Seek İşlevi

Not: Microsoft Jet Expression Service korumalı alan modunda çalıştırılıyorsa, bu konuda açıklanan işlev, yöntem, nesne veya özellik devre dışı bırakılır ve bu da güvenli olmayabilecek ifadelerin değerlendirilmesini önler. Korumalı alan modu hakkında daha fazla bilgi için Yardım'da "korumalı alan modu" araması.

Open deyimi kullanılarak açılan dosyanın geçerli okuma/yazma konumunu belirten bir Long döndürür.

Söz dizimi

Ara( dosya numarası )

Gerekli dosya sayısıbağımsız değişken, geçerli bir sayı içeren bir Tamsayı dosya numarası.

Açıklamalar

Arama, 1 ile 2.147.483.647 (2^31 – 1'e eşdeğer) (dahil) arasında bir değer döndürür.

Aşağıda, her dosya erişim modu için dönüş değerleri açık almaktadır.

Mod

Döndürülen Değer

Rasgele

Okunan veya yazılan sonraki kaydın sayısı

İkili,
Çıkış,
Ekle,
Giriş

Sonraki işlemde yapılan byte konumu. Dosyanın ilk baytası 1 konumunda, ikinci bayt 2 konumundadır ve bu şekilde devam ettir.


Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Bu örnekte, geçerli dosya konumunu vermek için Ara işlevi ır. Örnekte, TESTFILE türü kayıtlarını içeren bir dosya olduğu varsay Record.

Type Record    ' Define user-defined type.
ID As Integer
Name As String * 20
End Type

Rastgele modda açılan dosyalar için, Ara işlevi bir sonraki kaydın sayısını döndürür.

Dim MyRecord As Record    ' Declare variable.
Open "TESTFILE" For Random As #1 Len = Len(MyRecord)
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
Get #1, , MyRecord ' Read next record.
' Print record number to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Rastgele mod dışında modlarda açılan dosyalar için, Arama bir sonraki işlemde yapılan byte konumunu döndürür. Bunun TESTFILE satır metin içeren bir dosya olduğunu varsayalım.

Dim MyChar
Open "TESTFILE" For Input As #1 ' Open file for reading.
Do While Not EOF(1) ' Loop until end of file.
MyChar = Input(1, #1) ' Read next character of data.
' Print byte position to the Immediate window.
Debug.Print Seek(1)
Loop
Close #1 ' Close file.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×