SLN İşlevi

Bir malın tek bir dönem için doğrusal yıpranmasını belirten bir çift döndürür.

Söz Dizimi

Sln ( maliyet, hurda, ömür )

Sln işlevinin bağımsız değişkenleri şunlardır:

Bağımsız değişken

Açıklama

maliyet

Gerekli. Malın başlangıç maliyetini ikiye belirtme.

hurda

Gerekli. Kıymetin kullanım ömrünün sonundaki değerini çift belirtme.

Kullanım

Gerekli. Malın kullanım ömrünü çift belirtme.

Açıklamalar

Amortisman dönemibağımsız değişkenömür ile aynı birimde girilmelidir. Tüm bağımsız değişkenlerin pozitif sayılar olması gerekir.

Sorgu örnekleri

İfade

Sonuçlar

"Ifade1" ([LoanAmount], [LoanAmount] *.

Kıymetin kullanım ömrünü 20 yıl olarak değiştirerek, bir kıymetin "LoanAmount" değerini "LoanAmount" olarak ifade 0,1 eden amortismanı verir.

Finansal örnekten Slamortismanda ([LoanAmount], 0, 20) öğesini SEÇIN;

Sabit kıymetin amortismanını 20 yıl olarak, malın yararlı ömrünü dikkate alarak, $0 hurda değeri olan "LoanAmount" şeklinde verir. Sonuçlar, Slamortismanı sütununda görüntülenir.

VBA örneği

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

Bu örnekte, kıymetin ilk maliyeti (InitCost), kıymetin kullanım ömrünün sonundaki hurda değeri (SalvageVal) ve kıymetin yıl cinsinden toplam yaşam süresi (LifeTime) olan tek bir döneme ait sabit kıymetin sabit amortismanını döndürmek için de işlevi kullanılır.

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal
Dim MonthLife, LifeTime, PDepr
Const YEARMONTHS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
InitCost = InputBox("What's the initial cost " & _
"of the asset?")
SalvageVal = InputBox("What's the asset's value " & _
"at the end of its useful life?")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful " & _
"life in months?")
' Ensure period is >= 1 year.
Do While MonthLife < YEARMONTHS
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's " & _
"useful life in months?")
Loop
' Convert months to years.
LifeTime = MonthLife / YEARMONTHS
If LifeTime <> Int(MonthLife / YEARMONTHS) Then
' Round up to nearest year.
LifeTime = Int(LifeTime + 1)
End If
PDepr = SLN(InitCost, SalvageVal, LifeTime)
MsgBox "The depreciation is " & _
Format(PDepr, Fmt) & " per year."

Not:  Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Bu bilgileri yararlı bulup bulmadığınızı bizimle paylaşır mısınız? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×