrede görüntülemek için metin karakterlerini çift tırnak işareti içine alın ("") veya ters eğik çizgi (\) tek bir karakterle koyun. Biçim kodları uygun bölümünde karakterler ekleyin. Örneğin, biçim 0,00 TL yazabilirsiniz"Fazlalık"; $– 0,00"eksiklik" pozitif bir tutar "$125,74 fazla" ve "$– 125.74 zarar" olarak negatif bir tutar görüntülemek için

Aşağıdaki tabloda listelenen karakterleri görüntülemek için çift tırnak işareti kullanın gerekmez:

Karakter

Ad

$

Dolar işareti

+

Artı işareti

-

Eksi işareti

/

Eğik çizgi

(

Sol ayraç

)

Sağ ayraç

:

İki nokta üst üste

!

Ünlem işareti

^

Şapka işareti

&

Ve işareti

'

Kesme işareti

~

Tilde

{

Sol küme parantezi

}

Sağ küme parantezi

<

Küçüktür işareti

>

Büyüktür işareti

=

Eşittir işareti

Boşluk karakteri

Bir hücreye yazılan metin içeren bir sayı biçimi oluşturmak için bir "at" işareti ekleme (@) sayı biçimi kod bölümünün noktasını istediğiniz yere yazılı metni hücre içinde görüntülenecek en metin bölümünde. Varsa @ sayı biçimini metin bölümünde karakter dahil değil, hücrede yazdığınız herhangi bir metin görüntülenmez; yalnızca sayılar görüntülenir. Belirli metin karakterlerini hücreye yazılan metin içeren bir araya getiren bir sayı biçimi de oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için önce istediğiniz belirli metinleri karakterleri girin @ karakteri, sonra karakter veya her ikisini de @. Ardından, çift tırnak işaretleri arasına girdiğiniz metin karakterlerini kapatma (""). Hücreye yazdığınız metnin önüne metin eklemek için örneğin: "Brüt Alacaklar" @ metin bölümünde sayı biçimi kod.

Bir karakter sayı biçiminde genişliğini bir alan oluşturmak için karakter ve ardından bir alt çizginin (_) ekleyin. Örneğin, pozitif sayılar ayraç içine alınır negatif sayılar ile düzgün hizalanmasını isterseniz, alt çizgi pozitif sayı biçimini sonrasında bir sağ parantez karakteri ucundaki ekleyin.

Böylece sütun genişliğini sayının doldurur bir sayı biçimini karakteri yinelemek için yıldız (*) karakteri biçimi kodunda işareti koyun. Örneğin, yazabilirsiniz 0 * – yeterli kesik çizgiler hücreye veya doldurmak için bir numara yazabilirsiniz sonra içerecek şekilde * 0 herhangi bir biçim sıfırları eklemek için önce.

Basamakların görünümünü öncesi ve sonrası ondalık basamak denetlemek için sayı biçimi kodlarını kullanabilirsiniz. Yalnızca anlamlı basamak görüntülemek istiyorsanız sayıda sayı işareti (#) kullanın. Bu oturum önemli olmayan sıfırları görüntü izin vermez. Önemli olmayan sıfır geldiğinde bir sayı biçimi kodunda belirtilen daha az basamak görüntülemek istiyorsanız, sayısal karakter için sıfır (0) kullanın. Böylece Courier yeni gibi bir sabit genişlikli yazı tipiyle biçimlendirilmiş ondalık basamakları hizalamak için ondalık virgülün her iki tarafına önemli olmayan sıfırları boşluk eklemek isterseniz, soru işareti (?) kullanın. Değişen sayılarda pay ve payda basamağa sahip kesirler görüntülemek için soru işareti (?) de kullanabilirsiniz.

Bir sayı ondalık virgülün soluna biçim kodunda yer tutuculardan daha fazla basamak varsa, fazladan basamaklar hücrede görüntülenir. Sayının ondalık noktasının sağındaki biçim kodunda yer tutucuları daha fazla basamak varsa, yer tutucuların Bununla birlikte, sayının aynı sayıda ondalık haneye yuvarlanır. Lake ondalık virgülün solunda yalnızca sayı işaretleri (#) içeriyorsa, 1'den küçük bir değerle sayıda ondalık noktası, bir ondalık noktasının izlediği bir sıfır ile başlayın.

Bunu görüntülemek için

İstenen görünüm

Bu kodu kullanın

1234,59

1234,6

####.#

8,9

8,900

#,000

,631

0,6

0,#

12

1234.568

12.0

1234.57

#,0#

Sayı:

44.398

102.65

2.8

Ondalık konumlar hizalı:

44.398

102.65

2.8

???.???

Sayı:

5.25

5.3

Kesirler hizalı payları:

5 1/4

5 3/10

# ???/???

Virgül binlik görüntülemek için ayırıcı veya bir sayı 1000 ölçeklendirmek için sayı biçimi kodunu virgül (,) ekleyin.

Bunu görüntülemek için

İstenen görünüm

Bu kodu kullanın

12000

12.000

#,###

12000

12

#,

12200000'yi

12,2

0,0..

Baştaki ve sondaki sıfırları öncesinde veya sonrasında bir tamsayı görüntülemek için aşağıdaki tabloda kodlarını kullanın.

Bunu görüntülemek için

İstenen görünüm

Bu kodu kullanın

12

123

00012

00123

00000

12

123

00012

000123

"000" #

123

0123

"0" #

Bir bölümün rengini biçim kodunda belirtmek için kodu aşağıdaki sekiz renkten birinin adını yazın ve gösterildiği gibi adı köşeli ayraç içine alın. Renk kodu ilk öğeyi kod bölümünde olmalıdır.

[Siyah] [Mavi] [Deniz Mavisi] [Yeşil] [Eflatun] [Kırmızı] [Beyaz] [Sarı]

Yalnızca sayı, belirttiğiniz bir koşul karşılıyorsa, bir sayı biçimi uygulanacak belirtmek için koşulu köşeli ayraçlar içine alabilirsiniz. Koşul karşılaştırma işleç ve bir değer oluşur. Örneğin, aşağıdaki numara biçimi ya da 100 kırmızı yazı tipinde eşit olan ve mavi yazı tipinde 100'den büyük olan sayıları görüntüler.

[Kırmızı] [< = 100]; [Mavi] [> 100]

Sıfırları gizleme veya tüm değerleri hücrelerde gizlemek için aşağıdaki kodları kullanarak özel bir biçim oluşturun. Gizli değerler yalnızca formül çubuğunda görünür. Sayfanızı yazdırırken değerleri yazdırılmaz. Gizli değerleri yeniden görüntülemek için biçim Genel sayı biçimini veya uygun tarih veya saat biçimini değiştirin.

Gizlemek için

Bu kodu kullanın

Sıfır değerlerini

0;-0; @

Tüm değerleri

;;; (üç noktalı virgül)

Tür kutusuna aşağıdaki para birimi simgeleri girmek için aşağıdaki klavye kısayollarını kullanın.

Bu simgeyi girmek için

Bu tuşlara basın

¢ (kuruşluk)

OPTION + 4

£ (libre)

OPTION + 3

¥ (yen)

OPTION + Y

€ (euro)

OPTION + SHIFT + 2

Sitenin bölgesel ayarlarını para birimi (simgeyi numarasının önüne veya arkasına görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir ve olup olmadığı bir boşluk ve sayı ile simge ayrıldığından) para birimi simgesinin konumunu belirleyin. Bölgesel ayarlar binler ve ondalık simge belirler ayırıcı. Mac OS X uluslararası sistem tercihleri kullanarak bu ayarları kontrol edebilirsiniz.

Sayıları 100'ün yüzdesi görüntülemek için — örneğin, % 8 olarak.08 veya %2,8 280 olarak görüntülemek için — sayı biçimine yüzde işareti (%) ekleyin.

Sayıları bilimsel gösterimle görüntülemek için sayı biçimi kod üs kodlarını birini kullanın; örneğin, E –, E +, e – veya e +. Bir sayı biçimi kod bölümü sıfır (0) veya bir Üstel kodunun sağındaki sayı işareti (#) içeriyorsa, Excel sayıyı bilimsel gösterimle görüntüler ve bir "E" veya "e" ekler. Sıfır veya bir kod sağındaki sayı işaretleri sayısı üstel basamak sayısını belirler. "E –" veya "e –" kodları tarafından Negatif üs eksi işareti (-) koyun. "E +" veya "e +" kodlarını Negatif üs tarafından eksi işareti (-) ve pozitif üs artı işaretiyle (+) koyun.

Tarihler ve saatler biçimlendirmek için aşağıdaki kodları kullanın.

Önemli: (Saat için) "h" veya "hh" kodundan hemen sonra "m" veya "mm" kodu kullanın veya "ss" (saniye) hemen kod önce Excel dakika yerine ay değeri görüntüler istiyorsanız.

Bunu görüntülemek için

İstenen görünüm

Bu kodu kullanın

Yıl

00-99

yy

Yıl

1900-9999

yyyy

Ay

1-12

a

Ay

01-12

aa

Ay

Oca-Ara

aaa

Ay

Ocak-Aralık

aaaa

Ay

J-D

aaaaa

Gün

1-31

g

Gün

01-31

gg

Gün

Paz-Cts

ggg

Gün

Pazar-Cumartesi

gggg

Saat

0-23

s

Saat

00-23

ss

Dakika

0-59

d

Dakika

00-59

dd

Saniye

0-59

n

Saniye

00-59

nn

Zaman

4 AM

s AM/PM

Zaman

16:36

s:dd AM/PM

Zaman

4:36:03 PM

s:dd:nn A/P

Zaman

4:36:03.75 PM

s:dd:nn,00

Geçen zaman (saat ve dakika)

1:02

[s]:dd

Geçen zaman (dakika ve saniye)

62:16

[dd]:nn

Geçen zaman (saniye ve salise)

3735,80

[nn],00

Not: Biçimini AM veya PM içeriyorsa, saati burada "AM" veya "Bir" gösterir gece yarısına kadar öğlen ve "PM" 12 saatlik zaman dayanır veya "P" gece yarısına kadar olan saatleri gösterir. Aksi takdirde, saati, 24 saat dayanır.

Ayrıca bkz.

Özel sayı biçimi oluşturma ve uygulama

Sayıları posta kodları, Sosyal Güvenlik numaraları veya telefon numaraları olarak görüntüleme

Tarih, saat, para birimi, kesir veya yüzdeleri görüntüleme

Koşullu biçimlendirmeyle modelleri ve eğilimleri vurgulama

Sıfır değerlerini görüntüleme veya gizleme

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×